Hovedpunkter i formandskabets arbejds- og ansvarsområder

Repræsentation af Inatsisartut udadtil, inklusive

 • koordinationsopgaver i forhold til Naalakkersuisut,
 • koordinationsopgaver i forhold til Rigsfællesskabets parlamentariske repræsentationer,
 • værtskab ved inden- og udenlandske delegationers besøg,
 • repræsentative opgaver i forbindelse med inden- og udenlandske invitationer,
 • repræsentation i forhold til fagforbund og organisationer.

 

Opgaver i henhold til Forretningsorden for Inatsisartut, inklusive

 • udarbejdelse og fremsendelse af fortegnelse over de emner der er fremsendt til beslutning eller udtalelse, samt de spørgsmål der forventes at komme til behandling,
 • offentliggørelse af fortegnelsen over emner og spørgsmål,
 • ledelse af møder i Inatsisartut,
 • fungere som Udvalg for Forretningsorden (suppleret iflg. forretningsordenen),
 • behandling af sager der i henhold til forretningsordenen forelægges formandskabet,
 • behandling af sager af principiel betydning for Inatsisartut og dets medlemmer.

 

Drage omsorg for at Inatsisartut og udvalgenes arbejde tilrettelægges og afvikles forsvarligt, herunder

 • driften af Inatsisartut og dets tekniske faciliteter,
 • fordeling af mødetidspunkter og lokaler,
 • tilsikring af kvalitetsbetjening af udvalg ved tolke, oversættere og udvalgssekretærer,
 • specifikation og gennemførelse af udredningsopgaver,
 • tilsikring af professionel understøttelse af anvendelsen af IT og moderne kommunikation,
 • stillingtagen til udvalgsrejser,
 • tilrettelæggelse og gennemførelse af udvalgsrejser,
 • administrative og praktiske opgaver i forbindelse med inatsisartutsmedlemmers rejser og ophold i og omkring samlinger.

 

Administration af Vederlagsloven i forhold til medlemmer af Inatsisartut og tidligere medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut.

 

Specifikke opgaver i henhold til Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut omfatter

 • meddelelse til rette vedkommende om udfaldet af behandling i Inatsisartut af Landstingslov- og Landstingsforordningsforslag m.v.,
 • offentliggørelse af forhandlinger i Inatsisartut på grønlandsk og dansk,
 • opbevaring og bevarelse af arkivalier af Inatsisartut.

 

Til udførende opgaver betjenes formandskabet af administrationen for Inatsisartut. Formandskabet ansætter og afskediger medarbejdere i 39. eller højere lønramme, medens Formand for Inatsisartut ansætter og afskediger øvrige ansatte. På politisk og parlamentarisk niveau betjenes formandskabet af generalsekretæren, der har det overordnede ledelsesansvar for administrationen af Inatsisartut.