Revisionsudvalg

Revisionsudvalget opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Indenfor sit fagområde er Revisionsudvalget forpligtet til blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af god forvaltningsskik.

Udvalgssekretær
Tolk
Else Marie Martinsen
Medlem
Suppleant
Medlem / Suppleant
Imaqanngilaq / Tom
Harald Bianco
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Anna Wangenheim
Demokraterne
Næstformand
Nivi Olsen
Demokraterne
Suppleant

Kristian Jeremiassen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Mikivsuk Thomassen
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Doris J. Jensen
Siumut
Udvalgsmedlem
Dines Mikaelsen
Siumut
Suppleant

Karl Tobiassen
Siumut
Udvalgsmedlem
Kuno Fencker
Siumut
Suppleant