Forslag til inatsisartutbeslutning

Forslag fra et eller flere inatsisartutmedlemmer eller fra et af partierne i Inatsisartut om lovgivning eller ændring af gældende lovgivning kan fremsættes som forslag til inatsisartutbeslutning.


Hvis Inatsisartut vedtager et forslag til inatsisartutbeslutning, påhviler det Naalakkersuisut at fremme forslaget ved at fremsætte et egentligt forslag til inatsisartutlov eller -forordning om dét, forslaget omhandler. Det vil sige at man som medlem af Inatsisartut herved har mulighed at fremsætte forslag vedrørende lovgivning, uden at skulle udforme forslaget som et egentlig forslag til inatsisartutlov eller -forordning med de formkrav som disse forslag er underlagt.

 

Der er dog knyttet visse formkrav til forslag til inatsisartutbeslutning, såsom at forslaget skal være begrundet og at det skal være affattet i en form, der gør, at Inatsisartut kan træffe beslutning.

 

Beslutningsforslag skal endvidere beskrive de økonomiske og administrative konsekvenser af forslaget. 

 

Forslag til inatsisartutbeslutning underkastes to behandlinger. Inatsisartut kan beslutte at afbryde behandlingen med henblik på at henvise et forslag til inatsisartutbeslutning til behandling i et udvalg. Det givne udvalg afgiver en betænkning, hvorefter behandlingen genoptages. Efter at have drøftet udvalgets bemærkninger stemmer Inatsisartut om forslagets vedtagelse.