Punkter der optages på dagsorden af Inatsisartut

I Inatsisartut kan de nedenfor anførte former for dagsordenspunkter behandles

I den forbindelse er der i forretningsordenen for Inatsisartut fastsat en række formkrav til forslag og forespørgsler, der ønskes behandlet i Inatsisartut. Endvidere udarbejder Bureauet for Inatsisartut forud for en samlings afholdelse supplerende krav til den typografiske opsætning, antallet af eksemplarer o.lign. for sager, der ønskes behandlet i Inatsisartut.


Punkter, der anmodes optaget på Inatsisartuts dagsorden skal i den foreskrevne form være fremsat eller indgivet til Formanden for Inatsisartut senest 5 uger før begyndelsen af den samling, hvor punktet ønskes behandlet.