Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/18-00829
20/12/2018
Udmøntning af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration og tilbageførsel af midler til landskassen som følge af mindreforbrug under Majoriaq.
01.31.06/18-00828
20/12/2018
Tillægsbevillingsansøgning vedr. indsættelse af ekstra helikopterbesætning for at forbedre helikopterbetjeningen ved Upernavik
01.31.06/18-00827
13/11/2018
Budgetneutral rokering fra hovedkonto 40.94.28 Projekttilskud til skrevne medier i Grønland til hovedkonto 40.94.29 Driftstilskud til skrevne medier i Grønland.
01.31.06/18-00826
13/11/2018
Tillægsbevillingsansøgning om ønske om overførselsret af uforbrugte midler bevilget til Forfatningskommissionen.
01.31.06/18-00825
13/11/2018
Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenets hovedkonti 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital og 34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening som følge af ny overenskomst.
01.31.06/18-00824
13/11/2018
Tillægsbevillingsansøgning med henblik på rettelse af sproglige fejl i tekstanmærknin-ger til hovedkonto 10.13.11 i Finansloven for 2018 og bemyndigelse til, at Naalak-kersuisut kan indskyde midler i Greenland Venture og Vækstfonden.
01.31.06/18-00823
21/12/2018
Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenets bevillinger til Patientbehandling i udlandet, somatisk og Patientbehandling i udlandet, psykiatriske
01.31.06/18-00822
26/11/2018
Nødhjælp til Nunavut i forbindelse med brand i Iqaluit den 8. november 2018.
01.31.06/18-00821
26/11/2018
Muligheder for forbedringer af servicekontrakterne for passagerbefordring.
01.31.06/18-00820
07/12/2018
Tillægsbevillingsansøgning til Hovedkonto 10.10.10 Naalakkersuisut.
01.31.06/18-00819
13/11/2018
Om oprettelse af en national institution til drift af besøgscentre, optagelse af tekstan-mærkning samt indgåelse af delfinansiering med olieselskaber om sponsorbidrag, loka-lisering af bygning til et besøgscenter i Nuuk, herunder afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i RAL, samt indgåelse af partnerskabsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq.
01.31.06/18-00818
16/11/2018
Udmøntning fra hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner til projekt nr. 060.40.081 Satellitafdeling til Meeqqat Illuat, Nuuk
01.31.06/18-00817
22/12/2018
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af besparelser på el og vand for selvstyrets enheder som følge af Naalakkersuisuts energiprisreform.
01.31.06/18-00816
24/10/2018
Tillægsbevillingsansøgning om ændret brug af midler på hovedkonto 30.01.02 Socialstyrelsen og tilbageførsel af udisponerede midler.
01.31.06/18-00815
24/10/2018
Tillægsbevilling til IT-udvikling af skatteindberetningssystemer.
01.31.06/18-00814
26/09/2018
Budgetneutral rokering fra hovedkonto 84.40.17 Institutioner for børn og unge til hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri til anlæg af hal til skolepraktik ved KTI i Sisimiut
01.31.06/18-00813
24/10/2018
Rokering på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri og hovedkonto 01.10.15 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut
01.31.06/18-00812
26/09/2018
Budgetneutral rokering af bevillinger til finansiering af køb af en bygning til Allorfik i Ilulissat
01.31.06/18-00811
17/10/2018
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af reserverede midler til et øget tilskud til kunst og kultur.
01.31.06/18-00810
27/08/2018
Tillægsbevillingsansøgning om en ekstraordinær forhøjelse af garantien for grovfoder køb i 2018
01.31.06/18-00809
17/08/2018
Udmøntning af midler til anlæggelse af læmole i Qaanaaq under hovedkonto 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg
01.31.06/18-00808
04/09/2018
Videre proces for aktiekøb i Air Greenland A/S
01.31.06/18-00807
22/12/2018
Personaleboliger til Nukissiorfiit
01.31.06/18-00806
12/08/2018
Tillægsbevilling til sundhedsvæsenets hovedkonto 34.11.02 patientbehandling i udlandet, psykiatriske.
01.31.06/18-00805
12/08/2018
Tillægsbevillingsansøgning vedrørende midler til nyt forskningsfartøj til Pinngortitaleriffik.
01.31.06/18-00804
12/08/2018
Tillægsbevillingsansøgning til renovering af altangange og altaner i Nuuk.
01.31.06/18-00803
12/08/2018
Rokering af mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden.
01.31.06/18-00802
17/07/2018
Tillægsbevilling til havnemyndighedsopgaver i 50 byer og bygder.
01.31.06/18-00801
17/07/2018
Tillægsbevillingsansøgning om overførsel af midler afsat til særlige uddannelsesinitiativer på det sociale område på hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer til ny hovedkonto 40.91.26 Uddannelsesindsats indenfor det sociale område.
01.31.06/18-00800
17/07/2018
Budgetneutral rokering mellem hovedkonti 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse, 40.92.13 Ilisimatusarfik, 40.92.14 Kateket- og organistuddannelse samt 40.97.03 Kirken i Grønland.
01.31.06/18-00799
12/08/2018
Budgetneutral rokering til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i Aasiaat.
01.31.06/18-00798
17/10/2018
Tillægsbevillingsansøgning om midlertidig fravigelse af opgørelsen af budgetstillingen for 2018 i henhold til budget- og regnskabsloven.
01.31.06/18-00797
15/06/2018
Opførelse og tildeling af erstatningsboliger til borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit.
01.31.06/18-00796
22/03/2018
Tillægsbevillingsansøgning til implementering af Inatsisartutlov nr. 14 af 8. juni 2017 om Offentlig Digital Post og om driftsmidler ved indgåelse af aftale om virksomhedsnemID med NETS.
01.31.06/18-00795
22/03/2018
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af reserverede midler til et øget tilskud til kunst og kultur.
01.31.06/18-00794
09/03/2018
Tillægsbevillingsansøgning om fritagelse for stempelafgift ved overdragelse af Ilulissat Isfjordscenter til Grønlands Selvstyre eller en selvejende institution.
01.31.06/18-00793
05/03/2018
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af reserverede midler til et øget tilskud til Grønlands Nationalteater.
01.31.06/18-00792
07/02/2018
Lovtekniske forhold vedrørende Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast
01.31.06/18-00791-1
15/01/2018
Servicekontrakt med KNI - aftale om varetagelse af pengeforsyningen i udvalgte mindre byer og bygder 2018. Servicekontrakt med KNI – aftale om varetagelse af basale bankforretninger i udvalgte mindre byer og bygder 2018. Servicekontrakt med GrønlandsBANKEN – aftale om drift af by-bygd-banksystem
01.31.06/18-00791
15/01/2018
Servicekontrakt med KNI - aftale om varetagelse af pengeforsyningen i udvalgte mindre byer og bygder 2018. Servicekontrakt med KNI – aftale om varetagelse af basale bankforretninger i udvalgte mindre byer og bygder 2018. Servicekontrakt med GrønlandsBANKEN – aftale om drift af by-bygd-banksystem..