Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/19-00862
19/12/2019
Budgetneutral rokering på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner til projektering af døgninstitution for børn med sindslidelser og institution for børn og voksne med multihandicap
01.31.06/19-00861
19/12/2019
Budgetneutral rokering som følge af mer- og mindreforbrug indenfor 40-området ­
01.31.06/19-00860
19/12/2019
Budgetneutral rokering mellem hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer og hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri til projektering af en ny Jern- og Metalskole i Sisimiut ­
01.31.06/19-00859
19/12/2019
Budgetneutral udmøntning fra hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner projekt nr. 996.44.048 Pulje til nyanlæg og renovering til projekt nr. 030.44.051 Renovering, nybygning af alderdomshjem i Narsaq ­
01.31.06/19-00858
19/12/2019
Tillægsbevillingsansøgning om afsættelse af midler til implementering af National Handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn.
01.31.06/19-00857
21/11/2019
International Arktisk Hub i Grønland
01.31.06/19-00856
19/11/2019
Forbedring af servicekontrakterne samt budgetneutral rokering på hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer og hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring
01.31.06/19-00855
18/11/2019
Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenets hovedkonti Patientbehandling i udlandet, somatisk; Dronning Ingrids Hospital og Sundhedsregioner, lægebetjening
01.31.06/19-00854
27/10/2019
Budgetneutral rokering på hovedkonto 87.73.22 GLV – Landingspladser, hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer, hovedkonto 80.00.01 Om-rokeringsreserve, og på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven, med henblik på forbed-ring og kritisk opdatering af lufthavnsanlæg og tilhørende materiel under Mittarfeqar-fiit.
01.31.06/19-00853
22/10/2019
Forbedring af servicekontrakterne samt budgetneutral rokering på hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer, hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring, hovedkonto 87.73.22 GLV – landingspladser samt 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg
01.31.06/19-00852
01/10/2019
Udmøntning fra hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner til projekt nr. 120.40.077 Sungiusarfik Ikinngut, Ilulissat til en ny bygning til institutionen
01.31.06/19-00851
17/09/2019
Budgetneutral tillægsbevillingsansøgning vedrørende bevilling til udestående finansie-ring af nyt forskningsfartøj til Pinngortitaleriffik.
01.31.06/19-00850
17/09/2019
Rokering af mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter til hovedkonto 80.00.10 Til-bageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden.
01.31.06/19-00849
24/08/2019
Budgetneutral rokering fra hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri til nedrivning af gammel KNR-bygning, jordbundsundersøgel-ser og projektering af ny KNR samt budgetneutral rokering af projekteringsmidler vedr. standardkollegier.
01.31.06/19-00848
24/08/2019
Budgetneutral udmøntning på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyg-geri til Funktionelle rækkehuse, Ilulissat.
01.31.06/19-00847
08/08/2019
Godkendelse af bevillingsændringer som følge af ressortændringer i foråret 2019 og tillægsbevilling som følge af omorganisering af forebyggelse.
01.31.06/19-00846
08/08/2019
Ny indsatsplan for oprydning af fiske- og fangstredskaber.
01.31.06/19-00845
11/07/2019
Tillægsbevillingsansøgning: Nyt hjemmelsgrundlag for opførte erstatningsboliger til borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit.
01.31.06/19-00844
08/08/2019
Tillægsbevillingsansøgning om overførsel af midler afsat til velfærdsforbedringer på familieområdet 20.11.70 Reserve til nye initiativer til hovedkonto 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet og 30.01.02 Styrelsen for forebyggelse og sociale forhold
01.31.06/19-00842
26/06/2019
Budgetneutral udmøntning på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri - Bæredygtige boliger og Funktionelle boliger
01.31.06/19-00841
13/06/2019
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af midler til gennemførelse af en ny topografisk satellitkortlægning af Grønland.
01.31.06/19-00840
02/06/2019
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i Air Greenland A/S.
01.31.06/19-00839
18/05/2019
Tillægsbevillingsansøgning som følge af Grønlands deltagelse i Danmarks formandskab i Nordisk Ministerråd 2020.
01.31.06/19-00836
02/06/2019
Tillægsbevillingsansøgning med henblik på at Naalakkersuisut kan indskyde midler i Greenland Venture.
01.31.06/19-00834
08/03/2019
Budgetneutral rokering mellem hovedkonti 84.40.15 Kollegiebyggeri Elevhjem i Nanor-talik og 84.45.01 Kirken Renovering af Kirke, Ittoqqortoormiit
01.31.06/19-00833
25/02/2019
Tillægsbevillingsansøgning vedrørende bemyndigelse til indgåelse af kontrakt om nyt forskningsfartøj til Pinngortitaleriffik
01.31.06/19-00832
25/02/2019
Budgetneutral rokering fra hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler til projekt nr. 090.50.143 til overdragelse af anlægsprojekt for Kangaatsiaq Skole
01.31.06/19 – 00835
01/04/2019
Budgetneutral rokering mellem hovedkonti 20.11.70 Reserve til nye initiativer og 40.40.01 Uddannelsesstyrelsen vedrørende udmøntning af midler til Strategi- og Handleplan for fagpersonalet på daginstitutionerne.
_
30/06/2019
01.31.06/19-00843
26/06/2019
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af midler til oprettelse af en fællesoffentlig enhed for økonomiske og personaleadministrative IT-systemer og af midler til øvrige IT-tiltag.
01.31.06/19-00837
18/05/2019
Budgetneutral rokering mellem hovedkonti 20.11.70 Reserve til nye initiativer og 40.94.13 Tilskud til idræt.