Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/1400665
07/06/2014
Rokering af midler fra hovedkonto 80.00.06 Reserver til igangsætning og færdiggørelse af projekter henholdsvis til hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter og til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri.
01.31.06/14-00682
23/12/2014
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning af mandag den 22. december 2014. Budgetneutral tillægsbevilling ­ midler fra kursusvirksomhed til KNR, - sags nr. 01.31.06/14-00682. "
01.31.06/14-00681
27/11/2014
Bemyndigelse til ændring af kapitalindskud til lån i NunaMinerals A/S. (Sag nr. 01.31.06/14-00681).
01.31.06/14-00680
27/11/2014
Godkendelse af merudgifter til igangværende anlægsprojekter, påbegyndte projekteringsopgaver samt påbegyndelse af reinvestering og sanering af Selvstyrets udlejningsejendomme i 2015 (Sag nr. 01.31.06/14-00680).
01.31.06/14-00679
07/11/2014
Kapitalindskud i Nunaminerals A/S. (Sag nr. 01.31.06/14-00679).
01.31.06/14-00678
17/10/2014
Godkendelse af servicekontrakter. (Sag nr. 01.31.06/14-00678).
01.31.06/14-00677
20/10/2014
Oprettelse af Test Lab - Budgetneutral rokering på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri.
01.31.06/14-00676-1
06/10/2014
Godkendelse af forhandlingsresultatet for indgåelse af nye servicekontrakter om befordring af passagerer, fragt og post internt i Grønland.
01.31.06/14-00676
14/10/2014
Godkendelse af forhandlingsresultatet for indgåelse af nye servicekontrakter om befordring af passagerer, fragt og post internt i Grønland.
01.31.06/14-00675
03/10/2014
Tillægsbevillingsansøgning om kapitalindskud i Great Greenland A/S.
01.31.06/14-00674
17/09/2014
Tillægsbevilling fra Det Grønlandske Hus i København til Kollegie Administrationens Fælleskontor (KAF) i Nuuk.
01.31.06/14-00673
02/09/2014
Ændring af projektbeskrivelsen på hovedkonto 87.75.03 Tilskud til kommunale miljøanlæg.
01.31.06/14-00672
20/08/2014
Tillægsbevillingsansøgning om ekstra midler til Udenrigsdirektoratet til igangsætning af analysearbejde ved indgåelse af handelsaftaler ­ herunder for fisk og skaldyr.
01.31.06/14-00671
20/08/2014
Rokeringer på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri og på hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri.
01.31.06/14-00670
08/08/2014
Budgetneutral tillægsbevillingsansøgning til køb af fast ejendom til Vejlednings samt psykologisk og social rådgivning.
01.31.06/14-00669
08/08/2014
Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende særlig indsats for personer der har været seksuelt misbrugt­.
01.31.06/14-00668
15/07/2014
Budgetneutral rokering på hovedkonto 87.00.88 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter.
01.31.06/14-00667
16/07/2014
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af midler reserveret til evaluering af strukturreformen under hovedkonto 20.05.31 Reserve til merudgift på det kommunale område.
01.31.06/14-00666
07/06/2014
Rokering af midler fra hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger til hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri.
01.31.06/14-00664
30/05/2014
Budgetneutral omrokering fra hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri til hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri.
01.31.06/14-00663
21/05/2014
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning tirsdag den 6. maj 2014 Budgetneutral omrokering på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri.
01.31.06/14-00662
08/05/2014
Fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden.
01.31.06/14-00661
10/04/2014
Rokering af mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden.
01.31.06/14-00660-2
23/04/2014
Udmøntning til hovedkonto 84.40.10 Kommunale skole, projekt nr. 083.50.111 Reno-vering/ombygning/udvidelse skole, Sarfannguit. (Sags nr. 01.31.06/14-00660).
01.31.06/14-00660
06/04/2014
Udmøntning til hovedkonto 84.40.10 Kommunale skole, projekt nr. 083.50.111 Renovering/ombygning/udvidelse skole, Sarfannguit. (Sags nr. 01.31.06/14-00660).
01.31.06/14-00659
08/04/2014
Tillægsbevillingsansøgning vedrørende midler til biologiske undersøgelser af makrel i østgrønland.
01.31.06/14-00658
08/04/2014
Budgetneutral rokering af bevilling til boliger Qeqqata Kommunia.
01.31.06/14-00657
08/04/2014
Udmøntning til projektering af skolen i Alluitsup Paa.
01.31.06/14-00656
09/04/2014
Udmøntning til regionssygehus i Sisimiut.
01.31.06/14-00655-2
11/03/2014
Budgetneutral tillægsbevilling i forbindelse med hjemtagning af bygherreadministrationen. (Sags nr. 01.31.06/14-00655).
01.31.06/14-00655
03/03/2014
Budgetneutral tillægsbevilling i forbindelse med hjemtagning af bygherreadministrationen. (Sags nr. 01.31.06/14-00655).
01.31.06/14-00654
04/02/2014
Om godkendelse af Nukissiorfiits priser for el, vand og varme i 2014.
01.31.06/14-00653
16/01/2014
Ansøgning om merbevilling til Skole Narsaq. (Sags nr. 01.31.06/14-00653).