Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/12-00616
14/12/2012
Budgetneutral omrokering af annullerede tilsagn om lån således de kan anvendes til nyt boligbyggeri
01.31.06/12-00615
14/12/2012
Udmøntning til handicap genoptræningscenter i Nuuk
01.31.06/12-00614
14/12/2012
Budgetneutral rokering på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri
01.31.06/12-00612
10/12/2012
Ansøgning om ændring af tekstanmærkning samt bemærkning til tekstanmærkning til optagelse på TB 2012
01.31.06/12-00611
10/12/2012
Tillægsbevillingsansøgning for overførselsret af uforbrugte midler i 2012 til 2013 for Ekstraordinær indsats for ledige 2012-2013
01.31.06/12-00610
07/12/2012
Tillægsbevillingsansøgning for overførsel af uforbrugte midler i 2012 til 2013 for servicekontrakt med Rambøll Grønland A/S om særlig rådgivning rettet mod grønlandske virksomheder, der ønsker at blive underleverandører til råstof- og storskalasektoren
01.31.06/12-00609
06/12/2012
Ansøgning om bevilling til opførelse af kollegium
01.31.06/12-00607
03/12/2012
Budgetneutral rokering af IKT-midler til Elektronisk Patient Journal projektet
01.31.06/12-00606
03/12/2012
Budget neutral tillægsbevillingsansøgning vedrørende Midlertidig indkvartering for 2012
01.31.06/12-00605
29/11/2012
Tillægskontrakt til kontrakt om serviceydelser med Royal Greenland A/S vedrørende produktionsanlæg for 2013
01.31.06/12-00604
21/11/2012
Ansøgning om merbevilling til Alderdomshjem i Aasiaat
01.31.06/12-00603
20/11/2012
Ansøgning om budgetneutral tillægsbevilling 2012 for hovedkonto 50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
01.31.06/12-00602-2
21/11/2012
Tillægsbevillingsansøgning på 10,3 mio.kr. til Sundhedsvæsenet
01.31.06/12-00602-1
01/11/2012
Tillægsbevillingsansøgning på 10,3 mio.kr. til Sundhedsvæsenet
01.31.06/12-00601
30/10/2012
Afslutning af projekter på hovedkonto 75.86.20 Miljø, anlæg og på hovedkonto 75.86.21 Miljøteknologi, anlæg
01.31.06/12-00600
24/10/2012
Ansøgning om budgetneutral rokering til anvendelse til analyse af økonomien i KNR
01.31.06/12-00599
22/10/2012
Ansøgning om merbevilling til færdiggørelse af udvidelsen af INUILI
01.31.06/12-00598
24/10/2012
Udmøntning på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri, nyt projekt nr. 060.52.077, Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape
01.31.06/12-00597
10/10/2012
Overdragelsesaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat
01.31.06/12-00596
10/10/2012
Overførsel af midler fra rekruttering til mediestøtte
01.31.06/12-00595
02/10/2012
Ændring af projektbeskrivelse for hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri projekt nr. 150.52.071 Skolehjem med 50 værelser, Uummannaq og projektnavn og projektbeskrivelse på projekt nr. 080.52.064 GU kollegium 1+2 med 2x50 værelser, Sisimiut.
01.31.06/12-00593
31/08/2012
Forlængelse af servicekontrakter om intern befordring af passagerer, post og fragt.
01.31.06/12-00592
27/08/2012
Tillægsbevilling til leje af kollegiekapacitet
01.31.06/12-00591
27/08/2012
Servicekontrakt med Asimit ApS for bygdeanlæg i 2012 og 2013.
01.31.06/12-00590
11/12/2012
Hævelse af ankesag om erstatningsansvar for ledelse og revisor i Puisi A/S under konkurs
01.31.06/12-00589
13/07/2012
Ansøgning om merbevilling til Maniitsup Efterskolia, køb af kollegiebygning i Qaqortoq og til udvidelse af GU i Aasiaat.
01.31.06/12-00588
13/07/2012
Budgetneutral omrokering af annullerede tilsagn om lån således de kan anvendes til nyt boligbyggeri
01.31.06/12-00587
13/07/2012
Forpligtelser under Kyotoprotokollen I (2008-2012) og Kyotoprotokollen II (2013-2018/20) samt indgåelse af samarbejdsaftale på klimaområdet.
01.31.06/12-00586
13/07/2012
Igangsættelse af Implementering af IKT-strategien Attavigissaarneq 2011-2015.
01.31.06/12-00585
13/07/2012
Udmøntning af budgetregulering, administration.
01.31.06/12-00584-2
07/08/2012
Nye Servicekontrakter om intern befordring af passagerer, post, fragt i Grønland.
01.31.06/12-00584
24/07/2012
Nye Servicekontrakter om intern befordring af passagerer, post, fragt i Grønland.
01.31.06/12-00583
16/07/2012
Tillægsbevillingsansøgning som følge af indflytning i det nye kontortårn
01.31.06/12-00582.
14/06/2012
Udmøntning til GU kollegium 2+3 i Aasiaat.
01.31.06/12-00581
14/06/2012
Udmøntning til kunstgræsbaner
01.31.06/12-00580-3
13/07/2012
Organisering af det videre arbejde med aluminiumsprojektet i Maniitsoq og samarbejdet med Alcoa.
01.31.06/12-00580-2
19/06/2012
Organisering af det videre arbejde med aluminiumsprojektet i Maniitsoq og samarbejdet med Alcoa
01.31.06/12-00580
19/06/2012
Organisering af det videre arbejde med aluminiumsprojektet i Maniitsoq og samar-bejdet med Alcoa
01.31.06/12-00579
15/05/2012
Opstart af landsplanlægning for Grønland
01.31.06/12-00578
15/05/2012
Mandat til indgåelse af forlig i voldgiftssagen om Qorlortorsuaq vandkraftværk.
01.31.06/12-00577-2
15/05/2012
Tillægsbevillingsansøgning til en landsdækkende indsats for ledige
01.31.06/12-00577
24/04/2012
Tillægsbevillingsansøgning til en landsdækkende indsats for ledige
01.31.06/12-00576
24/04/2012
Præcisering af en tekstanmærkning til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast
01.31.06/12-00575
23/04/2012
Konsekvensrettelse af administrativ fejl i Naalakkersuisuts administration vedr. FU – afgørelse nr. 11-562, godkendt d. 09. december 2011
01.31.06/12-00574-2
23/05/2012
Godkendelse af ny servicekontrakt med KNI A/S om vareforsyning 2012-2016
01.31.06/12-00574-1
04/04/2012
Godkendelse af ny servicekontrakt med KNI A/S om vareforsyning 2012-2016
01.31.06/12-00573
23/03/2012
Igangsættelse af Fase 1 af Pisariillisaaneq-projektet (ERP-projektet)
01.31.06/12-00572-2
21/03/2012
Skimmelsvamp renovering af Selvstyrets boliger
01.31.06/12-00572
21/03/2012
Skimmelsvamp renovering af Selvstyrets boliger
01.31.06/12-00571
09/03/2012
Grønlands Selvstyres bidrag til ofrene for den store brand i Iqaluit
01.31.06/12-00570
08/03/2012
Budgetneutral bevillingsrokering på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet
01.31.06/12-00569
08/03/2012
Afslutning af div. opgaver og finansiering af renovering af Bygning B, B-nr. 1307
01.31.06/12-00568
24/02/2012
Ansøgning om budgetneutral rokering mellem hovedkonto 40.01.04 Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning, hovedkonto 40.10.13 Vidtgående specialundervisning i folkeskolen og hovedkonto 20.05.20 .......
01.31.06/12-00567-2
08/03/2012
Ansøgning om godkendelse af servicekontrakt med Sisimiut Fish ApS om serviceydelser for 2012
01.31.06/12-00567
08/02/2012
Ansøgning om godkendelse af servicekontrakt med Sisimiut Fish ApS om serviceydelser for 2012
01.31.06/12-00566
30/01/2012
Allonge til servicekontrakt om vareforsyning 2008-2011