Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/20-00923
23/12/2020
­Budgetneutral tillægsbevillingsansøgning til Asiaq (hastebehandling)
01.31.06/20-00922
23/12/2020
Tillægsbevillingsansøgning om tilretning af takster for alders- og førtidspension under tekstanmærkninger til hovedkonti 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister og 30.12.09 Førtidspension i FL2021
01.31.06/20-00921
23/12/2020
Budgetneutral tillægsbevilling om udmøntning af midler til afslutning af anlægsprojektet Pisariillisaaneq-projektet, ERP
01.31.06/20-00920
21/12/2020
Budgetneutral rokering til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse og Landslægeembedet
01.31.06/20-00919
21/12/2020
Tillægsbevilling til budgetneutral udligning af forskudt betaling til Royal Arctic Line A/S for varetagelse af den lokale funktionelle havnemyndighed
01.31.06/20-00918
21/12/2020
Budgetneutral tillægsbevilling om nedbringelse af Mittarfeqarfiits gæld til Landskassen<br/>og afsættelse af midler til reinvestering
01.31.06/20-00916
18/12/2020
Budgetneutral rokering som følge af mer- og mindreforbrug indenfor 40-området og udmøntning af midler til arktisk maskinmesteruddannelse
01.31.06/20-00915
18/12/2020
Rokering af ekstra midler til projekteringen af den nye psykiatribygning
01.31.06/20-00913
18/12/2020
Udmøntning fra hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden til Sungiusarfik Ikinngut, Ilulissat - ombygning af hovedbygning.
01.31.06/20-00911
18/12/2020
Udmøntning til fornyelse af installationer i Selvstyrets flerfamiliehuse i flere byer.
01.31.06/20-00910
18/12/2020
Udmøntning til opførelse af Ungdomsboliger i Qaanaaq.
01.31.06/20-00909
18/12/2020
Udmøntning fra hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden til nyt kontrolfartøj til Grønlands Fiskerilicenskontrol.
01.31.06/20-00908
01/12/2020
Udmøntning til renovering af Eqalugalinnguit i Nuuk.
01.31.06/20-00907
01/12/2020
Udmøntning til nedrivning af nedrivningsmodne BSU-huse i byer og bygder.
01.31.06/20-00905
01/12/2020
Indgåelse af nye servicekontrakter for passagerbefordring.
01.31.06/20-00903
16/09/2020
Tillægsbevillingsansøgning om afsættelse af midler til særlig kommunikationsindsats ifm. implementeringen af Offentlig Digital Post.
01.31.06/20-00902
09/09/2020
Tillægsbevillingsansøgning: Beflyvning af Ittoqqortoormiit under COVID-19 via hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring.
01.31.06/20-00901-to
24/09/2020
Tillægsbevilling til Repræsentationen i Bruxelles til anvendelse til indgåelse af han-delsaftale med Det Forenede Kongerige i forbindelse med Brexit.
01.31.06/20-00900
09/09/2020
Tillægsbevillingsansøgning om godkendelse af tekstanmærkning til aktivitetsområde 20-24 vedrørende en bagatelgrænse på inddrivelsesområdet.
01.31.06/20-00899
13/08/2020
Tillægsbevillingsansøgning om oprettelse af ny hovedkonto til Steno Diabetes Centret samt op-rettelse af nye projektnr. til Steno Diabetes Centret samt rømning af byggegrund i Nuuk.
01.31.06/20-00898
13/08/2020
Udmøntning til boligbyggeri i Aasiaat og Qaqortoq.
01.31.06/20-00897
10/08/2020
Tillægsbevilling til Fællesoffentlig enhed for økonomiske og personaleadministrative IT-systemer til drift af ESDH-system.
01.31.06/20-00896
21/07/2020
Udmøntning fra hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden til begrænsning af efterslæb på Selvstyrets udlejningsboliger.
01.31.06/20-00895
29/07/2020
Indgåelse af aftale om ledighedsbekæmpelse i Kommune Kujalleq og tillægsbevilling om afsættelse af anlægsmidler til vej i Sydgrønland og bemyndigelse til overdragelse af anlægsprojekt herfor til Kommune Kujalleq.
01.31.06/20-00894
10/08/2020
Tillægsbevilling om ny tekstanmærkning til hovedkonto 66.01.05 – Indtægtsdækket myndighedsbehandling og til hovedkonto 67.01.08 Grønlands bidrag til fjeldskredsundersøgelser.
01.31.06/20-00893
16/07/2020
Udmøntning fra hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden til hangar i Upernavik.
01.31.06/20-00892
16/07/2020
Budgetneutral rokering på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner til Etablering af satellitafdeling til Pilutaq, Sisimiut.
01.31.06/20-00891
16/07/2020
Tillægsbevilling om afsættelse af tilskud til projektering af en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.
01.31.06/20-00889-2
30/07/2020
Tillægsbevillingsansøgning på baggrund af COVID-19 for drifts- og tilskudsbevillinger i forbindelse med kasseeftersyn af FL2020.
01.31.06/20-00889-1
30/06/2020
Tillægsbevillingsansøgning på baggrund af COVID-19 for drifts- og tilskudsbevillinger i forbindelse med kasseeftersyn af FL2020.
01.31.06/20-00888-IV-2
16/09/2020
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto 50.06.25 Fiskerikommission.
01.31.06/20-00888-2
15/07/2020
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto 50.06.25 Fiskerikommission.
01.31.06/20-00888
01/07/2020
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto 50.06.25 Fiskerikommission.
01.31.06/20-00887-2
03/07/2020
Tillægsbevillingsansøgning med henblik på, at der gennemføres en rokering af økono-miske midler fra hovedkonto 64.40.08 Arbejdsmarkedshjælpepakke på baggrund af coronavirus (COVID-19) til hovedkonto 64.10.35 Erhvervshjælpepakke på baggrund af coronavirus (COVID-19). Tillægsbevillingsansøgningen indeholder også, at udgifter til revision af COVID-19-hjælpepakkerne kan ske med midler fra COVID-19-hjælpepakkerne.
01.31.06/20-00887
24/06/2020
Tillægsbevillingsansøgning med henblik på, at der gennemføres en rokering af økonomiske midler fra hovedkonto 64.40.08 Arbejdsmarkedshjælpepakke på baggrund af coronavirus (COVID-19) til hovedkonto 64.10.35 Erhvervshjælpepakke på baggrund af coronavirus (COVID-19). Tillægsbevillingsansøgningen indeholder også, at udgifter til revision af COVID-19-hjælpepakkerne kan ske med midler fra COVID-19-hjælpepakkerne.
01.31.06/20-00886
11/06/2020
Udmøntning fra hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden til finansiering af Standardkollegier.
01.31.06/20-00885
08/06/2020
Tillægsbevillingsansøgning om afsættelse af midler til et fælles kommunalt Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) til socialområdet.
01.31.06/20-00884
05/06/2020
Tillægsbevillingsansøgning om optagelse af hovedkonto 30.10.49 Sociale indsatser mod omsorgssvigt i forslag til tillægsbevillingslov for 2020 med tilknyttet tekstanmærkning til overførelse af mindreforbrug samt tilretning af tekstanmærkning til aktivitetsområde 30 Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet.
01.31.06/20-00883
11/06/2020
Nye og opdaterede retningslinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedshjælpepakker som følge af COVID-19 situationen.
01.31.06/20-00882
08/06/2020
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af reserverede midler fra hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer til hovedkonto 40.95.01 Andre tilskud til kunst og kultur til etablering af litteraturkontor
01.31.06/20-00881
27/05/2020
Udmøntning fra hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden til diverse projekter.
01.31.06/20-00880
22/05/2020
Finansiering af COVID-19 afbødende tiltag via hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
01.31.06/20-00879
15/05/2020
Budgetneutrale rokeringer fra hovedkonto 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg til havnefaciliteter i Uummannaq og udviklingsprojekt vedrørende betonpontoner.
01.31.06/20-00878
24/06/2020
Tilretning af tekstanmærkning til hovedkonto 40.91.31 Aktivitetsafhængige tilskud.
01.31.06/20-00877
15/05/2020
Budgetneutral rokering på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri til udmøntning af projekt nr. 035.52.092 Etablering/renovering elevhjem Qassiarsuk.
01.31.06/20-00876
30/04/2020
Budgetneutral rokering mellem hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer og hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri til projektering af landbrugsskolen i Upernaviarsuk.
01.31.06/20-00875
30/04/2020
Udmøntning af midler til Overenskomstkommissionen og godkendelse af kommissorium.
01.31.06/20-00874
25/09/2020
Budgetneutral rokering på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner til pro-jektering af døgninstitution for børn med sindslidelser og institution for børn og voksne med multihandicap.
01.31.06/20-00873
11/04/2020
Tillægsbevillingsansøgning om forhøjelse af Mittarfeqarfiits trækningsret i Landskassen. ­
01.31.06/20-00872
26/03/2020
Tillægsbevillingsansøgning om bemyndigelse til ekstraordinære sundhedsfaglige foran-staltninger i forbindelse med coronavirus (COVID-19).
01.31.06/20-00869/ 870/ 871 2
20/03/2020
Hjælpepakke til lønmodtagere
01.31.06/20-00869/ 870/ 871
20/03/2020
Hjælpepakke til lønmodtagere
01.31.06/20-00868
26/03/2020
Budgetneutral rokering på hovedkonto 87.73.22 GLV – Landingspladser, med henblik på renovering af slidlag på landingsbane i Qaarsut.
01.31.06/20-00867
27/02/2020
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning tirsdag den 25. februar 2020. Tillægsbevilling ­ ændring af tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring ­ supplement til behandling af forhandli
01.31.06/20-00866
16/01/2020
Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag den 8. januar 2020. Godkendelse af Nukissiorfiits takster på el, vand og varme for 2020 ­ Sag nr. 01.31.06/19 ­ 00866. "