Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/22-1018
27/12/2022
Korrigeret ansøgning af midler som tillægsbevilling i forbindelse med oprettelse af et overvågningssystem til Kigarsima
01.31.06/22-1017
29/12/2022
Budgetneutral rokering til ombygning i forbindelse med forsøgsordning for hjemløse i Nuuk
01.31.06/22-1016
30/12/2022
Budgetneutral tillægsbevillingsansøgning til hovedkonti 10.01.01 og 10.10.10 (FL2022)
01.31.06/22-1015
27/12/2022
Nye teksanmærkning til hovedkonto 77.05.08 Miljøfonden.
01.31.06/22-1014
27/12/2022
Budgetneutral rokering som følge af mer- og mindreforbrug indenfor 40-området.
01.31.06/22-1013
27/12/2022
Ansøgning om budgetneutral tillægsbevilling til hovedkonto 73.04.04 Rentebærende udlån.
01.31.06/22-1012
20/12/2022
Drift af KONFIFA under udbudsperiode.
01.31.06/22-1011
15/12/2022
Budgetneutral rokering som følge af mer- og mindreforbrug indenfor 40-området.
01.31.06/22-1010
15/12/2022
Tillægsbevilling til ekstraordinære omkostninger af følgevirkningerne fra cyberan-greb på Sundhedsvæsenet
01.31.06/22-1009
27/12/2022
Tillægsbevilling om håndtering af Mittarfeqarfiits trækningsret i landskassen, og kapitalindskud forud for omdannelse af den nettostyrede virksomhed til et aktieselskab
01.31.06/22-1008
15/12/2022
Udmøntning af 250.000 til informationsindsats for 2022 til undervisning om ny lov for offentlig hjælp og jobsøgningsydelse
01.31.06/22-1007
27/12/2022
Tillægsbevillingsansøgning til en landsdækkende Akutpakke 1 i Sundhedsvæsenet
01.31.06/22-1005
15/12/2022
Rokeringer fra afsluttede projekter til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve
01.31.06/22-1002
29/11/2022
Tillægsbevillingsansøgning til en grønlandsk udsendelse til DANATO.
01.31.06/22-1001
20/12/2022
Tillægsbevillingsansøgning vedr. salg af B-1198, den gamle KNR ved offentligt udbud
01.31.06/22-01006
23/01/2023
Budgetneutral rokering til nyt IT-system for offentlig hjælp og jobsøgningsydelse. Udvalgets sag nr. 01.31.06/22-1006
01.31.06/22-01004
15/12/2022
Udmøntning til projektering af havnefaciliteter i Kullorsuaq. Udvalgets sag nr. 01.31.06/22-1004
01.31.06/22-01003
15/12/2022
Udmøntning til projektering af tilbygning til ASIAQ. Udvalgets sag nr. 01.31.06/22-1003
01.31.06/22-01000
28/10/2022
Udmøntning af 250.000 til udgifter til valg til folketinget.
01.31.06/22-00997
15/12/2022
Tillægsbevillingsansøgning om dispositioner i forbindelse med voldgiftssag anlagt af Greenland Minerals A/S mod Grønlands Selvstyre og den danske stat.
01.31.06/22-00995
22/09/2022
Iværksættelse af midlertidige prisafbødende tiltag.
01.31.06/22-00994-1
05/11/2022
Udmøntning af reserve til opfølgning på fiskerikommissionens arbejde.
01.31.06/22-00992
27/12/2022
Tillægsbevillingsansøgning til løn til medarbejdere, som er ramt af samfundspålagt karantæne/isolation grundet covid19.
01.31.06/22-00990-2
30/08/2022
Finansiering til ekstern samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af udvidelsen af vandkraftværket ved Tasiilaq.
01.31.06/22-00990
01/07/2022
Finansiering til ekstern samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af udvidelsen af vandkraftværket ved Tasiilaq.
01.31.06/22-00989
01/07/2022
Tillægsbevillingsansøgning om forøgelse af garanti til grovvareindkøb til landbruget.
01.31.06/22-00988
29/06/2022
Budgetneutral tillægsbevilling vedr. indgåelse af servicekontrakt med KNI om vareforsyning og flydende brændstoffer, samt tilsagn om finansiering via udbytte ved ordinær generalforsamling
01.31.06/22-00987
30/06/2022
Udmøntning til om- og tilbygning af Sisimiut regionssygehus.
01.31.06/22-00986
01/07/2022
Udmøntning til planlægning af lufthavne i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.
01.31.06/22-00985
01/07/2022
Udmøntning til forsøgsordning for hjemløse i Nuuk.
01.31.06/22-00984
16/06/2022
Udmøntning af midler til afholdelse af udgifter som følge af Grønlands Landsrets dom i sagen Kang Total Byg ApS m.fl. mod Grønlands Selvstyre (kartelsagen).
01.31.06/22-00983
03/06/2022
Overdragelse af B-723 i Nuuk til Neriuffiit Kattuffiat
01.31.06/22-00982
08/06/2022
Udmøntning af Hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve til brug for anskaffelse af en politikutter (SISAK) til Grønlands Fiskerilicenskontrol
01.31.06/22-00981
27/05/2022
Tillægsbevilling om styrkelse af ligestillingsområdet
01.31.06/22-00980
27/05/2022
Tillægsbevilling til implementering af overenskomstkommissionens betænkning.
01.31.06/22-00979
09/05/2022
Udmøntning til nødvendigt vedligehold af landingsbanen i Kangerlussuaq. Udvalgets sag nr. 01.31.06/22-00979.
01.31.06/22-00978
05/05/2022
Budgetneutral rokering til Psykiatribygning i Nuuk
01.31.06/22-00977
30/03/2022
Tillægsbevillingsansøgning vedrørende helikopterbefordring i Sydgrønland.
01.31.06/22-00976
28/03/2022
Overordnet plan for konkurrenceudsættelse af vandkraftpotentialer til industriformål samt anmodning om delvis finansiering i 2022.
01.31.06/22-00975
28/03/2022
Tillægsbevillingsansøgning om forhøjelse af Nukissiorfiits trækningsret i Landskassen.
01.31.06/22-00974
15/03/2022
Udmøntning af midler fra hovedkonto 20.10.35 Ekstraordinære tiltag - Karratfjorden i forbindelse med oprettelse af et overvågningssystem for fjeldparti Karrat 3.
01.31.06/22-00973
23/02/2022
Budgetneutral rokering til køb af Nuukullak 8B, Nuuk til Allorfik
01.31.06/22-00971
01/02/2022
Indførelse af to nye hjælpepakker: ”Vinter-pakke” og ”50-pakken”.
01.31.06/22 – 00998
21/10/2022
Udmøntning af ældrepuljen på finanslovskonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer på 15. mio. kr. i 2022
01.31.06/22 – 00993
21/10/2022
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af reserverede midler til et øget tilskud til idræt
01.31.06/22 – 00991
21/10/2022
Afskrivning af gæld og tilskud til Sulisartut Højskoliat
01.31.06/21-00970
18/12/2021
Udvidelse af hjælpepakke til restaurationsbranchen, servicebranchen, sportshaller, forsamlingslokaler, mv.
01.31.06/20-00996
22/09/2022
Hjælpepakke til landbrugserhvervet i forbindelse med ekstraordinære udgifter til gødning og foder.
01.31.06/20-00994
26/09/2022
Udmøntning af reserve til opfølgning på fiskerikommissionens arbejde.
01.31.06/20-00993
26/09/2022
Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af reserverede midler til et øget tilskud til idræt.
01.31.06/22-00972
06/02/2022
Covid19 relateret arbejdsmarkedshjælpepakke til private virksomheder til dækning for lønudgifter.
01.31.06/22-00999
28/10/2022
Tillægsbevillingsansøgning vedrørende midler til dækning af øgede brændstofomkostninger for Tarajoq i 2022.