Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/10-00521
30/12/2010
Rokering af midler til etablering af elevhjem i Nanortalik.
01.31.06/10-00520-2
03/02/2011
Budgetneutral tillægsbevilling II - 50.000 kr.
01.31.06/10-00520
31/12/2010
Budgetneutral tillægsbevilling II - 50.000 kr.
01.31.06/10-00519
31/12/2010
Overdragelse af bolignummer til Departementet for Sociale Anliggender.
01.31.06/10-00517
14/12/2010
Ansøgning om budgetneutral tillægsbevilling til dækning af merudgifter i Jagt- og fiskeribetjentordningen
01.31.06/10-00516
14/12/2010
Oprensning af mistede garn i forvaltningsområderne Upernavik og Uummannaq i Qaasuitsup Kommunea.
01.31.06/10-00515
15/12/2010
Ansøgning om tillægsbevilling 2010 hovedkonto 51.02.03, Indhandlingstilskud, sælskind.
01.31.06/10-00514-3
05/01/2011
Budgetneutral rokering indenfor anlægsprojekter
01.31.06/10-00514-2
31/12/2010
Budgetneutral rokering indenfor anlægsprojekter
01.31.06/10-00514
14/12/2010
Budgetneutral rokering indenfor anlægsprojekter
01.31.06/10-00513
14/12/2010
Tillægsbevilling til Grønlands Statistik
01.31.06/10-00512
14/12/2010
Budgetneutral rokering mellem hovedkonto 30.01.01 Departementet for Sociale Anliggender, administration og hovedkonto 30.01.12 Bistandsværger i Danmark.
01.31.06/10-00511-3
31/12/2010
Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenet
01.31.06/10-00511
13/12/2010
Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenet
01.31.06/10-00510
30/12/2010
Budgetneutral tillægsbevilling II
01.31.06/10-00509-2
21/12/2010
TB-ansøgning som følge af skimmelangreb i B-2171, Imaneq 27
01.31.06/10-00509
06/12/2010
TB-ansøgning som følge af skimmelangreb i B-2171, Imaneq 27
01.31.06/10-00508-2
08/12/2010
Merbevillingsbehov på Dronning Ingrids Hospital 3. fløj og Patienthotellet
01.31.06/10-00508
03/12/2010
Merbevillingsbehov på Dronning Ingrids Hospital 3. fløj og Patienthotellet
01.31.06/10-00507
07/12/2010
Udmøntning af projektering og opførelse af kollegier 2010-2013
01.31.06/10-00506
19/11/2010
Tillægsbevillingsansøgning til IT-sekretariatet
01.31.06/10-00505
19/11/2010
Merbevillingsbehov til Entreprenør og bjergværksskole, Sisimiut
01.31.06/10-00504
15/11/2010
Tillægsbevillingsansøgning til udgifter til sagsanlæg
01.31.06/10-00503
15/11/2010
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto 51.02.03 Indhandlingstilskud, sælskind
01.31.06/10-00502
30/10/2010
Rokering indenfor hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, som følge af A-overslag samt overdragelse af bygherrerollen til kommunen.
01.31.06/10-00501
22/10/2010
Forlængelse af servicekontrakter omkring passagertransport og SAR
01.31.06/10-00500
22/10/2010
Ansøgning om omrokering på hovedkonto 50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug hhv. lønbevilling og driftsbevilling, samt på hovedkonto 51.01.01 Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug hhv. løn bevilling og drift bevilling
01.31.06/10-00499-2
30/10/2010
Overdragelse af bygherrerollen for Om- og tilbygning af Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat, Minngortunnguup Atuarfia, Sisimiut og Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut
01.31.06/10-00499
20/10/2010
Overdragelse af bygherrerollen for Om- og tilbygning af Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat, Minngortunnguup Atuarfia, Sisimiut og Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut
01.31.06/10-00498-2
30/10/2010
Nyt Patienthjem, København
01.31.06/10-00498
20/10/2010
Nyt Patienthjem, København
01.31.06/10-00497 (1)
18/10/2010
Orientering til Naalakkersuisut om Finansudvalgets beslutning fredag den 15. oktober 2010 - Sagsnr. 01.31.06/10-00497 Udbygning af GU Nuuk, 2. og 3. etape.
01.31.06/10-00497
15/10/2010
Udbygning af GU Nuuk, 2. og 3. etape.
01.31.06/10-00496
15/10/2010
Tillægsbevillingsansøgning til kurser på handicapområdet
01.31.06/10-00495 (1)
30/09/2010
Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet med henblik på ekstraordinære initiativer på børne- og ungeområdet
01.31.06/10-00495
30/09/2010
Orientering til Naalakkersuisut om Finansudvalgets beslutning fredag den 1. oktober 2010 - Sagsnr. 01.31.06/10-00495 Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet med henblik på ekstraordinære initiativer på børne- og ungeområdet
01.31.06/10-00494
30/09/2010
TB-ansøgning som følge af forhøjelse af satserne for førtidspension
01.31.06/10-00493
30/09/2010
Ansøgning om midler til udredningsprojekt og handlingsplan for PCB
01.31.06/10-00492
17/09/2010
Afsluttede anlægsprojekter
01.31.06/10-00491
17/09/2010
Ansøgning om merbevilling til genopførelse af kirke i Alluitsup Paa
01.31.06/10-00489
02/09/2010
Opkrævning af merudgifter for midlertidig indkvartering.
01.31.06/10-00488
13/07/2010
Oprettelse af projekt til ”Vestnorden Foresight 2030 – bygdernes fremtidsvisioner”.
01.31.06/10-00487
13/07/2010
Udmøntning af udisponerede anlægsreserver til hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner.
01.31.06/10-00486-2
13/07/2010
Erstatning for Centerkollegiet i Blok P – Budgetneutral tillægsbevilling.
01.31.06/10-00486 (1)
13/07/2010
Orientering til Naalakkersuisut om Finansudvalgets beslutning tirsdag den 13. juli 2010 - Sag nr. 01.31.06/10-00486 Erstatning for Centerkollegiet i Blok P ­ Budgetneutral tillægsbevilling.
01.31.06/10-00486
02/07/2010
Erstatning for Centerkollegiet i Blok P – Budgetneutral tillægsbevilling.
01.31.06/10-00485
05/07/2010
Færdiggørelse af terminalen i Kangerlussuaq
01.31.06/10-00484-2
13/07/2010
Udmøntning af midler fra bygdereserven (bygdeprogrammet)
01.31.06/10-00484
02/07/2010
Udmøntning af midler fra bygdereserven (bygdeprogrammet)
01.31.06/10-00483
05/07/2010
Ændring af tekstanmærkning til 20.10 Særlige formål og orientering om ny servicekontrakt om basal bankforsyning jf. konto nr. 20.12.12
01.31.06/10-00482
05/07/2010
Rettelse af fejlrokeringer.
01.31.06/10-00481
05/07/2010
Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet – Medicinudgifter
01.31.06/10-00480
05/07/2010
Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet – Patientbehandling i udlandet, somatisk. (Sags nr. 01.31.06/10-480).
01.31.06/10-00479-2
02/07/2010
Nyt forslag til udmøntning af budgetregulering på hovedkonto 40.01.99 på FL 2010
01.31.06/10-00479
30/06/2010
Nyt forslag til udmøntning af budgetregulering på hovedkonto 40.01.99 på FL 2010
01.31.06/10-00478-2
07/07/2010
Svar på ansøgning om merbevilling til nyt skib til naturinstituttet
01.31.06/10-00478
17/06/2010
Ansøgning om merbevilling til nyt skib til naturinstituttet
01.31.06/10-00477
28/05/2010
Vedr.: Bankpakke 3
01.31.06/10-00476
07/05/2010
Ansøgning om merbevilling til Arctic Umiaq Line
01.31.06/10-00475-2
18/05/2010
Udmøntning af budgetregulering på KIIIN's område på FL 2010 (Sags nr. 01.31.06/10-475)
01.31.06/10-00475-1
18/05/2010
Finansudvalget har modtaget Naalakkersuisuts bevillingsansøgning med titlen ”Oplæg til Naalakkersuisut vedr. udmøntning af budgetregulering på FL 2010.”
01.31.06/10-00474
30/04/2010
Justering af Takst- og Betalingsregulativet 2010, Mittarfeqarfiit
01.31.06/10-00473
03/05/2010
Disponering af midler på anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter
01.31.06/10-00472
03/05/2010
Ændring på tekstanmærkninger på 80-89 området.
01.31.06/10-00471
03/05/2010
Ansøgning om sletning af tekstanmærkning til hovedkonto 24.11.23 Ressourcerenteafgift på fisk.
01.31.06/10-00470
09/04/2010
Voldgiftssag vedr. Ilimmarfik.
01.31.06/10-00468
07/04/2010
Rokering indenfor hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, bygdeskoler.
01.31.06/10-00467-2
23/04/2010
Kontrakt med Sisimiut Fish ApS om serviceydelser for 2010.
01.31.06/10-00467
30/03/2010
Kontrakt med Sisimiut Fish ApS om serviceydelser for 2010.
01.31.06/10-00466-2
23/04/2010
Kontrakt om serviceydelser for 2010 med AGF om driftsovertagelse af Maniitsoq anlæg.
01.31.06/10-00466
30/03/2010
Kontrakt om serviceydelser for 2010 med AGF om driftsovertagelse af Maniitsoq anlæg.
01.31.06/10-00465
30/03/2010
Tekstanmærkninger omkring Selvstyrets centrale administrationsbygninger
01.31.06/10-00464
30/03/2010
Salg og køb af lejlighed til Naalakkersuisut i København.
01.31.06/10-00463
19/03/2010
Afhændelse af Selvstyrets aktieandel i Grønlandshavnens ejendomme A/S
01.31.06/10-00462
12/03/2010
Grønlands Selvstyres bidrag til Kalaallit Røde Korsiats landsindsamling til Haiti
01.31.06/10-00461
11/03/2010
Projektering til udvidelse og renovering af skolen i Narsaq
01.31.06/10-00460
11/03/2010
Budgetneutral fremrykning af mindre projekter indenfor sundhedsområdet, samt udmøntning af ydereligere midler fra de ikke disponerede anlægsreserver
01.31.06/10-00459
15/02/2010
Renter og afdrag på lån fra landskassen til Qaasuitsup Kommunia
01.31.06/10-00458
15/02/2010
Ansøgning om at indgå en 10-årig aftale med TELE Greenland A/S om at etablere et landsdækkende digitalt TV-sendenet
01.31.06/10-00457
01/02/2010
Udmøntning af finanslovens hovedkonto 89.71.40 og koncession til Ilulissat vandkraftværk