Vælg årstal
Partier
Atassut: 5
Demokraterne: 26
Inuit Ataqatigiit: 32
Naleraq: 0
Siumut: 75
Løsgænger: 0

§ 37 Spørgsmål

99.Aleqa Hammond, Siumut
Naalakkersuisut har planer om at spare 18,4-19,5 millioner kroner på administrationen som kan ses via FFL2010 og for at opnå dette skriver Naalakkersuisut at man laver rationalisering af arbejdsgange samt omskoling af personale, hvilket jeg i denne sammenhæng spørger Naalakkersuisut om personalet er gjort bekendt om denne og om omskolingsprocessen er startet i central administrationen? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 30/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 06/10/2009
98.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut
Hvilke fordele er der i finanslovsforslaget for 2010 for fiskerne i den kystnære fiskeri? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 02/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 06/10/2009
97.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke planlagte byggerier af skoler i bygderne er stillet i bero i år og i kommende år? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 05/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 05/10/2009
96.Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvorfor er teaterloven, der ellers skal fremlægges, stilet i bero? Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 05/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 05/10/2009
95.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke planer har Naalakkersuisut for at eliminere manglen af præster, kateketer og organister. Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 05/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 05/10/2009
94.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Narhvalkvoten er opbrugt for årene 2009-2010 i Upernavik. Har Naalakkersuisut planer om at give fangerne ekstra kvote? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 05/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 05/10/2009
93.
Spørgsmål til Landsstyret: Er Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst kun interesseret i Nordgrønlandske fiskere?

Modtaget: 02/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 05/10/2009
92.
Jeg ønsker at få spørgsmålet besvaret indenfor 10 dage.

Modtaget: 02/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 05/10/2009
91.Aleqa Hammond, Siumut
Hvordan har Naalakkersuisut tænkt sig at repræsentere Grønland under klimatopmødet i København til december ? Hvad bliver Grønlands holdning til den evt. forventede klimaaftale? Hvem deltager og hvad er Grønlands forberedelser til topmødet og hvordan? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 05/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 05/10/2009
90.Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Hvor stor en huslejestigning pr. måned påtænkes i de offentligt ejede udlejningsboliger? Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut

Modtaget: 02/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 02/10/2009
9.Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvilke initiativer har Landsstyret hidtil taget med det formål at sætte en endegyldig stopper for seksuelt misbrug af børn og unge her i landet? 2. Har Landsstyret iværksat konkrete tiltag med hensyn til en retslig opfølgning i forhold til de pædofile med henblik på en længere strafudmåling end tilfældet er i dag? 3. Hvilke initiativer påtænker Landsstyret at iværksætte for at bane vejen for en etablering af grundlaget for den... Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2009
89.Aleqa Hammond, Siumut
Naalakkersuisut vil fjerne børneopsparingen fra 2010 med den begrundelse, at midlerne skal bruges til andre nye initiativer der vil sættes igang her og nu – og det giver mig anledning til at spørge Naalakkersuisut om det for Naalakkersuisut har været fuldstændig umuligt at finde midlerne andre steder fra end lige fra allerede igangværende og langtidssikrede iniativer for vores børn? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 02/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 02/10/2009
88.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
I Naalakkersuisuts fremlæggelse af finanslovsforslaget for 2010 bruges der som overskrift “velfærd” og i den forbindelse spørger jeg om hvilken form for velfærd man tænker på for bygderne i forslaget? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 30/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 02/10/2009
87.Aleqa Hammond, Siumut
Naalakkersuisut har oprettet to nye landsstyreområder og det kommer til at betyde flere lønninger, rejser, personaleboliger og kontorer, og til det ønsker jeg at spørge hvad det kommer til at betyde af meromkostninger i kroner og ører for 2010 ? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 30/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 02/10/2009
86.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen
I forbindelse med Naalakkersuisuts arbejdsgruppe til undersøgelse af forhold omkring byg- debefolkningens erhvervsvilkår fremsætter jeg nedenfor nævnte spørgsmål. Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen

Modtaget: 30/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 01/10/2009
85.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, siumut
Hvorledes arbejder myndighederne for at bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 12, af 20. november 2006, og den heraf afledte bekendtgørelse nr. 15, af 23. juni 2008 om 10 års un- dervisningspligt overholdes fuldt ud? Er Naalakkersuisut vidende om at folkeskoleelever dropper ud af folkeskolen uden at fær- diggøre 10. klasse i henhold til Landstingsforordningens bestemmelser om 10 års under- visningspligt? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, siumut

Modtaget: 30/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 01/10/2009
84.Medlem af Inatsisartut Peter Lyberth, Inuit Ataqatigiit
Hvilke tiltag agter Naalakkersuisut at gøre for indhandlingsproblematikken i Maniitsoq? Såfremt Naalakkersuisut allerede har projekt i gang, hvornår bliver det så ført ud i livet? Medlem af Inatsisartut Peter Lyberth, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Lyberth, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 28/09/2009
83.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke planer har Naalakkersuisut for at forbedre beflyvningen af Disko-bugten således, at byer som Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq bliver befløjet året rundt? Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 24/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/09/2009
82.
I forbindelse med Inatsisartuts ekstraordinære samling i sommers, fredag den 19. juni 2009, besluttede Inatsisartut at afsætte en reserve på 20 mio. kr. til fremme af beskæftigelse, ud- dannelsestiltag, samt omskoling i bygder. Spørgsmål til Naalakkersuisut: • Hvilke opgaver og bevillinger er gennemført til dags dato ? • Og hvilke planer arbejdes der med ?

Modtaget: 24/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/09/2009
81.Medlem af InatsisartutKristian Jeremiassen, Siumut
Pga. den voksende aktivitet der er og har været i de seneste år i Uummannaq og Ilulissat havne er behovet for havneudvidelser tiltrængt. Derfor fremsætter jeg på baggrund af dette behov følgende spørgsmål: • Har Naalakkersuisut planer om at udvide havnene i Ilulissat og Uummannaq? • Hvis der er planer om at udvide havnene, hvornår er udvidelserne planlagt til at ske? • Hvis ikke udvidelse af havnefasciliteterne i Uummannaq og Ilulissat er med i Naalak- kersuisuts ... Medlem af InatsisartutKristian Jeremiassen, Siumut Medlem af InatsisartutKristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 24/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/09/2009
80.Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke planer har Naalakkersuisut for at sikre indhandling af skind hele året for fangere? Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 21/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 22/09/2009
8.Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit
1. Jeg skal anmode om at få oplyst, hvorvidt den aktuelle globale finansielle krise har eller forventes at berøre eller volde problemer for helt eller delvis hjemmestyre ejede virksomheder. 2. En række kendte banker og andre finansieringskilder i Danmark og i andre lande er kollapsede. Er de helt eller delvis hjemmestyre ejede virksomheder blevet ramt eller berørt af de kollapsede finansieringskilder? 3. Har Landsstyret ændret holdning til gardering af ... Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2009
79.
En gennemgang af de nævnte referencer i grundelsen har affødt følgende spørgsmål.

Modtaget: 18/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 18/09/2009
78.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Har man eksakte tal for, hvor mange unge under 18 år der er ry- gere her i Grønland? Hvis ikke, har Landsstyret så planer om at finde ud af, hvor mange ry- gere, der er under 18 år? Endvidere vil jeg oplyses om grunden til den nedadgående kurve for rygere skyldes den store afgift på cigaretter og tobak – eller ønsket om et sundere liv? Hvad mener Landsstyret om eventuelle passende billeder ud over advarselsskrifterne på ci- garet- og tobakspakkerne? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 16/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 16/09/2009
77.Medlem af Inatsisartut Anda Uldum, Demokraterne
Agter Naalakkersuisut at markere 20-års jubilæet for FN’s Børnekonvention? Medlem af Inatsisartut Anda Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anda Uldum, Demokraterne

Modtaget: 15/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 15/09/2009
76.Medlem af Inatsisartut Anda Uldum, Demokraterne
1) Agter Naalakkersuisut at vedtage en handlingsplan med henblik på at sikre im- plementering af deklarationen om nordisk sprogpolitik – rek. 23/2006? 2) Er der herunder konkrete tiltag på vej for at styrke befolkningens kendskab til de nordiske sprog? 3) Hvilken status i relation til officielle sprog i Grønland arbejder Naalakkersuisut for at tegnsprog skal have, og hvorledes vil dette blive sikret? Medlem af Inatsisartut Anda Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anda Uldum, Demokraterne

Modtaget: 15/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 15/09/2009
75.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Anser Naalakkersuisut det i lighed med Demokraterne for en god idé at oprette en børneombudsmandsinstitution? I benægtende fald ønskes en redegørelse for, hvilke andre initiativer på børn- og unge området vi kan forvente fra Naalakkersuisut . Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 14/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 15/09/2009
74.Aleqa Hammond, Siumut
Eftersom man nu har etableret et landsstyreområde for indenrigsanliggender vil man spørge om samarbejdet med bygderne vil blive styrket og om landsstyret har i sinde at afholde bygdekonference som det tidligere har været praktiseret med gode erfaringer? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 26/08/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 15/09/2009
73.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Studerende på Ilisimatusarfik må droppe studierne pga manglende kollegiepladser, hvad gør landsstyret for at løse problemet? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 20/08/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 10/09/2009
72.Medlem af Inatsisartut Jane Petersen)1) Er Naalakkersuisut indstillet på at lave en redegørelse for de uddannelsessøgende og praktikanters forhold samt om de der har fået en læreplads i henhold til bekendtgørelsen?2) Såfremt de firmaer der har fået en bygge- og anlægsopgave ikke kan efterkomme de krav der stilles for at kunne optage praktikanter, er der så i bekendtgørelsen mulighed for varig tilsyn med firmaet og er det noget som Naalakkersuisut vil leve op til?3) Er Naalakkersuisut indst...
Mit § 36 stk. 1 spørgsmål stiles i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15. af 5. juli 2007. Medlem af Inatsisartut Jane Petersen)1) Er Naalakkersuisut indstillet på at lave en redegørelse for de uddannelsessøgende og praktikanters forhold samt om de der har fået en læreplads i henhold til bekendtgørelsen?2) Såfremt de firmaer der har fået en bygge- og anlægsopgave ikke kan efterkomme de krav der stilles for at kunne optage praktikanter, er der så i bekendtgørelsen mulighed for varig tilsyn med firmaet og er det noget som Naalakkersuisut vil leve op til?3) Er Naalakkersuisut indst... Medlem af Inatsisartut Jane Petersen)1) Er Naalakkersuisut indstillet på at lave en redegørelse for de uddannelsessøgende og praktikanters forhold samt om de der har fået en læreplads i henhold til bekendtgørelsen?2) Såfremt de firmaer der har fået en bygge- og anlægsopgave ikke kan efterkomme de krav der stilles for at kunne optage praktikanter, er der så i bekendtgørelsen mulighed for varig tilsyn med firmaet og er det noget som Naalakkersuisut vil leve op til?3) Er Naalakkersuisut indst...

Modtaget: 09/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 09/09/2009
71.
Begrundelse: Udgangspunktet for mit spørgsmål er Landstingsforordning nr. 10, af den 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

Modtaget: 09/09/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 09/09/2009
70.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Finder Landsstyret ikke, at Landsstyret indskrænker pressens vilkår og læsernes mulighe- der i det demokratiske samfund hvor de to landsdækkende aviser har en vigtig rolle, ved at man ophæver den særlige lave avisporto? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 31/08/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 07/09/2009
7.Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret: Landsstyret bedes redegøre for, hvilke byer og bygder der pr. 1. januar 2009 tilbyder kurser for vordende forældre. Landstinget besluttede jo på Landstingets Efterårssamling 2006, at sådanne kurser skulle være tilgængelige fra denne dato. Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 14/01/2009
69.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, siumut
• At Siumut i sin ledelse af landet i 30 år skulle have misbrugt landskassens midler, udøvet nepotisme og fået rejser betalt til venner og familie ønskes en redegørelse for. • Man nævnte, at et landsstyremedlem har haft en weekend ophold på Bora Bora. Siumut har ikke haft et landsstyremedlem der har været på Bora Bora i embedsmedfør. Hvilket Landsstyremedlem er der her tale om og hvor mange kroner er blevet anvendt til denne weekend ophold? • der ønskes svar på udtalelsen om a... Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, siumut

Modtaget: 19/06/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 03/09/2009
68.Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke tiltag agter Naalakkersuisut at gøre for de handicappedes vidtgående specialundervisning og andre tiltag? 2. Hvilke tanker har Naalakkersuisut for de steder hvor der er vidtgående specialundervisning i ”Specialcenter” i Ilulissat og ”Tungujortuaraq” i Qaqortoq for i fremtiden at sikre bedre lovmæssige muligheder for deres vilkår? 3. Kan Naalakkersuisut sætte sig som mål at eleverne i den vidtgående specialundervisning i Ilulissat ”Specialcenter... Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/08/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 03/09/2009
67.
Vil Naalakkersuisut arbejde for at indføre en oplysningspligt til udlejere i forbindelse med ophør og afvikling af lejemål ved dødsfald?

Modtaget: 26/08/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 03/09/2009
66.Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut
Da det er meget nødvendigt at etablere “lokale samtalegrupper” for de, der har tildraget sig forskellige oplevelser, med særlig henblik på befolkningen på bygder og yderdistrikter, der har behov for samtaler og anden form for støtte, pålægges Naalakkersuisut om at etablere kurser, hvor Siumuts af flertallet vedtagne og allerede debatterede forslag fra efteråret i 2008 kan gennemføres. Hvor langt er man kommet med dette arbejde? Endvidere: Hvornår starter man på dette arbejde? Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 18/08/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/08/2009
65.Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut
Et af fremtidsudsigterne for foreningen ”Nunarsuaq nunarsuaatillugu napparsimasoqartu- assaaq”, ”Der vil altid være syge så længe jorden eksisterer” er arbejdet for at etablere et indkvarteringssted for besøgende af nære pårørende for hårdtramte og langvarigt sygd- omramte personer, der er under behandling i Danmark. Hvor stor er støtten fra Naalakker- suisuts side i disse bestræbelser? Samt hvor nært arbejdes der sammen med denne forening? Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 15/08/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/08/2009
64.Medlem af Inatsisartut Anda Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilken holdning har Naalakkersuisut til at optage Lactrase1 på liste H, som er listen over de tilladte typer håndkøbsmedicin i Grønland? Medlem af Inatsisartut Anda Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Anda Uldum, Demokraterne

Modtaget: 26/08/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 27/08/2009
63.Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Overholdes Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. juli 2007 om udbud af bygge- og anlægsarbejder og dens krav i h.t. bekendtgørelsens § 12 om ansættelse af lærlinge? 2. Kan Naalakkersuisut oplyse hvor mange lærlinge og praktikanter der har opnået lære/praktikplads, som følge af reglen? 3. Hvorledes fører Naalakkersuisut kontrol med at: Udbudsmaterialet opfylder bekendtgørelse krav? ... Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/08/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 18/08/2009
62.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Agter Naalakkersuisut at komme med en besvarelse på nedenstående spørgsmål, såleds at der kan komme en afklaring af forhold der spørges om i spørgsmålene? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 18/08/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 18/08/2009
61.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. visioner for samhandel med vore nabolande og erhvervslivets muligheder for øget samhandel med Island og Canada. Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 14/08/2009
60.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: jeg fremlagde Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at de offentlige arbejdspladser etablere en børnepolitik under FM08, forslaget blev vedtaget af flertallet. Hvad er status i implementeringsprocessen? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 12/08/2009
6.Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvilken beslutning er Landsstyret nået til vedrørende ekstra ordinær ansøgning om økonomisk støtte fra kystnært fiskere ? 2. Og hvad agter Landsstyret at gøre ? Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,Kattusseqatigiit Partiiat Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 12/01/2009
59.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad vil Naalakkersuisut gøre for at beskytte vore børn mod kamp- og muskelhunde, som går amok? Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 12/08/2009
58.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: er der sket en lovgivningsmæssig opfølgning af mit forslag til Landstingsbeslutning der blev vedtaget af et flertal under FM2007 om, at Landsstyret pålæg- ges at sikre elever under Atuarfitsialak og andre læreanstalter at kunne afholde eksamen på eget sprog, uanset hvilke sprog lærer eller censor besidder? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 11/08/2009
57.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Ifølge tal fra Departement for Sundhed fremgård et, at der ud- føres mellem 850 og 900 provokerede aborter, med henvisning til de tal skal jeg hermed fremsætte følgende spørgsmål: 1. Hvor stor er den gennemsnitlige årlige udgift for provokerede aborter i forhold til sundhedsbudgettet? 2. Hvor meget tid anvender de sundhedsfaglige personale på provokerede aborter som de ellers kan anvende på andre patienter? 3. Har Landsstyret en plan p... Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 11/08/2009
56.Medlem af Inatssiartut Doris Jakobsen, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Er Naalakkersuisut virkelig af den mening, at det ikke vedkommer Landstinget eller Landsstyret om der er brugere af narkotiske stoffer iblandt folkevalgte og Naalakkersuisut? Og er Naalakkersuisut virkelig af den mening, at der ikke bør laves tiltag lige meget hvem der er brugere af narkotiske stoffer begrundet i, at vi lever under et demokratisk samfund? Medlem af Inatssiartut Doris Jakobsen, Siumut Medlem af Inatssiartut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 31/07/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 31/07/2009
55.
Er der i skatteindberetningspligten lavet en regelændring der gør, at brand-, politi- og sundheds- personale er fritaget i at skulle betale skat af den tid de har personalebil med hjem under vagttje- nesten?

Modtaget: 31/07/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 31/07/2009
54.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål vedrørende uddannelsesmulighederne for unge fra Tasiilaq. 1. Hvor mange unge fra Tasiilaq, der har færdiggjort folkeskolen i 2009, er kommet i gang med en uddannelse? 2. Hvor mange unge fra Tasiilaq, der har færdiggjort folkeskolen i 2009, er registreret som arbejdsløse? 3. Kan unge, der søger praktikplads, omfattes af reglerne for mobilitetsfonden? 4. Hvilke arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske tiltag påtænker Naalakkersuisut at implement... Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/07/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 30/07/2009
53.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit
Vil Naalakkersuisut i lighed med undertegnende finde det fordelagtigt, at der i pensum for de mindre klasser i folkeskolen integreres undervisning i trafiksikkerhed og almindelig omgang og færdsel i bytrafikken? Ser Naalakkersuisut på nuværende tidspunkt ligeledes et behov for at der iværksættes tiltag til forbedring af trafiksikkerheden generelt. Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/07/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 29/07/2009
52.Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret stoppet planerne for forlængelse af landingspladserne i Nuuk og Ilulissat? Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 24/07/2009
51.Landstingsmedlem Storm Ludvigsen
1. Hvilken handlingsplan har Landsstyret overfor personer der ikke har adgang til et hjem? 2. Er der planer om undersøgelser af de registrerede hjemløses levevilkår og behov? 3. Hvilke planer er der for at løse problemet omkring de hjemløse. Landstingsmedlem Storm Ludvigsen Landstingsmedlem Storm Ludvigsen

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 15/07/2009
50.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Efter fundet af en hashklump i Landstingsformandens hjem og folkedebatten vedrørende euforiserende stoffer, hvilke initiativer har Naalakkersuisut pla- ner om for at sikre, at folkevalgte og Medlemmer af Naalakkersuisut ikke er brugere af narkotiske stoffer? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 13/07/2009
5.Medlem af Landstinget Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret til forbedring af de hørehæmmedes vilkår? Hvorledes påtænkes stillingen som konsulent for de hørehæmmede udfyldt? Hvilke initiativer har Landsstyret taget med henblik på at besætte stillingen som konsulent for de hørehæmmede? Medlem af Landstinget Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Landstinget Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 09/01/2009
49.Doris Jakobsen, medlem af Landstinget
Spørgsmål til Landsstyret: Er de nyopførte boliger i Tuapannguit tiltænkt til salg til Nuuks borgere? Eller er de tiltænkt til anvendelse som boliger til Selvstyrets ansatte? Endvidere om Landstinget stilles et nyt beslutningsforslag herom? Doris Jakobsen, medlem af Landstinget Doris Jakobsen, medlem af Landstinget

Modtaget: 01/07/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 07/07/2009
48.Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. feriefrirejse for studerende i henhold til bekendtgørelse nr. 8 af 27. marts 2008 om uddannelsesstøtte Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget: 02/07/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 02/07/2009
47.Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut
Spørgsmål: Hvornår vil det nye landsstyre lukke lufthavnen i Qaarsuarsuk, og har det nye landsstyre andre planer med lufthavnen i Qaarsuarsuk ? Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 01/07/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 02/07/2009
46.Siumuts Landstingsgruppe
Hvilke sager tænker Landsstyremedlemmet på, når han siger, at arbejdet, med kommune- sammenlægningerne enten er lagt i bero eller er forsinkede. Hvilke overførsel af opgaver til kommunerne er ikke tilendebragt? Og hvorfor? Siumuts Landstingsgruppe Siumuts Landstingsgruppe

Modtaget: 25/06/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/06/2009
45.Siumuts Landstingsgruppe
Hvilke sager tænker landstyremedlemmet på, når han siger, at arbejdet med kommune- sammenlægningerne enten er lagt i bero eller er forsinkede? Hvilke overførsler af opgaver til kommunerne er ikke tilendebragt? Og hvorfor? Siumuts Landstingsgruppe Siumuts Landstingsgruppe

Modtaget: 16/06/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 16/06/2009
44.ATASSUT’s Landstingsgruppe: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen
Spørgsmål: Hvordan står det til med Royal Greenland A/S økonomiske situation? ATASSUT’s Landstingsgruppe: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen ATASSUT’s Landstingsgruppe: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen

Modtaget: 08/06/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 16/06/2009
43.Olga P. Berthelsen
Spørgsmål til Landsstyret om Boligklagenævnet. Olga P. Berthelsen Olga P. Berthelsen

Modtaget: 15/04/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 15/04/2009
42.Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, ATASSUT
Spørgsmål: Har Landsstyret planer om at få iværksat arbejde for at få oversat dansksprogede undervisningsbøger, der bruges til socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen, til grønlandsk? Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, ATASSUT Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, ATASSUT

Modtaget: 03/04/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 06/04/2009
41.Landstingsmedlem Knud Kristiansen, ATASSUT
Spørgsmål: Har Landsstyret og den danske regering planer om at ændre arbejdet om grænsedragningen af Nordpolen, som konsekvens af at Rusland, i sine bestræbelser på at tilegne sig mere magt og dermed tilegne sig retten til undergrundsressourcerne i Nordpolen, blandt andet har planer om at indsætte militærstyrker i polarområdet for at vogte om sine interesser ved Nordpolen? Landstingsmedlem Knud Kristiansen, ATASSUT Landstingsmedlem Knud Kristiansen, ATASSUT

Modtaget: 01/04/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 02/04/2009
40.Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut.
Hvilke planer har Landsstyret med hensyn til fremtiden for Royal Greenlands fabrikker i Kangaatsiaq, Ikerasaarsuk og Niaqornaarsuk? Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut. Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut.

Modtaget: 23/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 29/03/2009
4.Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret: Landsstyret bedes fremlægge dokumentation for følgende postulat i Landsstyreformandens nytårstale: ”Det er tilfredsstillende efterhånden at kunne mærke virkningerne af den særlige uddannelsesindsats. Flere og flere kommer videre i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Rigtig mange ønsker at gå på efterskole, og aldrig har så mange søgt ind på gymnasiale uddannelser som i disse år” Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 08/01/2009
39.Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit
1. Landsstyret bedes redegøre for avanceforhold i forbindelse med prissættelse af dagligvareprodukter – med udgangspunkt i det hjemmestyreejede Pilersuisoq A/S. Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/03/2009
38.Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Når sundhedsmedhjælperne i 2009-2010 er blevet oplært til sundhedsassistenter, har man så de nødvendige antal medarbejdere i sundhedsvæsenet? Har man for eftertiden planer om at fortsætte sundhedsmedhjælperuddannelsen? Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 24/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/03/2009
37.Medlem af Landstinget Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder eksisterer der for lejemål af boliger eller lejligheder for unge uddannelsessøgende og for unge, der er blevet forældre i en tidlig alder? Hvilke tanker gør Landsstyret sig i øvrigt om denne gruppe? Medlem af Landstinget Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Landstinget Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/03/2009
36.
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Er Landsstyret bekendt med, at nogle borgere overdrager deres akiliut-kort til eksempelvis kioskejere for at have mulighed for at købe alkohol på kredit?

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 25/03/2009
35.Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: For at opnå en bredere servicering af forbrugerne for fremtiden fra Forbrugerrådet spørger jeg hvilke hindringer, der ligger til grund for at tilføje følgende sagsområder under Grønlands Forbrugerråd’s regi: • Forbrug af elektricitet i Grønland • Husleje • Forbrug af telefon og internet Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut

Modtaget: 24/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/03/2009
34.Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvilke planer har Landsstyret vedr. Alcoa, inklusiv nedenstående? Hvilke tidslagt handlingsplan er der for de kommende år? 2. ajourføring af rekruttering og uddannelse af arbejdskraft? 3. Med hensyn til landets økonomiske status. 4. Hvordan agter man at flytte fiskere ifm. dette? 5. Finder Landsstyret ingen utrygheder mht. Alcoa’s status efter verdensøkonomiens kollaps (heri med henblik på Alcoa’s aktier)? Hvorda... Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti

Modtaget: 20/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 01/04/2009
33.Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,Kattusseqatigiit Parti
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Har landsstyret forestillinger eller planer vedr. udvikling af produktionen af fisk de kommende år, i de byer og bygder hvor disse forefindes, efter behov? Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,Kattusseqatigiit Parti Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,Kattusseqatigiit Parti

Modtaget: 20/04/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 23/04/2009
32.
1. Har Landsstyret i forbindelse med Great Greenland A/S’ afsætnings- problemer af sælskind, og med udgangspunkt i Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fremførte oplysninger om at indkøbere fra Kina og Rusland har interesse i at aftage skindet, forespurgt Great Greenland A/S’ bestyrelse om sagen?

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 20/03/2009
31.Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatgiiit
1. ”Hvilket beregningsgrundlag har landsstyret benyttet sig af ved fastsættelsen af antallet af repræsentanter for bygdebestyrelserne i de nye valgkredse? 2. Skal denne umiddelbart ny definition af en bygd forstås som forvarsel til landsstyrets planlægning til nedlæggelse af bestemte bygder? Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatgiiit Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatgiiit

Modtaget: 17/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 18/03/2009
30.
1. Landsstyret bedes redegøre for opdelingen af alle CO2 udledninger over 3.000 tons/år i samtlige grønlandske byer og andre relevante grønlandske territorier. Herunder geografisk placering, institutionens/virksomhedens type og navn, samt de tre sidste års udledning af CO2.

Modtaget: 16/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 17/03/2009
3.Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret vedrørende privatisering af hjemmestyreejede virksomheder Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 06/01/2009
29.Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret vedrørende indhandling af sælskind, ICC, KNR og boligbyggeri i bygderne Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 16/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 16/03/2009
28.Landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit
1. Hvordan er de tilbageholdte a-skatter på over 300 mio. kroner fordelt måned for måned siden centraliseringen af skatteområdet i januar 2007? Landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 26/03/2009
27.Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret vedr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af sommertid Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 10/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 13/03/2009
26.Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvad er status på situationen om CIA-overflyvningerne af Grønland? 2. Hvad er status på brintbombeulykken ved Thule? 3. Hvad var årsagen til, at Grønland ikke havde modtaget en invitation til NATO-mødet på Island? 4. Hvad kan Landsstyremedlemmet for Udenrigsanliggender ellers fortælle fra sit møde med den danske Udenrigsminister? Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 10/03/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 13/03/2009
25.Medlem af Landstinget Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvilket regelsæt ligger til baggrund for anvendelsen af rabatter til alderspensionister i forbindelse med rejseaktiviteter? 2. Hvilke ordninger gælder for AUL's passagertrafik fra bygd til bygd, fra bygd til by og fra by til by? 3. Hvilke ordninger gælder for pensionistrabatter for Air Greenland i henhold til den gældende servicekontrakt? Medlem af Landstinget Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Landstinget Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 26/02/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 02/03/2009
24.Medlem af Landstinget Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår modtager vi redegørelsen? Medlem af Landstinget Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Landstinget Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/02/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/02/2009
23.Medlem af Landstinget Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvor mange boliger til vakant indkvartering bliver administreret af Grønlands Hjemmestyre? 2. Hvor store er omkostningerne til vakant indkvartering for ansatte under Grønlands Hjemmestyre? 3. Er der tilfælde af anvendelse af lejemål af boliger opført af private eller andre i henhold til 10-40-50-ordningen til vakantboliger for ansatte under Grønlands Hjemmestyre? Medlem af Landstinget Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Landstinget Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/02/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2009
22.Medlem af Landstinget Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Landsstyret: Har det sin rigtighed, at Grønlands Hjemmestyre er ophørt med at yde tilskud til Grønlands Innovationscenter i Sisimiut? Medlem af Landstinget Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Landstinget Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/02/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2009
21.Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvad er årsagen til, at studerende, der ikke har børn eller endnu ikke har etableret familie ikke kan opnå støtte til transport af bohave ? 2. Hvad er årsagen til, at studerende, der ønsker at videre studere i Danmark eller andre lande – ikke kan opnå støtte til bohave flytning ? 3. Hvad kan Landsstyret gøre for studerende, uden at gøre forskel på studerende, om de har børn eller ej, der ønsker at fortsætte deres studie i D... Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti

Modtaget: 19/02/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2009
20.Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret vedr. rekruttering af sygeplejersker Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 20/02/2009
2.Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret vedrørende rejser foretaget af skiftende Landsstyremedlemmer for Udenrigsanliggender Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 05/01/2009
19.Medlem af Landstinget Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvilke initiativer har Landsstyret hidtil taget med det formål at bekæmpe det store forbrug af euforiserende stoffer her i landet? 2. Er Landsstyret i besiddelse af oplysninger om størrelsen af det faktiske forbrug af euforiserende stoffer her i landet? 3. I hvilket omfang har Landsstyret kendskab til omfanget af den indsats, som den danske stat har ansvaret for med hensyn til bekæmpelse af tilstedeværelsen af euforiserende ... Medlem af Landstinget Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Landstinget Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/02/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 18/02/2009
18.Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret vedr. studietur til New Mexico Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 18/02/2009
170.Aleqa Hammond, Siumut
I Avanersuaq var der Sassat-fangst og fangerne har ingen indhandlingsmuligheder til mattak og kød. Hvad er Naalakkersuisuts planer for at forbedre dette hvis de har planer? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 28/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 29/12/2009
17.Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvorledes har Landsstyret tænkt sig at implementere landstingsbeslutningen om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indføre en obligatorisk skolemadsordning i folkeskolen, for alle børn i hele Grønland, fremsat i 2005 af daværende medlem af landstinget Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit? 2. Hvorledes forholder Landsstyret sig til ernæringsrådets anbefalinger og udtalelser herom? 3. Hvilke tiltag vil Landsstyret iv... Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 17/02/2009
169.
Opfølgning på § 36 spørgsmål til Landsstyret om "aftale ELLER ikke aftale med kommu- nerne omkring Illuut A/S".

Modtaget: 04/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 22/12/2009
168.
Spørgsmål til Naalakkersuisut. 1. Hvilke formaliteter og kvalitetssikring gælder for kommunernes indberetning af antallet af arbejdsløse, herunder indberetningen til Grønlands Statistik ? 2. Hvordan sikrer Landsstyret at kommunerne indberetter de korrekte tal ? 3. Visse kommuner har indledt en praksis med at overflytte personer, der ikke kan eller vil påtage sig anvist arbejde, fra arbejdsmarkedskontoret til socialforvalt- ningen. Giver denne praksis Naalakkers...

Modtaget: 16/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 16/12/2009
167.
Spørgsmål: Hvilke planer har Naalakkersuisut med hensyn til produktion af drikkevand ?

Modtaget: 16/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 16/12/2009
166.
1) For at forebygge, at de ca. 400 unge der har søgt om at blive optaget til at komme til højskolerne fra nytår men som ikke kan optages pga. pladsmangel ikke kommer til bare at gå rundt uden at have noget at foretage sig, har Naalakkersuisut da tanker om hvilke aktiviteter de vil tilbyde dem? a) Hvis Naalakkersuisut har planer om hvad disse unge kan foretage sig i stedet for, hvilke initiati- ver er disse da? b) Hvis ikke der er initiativplaner, hvorfor er dette ...

Modtaget: 17/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 17/12/2009
165.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
1. Er der udført en undersøgelse iblandt befolkningen om der er interesse i Paarisas forebyggelsesinitiativer eller om hvilken effekt forebyggelsesinitiativerne har haft for målgrupperne? 2. svarer de midler der bliver afsat til Paarisas initiativer til den ønskede effekt, eller burde man afsætte flere midler hertil? 3. med tanke på sammensætningen af personer der er i Inuunerittas arbejdsgruppe, er alle personer i samarbejdsgruppen virkelig passende... Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 14/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 14/12/2009
164.
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Med henblik på muligheden for at frasælge den af Royal Greenland A/S drevne indhandlingsanlæg i Niaqornaarsuk til private aktører, ønsker jeg oplyst om Naa- lakkersuisut agter at indgå i forhandlinger med Royal Greenland A/S bestyrelse herom ?

Modtaget: 11/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 11/12/2009
163.Medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit
Hvilke anlægsprojekter har Naalakkersuisut for hele landet de næst kommende ti år? Hvilke anlægsplaner er der i samarbejde kommunerne med fælles finansiering? Medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 11/12/2009
162.uddannelsesstøtte
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Agter Naalakkersuisut at arbejde for at grønlandske studerende bliver ligestillet med danske studerende, således at den grønlandske uddannelsesstøtte får status som dansk SU uddannelsesstøtte uddannelsesstøtte

Modtaget: 25/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 25/11/2009
161.Aleqa Hammond, Siumut
I Naalakkersuisuts egen hjemmeside www.nanoq.gl står der under Fiskekvoter for 2010 (TAC) forskellige data og årstal i den grønlandske og den danske version. Hertil vil jeg spørge Naalakkersuisut hvilket er den korrekte – den danske eller den grønlandske version? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 09/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 09/12/2009
160.Aleqa Hammond, Siumut
Naalakkersuit har fastsat torskekvoterne for 2010 som viser sig at være langt mindre end torskekvoterne for 2009. Hertil vil jeg spørge Naalakkersuisut hvad man har af planer for fiskerne når denne er opfisket sikkert måske allerede til foråret og hvad har man af planer fra Naalakkersuisuts side for at fiskerne ikke havner i en økonomisk krise? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 10/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 10/12/2009
16.Landstingsmedlem Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Jeg har bemærket at det på uddannelseshjemmesiden Sunngu er anført, at en uddan- nelse som receptionist i Ålborg har en varighed på 3 år og to måneder for en ansøger fra Grønland. For danske ansøgere er uddannelsen på hjemmesiden www.ug.dk angi- vet til at vare 2 år og 4 måneder. Kan Landsstyret bekræfte at ovenstående oplysnin- ger er korrekte? 2. Såfremt de angivne oplysninger er korrekte, skal jeg venligst anmode Landss... Landstingsmedlem Aleqa Hammond, Siumut Landstingsmedlem Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 13/02/2009
159.Aleqa Hammond, Siumut
Hvad er Naalakkersuisuts planer for forbedring af fiskeindhandling og erhvervsudvikling for Østgrønlands byer og bygder? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 10/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 10/12/2009
158.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: I hvilke ældre boliger/blokke er det bestemt, at huslejen ikke skal stige? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 10/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 10/12/2009
157.Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilken Lovhjemmel anvender Naalakkersuisut for deres krav om, at de 30 sidste bo- liger i andelsboligforeningen Tuapannguit tårn 7 ikke må kunne overdrages til leje- ren? 2. Har Naalakkersuisut planer om at overdrage boligerne i Andelsboligforeningen Tua- pannguit tårn 4 - 6 til lejerne? 3. Er det Naalakkersuisut hensigt, at personalet i Namminersorlutik Oqartussat mod- tager positiv særbehandling i forhold til andre ... Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen Siumut

Modtaget: 08/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 08/12/2009
156.
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Det er ønskværdigt at vide, ifm. drøftelsen af punkt 95 ved EM 09, om den årlige licens på 1500 kr. også kommer til at omfatte pensioneret fiskere og fangere, der lejlighedsvis tager på fisketur eller fangst, foruden pensionen? Eller hvad agter man at gøre vedrørende disse?

Modtaget: 08/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 08/12/2009
155.Aleqa Hammond, Siumut
Har rejekvoterne givet af naalakkersuisut de sidste år sikret bæredygtig fangst og økonomisk gevinst for samfundet – og har dette givet det økonomiske gevinst for landet i betragtning af at hele kvoten for Tunu ej bliver opfisket hvert år og hvad har naalakkersuisut af planer for at sikre at det bliver opfisket samt ønsker jeg at få oplyst hvilken konsekvens det har for fiskeriflåden i følge naalakkersuisut når rejen bevæger sig længere og længere mod nord? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 04/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 04/12/2009
154.
Derfor læste jeg også Atassuts § 36 stk 1 spørgsmål til dig omkring lovhjemmel i depositumskravet der svarer til 6 måneders husleje med interesse og studser noget over dit svar og finder derfor anledning til at stille et § 36 stk 1 spørgsmål til dig.

Modtaget: 02/12/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 02/12/2009
153.Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, ATASSUT
Spørgsmål: Opfølgende spørgsmål efter behandlingen af ”redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser.” Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, ATASSUT Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, ATASSUT

Modtaget: 26/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 01/12/2009
152.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Er det virkelig rigtigt, at Formanden for Naalakkersuisut lige som alle andre skal til at betale husleje mens han bor i Selvstyrehus? Hvis han skal til at betale husleje, hvilken ordning tænker man på at følge? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 26/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 26/11/2009
151.Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen SIUMUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. er depositumskravene for tårn 7 i Tuapannguit sat til også at gælde for tårn 4 til 6? Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen SIUMUT Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen SIUMUT

Modtaget: 27/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 27/11/2009
150.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Naalakkersuisuts formand informerer idag via radioavisen, at man allerede lige efter konstitueringen i sommer havde besluttet at hæve naalakkersuisuts husleje. Hertil vil jeg gerne spørge til hvornår denne er blevet besluttet i naalakkersuisut og i hvilken referat det nu står skrevet ? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 24/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 24/11/2009
15.Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår forventer Landsstyret, at professor Ole Spiermann er klar med sin undersøgelse af, hvorvidt Landsstyret har overtrådt gældende lovgivning? Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 11/02/2009
149.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Sprøgsmål til Naalakkersuisut: Hvornår kommer der kvoter på rensdyr i ”Tuttulissuaq” nord for Kullorsuaq? Har Naalakkersuisut planer om at bevilge midler til optælling af rensdyr der? Hvis der blive optælling af rensdyr, hvornår planlægger Naalakkersuisut, det skal ske? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 19/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 20/11/2009
148.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Husene 30-399 bliver i disse dage købt af lejerne. Hvilke priser er gældende ved disse salg? På hvilke grundlag bliver priserne beregnet efter ved disse salg? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 19/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 19/11/2009
147.
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke overvejelser har Naalakkersuisut med hensyn til bl.a. en regionsvis ændring af fredningstiderne på fangst af alke og edderfugle ? 2. Har man tænkt sig at ændre på den kvoterede jagt på alke og edderfugle i Østgrønland ?

Modtaget: 18/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 19/11/2009
146.
Royal Greenland fik et tilskud på mio. Kr. 250 og et lån på mio. Kr. 250 af Inatsisartut, derfor fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut. Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Er Naalakkersuisut bekendt med hvad de midler der er givet som tilskud og lån er anvendt til? 2. Der går rygter om, at Royal Greenland i løbet af året har indkøbt huse og lejligheder i Nuuk - kan Naalakkersuisut bekræfte dette?

Modtaget: 17/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 18/11/2009
145.Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Da det er meddelt, at boligerne nu opføres som personaleboliger. Hvordan er boligerne kvote- ret til de forskellige departementer, styrelser og andre institutioner under Namminersorlutik Oqartussat? 2. Hvilken ejerskabskonstruktion er anvendt ved tårn 4 – 7 i Tuapannguit? 3. Er det en bestemt ejerkreds der er ejere af tårn 4 – 7 i Tuapannguit? 4. i fald der er nogle bestemte ejere, hvem er ejerne af tårn 4 -7 i Tuapann... Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen Siumut

Modtaget: 18/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 18/11/2009
144.Medlemmer af Inatsisartut Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Naja Petersen, ATASSUT
Spørgsmål: Hvilken lovhjemmel har Naalakkersuisut benyttet i forbindelse med udformningen af kravene til lejerne i Tuapannguit? Medlemmer af Inatsisartut Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Naja Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Naja Petersen, ATASSUT

Modtaget: 17/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2009
143.
Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Modtaget: 17/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2009
142.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut planer om at forbedre adgangen til oplysninger om, hvilke stoffer/former for medicin, der er forbudte i henhold til World Anti-Doping Agency’s (WADA's) officielle dopingliste? 2. Ser Naalakkersuisut det som fordelagtigt at gøre en indsats for at forhindre, at vore dygtige sportsudøvere får ødelagt deres karrierer som følge af indtag af forbudte midler? 3. Elitesportsudøvere er forbilleder for mange i vort land og Demokraterne mener de... Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 17/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2009
141.Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Er det korrekt, at Naalakkersuisut har givet eller agter at give et dansk firma dispensation fra næringslovens bestemmelser til at bygge et nyt elværk i Paamiut? Er det korrekt, at virksomheden har taget forbehold om, at man skal have særlig tilladelse til at anvende udefrakommende mandskab, jfr. Landstinglov nr. 27 af 30. oktober 1992? Mener Naalakkersuisut at et sådan forbehold er i overensstemmelse med de gældende regler på licitationsområdet? - og i g... Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut

Modtaget: 16/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2009
140.
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor langt er Naalakkersuisut med arbejdet hvad angår udarbejdelsen af et forslag til at komme videre med sagen om “eksperimentet” ? 2. Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at iværksætte således, at de berørte får fred i sindet, og at de kommer videre med deres liv ? 3. Agter Naalakkersuisut at lave en undersøgelse af hele forløbet i starten af 1950’erne ? 4. Hvad kan Naalakkersuisut oplyse omkring en tidshor...

Modtaget: 13/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 13/11/2009
14.Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret vedr. den kritiske situation på SANA Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 05/02/2009
139.Medlemmer af Inatsisartut Debora Kleist og Anders Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at sikre en koordineret indsats for trafikken til søs og i luften i Kommune Kujalleq? 2. Hvorledes vil Naalakkersuisut sikre en ordning for at forbedre mulighederne for passagertrafikken i forhold til i dag, hvad angår Qaqortoq distriktet og i området mellem de sydligere byer og bygder? 3. Er der udsigt til, at Naalakkersuisut i de nærmeste år kan åbne nye muligheder gennem indgåelse af servicekontrakter? ... Medlemmer af Inatsisartut Debora Kleist og Anders Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlemmer af Inatsisartut Debora Kleist og Anders Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 13/11/2009
138.Siumut
I gårdsdagens debat og efterfølgende mistillidsvotum overfor Naalakkersuisoq for Boliger m.v. for hans urigtige oplysninger omkring Illuut A/S stilet til medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Siumut Siumut

Modtaget: 12/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 13/11/2009
137.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor mange engelsklærere mangles der i børneskolen? Hvordan vil man komme over dette problem? Er der mulighed for at løse problemet ved at hente lærere uden for Danmark? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 11/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 12/11/2009
136.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad er Naalakkersuisuts indstilling til at indføre obligatorisk undervisning om seksuelt misbrug i børnehaven og folkeskolen, så alle børn bliver bevidste om, hvordan de selv kan undgå at blive ofre for pædofile? Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 11/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 11/11/2009
135.Medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit
Hvilke muligheder har Sundhedsvæsenet for at hjemtage og ansætte arbejdskraft fra udlandet eksempelvis fra Østen (Asien – Indien)? Hvor store er mulighederne her i forhold til Danmark? Medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 10/11/2009
134.
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke planer har Naalakkersuisut i henseende til at interesserede borgere over- tager forskellige indhandlingsanlæg, hvor der fra og med 2010 ikke foreligger planer for fortsat produktion.

Modtaget: 10/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 10/11/2009
133.
Jeg skal hermed spørge Medlem af Naalakkersuisut for Boliger igen i medfør af hans svar til et tidligere spørgsmål jeg sendte 14. oktober.

Modtaget: 06/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 07/11/2009
132.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor mange svar fremlagde Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på Inatsisartuts mødesal under efterårsmødet som medlem af Naalakkersuisut? Har det virkelig været nødvendigt med en dyr og ekstra Departement og Naalakkersuisoq, hvis han ikke én gang har måttet svare på noget? Har det ikke været bedre, hvis man delte ressortområderne fra Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø til andre departementer? Hvilke sager fr... Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 06/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 06/11/2009
131.Medlem af Inatsisartut Jakob Sakde, Kattusseqatigiit Partiiat
Forespørgsel til Naalakkersuisut: Hvilke tiltag kan Naalakkersuisut foretage for at sikre mest udbytte til landets fangere hvad angår narhvalfangst i kysten? Hvordan følger man med i narhvalernes kostvaner? Samt, hvilke fisk spises af hvidhvaler og narhvaler? Og hvor mange? Medlem af Inatsisartut Jakob Sakde, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Jakob Sakde, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 06/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 06/11/2009
130.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor mange jollefiskere indtjener ca. 1 million kroner årligt? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 05/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 06/11/2009
13.Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor mange fysisk handicappede med behov for økonomisk støtte vil i fremtiden alene være afhængig af støtte givet efter ansøgninger til diverse fonde? 2. Hvilke planer har Landsstyret med henblik på at arrangere et samlet møde blandt døve og hørehæmmede? Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 04/02/2009
129.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Er formanden for Naalakkersuisut vidende om, at Nukis- siorfiit’s direktør har fået mundkurv på? Er det kutyme, at man skal spørge Naalakkersuisut, hvis man vil besøge Selvstyrets virksomheder i orienterings øje med? Hvis det er, hvornår trådte den bestemmelse i kraft? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 03/11/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 03/11/2009
128.
Spørgsmål til Naalakkersuisut : Hvilke overvejelser har Naalakkersuisut med hensyn til den kvoterede jagt på isbjørne i Østgrønland, idet jeg kan oplyse at det ikke er første gang at dette spørgsmål stilles ?

Modtaget: 30/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 30/10/2009
127.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. boligbyggeri Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 27/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2009
126.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Er serviceaftalen vedrørende passagertransport i Disko- bugten, der skal fornyes i 2010 blevet forsinket? Hvis ikke, hvordan ser den nye serviceaftale, der skal træde i kraft i 2010 ud? Kan Naalakkersuisut tænke sig at starte efterårs flyvningen i Diskobugten tidligere så flyvningen starter allerede 1. oktober? Kan Naalakkersuisut tænke sig, at forårsflyvningen fortsætter til 1. juni, når isen bliver liggende om foråret? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 26/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 26/10/2009
125.
Begrundelse: Under et radiointerview 23. oktober 2009 sagde medlem af Naalakkersuisut Jens B. Frederiksen, at Naalakkersuisut havde stiftet Illuut A/S.

Modtaget: 26/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 26/10/2009
124.Medlemmer af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit og Andreas Uldum,Demokraatit
Har Naalakkersuisut planer om at frede den spættede sæl eller frede de områder hvor der er kolonier af spættet sæl? Medlemmer af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit og Andreas Uldum,Demokraatit Medlemmer af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit og Andreas Uldum,Demokraatit

Modtaget: 23/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut:
123.Medlem af Inatsiasrtut Bitten Høegh-Dam, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Er den årlige undersøgelse for eventuel kræft, betinget af arvelige omstændigheder, lavet om til undersøgelse hvert andet år på grund af besparelse? Medlem af Inatsiasrtut Bitten Høegh-Dam, Siumut Medlem af Inatsiasrtut Bitten Høegh-Dam, Siumut

Modtaget: 23/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut:
122.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. det videre forløb for de elever, der har forladt folkeskolen de seneste 5 år. Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 22/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 22/10/2009
121.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Giver Naalakkersuisut en ekstra kvote af hvid- og nar- hvaler? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 20/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 20/10/2009
120.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke muligheder tænker Naalakkersuisut på, når tilskud- det til sælskind bliver mindre? Hvor meget er de berørte ressortområder med i undersøgelserne inden for hajfangst? Hvor stor er bevillingerne fra disse ressortområder? Hvem er med i arbejdet under forsøgsarbejdet? Hvor meget er Great Greenland involveret under forsøgsarbejdet? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 20/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 20/10/2009
12.Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
1. Under Landstingets efterårssamling i 2008, kunne landsstyremedlemmet ikke kommentere min forelæggelse omkring Velfærdskommissionen. I stedet lovede landsstyremedlemmet fra Landstingets talerstol Landstingsmedlemmerne, at han skriftligt vil orientere Landstingets medlemmer om landsstyrets planer vedrørende Velfærdskommissionen. Vil planen blive rundsendt? Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 04/02/2009
119.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvorfor kan frosne kalaalimerngit, grønlandsk proviant ikke sælges på Kalaalimineerniarfik, brættet? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 20/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 20/10/2009
118.Aleqa Hammond, Siumut
Naalakkersuisut har afskaffet kulturrådet og kulturdagen og eftersom man ikke kan se nye initiativer omkring kulturen for 2010, ønsker jeg at vide om argumentationerne for afskaf- felsen af kulturrådet og kulturdagen? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 19/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 19/10/2009
117.
Spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvilke planer har Naalakkersuisut hvad angår fiskeforædlingsfabrikken i Nanortalik ? 2. Har Naalakkersuisut iværksat initiativer med henblik på fortsat drift af fabrikken ? 3. Hvad kan Naalakkersuisut oplyse omkring en tidshorisont for de af biologerne nedlukkede fiskepladser ved Østgrønland ?

Modtaget: 16/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 16/10/2009
116.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke planlagte byggerier af skoler i bygderne er stillet i bero i år og i kommende år? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 15/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 16/10/2009
115.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Er der sikkerhed for, at alle beboere i Selvstyrets 400 såkaldte 30-399 udlejningshuse har råd til at betale huslejen, når den efter planen stiger 51 %? Har man undersøgt andre måder for at beboerne i boligblokkene kan undgå husleje- stigninger på grund af ødelæggelser og andre forandringer uden tilladelse? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 15/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 15/10/2009
114.
Indenfor de sidste par uger har punktet om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S været vendt både i Finansudvalget hvor Naalakkersuisoq for Finanser har været med og i Inatsisartut.

Modtaget: 14/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 14/10/2009
113.
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har Jern- og Metalskolen i Nuuk køreskole gældende for alle indbyggere? Hvis det er sådan, er det så på sin plads, at en selvstyreejet uddannelsesinstitution konkurrerer med private køreskolelærere?

Modtaget: 14/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 14/10/2009
112.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisunut: Har Naalakkersuisut planer om at udbygge efterskolen ui Qasigiannguit? Har Naalakkersuisut planer om bygning af flere efterskole i Grønland? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 14/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 14/10/2009
111.Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Hvordan vurderer man størrelsen af fartøjer i forbindelse med ansøgning om opnåelse af tilladelse til fiskeri og fangst efter overgåelse vedr. størrelsesangivelse fra BRT til BT? Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 13/10/2009
110.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvorfor vil Formanden for Naalakkersuisut ikke blande sig i den manglende ekstra kvotedeling til hellefiskefiskerne og krabbefiskerne? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 12/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 13/10/2009
11.Landstingsmedlem Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Landsstyret, efter behandlingen af forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om registreret partnerskab m.v., under Landstingets efterårssamling 2008 punkt 63, foretaget sig yderligere for at åbne muligheden for at kvinder i registreret partnerskab kan få kunstig befrugtning ved barnløshed, på samme vilkår som heteroseksuelle par? Landstingsmedlem Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 04/03/2009
109.Aleqa Hammond, Siumut
Siumuts landstingsgruppe besøger virksomheder og inviterer fagfolk der har relevans i vores politisk arbejde og vi har besøgt Nukissiorfiit forrige uge hvor vi havde spørgsmål omkring fremtidige projekter, alternativ energi mm, og i den forbindelse har vi nu flere spørgsmål til Nukissiorfiit og har ønsket ét møde mere med dem. Nukissiorfiits direktør skriver nu til os, at direktøren må henvise Siumuts landstingsgruppe til at tage kontakt til Naalakkersuisoq Jens B Frederiksen, med henblik p... Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 13/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 13/10/2009
108.Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Hvor mange penge var der i landskassen, da den nuværende koa- lition overtog den, og hvor mange registrerede ledige var der? Hvor mange penge er der i landskassen på nuværende tidspunkt? Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut

Modtaget: 12/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 13/10/2009
107.Aleqa Hammond, Siumut
Fiskere vil gerne starte oprydning af mistede garn i fjordene, men kan ikke komme igang da de ikke har fået midler bevilliget til det endnu samt at de mangler instruktioner og planer for hvordan oprydningen skal finde sted. De har forgæves forsøgt at få sfvar fra naalakkersuisoq for fiskeri. Hertil vil jeg spørge hvorår midlerne er klar der skal bruges til oprydning samt hvornår kommer planerne for oprydningen? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 12/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 13/10/2009
106.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har Naalakkersuisut planer om at give tilladelse til vinterjagt af de mange moskusokser ved Qasigiannguit, Aasiaat og Kangaatsiaq? Bliver der givet tilladelse til jagt på flere moskusokser til efterårsjagten fra 2010? Har Naalakkersuisut i de kommende år planer om optælling af moskusokser? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 09/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 09/10/2009
105.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Naalakkersuisoq for fiskeri nævnte fra talerstolen, at hun ikke betragtede hellefiske- fiskernes situation hvor kvoten er opfisket som kritisk og problematisk og til den vil jeg gerne høre hendes uddybning af denne udtalelse med begrundelse samt ønsker jeg at vide hvad hun har nået frem til af løsningsforslag med hensyn til evt merbevilling af kvoter for hellefisk, eftersom hun nu har afholdt møderne med erhvervet i Nordgrønland ? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 07/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 07/10/2009
104.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke planer har Naalakkersuisut omkring miljøhensyn i de kommende års byggerier, eksempelvis i form af lavenergibygninger, Co2 neutrale bygninger og energiproducerende bygninger? Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 07/10/2009
103.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor langt er Naalakkersuisut kommet med planlægningen af kurser for vordende forældre? Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 07/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 07/10/2009
102.Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Har Naalakkersuisut forhåndsorienteret ALCOA om en evt. elforsyningsforpligtigelse af Maniitsoq ved meddelelse af tilladelse til forundersøgelse at vandkraftspotentialerne? Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut

Modtaget: 06/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 07/10/2009
101.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Landsstyret: Hjemmestyret er gået væk fra at sætte stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG. Er Naalakkersuisuts baggrund besparelseshensyn ved kun at sende stillingsannoncerne til Danmark? Hvor stor er forskellen mellem priserne til opslag i Sermitsiaq/AG og de danske aviser? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 06/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 06/10/2009
100.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Landsstyret fik lavet en uvildig ekstern analyse af Nukissiorfiit som A/S foretaget af Ernst- Consulting og analysen konkluderer, at omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab er den bedste forudsætning for at sikre en langsigtet strategisk udvikling og effektiv levering af energiforsyningen i Grønland med størst mulige kost/ effektivitet, hertil vil jeg spørge hvad Naalakkersuisut mener om det ? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 06/10/2009
Sendt til Naalakkersuisut: 06/10/2009
10.Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret vedr. forsinkelsen af forældrekurser Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 28/01/2009
1.Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Landsstyret vedr. manglen på telefonforbindelse i bygderne Innaarsuit, Tasiusaq, Naajaat, Nutaarmiut, Nuussuaq og Kullorsuaq Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: 02/01/2009