Vælg årstal
Partier
Atassut: 16
Demokraterne: 44
Inuit Ataqatigiit: 33
Naleraq: 0
Siumut: 142
Løsgænger: 0

§ 37 Spørgsmål

99.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Ni spørgsmål om tuberkulosebekæmpelse Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 18/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/04/2011
98.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Kan Naalakkersuisut forklare om Tele A/S har planer på at lave forbedringer på telefonmøde systemet? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 15/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 15/04/2011
97.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Butikskæderne Pisiffik, Brugsen og Pilersuisoq sendte 13. Januar 2011 et brev til Naalakkersuisut vedrørende drikke med svag alkoholindhold, hvordan vurderer Naalakkersuisut brevet? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 15/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 15/04/2011
96.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål: 1. Dømmer man nu i Grønland folk til tidsubestemte domme til anstalter i Grønland? 2. Hvis ja, får de tilbudt misbrugsbehandling under forvaring? 3. Hvem står for udgifter til behandlingerne for misbrug? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 14/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 14/04/2011
95.Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut
Spørgsmål: 1. Hvad er resultaterne ved indførsel af skolemadsordningen i hele kysten? 2. Konto 40.10.15 som kommunerne kan søge tilskud om tilskud til skolemadsordninge, fungerer det efter hensigten? 3. Hvordan er denne mulighed blevet brugt af skolerne i bygderne? 4. Hvor stor er interessen fra Storkommunenerne samlet set? 5. Er eleverne, lærerne, forældrene og skolebestyrelsen med som en del af beslutningstagerne til skolemadsordningen i deres skole? 6. ... Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 13/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/04/2011
94.Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut rettet henvendelse til Justitsministeren med henblik på at denne skal fremsætte forslag om, at indføre en bestemmelse i kriminalloven for Grønland, som sikrer, at sager om seksuelt misbrug af børn ikke kan forældes? Hvis nej; er det en henvendelse som Naalakkersuisut har planer om at rette? Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget: 11/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/04/2011
93.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål: 1. Der blev sendt 15.000 tons ubearbejdet hellefisk i 2009 der kunne have givet beskæftigelse, hvad er Naalakkersuisuts planer for forædling i Grønland? 2. Hvis der er planer for forædling, hvornår realiseres dette? 3. Er der udarbejdet et indhandlingsinstruks indeholdende et fast antal kg der må indhandles per dag i Uummannaq regionen? 4. Er den fastsatte mængede der må indhandles pr. dag besluttet for at forebygge overfiskeri i Uummannaq området? 5. Er der indkommet ansøgning o... Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 11/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/04/2011
92.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvem har ansvaret for at vurdere om en offentlig bygning eller arbejdsplads som for eksempel et bibliotek, en daginstitution eller en skole er ramt af skimmelsvamp i så store mængder, at bygningen skal lukkes ned og hvilke regler ligger til grund herfor? 2. Hvem har ansvaret for at vurdere om en lejebolig er ramt af skimmelsvamp i så sto- re mængder, at lejeren har ret til at fraflytte boligen og få en ny og hvilke regler ... Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 07/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 07/04/2011
91.Medlem af inatsisartut: Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen
Spørgsmål: Hvilke initiativer vil Naalaakkersuisut tage for at forhindre, at grønlandsk proviant bliver frataget fiskere på trawlere ved deres ankomst til Islandske lufthavne. Medlem af inatsisartut: Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen Medlem af inatsisartut: Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen

Modtaget: 06/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 06/04/2011
90.Medlem af INatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Kan man bruge armbrøst og buer til jagt, her i landet? Medlem af INatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af INatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 05/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 05/04/2011
9.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Naalakkersuisut bedes redegøre for, hvordan man i dag hjælper ordblinde unge og voksne samt andre med læsevanskeligheder, så det bliver muligt for disse udsatte grupper at få en kompetencegivende uddannelse. 2. Hvilke initiativer har Naalakkersuisut planlagt for at hjælpe de ovenfor nævnte grupper? 3. Vil Naalakkersuisut inddrage det i sine overvejelser, at højskoler og Piareersarfiit skal udbyde kurser for ordblinde u... Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 10/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 10/01/2011
89.Medlem af INatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad mener Naalakkersuisut om etablering af kontingent for licens til olie- og gas eftersøgning i landet for de mange udefrakommende ansøgere herom? Medlem af INatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af INatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 05/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 05/04/2011
88.Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke konsulentydelser har Naalakkersuisut planer om at yde over for damer og mænd indenfor husflidskunsten? 2. Har Naalakkersuisut planer om at genindføre de midler der anvendes til konsulenty- delser til husflidskunstnere i FFL2012? 3. Hvordan er konsulentydelsen til husflidskunstnere udført efter konsulent Thue Chri- stiansen’s afgang eller er den simpelthen ophørt? Det er nemlig rigtig ærgerligt hvis den ikke fortsætt... Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut

Modtaget: 05/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 05/04/2011
87.Medlem af Inatisartut, Anders Olsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor stort et beløb bliver der brugt til indkøb af brændstof til opvarmining af Namminersorlutik Oqartussats og kommunernes virksomheder pr. år? 2. Hvilke initiativer agter Naalakkersuisut at iværksætte for at opfylde sit mål om nedsættelse af CO2 udledningen? 3. Agter Naalakkersuisut at afsætte særlige midler til brug for opsætning af udstyr til udnyttelse af vedvarende energi i Namminersorlutik Oqartussats samt kommunernes ... Medlem af Inatisartut, Anders Olsen Siumut Medlem af Inatisartut, Anders Olsen Siumut

Modtaget: 04/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 04/04/2011
86.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsml til Naalakkersuisut: 1. Er der planer på, at anlægge et elværk i qeqertat? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 28/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 04/04/2011
85.Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut planer på at ændre forbuddet mod at indhandle sælskind i mange byer og bygder? 2. Fordi i mange bygder og byer lider fiskerne og fangerne over at det ikke længere er muligt, at indhandle sælskind. Vil man åbne op for indhandling af sælskind igen? Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen Siumut Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen Siumut

Modtaget: 31/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 31/03/2011
84.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Opfølgende spørgsmål vedr. ordblinde. Jeg har fundet det hensigtsmæssigt at stille de enkelte spørgsmål i forbindelse med begrundelsen, hvorfor de spørgsmål, der ønskes besvaret står nedenfor. Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 31/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 31/03/2011
83.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Vil Selvstyret betale halvdelen af de Decentral Pædagogstuderendes løn under uddannelsen? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 31/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 31/03/2011
82.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut planer om at anlægge forbrændingsanlæg i Tasiilaq? a) Hvis ja, hvornår er der planer om dette? b) Hvis nej, hvilke planer har Naalakkersuisut for affaldshåndteringen i Tasiilaq? 2. Hvorfor er bevillingen af forbrændingsanlæg til Tasiilaq blevet fjernet fra Finansloven? Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 29/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/03/2011
81.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål: Sidste år besluttede et enigt Inatsisartut, at naalakkersuisut skal igangsætte undervisningsmaterialer til de i samfundet der ikke behersker grønlandsk således de kan lære det officielle sprog. Men i dag under det åbne samråd sagde naalakkersuisoq, at det ikke er en opgave som han vil løfte og at lære et sprog ligger i den enkeltes egen interesse. Det vil sige, at naalakkersuisut har valgt ikke at følge en samlet inatsisartuts beslutning. Hvilken lov siger, at naalakkersuisut ... Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 30/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/03/2011
80.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor mange patienter i gennemsnit der bliver sendt til behandling udenfor deres hjemby/bygd på sundhedsvæsenets regning dør hvert år? 2. Har sundhedsvæsenet planer på også at betale for hjemtransport af patienter der under et behandlingsophold i en anden by/bygd end hjembyen/bygden? 3. Er der tal på hvor mange familier der egenhændigt afholder udgifter i forbindelse med hjemtransport af deres døde? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 28/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/03/2011
8.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkesuisut: 1. Hvorfor er det Naalakkersuisut har sat sig som mål, at fritidsfangerne ikke må fange hvid/narhvaler længere? 2. Er det ikke forskelsbehandling når det alene bliver fuldtidsfangere og fiskere der må fange hvid/narhvaler? 3. Hvilke dyr og fisk vil også blive sat til eksklusiv fangst fiskeri for fuldtidsfisker- og fangerne? 4. Har Naalakkersuisut modtaget protester eller underskriftsindsamlinger fra fritidsfangerne vedrøre... Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 06/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 07/01/2011
79.Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til at bygge til på medborgerhusene i bygderne og gøre dem større ved at etablere store rum, men bevare udstyrsstandarden. Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut

Modtaget: 29/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/03/2011
78.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: I forbindelse med arbejdet på ændringsforslag til Fiskeriloven og til det almindelige svar i forbindelse med høringen, hvor stort har samarbejdet været med organisationerne KNAPK og GA været fra Naalakkersuisuts side. Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 29/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 29/03/2011
77.Medlem af inatsisartut,Hans Enoksen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. KNI’s direktør varslede, at olieprisen vil stige til sommer, han nævnte, at den ville stige med kr. 1/ltr. Og på baggrund af dette kan vi allerede se, at elprisen vil stige pr/Kwt. Derfor spørger jeg hvor meget priserne kommer til at stige som konsekvens af olieprisforhøjelsen? 2. Fisker- og fangerne købekraft vil blive yderligere maginaliseret hvis oliens pris forhøjes, når fiskeindhandlingsprisen er så lav som den er idag, e... Medlem af inatsisartut,Hans Enoksen Siumut Medlem af inatsisartut,Hans Enoksen Siumut

Modtaget: 28/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/03/2011
76.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. I forbindelse med Alcoas etableringsplaner for et smelteri og deres ønske om, at benytte billig kinesisk arbejdskraft, har Naalakkersuisut kendskab til deres ønskede timesats for arbejderne? 2. Hvis I har kendskab til svaret på spørgsmål 1, og hvis billig arbejdskraft bliver benyttet, hvor stor blvier tabet for landskassen i forventede skatteindtægter? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 25/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/03/2011
75.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Såfremt man fastsætter en trækprocent på 37 %, hvor store skatteindtægter vil Landskasen og de 4 kommuner miste? 2. Såfremt man fastæstter personfradraget til 58.000 kr., hvor store skatteindtægter vil Landskassen og de 4 kommuner miste? 3. Såfremt Landskassen og de 4 kommuner får færre skatteindtægter, hvor agter Naalakkesruisut at finde nye indtægtsmuligheder? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 25/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/03/2011
74.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Når elever i Piareersarfik Uummannaq kommer 10 minutter for sent til klassen bliver de trukket med 1 time i deres studiestøtte, med hvilken lovhjemmel forvaltes dette? 2. Praktiseres dette også i Piareersfiit på kysten? 3. Hvis der er sket uhensigtsmæssig forvaltning af loven, hvad har departmentet tænkt sig at gøre? Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut

Modtaget: 22/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 22/03/2011
73.
Spørgsmål: Agter Naalakkersuisut at afholde borgermøder i hele landet omkring spørgsmålet om uranholdige mineraler i Grønland, sådan som Naalakkersuisut har lovet Inatsisartut at ville gøre, under 1. behandling af punktet EM2009/148.

Modtaget: 18/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/03/2011
72.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har under en debat i Inatsisartut oplyst, at afgående direktører for Royal Greenland Keld Askærs og Henrik Leths fratrædelsesgodtgø- relsers størrelse har været godkendt af den forgangne Landsstyre. Jeg vil have oplyst om dette er korrekt. Jeg ønsker at man redegør oplægget for Landsstyret og på hvilket dato beslutningen blev truffet samt beslutningsprotokollen for den nævnte beslutning medtages i svaret. ... Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 18/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/03/2011
71.Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Agter formanden for Naalakkersuisut at redegøre for årsagen til og konsekvenserne for rokaden i Naalakkersuisut over for Inatsisartut? Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen, Siumut

Modtaget: 15/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 16/03/2011
70.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut planer om at opføre en ny gymnasial uddannelsesinstitution ud over de eksisterende? 2. Såfremt Naalakkersuisut har planer op en ny gymnasial institution, hvor agter Naa- lakkersuisut at placere denne institution, og i givet fald, er Naalakkersuisut i gang med at realisere denne plan? 3. Hvorledes agter man at videreudvikle de eksisterende gymnasiale uddannelsesinstitu- tioner? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 10/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/03/2011
7.Medlem af Inatsiasrtut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har Naalakkersuisut til hensigt at foretage stramninger for at større grønlandske og udenlandske virksomheder i byggebranchen forpligtes til at eller søger bedre muligheder med hen- syn til at optage lærlinge eller øge antallet af optagede lærlinge? Medlem af Inatsiasrtut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsiasrtut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 07/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 07/01/2011
69.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Såfremt man fastsætter en trækprocent på 37 %, hvor store skatteindtægter vil Landskassen og de 4 kommuner miste? 2. Såfremt man fastsætter personfradraget til 58.000 kr., hvor store skatteindtægter vil Landskassen og de 4 kommuner miste? 3. Såfremt Landskassen og de 4 kommuner får færre skatteindtægter, hvor agter Naa- lakkersuisut at finde nye indtægtsmuligheder? 4. Agter Naalakkersuisut at indføre en miljøafgift? 5. Ag... Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 09/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 10/03/2011
68.Medlemmer af Inatsisartut Sivert K. Heilmann og Knud Kristaiansen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Vil Naalakkersuisut sikre, at fangere og fiskere kan bibeholde deres fangstbevis i forbindelse med, at man vil hæve pensionsalderen, når de gennem et langt liv har ernæret sig ved fangst og fiskeri? Medlemmer af Inatsisartut Sivert K. Heilmann og Knud Kristaiansen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Sivert K. Heilmann og Knud Kristaiansen, ATASSUT

Modtaget: 03/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2011
67.Medlemmer i Inatsisartut: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke planer er der med tamrenerne, der er begyndt at spredes uden for tildelt område, da de er blevet for mange? Medlemmer i Inatsisartut: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT Medlemmer i Inatsisartut: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT

Modtaget: 03/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2011
66.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvem har givet tilladelse til, at turistarrangører benytter motorkøretøjer i Kangerlussuaq ”Tatsip Ataa”? Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut

Modtaget: 03/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2011
65.Medlemmer i Inatsisartut Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad skal der ske med bygning B 221, som ikke bruges mere i Kangaamiut? Medlemmer i Inatsisartut Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT Medlemmer i Inatsisartut Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT

Modtaget: 03/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2011
64.Medlemmer i Inatsisartut: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor langt er man nået med arbejdet med beskyttelse af folks rettigheder? Medlemmer i Inatsisartut: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT Medlemmer i Inatsisartut: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT

Modtaget: 03/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2011
63.Medlemmer af Inatsisartut: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at den viden, der indhentes af forskere udefra, der kommer til landet med deres assistenter og bruger masser af penge på forskning, også forbliver i Grønland? Medlemmer af Inatsisartut: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT

Modtaget: 03/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2011
62.Landstingsmedlemmer: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke planer har Naalakkersuisut, hvis man vil fastholde brug af lavtlønnet arbejdskraft i forbindelse med Alcoaprojektet i alene anlægsfasen og hvis projektet skulle opgives? Landstingsmedlemmer: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT Landstingsmedlemmer: Sivert K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT

Modtaget: 03/03/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/03/2011
61.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Efter at Savissivik har været uden kontakt i lang, hvilke tiltag har Naalakkersuisut og Tele Greenland tænk sig at foretage sig for at forebygge, at dette sker igen? Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut

Modtaget: 28/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/02/2011
60.Inatsisartuni ilaasortaq, Doris Jakobsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: For at gøre det muligt, at sælge røgede, saltede, stegte- og frosne fisk- og kød, kvaner, majro- er, urter og bær i Kalaaliaraq fremlægger jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Om bekendtgørelsen skal tilpasses således, at ovennævnte varer skal kunne sælges fra Bræd- tet? 2. Hvilke betingelser der skal opfyldes for at tilvirkede levnedsmidler skal kunne sælges igen fra Brædtet? Inatsisartuni ilaasortaq, Doris Jakobsen Siumut Inatsisartuni ilaasortaq, Doris Jakobsen Siumut

Modtaget: 28/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/02/2011
6.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke planer har Naalakkersuisut vedrørende de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951? Hvad er status i sagen? Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut

Modtaget: 03/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 07/01/2011
59.Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke regler er grunden til, at man i dag ikke må sælge forarbejdede grønlandske mad- varer på de grønlandske brædter? 2. Har Naalakkersuisut planer om at ændre i lovgivningen, således at det bliver muligt at sælge forarbejdede grønlandske madvarer på brædterne? 3. Hvor langt er arbejdet med at overtage fødevarekontrollen nået? Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget: 28/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/02/2011
58.Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor meget er befolkningens gæld til landskassen på nuværende tidspunkt? 2. Er der en oversigt over gældet? 3. Agter Naalakkersuisut at arbejde for en hurtigere tilbagebetaling af befolkningens gæld til Selvstyret? 4. Såfremt tiltaget er opstartet, hvor er man nået med dette? 5. Hvorledes ser tiltaget ud? Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 28/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/02/2011
57.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Naalakkersuisut bedes oplyse, hvor mange unge mennesker, der er fraflyttet deres hjem- by eller hjembygd med henblik på at påbegynde en ungdomsuddannelse (GU, HTX eller HHX) i perioden 2005 - 2010. 2. Naalakkersuisut bedes komme med en velbegrundet vurdering af, hvorvidt frafaldet fra ovennævnte ungdomsuddannelser kan have en sammenhæng med hjemve. 3. Naalakkersuisut bedes oplyse om det er under overvejelse at opstarte ungdomsuddannel- ser i andre byer en... Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 24/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/02/2011
56.Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Agter Naalakkersuisut at arbejde for overdragelse til kommunerne hvad tildeling af bevillinger for fangstdyr angår? 2. Hvad mener Naalakkersuisut om nedsættelse af kontingentet for hellefisk- og torskfiskerilicensen? 3. Agter Naalakkersuisut at påtage tiltag for at løsne reglen om afskaffelse af gamle fartøj? Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 24/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/02/2011
55. Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Royal Greenland tilstrækkelige midler til at sætte priserne op? 2. Hvad vil Royal Greenland opnå ved at hæve priserne? 3. Vil virksomheden opnå urentabelt drift i bygderne? 4. Hvad medfører et monopolistiske drift? 5. Agter man at konkurrere imod indhandlingssteder på baggrund af samfundets midler? 6. Hvorfor har man hævet priserne på hellefisk færst efter Halibut Greenland's etablering? 7. Hvorfor har man ikke hæv... Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 24/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/02/2011
54.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at igangsætte for at få befolkningen til at spise grønlandsk mad frem for fedt- og sukkerholdigt importeret mad? 2. Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at igangsætte for at få befolkningen til at dyrke mere motion eller til på anden måde at øge sit daglige aktivitetsniveau? Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 23/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/02/2011
53.Medlem af Inatsisartut, Kim Kielsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Naalakkersuisoq for finanser nævnte at aftalen blandt andet er indgået med Air Iceland af hensyn til EU-midlerne, kan Naalakkersuisoq for finanser så bekræfte, at dette har været i udbud efter gældende regler, som EU normalt betinger sig? a. Hvis ikke, hvorfor er disse så ikke fulgt? b. Hvis Ja, bedes udbudsmateriale vedlægges svarnotatet. 2. Naalakkersuisoq for finanser har sidestillet indkøbsaftalen med indkøb af kop... Medlem af Inatsisartut, Kim Kielsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kim Kielsen Siumut

Modtaget: 24/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/02/2011
52.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke muligheder har borgere der ønsker en decentral pædagoguddannelse? 2. I hvilke byer og bygder praktiseres decentral pædagoguddannelsen? 3. I hvilke byer og bygder praktiseres den decentrale pædagoguddannelse ikke? a. Hvilke begrundelser er der for det? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 22/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 22/02/2011
51.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Finder Naalakkersuisut det rimeligt, at den offentligt finaniserede Royal Greenland Ilulissat konkurrerer så aggressivt med private fabrikker? 2. Kan man uddrage, at Royal Greenland Ilulissat ved deres aggressive priskonkurrence krænker konkurrence skik og regler? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 21/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 22/02/2011
50.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at varepriser og prisforhøjelser i butikkerne er tilgængelige for forbrugerne jf. Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 21/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 21/02/2011
5.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut planer om at udfærdige et kompetencekatalog, hvori det for hvert selvstyreejet aktieselskab beskrives, hvilke kompetencer man skal besidde for at opnå en bestyrelsespost i det pågældende aktieselskab? 2. Har Naalakkersuisut planer om at indføre kriterier for udvælgelsen af bestyrelsesmedlemmer, hvor det er åbenlyst, at kriterierne ikke har noget at gøre med kompetencer, som alle har lige mulighed for at... Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 05/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 05/01/2011
49.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er ”INI Gruppen” og hvad er planerne for dette? 2. Hvor mange stillinger er der i det nye selskab ”INI Byggeteknik A/S?” 3. Hvorfor opretter INI direktørstillinger i Nuuk, når hovedkontoret er placeret i Sisimi- ut? 4. Har andre af Selvstyrets aktieselskaber direktører placeret i andre byer end hovedsæ- dets placering? 5. Hvad mener Naalakkersuisoq Jens B. Frederiksen med nye vinde over INI? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 21/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 21/02/2011
48.Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut 1. Agter Naalakkersuisut at formulere en politik for varetagelse af Grønlands egne interesser for arktis? 2. Er Naalakkersuisut i forhold til Finansloven for 2012 indstillet på, at afsætte de nødvendige midler som følger af den voksende interesse for arktis og klimaforandringerne? 3. Har Naalakkersuisut intentioner om i arktiske spørgsmål at indgå i et samarbejde med Nunavut samt Nunavik? Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 17/02/2011
47.Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut til hensigt at fremføre Agenda 21 for Kalaallit Nunaat? a. hvis ja, hvad er planerne for hvordan denne skal implementeres til kommunerne? b. Hvis nej, hvornår har Naalakkersuisut påtænkt at fremlægge national plan med en Agenda 21? 2. Hvilke beløb er afsat til disse formål og fra hvilke konti og fra hvilke årstal vil de im- plementeres? 3. Hvilke retninger har Naalakkersui... Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen Siumut

Modtaget: 15/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 16/02/2011
46.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har Pinngortitaleriffik planer på at udføre en bestandsundersøgelse på torsken på kysten, eller vil man kræve at de udfører en undersøgelse? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 14/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 16/02/2011
45.Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad er Naalakkersuisuts målsætninger - herunder evt. delmål - for reduktion af Grønlands CO2-udslip? Hvordan vil Naalakkersuisut opnå sine målsætninger for reduktion af Grønlands CO2-udspil? Hvem har det daglige ansvar for implementeringen af Naalakkersuisuts CO2-reducerende tiltag? Hvordan indgår storkommunerne i Naalakkersuisuts arbejde for at reducere CO2-udslippet? Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen Siumut

Modtaget: 15/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 16/02/2011
44.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad bliver der helt konkret gjort i folkeskolen for at hjælpe læse- og skrivesvage unge? 1b. Naalakkersuisut bedes i den forbindelse vurdere om der er forskel på indsatsen alt efter beliggenheden af skolen. Hvis Naalakkersuisut vurderer, at der er forskel, bedes Naalakkersuisut redegøre for, hvordan man påtænker at udjævne denne forskel. 2. Har Naalakkersuiust planer om at tage initiativer til at indføre egentlige ordblindetest for eleverne i folkeskolen ... Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 14/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 14/02/2011
43.Medlem af Inatsisartut, karl Lyberth siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Arctic Green Food Maniitsoq fået tilladelse til at anskaffe sine egne både/skibe til indhandling i deres fabrik? 2. Hvor mange og til hvilke arter har Arctic Green Food Maniitsoq fået tilladelse til at fiske? 3. Hvis Arctic Green Food Maniitsoq har fået fiskerilicenser, med hvilken lovgjemmel er dette sket? Medlem af Inatsisartut, karl Lyberth siumut Medlem af Inatsisartut, karl Lyberth siumut

Modtaget: 10/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/02/2011
42.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Naalakkersuisunut Apeqqut: 1. Har Arctic Umiaq Line A/S mulighed for at lægge til i Kangaatsiaq? 2. Hvad er grunden for at Arctic Umiaq Line A/S’s passagerskib ikke lægger til ved Kangaatsiaq? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 10/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/02/2011
41.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål Til Naalakkersuisut: Er det ikke muligt at Grønlands statistik kan opdatere deres statisitiske tal for f.eks. arbejdsløshed oftere? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 10/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/02/2011
40.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
Har Naalakkersuisut overvejet at foretage en undersøgelse om vores alkoholforbrug er anderledes sammenlignet med andre folkeslag, og hvad er det der er forskelligt hvis dette er tilfældet og hvad er grunden til dette? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 04/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/02/2011
4.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke muligheder findes for at grønlandske studerende i Danmark der ejer bil kan begynde at anvende grønlandske nummerplader og slippe for at betale dansk motorafgift? Og hvilke krav stilles der hertil? Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut

Modtaget: 05/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 05/01/2011
39.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er begrundelsen/serne for at sundhedshjælpere/medhjælpere der er interesseret i at uddanne sig til en kompetencegivende opgradering til hjælp af psykisk handi- kappede kun må eksamineres på dansk? 2. Hvor mange sundhedjælpere/medhjælpere der ønsker at arbejde i et psykiatrisk afdeling fejler i eksamen? 3. Er der foretaget en undersøgelse over hvor mange af de der ikke klarer en eksamen fejler pga. af manglende danskku... Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 11/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/02/2011
38.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Er der planer på at renovere Royal Greenland A/S’s fabrik i Qasigiannguit? 2. Hvis der skal udføres renovering af fabrikken, hvor længe vil fabrikken blive holdt lukket? 3. Vil man reducere medarbejderstaben efter endt renoveringen? 4. Når fiskerne under fabrikkens lukning ikke kan indhandle til Royal Greenland Qasigiannguit, er der planer om at udbyde kurser for dem? 5. Hvis der udføres kurser, hvordan er finansieringen udforme... Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 11/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/02/2011
37.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke konkrete initiativer har Naalakkersuisut taget for at sætte gang i hjemlige undersøgelser af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ved at bryde uran? 2. En grønlandsk delegation har besøgt Canada for blandt andet at studere uranminer. Hvilke miljø- og sundhedsskadelige konsekvenser er der ved brydning af uran i Canada ifølge de canadiske myndigheder? 3. Har Naalakkersuisut undersøgt, hvad der allerede eksisterer af undersøgelser i andre lande m... Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 08/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 08/02/2011
36.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Vil man stoppe med at anvende skibe der fisker med dobbelttrawl i Diskobugten? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 04/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 04/02/2011
35.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Følger Naalakkersuisut med i hvilke vilkår børn med skjulte handikap såsom ADHD patien- ter har under og efter skoletid i deres respektive byer og bygder? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 01/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 01/02/2011
34.Medlem af Inatsisartut, Krisitan Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor meget koster aftalen med Air Iceland for Landskassen? 2. Hvor længe vil aftalen virke? 3. Vil aftalen også gælde for almindelige ikke embedsmænd? 4. Vil der være afskedigelser i Air Greenland som konsekvens af aftalen og efterfølgende reduceret opgave for Air Greenland? 5. Hvor stor en størrelse kommer Air Greenland til at miste i indtægter? 6. Vil flybilletpriserne stige for flyrejser internet Grønland? 7. Er der planer f... Medlem af Inatsisartut, Krisitan Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Krisitan Jeremiassen Siumut

Modtaget: 02/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut:
33.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: På baggrund af nedenstående begrundelse stiller jeg følgende spørgsmål: 1. Hvorfor sker der ikke det af bestyrelsesformanden lovede ændringer på priser og/eller mængder? 2. Hvilke nye højhastighedsprodukter planlægger TELE Greenland A/S at tilbyde til kunderne? 3. Hvilke vedvarende store investeringer tales der om i formandens beretning på TELE Greenland A/S´s ordinære generalforsamling? 4. Har TELE Greenland A/S planer om a... Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 02/02/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 02/02/2011
32.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor stor vil vedligeholdelsesudgiften være for mellembølgesenderne, hvis man skal sikre en fortsat udsendelse af KNR igennem mellembølge? 2. Hvilke initiativer foretager Naalakkersuisut sig for at sikre, at dem der mister forbindelsen til KNR’s udsendelser kommer til at kunne lytte til den igen? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 24/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/01/2011
31.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Får Air Greenland sine årlige udgifter på urentable flyruter dækket helt eller delvist gennem sin serviceaftale? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 27/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/01/2011
30.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
1. Ved Royal Greenland direktørernes fratrædelse, hvornår og hvem har indgået det store fratrædelsesgodtgørelser? 2. Ved fratrædelse fra de andre offentlige virksomheder, har Naalakkersuisut noget viden om, de andre også vil få en stor sum fratrædelsesløn ved fratræden? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 27/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/01/2011
3.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor mange indhandlingsaftaler var der i Qaasuitsup Kommunea i 2010? 2. Opkøber indhandlerne hellefisk fra de forskellige indhandlere til forksellige kg priser? 3. Hvor mange aftaler er opsagt? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 04/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 04/01/2011
29.Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen Siumut
Spørsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor og hvornår planlægger Naalakkersuisut de næste vandkraftværk projekter? 2. Hvilke begrundelser anvendes for planerne? Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen Siumut

Modtaget: 27/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 27/01/2011
28.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, siumut
Spørgsmål: 1. Hvor mange har jagt- og fiskeribevis i Grønland? 2. Hvor mange er indehavere af fiskelicens til 1500 kroner? 3. Hvordan er aldersfordelingen på folk med jagt-og fiskeribevis? 4. Hvordan er fisker-fangerbevis-indehaverne fordelt i landet? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, siumut

Modtaget: 25/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/01/2011
27.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut planer om, at ophæve forbuddet af spiritussalget følgende steder: Qaanaaq, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og de omkringliggende bygder? 2. Hvis ikke, hvilke planer har Naalakkersuisut omkring det forebyggende arbejde med alkoholmisbrug disse steder? Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 24/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/01/2011
26.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø lovede under be- handlingen af punkt FM2010/43 (liberalisering af returflaskesystemet), at ville udføre en livscyklusanalyse af emballageområde. På denne baggrund har jeg følgende spørgsmål: 1. Hvor langt er den lovede livscyklusanalyse af emballageområdet nået? 2. Er der planer om en liberalisering af returflaskesystemet? Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 24/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/01/2011
252.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
I hvilke byer og bygder forventes priser, der er højere end i dag, når ensprisordningen for flydende brændstof ophører næste år? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 03/01/2012
Sendt til Naalakkersuisut: 03/01/2012
251.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Hvad er Naalakkersuisuts planer og strategi samt samarbejdspartnere for at sikre, at man finder nye markeder for salg af sælskind uden for EU? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 02/01/2012
Sendt til Naalakkersuisut: 02/01/2012
250.Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisunut: Hvor mange og hvorhenne er boligafdelinger nedlagt? Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut

Modtaget: 02/01/2012
Sendt til Naalakkersuisut: 02/01/2012
25.Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål: Hvad indeholder aftalen mellem Selvstyret og Statens Byggeforskningsinstitut? Hvilken hjælp får folk, der sættes ud fra lejligheder uden genhusning? Ved man hvor de ender henne? Har man en ide om hvilken liv, der føres, når man først er uden bolig? Har Naalakkersuisut planer om at starte en undersøgelse, der skal fastslå antallet af hjemløse og boligløse? Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 20/01/2011
249.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut oplyser, at sagsomkostninger der opstår i forbindelse med tvister mellem bygherre (Nukissiorfiit) og entreprenører ifølge gældende regler skal betales af forbrugerne i den by eller bygd der forsynes af den enhed hvorom der er uenighed. Naalakkersuisut henviser i den forbindelse til Hjemmestyrets bekendt-gørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme. I hvilke(n) pa... Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 27/12/2011
248.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Naalakkersuisut bedes kontakte Sorlak for at fremskaffe alle oplysninger om ansøgninger, afgørelser, fordelingsnøgler, medlemstal, medlemslister og udbetalinger i årene 2008, 2009 og 2010 vedrørende følgende politiske ungdomsorganisationer Siumut Ungdom, Inuit Ataqatigiit Ungdom, Demokraterne Ungdom og Atassut Ungdom. Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 19/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 20/12/2011
247.Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut
Hvor stort er garantien og hvor længe varer garantien for byggesjusk og byggefejl ved byggeri af almennyttige boliger for entreprenøren? Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut

Modtaget: 16/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 16/12/2011
246.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Er der planer om at ansætte flere toldere til bekæmpelse af euforiserende stoffer? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 15/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 15/12/2011
245.Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Har Naalakkersuisut planer om at indføre regler, der sikrer, at der altid skal være mindst to portører/ambulancevagter på vagt således, at patienter hurtigt og sikkert kan bringes til videre behandling i sundhedssystemet? Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget: 15/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 15/12/2011
244.Medlem af inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Hvad er det for en bekendtgørelse der henvises til, når I siger, at det ikke er sandt at der sker overtrædelse af loven ved forhøjelse af huslejen på selvstyrets boliger? Medlem af inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 13/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/12/2011
243.Medlem af Inatsisartunut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Hermed vil jeg fremsætte spørgsmål til Naalakkersuisut om Naalakkersuisut agter at tilbage trække melding om huslejestigning? Medlem af Inatsisartunut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/12/2011
242.Medlem af Inatsisartunut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Vil Naalakkersuisut forklare hvilke initiativer de har igangsat vedr. grønlandske børn, der blev flyttet til Danmark fra Grønland i halvtredserne? Medlem af Inatsisartunut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/12/2011
241.Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
I september 2010 fik selskabet Greenland Minerals and Energy tildelt en udvidelse af deres standardvilkår for efterforskning ved Kvanefjeldet. I november 2011 fik Greenland Minerals and Energy endnu en tilføjelse til deres vilkår for efterforskning ved Kvanefjeldet. Hvori består forskellen på de to tilføjelser fra hhv. september 2010 og november 2011? Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/12/2011
240.
1. Er der ved budgetlægning for 2011 for Nord Provsti taget højde for prisudviklingen? 2. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre for at undgå midlertidig ansættelsesstop af organister eller andre ansatte på grund af manglende midler? 3. Bliver der ansat en præst i Qasigiannguit?

Modtaget: 13/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/12/2011
24.Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål: Hvad indeholder aftalen mellem Selvstyret og Statens Byggeforskningsinstitut? Hvilken hjælp får folk, der sættes ud fra lejligheder uden genhusning? Ved man hvor de ender henne? Har man en ide om hvilken liv, der føres, når man først er uden bolig? Har Naalakkersuisut planer om at starte en undersøgelse, der skal fastslå antallet af hjemløse og boligløse? Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 19/01/2011
239.Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende tilkaldt arbejdskraft Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/12/2011
238.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth, Siumut
Hvilken tiltag gør Naalakkersuisut vedrørende de 22 grønlandske børn, som på forsøgsbasis blev sendt til Danmark i 1952 for at blive daniseret? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth, Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth, Siumut

Modtaget: 13/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/12/2011
237.Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Har Naalakkersuisut planer om at opsætte minimum en hjertestarter på alle bosteder? Hvis ikke bedes Naalakkersuisut komme med en velargumenteret redegørelse for, hvorfor man mener, at det er en dårlig idé. Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget: 13/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/12/2011
236.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at der kommer fokus på grøn vækst, klima og miljø i OLT og EU i 2012? Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 12/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2011
235.Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvad er argumentet for at lade forbrugerne betale for udgifterne til den verserende voldgiftssag om Qorlortorsuaq i form af takstforhøjelser? Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2011
234.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Hvordan ser Naalakkersuisut på mulighederne for, at Grønland kan blive et fremtidigt hjemcenter for lagring af data? Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 06/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 06/12/2011
233.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Hvor mange lejere er blevet opsagt deres boliglejemål i 2010 og 2011 for hele landet? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 05/12/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 05/12/2011
232.Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Når Sundhedsvæsenet i Grønland vurderer og behandler personer ramt af ADHD-lidelser, bliver personerne herefter diagnosticeret som havende en sygdom eller vurderet som havende et handicap? Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2011
231.Medlem af Inatsisartut Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut planer om at indføre betaling for ret til jagt på rensdyr og moskusokser til fritidsjægere udover selve jagtbevisbetalingen. Medlem af Inatsisartut Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/11/2011
230.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Naalakkersuisut har i sit svar på mit spørgsmål nr. 184/2011 skrevet følgende: ”Ifølge vedtægterne for Sorlak er det et klart krav, at ansøgernes medlemstal skal medsendes. Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 28/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/11/2011
23.Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke initiativer har Naalakkersuisut iværksat som opfølgning på vedtagelsen af beslutningsforslag på Inatsisartuts efterårssamling 2007, under dagsordens- punkt EM 2007/21? Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 19/01/2011
229.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Hvornår har man sidst optalt hvalrosbestanden i Avanersuaq? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 28/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/11/2011
228.Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvad er status på arbejdet med at oprette behandlingstilbud til voldelige mænd og kvinder? Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/11/2011
227.Medlem af Inatsisartunut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut intentioner om at finde en holdbar løsning for de hjemløse i et samarbejde med kommunerne? Medlem af Inatsisartunut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/11/2011
226.Medlem af Inatsisartunut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Vil der blive afsat en bevilling til medbyggerhus-ordningen i 2012? I så fald, hvor mange midler bliver der tale om? Medlem af Inatsisartunut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/11/2011
225.Medlem af inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Har man lavet undersøgelser om der er i skimmelsvamp i alle Selvstyrets boliger i hele kysten? Medlem af inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 25/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/11/2011
224.Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke tiltag blev aftalt i forbindelse med 2012 serviceaftalerne med KNI om bygder og yderdistrikter. Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/11/2011
223.Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth og Malik Berthelsen, Siumut
Er de 9 døgninstitutioner for børn og unge drevet af de offentlige i hele landet nok? Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth og Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth og Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 23/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 23/11/2011
222.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Hvad er Aalborg Havn’s interesse i at investere i en grønlandsk havn, udover at låse Grønland til at bruge Aalborg som basehavn i Danmark efter udløbet af aftalen i 2022? Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 23/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 23/11/2011
221.
Har Naalakkersuisut fremlagt oplysninger til folk at man i forbindelse med åben salg af 4 boligblokke i Paamiut med i alt 80 lejligheder vil give 15.5 mio. kr. til køberne fra Landskassen? Har Naalakkersuisut lavet en beregning om hvad en nedrivning af 4 boligblokke ville koste, såfremt man har gjort det, hvem har foretaget beregningen? Anser Naalakkersuisut som naturligt at de købere som kommer til at stå med det fulde ansvar for deres køb skal have nedrivningen dækket af Landskassen?...

Modtaget: 23/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 23/11/2011
220.Medlem for Inatsisartut Ruth Heilmann Siumut
Hvorfor har Naalakkersuisut i snart 3 år endnu ikke opfyldt deres løfte på baggrund af deres udmelding ved EM 2009 om en fyldestgørende undersøgelse samt udarbejdelse af handlingsplan ved FM 2010? Medlem for Inatsisartut Ruth Heilmann Siumut Medlem for Inatsisartut Ruth Heilmann Siumut

Modtaget: 14/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 14/11/2011
22.Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor er man nået mht. indsamlingen af oplysningerne om fordele og ulemper vedrørende etablering af aluminiumsanlæg? 2. Hvornår agter man at foretage mere forståelige og uddybende oplysningskampagner til befolkningen? Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 19/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 19/01/2011
219.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Jeg har erfaret, at der er mangel på et offentligt vaskeri i Nanortalik, som kan forårsage helbreds- og hygiejnemæssige problemer som konsekvens, og det faktum, at det er nødvendigt med en vaskemaskine i arbejdet med bekæmpelse af TB, vil jeg gerne spørge Naalakkersuisut hvad de har tænkt sig at gøre for at overkomme de ringe forhold i Nanortalik? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 10/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 10/11/2011
218.Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen, Siumut
Hvilke planer har Naalakkersuisut for at sikre, at borgernes rejsemuligheder ikke forringes,når Air Greenlands helikoptere S-61 stopper med beflyvning i Sydgrønland i slutningen af 2012? Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 08/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 09/11/2011
217.Medlem af Inatsisartunut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål: Hvilke data og informationer tages som udgangspunkt i forbindelse med kvotetildeling af narhval samt opgørelse af bestandens størrelse? Medlem af Inatsisartunut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 02/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 07/11/2011
216.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor stor en skatteindtægt mister Grønland ved at privatpersoner og virksomheder kan trække deres renteudgifter fra i skat i 2010? Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 04/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 06/11/2011
215.Medlem i Inatsisartut, Karl Lyberth, Siumut
Spørgsmål: I sommeren 2009 gav man yderligere 500 millioner kroner til Royal Greenland, i den sammenhæng ønsker jeg at få oplyst til hvilke tiltag man har brugt midler til indenfor Royal Greenland? Medlem i Inatsisartut, Karl Lyberth, Siumut Medlem i Inatsisartut, Karl Lyberth, Siumut

Modtaget: 03/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/11/2011
214.Aleqa Hammond, Siumut
1. Arbejdsløshedstallet er nu nået op over de 20,4% gældende for hele landet, i den forbindelse ønsker jeg at vide hvad Naalakkersuisuts beskæftigelsespolitik er? 2. I sommeren blev der afsat ekstra midler af til afholdelse af kurser for de arbejdsløse i kysten. I den sammenhæng vil jeg gerne vide hvad disse kursister i dag laver. Er de kommet i arbejde og hvis ikke, hvad er årsagen? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 02/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 02/11/2011
213.Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Tre spørgsmål vedr. brædt-salg af forarbejdede grønlandske fødevarer Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget: 01/11/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 01/11/2011
212.medlem i Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsmål: 1. Hvad er Naalakkersuisuts forklaring på hvorfor man ikke vil udbetale løn inden jul? 2. Hvilke personer får ikke jul inden jul? Får studenterne ingen penge før jul? 3. Har man snakket med organisationer omkring Naalakkersuisuts planer om ikke at udbetale løn inden jul? 4. Hvis Naalakkersuisut ikke har talt med organisationer, har de planer om at gøre dette? medlem i Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut medlem i Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 31/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 01/11/2011
211.Medlem af Inatsisartunut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Efter en lang politisk proces blev loven om teater en realitet pr. 1.1.2011 Medlem af Inatsisartunut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 26/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 31/10/2011
210.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Hvad er årsagen til, at man indtil nu ikke har formået at bygge en lufthavn til fastvingede fly i Qaqortoq? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 27/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 31/10/2011
21.Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Agter Naalakkersuisut at tillade fangerne i Ittoqqortoormiit og omegn skyde og fange hvalrosser med unger på lige fod med fangerne i Avanersuaq? Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2011
209.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad vil det koste såfremt beflyvningen af passagererne fra de mindre byer i Diskobugten blev fremskyndet fra 1. december til 1. oktober? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 26/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2011
208.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke initiativer har Naalakkersuisut tænkt sig at gennemføre for, at alverdens børn fortsat skal have det indtryk, at Julemanden bor i Grønland? Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 27/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2011
207.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen og Karl Lyberth, Siumut
Et de 9 offentligt ejede døgninstitutioner for børn og unge her i landet tilstrækkelige i antal? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen og Karl Lyberth, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen og Karl Lyberth, Siumut

Modtaget: 26/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 26/10/2011
206.Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen og Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål vedrørende tildeling af boliger på Pisissia og Pingorsuaq. Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen og Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen og Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 26/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 26/10/2011
205.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at iværksætte for at forbedre trafikforholdene for borgerne i Qeqertarsuaq? Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 25/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/10/2011
204.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende anvendelse af grønlandsk arbejdskraft og grøn- landske virksomheder på råstofområdet samt om opholds- og arbejdstilladelser og integra- tion af udefrakommende arbejdskraft. Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 25/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/10/2011
203.Andersine Hansen Kristiansen, Siumut
Hvornår planlægger Naalakkersuisut etablering af en Qaqiffik i Tasilaq? Andersine Hansen Kristiansen, Siumut Andersine Hansen Kristiansen, Siumut

Modtaget: 24/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/10/2011
202.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvordan er tallene fordelt med resultater for deltids og varige arbejdspladser for arbejdsledige efter endt beskæftigelsesfremmende initiativ i 2011 indtil videre i forhold 2008 i vort land? Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 24/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/10/2011
201.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Er der overhovedet ikke fundet uranholdige mineraler i Kringlerne? Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 24/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/10/2011
200.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål: 1) Hvor meget har det resulteret i yderligere omkostninger til el for Sisimiut borgere om året, da Naalakkersuisut hævede priserne i Sisimiut – før oliepriserne steg? 2) Har Naalakkersuisut lavet analyser for hvor meget dette vil resultere i yderligere omkostninger til el for borgerne i Sisimiut inden Naalakkersuisut besluttede at hæve priserne? 3) Kan Naalakkersuisut oplyse årsagen til at man valgte at hæve elpriserne for Sisimiut med hele 47 %? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 20/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 20/10/2011
20.Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut agter at ændre reglerne omkring fangst af hvid- og narhvaler, således at det kun er erhvervsjægerne der får tilladelse til at fange disse. Vil man indføre særskilt ordning for Østgrønlands vedkommende? Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2011
2.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: På baggrund af svaret fra Medlemmet af Naalakkersuisut for Uddannelse og Forskning i forbindelse med EM2009/21 fremsætter jeg følgende spørgsmål: 1. Hvilken rådgivning er Kvalitets- og Innovationsrådet fremkommet med? 2. Hvor langt er man nået med at gennemføre systematiske evalueringer af undervis- ningen efter internationalt anerkendte principper? Da det er mere end et år siden, at Naalakkersuisoq er kommet med sit svarnotat på EM2... Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 03/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/01/2011
199.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er begrundelsen for, at rensdyrjagten for fritidsfangere er forkortet med en må- ned i forhold til de seneste par år, når der tilsyneladende er dyr nok? 2. Er Naalakkersuisut enig i, at jagttrykket bør være på samme niveau som de forrige år, hvis den biologiske anbefaling er på linje med dette? 3. Vil Naalakkersuisut revurdere beslutningen om jagtsæsonens periode under forudsæt- ning af, at den biologiske anbefaling har anbefalet samme jag... Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 19/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 19/10/2011
198.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Naalakkersuisut har oplyst, at man påregner at der i forvaltningsområdet Disko Bugt vil opfiske hellefiskekvoten før årets udgang, hvorfor jeg vil spørge om, om man agter at forhøje kvoten? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 18/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/10/2011
197.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor mange procent af alle børn i Grønland lever i relativ fattigdom i 2010? Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 14/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 14/10/2011
196.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 4 opfølgende spørgsmål om tuberkulosebekæmpelsen Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 14/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 14/10/2011
195.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har Naalakkersuisut givet tilladelse til at man kan benytte de såkaldte 4 hjulede motorkøretøjer i en del af Kangerlussaq området, f.eks. Tatsip ataa? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 13/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/10/2011
194.Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Siumut
1. Hvad er situationen omkring canadiernes planer om produktion af rubiner? 2. Har Naalakkersuisut overvejet at overlade (produktionen af rubinder, red.) til den herboende befolkning og lovgive (omkring forvaltningen) herom, således at befolkningen kan tjene penge på det? Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Siumut

Modtaget: 13/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/10/2011
193.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Naalakkersuisoq for uddannelse, forskning siger, at undervisningstiden for lærerne kun lig- ger på 28%, men IMAks formand siger, at undervisningstiden i henhold til arbejdstidsaftale ligger på 41%. Hvem taler korrekt her? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 10/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 10/10/2011
192.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Hvad vil Naalakkersuisut - i lyset af de nye udmeldinger fra den danske udenrigsminister - gøre for at sikre, at de ulovlige CIA flyvninger over Grønland bliver fuldt ud belyst? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 07/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 07/10/2011
191.Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut om aluminiumsprojektet og ILO konvention nr. 94. Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 05/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 05/10/2011
190.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Hvad er baggrunden for, at Naalakkersuisoq for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Mimi Karlsen, ikke straks har informeret Inatsisartut om, at Danmark i strid med Selvstyreloven har ratificeret FN’s handicapkonvention uden at tage forbehold for Grønland? Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 03/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/10/2011
19.Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut til hensigt at sætte grænser for hvor langt ind kryds- togtskibe må sejle i Ittoqqortoormiit Kangerluat (Scoresbysund Fjord)? Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2011
189.Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Vi vil gerne have oplyst, om Naalakkersuisut har planer om, at give tilladelse til indhandling af sælskind på de steder hvor der på nuværende tidspunkt er lukket. Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen ATASSUT Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen ATASSUT

Modtaget: 03/10/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/10/2011
188.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
1. Efter branden på elværket i Upernavik, hvordan gå det med de nye tiltag til at lave et nyt elværk? 2. Hvornår begyndes bygningen af det kommende nye elværk? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 30/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/09/2011
187.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen & Anders Olsen, Siumut
1)Kan Naalakkersuisut informere om de offentlige anlægsprojekter som vedrører nybyggeri og nedrivning af ældre boliger, men henblik på erstatning af nye, planlagt for Nuuk via Finanslov 2012 der endnu ikke er helt bundne til realisering? Der er selvfølgelig tale om de tiltag som ikke er påbegyndt endnu. Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen & Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen & Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 28/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/09/2011
186.Finn Karlsen, Siumut
1) Hvordan går det med tilbygningen i erhvervsskolen Inuili i Narsaq? 2) Er valget af tilbygningsarbejderne det rette? 3) Hvad er grunden til at man har givet bygningsarbejdet til ukendte Islandske arbejdere, i stedet for at benytte sig af grønlandsk arbejdskraft? Finn Karlsen, Siumut Finn Karlsen, Siumut

Modtaget: 27/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 27/09/2011
185.Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut
Gennemføres der systematiske og kontinuerlige målinger eller registreringer af forekomsten af radioaktivt materiale i Grønland? Dette i vandet, på landjorden eller i luften. Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut

Modtaget: 27/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 27/09/2011
184.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål om kontrol med tips- og lottomidler til børne- og ungdomsforeninger Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 26/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 26/09/2011
183.Medlem af inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut 1. Inden ibrugtagning af det nye vandkraftværk i Sisimiut, har man fra Nukissiorfiit ansøgt om dispensation til Naalakkersuisuit der via dispensationen kan fritage Sisimiut-borgerne til merudgifter? 2. Hvad har Naalakkersuisut gjort for at undgå prisstigninger i Sisimiut efter ibrugtagning af det nye vandkraftværk? Medlem af inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 23/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 23/09/2011
182.Medlem for Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Regnes der med fra Styrelsen for kystnært fiskeri, at hellefisk kvoterne som er beregnet til 8000 tons i 2011 bliver opbrugt? Medlem for Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem for Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 23/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 23/09/2011
181.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke konkrete resultater har Naalakkersuisut nået i forbindelse med at fremme selvforsyningen af råvarer? 2. Hvor mange bygder mener Naalakkersuisut ikke kan opnå en sådan grad af selvforsyning, at de har nogen eksistensberettigelse og har man sat navn på disse bygder? Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 23/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 23/09/2011
180.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Agter Naalakkersuisut at nedsætte et Kost- og ernæringsråd, i stedet for Ernæringsrådet som har ligget i dvale siden 2009? 2. Hvilke initiativer agter Naalakkersuisut at iværksætte for at modvirke stigende antal sukkersyge og hjerte- karsygdomme her på Grønland? 3. Hvilke initiativer agter Naalakkersuisut at iværksætte for at sikre at der altid skal være sunde og friske fødevarer i hele Grønland og især i bygderne og yderdistrikterne? 4. Agter Naalakkersuisu... Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 23/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 23/09/2011
18.
Spørgsmål: 1. Sprogpolitikken trådte i kraft per 1. juli 2010, og senest den 1. oktober 2010 skulle virksomhederne have udarbejdet deres sprogpolitik i henhold til loven. Hvor mange virksomheder har indtil i dag fremsendt eksemplar af deres sprogpolitik til tilsynsmyndigheden? 2. I henhold til lovens bestemmelser kan der idømmes bøder hvis virksomhederne ikke lever op til deres forpligtigelser. Hvor meget lyder bøderne på? 3. Er der blevet udstedt bøder?...

Modtaget: 17/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2011
179.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Anser Naalakkersuisut det som forskelsbehandling at folk der selv ejer deres huse eller som ejer en andelsbolig og som bliver ramt af alvorlig sygdom ikke få hjælp til afdrag på boliglån i forbindelse med midlertidig uarbejdsdygtighed? 2. Er Naalakkersuisut bekendt med de administrative og økonomiske følger ved at man ændrer det problem jeg nævnte før, ved at man ved brug af bestemmelserne på Inatsisartut forordning nr. 15 af den 20. november 2006 gør det ... Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 13/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/09/2011
178.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisuit: 1. Kan Naalakkersuisut informere os om hvor stor nu arbejdsløsheden er for uddannede inde for håndværksfaget samt indfor kontor- og handelsfaget? 2. Kan I fortælle mig, hvor mange udefrakommende der er kommet i 2010 og 2011 for at arbejde i Grønland indenfor håndværksfaget samt indenfor handel-og kontorfaget Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 13/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 13/09/2011
177.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Vil Naalakkersuisut støtte Demokraternes opfordring til, at 2012-16 gøres til en særlig indsatsperiode mod voldtægter og andre sexovergreb mod kvinder? Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 11/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/09/2011
176.Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre de sundhedsfaglige tilbud rettet mod børn? Her tænkes blandt andet på en forbedring af den sundhedsmæssige forebyggelsesindsats overfor børn indenfor sundhedsplejen, børneundersøgelser og tandlægebehandlinger. Men også på en forbedring af tiltag overfor børn med behandlingsbehov, hvad enten det er af fysisk eller psykisk karakter. 2. Er der konkrete planer om at øge... Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/09/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 06/09/2011
175.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Er Naalakkersuisut i besiddelse af data, der belyser de miljømæssige konsekvenser og virkninger, når udenlandske fartøjer dumper deres ballastvand i grønlandsk farvand? Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 31/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 31/08/2011
174.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut
Spørgsmål: 1. Har formanden for Naalakkersuisut under færdiggørelsen af aftalen med Danmark om Kongerigets arktiske strategi været vidende om, at stort set samtlige danske bevillinger til forskning i Arktis er fjernet i årene 2013 og frem i den finanslov, som udenrigsministerens regering har fremlagt samtidig med den arktiske strategi? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 30/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/08/2011
173.Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor langt er Naalakkersuisut nået i forhold til forbedrede orienteringstiltag omkring psykisk syge personers sygdom til deres familier? 2. Hvilke initiativer agter Naalakkersuisut at tage ift. psykisk syge unge over 18 år, således servicen overfor forældrene forbedres? Hvilke rettigheder har disse forældre? 3. Omkring de børn, der er blevet diagnoseret til at være syge med ADHD eller Autisme, hvordan er DIH’s service overfor dem organiseret og ... Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/08/2011
172.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Agter Naalakkersuisut at indføre uddannelsen som byggearbejder her i Grønland? Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 30/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/08/2011
171.Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
1. Befolkningens demografiske sammensætning i Grønland vil ændre sig drastisk i de kommende år, som også vil afstedkomme behov for betydelige initiativer. Der vil i den sammenhæng være et behov for bedre hørings- procedurer – hvad sker der i så henseende? 2. Der er betydelige tiltag og initiativer indenfor råstofsektoren, hvor borgernes behov for information og udredninger vil stige markant. I den forbindelse vil betydningen af god tid til indhentning ... Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 26/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 26/08/2011
170.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor mange administrative stillinger er ramt af ansættelsesstoppet indtil 31. juli 2011? Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 25/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 25/08/2011
17.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Vil Naalakkersuisut etablere miljøkrav for brug af tung olie som brændsel for sejllads i de grønlandske farvande? Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 14/01/2011
169.Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål: 1. Hvordan er inatsisartutloven fra 2009 om barsel modtaget hos børnefamilierne efter Naalakkersuisuts mening? Aleqa Hammond, Siumut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 23/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 23/08/2011
168.Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål: Har Naalakkersuisut planer om at sikre, at befolkningen kan købe billigere frugt og grønt via den nye serviceaftale med KNI / Pilersuisoq? Malik Berthelsen, Siumut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 23/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 23/08/2011
167.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke overvejelser gør Naalakkersuisut sig med henblik på at tillade salg af fødevarer, der har overskredet den påtrykte dato ”mindst holdbar til xx.xx.xx”? Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 22/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 22/08/2011
166.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er årsagen til, at Selvstyret ikke har besvaret gentagne henvendelser fra Kommune Kujalleq om tilskud til skolemad til kommunens børn? 2. Hvor stort et tilskud er der i alt blevet udbetalt til skolemad i henholdsvis skoleåret 2009/2010 og 2010/2011 og hvor stort et tilskud vurderer Naalakkersuisut på baggrund af de forhåndenværende ansøgninger, at der vil blive udbetalt i skoleåret 2011/2012? Hvor det er muligt bedes besvarelsen opstillet skematisk. ... Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 22/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 22/08/2011
165.Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
1. I hvilke bygder og yderdistrikter, har KNI lavest omsætning? 2. Med henvisning til implementeringen af nye drift og forretningsmetoder, vil jeg høre, hvordan KNI har tænkt sig at sikre servicen af bygder og yderdistrikter, således serviceniveauet der ikke bliver dårligere? 3. Har man aktuelle planer om at ændre på KNI Pilersuisoq’s forretningsstrategi? Såfremt man i givet fald har sådanne planer, hvornår er disse så planlagt til at skulle ske? ... Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 22/08/2011
164.Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut planer om at sørge for en skibssejlads til Østgrønland, der kan medvirke til, at befolkningen der kan få et sundere liv? Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 19/08/2011
163.Malik Berthelsen, Siumut
Spørgsmål: 1. Hvor længe skal befolkningen i Sisimiut regne med at betale den højeste pris for el endnu? 2. Hvor længe vil der gå før sisimiormiut har betalt af på vandkraftværkets pris? 3. Hvis kommunerne selv har interesse i at opkøbe/erhverve et vandkraftværk, er det lovgivningsmæssigt muligt? Malik Berthelsen, Siumut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 18/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/08/2011
162.Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersusut: 1. Hvorledes går det med fisker- og fangerskolen i Uummannaq? 2. Hvor mange ansøger til skolen om året? 3. Hvor mange bliver optaget om året? 4. Hvor mange har hidtil gennemført uddannelsen? Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 19/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 19/08/2011
161.Kim Kielsen, Siumut
Spørgsmål: 1) Er der gennemført vegetationsundersøgelser forud for tilladelsen til rensdyrhold eller forud for udsætninger af rensdyr og moskusokser i Grønland, og i hvilket omfang har Naalakkersuisut aktuel viden om vegetationstilstanden i de områder, hvor der er sket udsætninger eller tilladelse til rensdyrhold? 2) Hvilke planer har Naalakkersuisut med henblik på at skaffe midler til at finansiere en vegetations- og føderessourceundersøgelse i udsætningsom... Kim Kielsen, Siumut Kim Kielsen, Siumut

Modtaget: 18/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/08/2011
160.Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkerusisut: 1) Er der i nyere tid konstateret invasive og potentielt biologiske skadelige arter for den oprindelige fauna i Grønland? Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut

Modtaget: 18/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/08/2011
16.Olga P. Berthelsen, IA
1) Anser Naalakkersuisut, at der er et behov for at ansætte demenskoordinatorer? 2) Agter Naalakkersuisut at arbejde for, at der kan ansættes demenskoordinatorer og hvorledes kunne dette organiseres? 3) Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser ville det have, at gennemføre visionerne i Naalakkersuisut omkring demenskoordinatorer, og kan dette ske ved prioritering indenfor den samlede eksisterende økonomiske ramme for Selvstyret? Olga P. Berthelsen, IA Olga P. Berthelsen, IA

Modtaget: 10/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 12/01/2011
159.Kim Kielsen, Siumut
Spørgsmål: 1) I Selvstyrets inforationspjece om CITES-reglerne har jeg bemærket, at der sondres skarpt mellem vågehval fra Østgrønland, som ikke må udføres, og vågehval fra Vestgrønland, hvor der kan erhverves en CITES-tilladelse. Hvad er baggrunden for denne sondring og hvorledes skelner myndighederne, turisterne og husflidskunstrene i praksis mellem en vågehval fra Østgrønland og Vestgrønland? 2) I informationspjece om CITES fra november 2008 oplyses, at i... Kim Kielsen, Siumut Kim Kielsen, Siumut

Modtaget: 18/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/08/2011
158.Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad er status omkring forekomst af ulv og jærv i Grønland? Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut

Modtaget: 18/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/08/2011
157.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut
Retsvæsenskommissionens anbefalinger og realisering af det er i gang, men hvad er status på dette område og hvad er realiseret indtil nu? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 17/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 17/08/2011
156.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Hvilke muligheder – og hvilke eventuelle hindringer – ser Naalakkersuisut for at styrke de grønlandske skattemyndigheders samarbejde med politiet omkring kontrol med ligningsgrundlaget for personer og virksomheder, som politiet mistænker for at være involveret i hashhandel? Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 15/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 17/08/2011
155.Kristian Jeremiassen, siumut
1. Regner man fra Naalakkersuisuts side at hellefiskekvoten for Uummannaq vil blive opfisket? 2. Hvor mange tons er der tilbage af kvoten for hellefisk for området for i år? 3. Hvad siger erfaringerne i forhold til tidligere år, vil det blive opfisket? 4. Hvis fiskekvoten bliver opfisket, har Naalakkersuisut planer om at give en kvote yderligere for resten af året? Kristian Jeremiassen, siumut Kristian Jeremiassen, siumut

Modtaget: 08/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 08/08/2011
154.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jerimiassen, Siumut
Spørgsmål: 1. Er der planer om at bygge en ny skole i Illorsuit? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jerimiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jerimiassen, Siumut

Modtaget: 09/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 10/08/2011
153.Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål vedrørende tilladelser til kystnært rejsefiskeri for fartøjer på over 500 BT. Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 04/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 08/08/2011
152.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jerimiassen, Siumut
Spørgsmål: 1. I 2009 var der 15.000 tons hellefisk som uden at have været forarbejdet der blev sejlet ud af landet. Har Naalakkersuisut planer om at sikre, at disse bliver forædlet i landet? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jerimiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jerimiassen, Siumut

Modtaget: 08/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 08/08/2011
151.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor længe er en koncession gældende til eksport af vand og hvor længe kan den oprethol- des selvom der ikke er nogen aktivitet? 2. Er det Naalakkersuisuts opfattelse, at reglerne omkring koncessionsafgifter virker hæm- mende for vandeksport fra Grønland? 3. Har Naalakkersuisut planer om at ændre på afgifterne? Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 05/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 05/08/2011
150.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT
Spørgsmål: 1) Der er ingen mulighed for optagelse af lån fra myndighederne til renovering eller installation af ny motor i 20 år gamle fiskebåde i glasfiber. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at komme over dette problem? 2) I betragtning af, at vi ser frem til bedre tider for fiskeriet og inden Inatsisartut drøfter spørgsmålet om etablering af ESU-pulje skal vi fra ATASSUT spørge Naalakkersuisut, om man har planer om at tage spørgsmålet om vurderin... Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, ATASSUT

Modtaget: 01/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 01/08/2011
15.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Om personaleboliger: 1. Hvor mange personaleboliger er selvstyret lige nu i besiddelse af? 2. Hvem har ret til at få tildelt personalebolig? 3. Hvor meget koster det for samfundet, at selvstyret bibeholder de personaleboliger de har til rådighed? 4. Er der planer om at nedsætte brugen af personaleboliger? a. Hvis ja, hvilke personalegrupper skal fortsat have adgang til personaleboliger? Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 12/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 12/01/2011
149.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
1. Det er positivt, at Selvstyret forlænger høringsfristen i forbindelse med efterforskningsboringer fra 6 til 8 uger. Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 02/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 02/08/2011
148.Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut
Spørgsmål: 1) Hvor mange indhandlings- og produktionssteder er på nuværende tidspunkt placeret i bygderne? 2) Hvor mange indhandlings- og produktionssteder placeret i bygderne er på nuværende tidspunkt ejet af Selvstyreejede virksomheder? 3) Hvor mange indhandlings- og produktionssteder i bygderne ligger stille? Hvem ejer de stilleliggende indhandlings- og produktionsanlæg? 4)Hvor mange af indhandlings- og produktionsstederne placeret i bygderne drives med økonomisk gevinst for ej... Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 01/08/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 01/08/2011
147.Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut
1. Hvornår har Naalakkersuisut planer om forbedre kommunikationsproblemerne der er opstået efter at Naalakkersuisut afskaffede mellembølge forbindelsen? 2. Der er blandt folk til søs opstået en meget stor uro fordi der ikke længere er mulighed for tilkaldelse for hjælp ved eventuel akut behov. Hvad er Naalakkersuisuts planer for at give denne mulighed tilbage til dem? 3. Udenskærsfiskere ved Maniitsoq og Østgrønland meddeler, at trods at man kan have kontak... Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 28/07/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 28/07/2011
146.Medlem af inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor mange ansøgninger modtages årligt til den Decentrale pædagoguddannelse? a. Jeg ønsker en systematiseret opstilling af tallene der viser antal ansøgere fra opstartsåret af den decentrale pædagoguddannelse 2. Hvor mange pladser gives der til ansøgere til den decentrale pædagoguddannelse årligt? 3. Hvilke strukturelle rammer på uddannelsesinstitutionen skal være realiseret, for at acceptere en kapacitetsforhø... Medlem af inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut Medlem af inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut

Modtaget: 26/07/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 26/07/2011
144.Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor effektivt eet tilsyn fører Naalakkerssuisut med, om boligstøttehuse holdes forsvarligt vedlige, og om de henstår ubeboede? Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/07/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 07/07/2011
143.Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvorledes har virksomheden Minelco A/S haft økonomisk udbytte af olivenudvinding i perioden 2005-2009 i Seqi? 2. Hvilke økonomiske udbytte har landet haft deraf? 3. Hvor langt er man nået med tiltaget om videre forløb i oliveneftersøgningen i Seqi? 4. Hvor stor mængder Oliven regner man med at fortsæt udvinde? 5. Hvor store er forurening af miljøet hvor udvinding drives? Såfremt spørgsmålet ikke kan besvares, agter man at ... Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 06/07/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 21/07/2011
142.Inatsisartutmedlem Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke finansieringsmuligheder og/eller muligheder for økonomisk støtte findes i dag for den enkelte fisker, som ønsker at opstarte, udøve eller udvikle sit fiskeri? 2. Hvilke muligheder findes i dag for at den enkelte fisker kan modtage støtte til at afvikle sine fiskeriaktiviteter eller fartøj? 3. Hvor meget kan den enkelte maksimalt modtage i støtte? 4. Hvilke materielle og formelle betingelser stilles til ansøgeren f... Inatsisartutmedlem Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Inatsisartutmedlem Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 04/07/2011
Sendt til Naalakkersuisut:
141.Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Agter Naalakkersuisut at påtage initiativ for at genoprette fiskeri af laks som erhverv? 2. Såfremt tiltaget er opstartet, hvor langt er man nået? Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 30/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2011
140.Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er efter Naalakkersuisuts opfattelse grunden til, at pensionister og førtidspensionister i stigende grad flytter til udlandet? 2. Under hensyn til besvarelsen af spørgsmål 1, hvilke initiativer skal der til for, at pågældende kan forblive i landet? 3. Agter Naalakkersuisut at foretage initiativ for at sætte grænsen op for skattepligtige indkomst for arbejdsdygtige ældre? 4. Hvorfor kan pensioneret tjenestemænd,... Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 30/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2011
14.Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Jeg vil gerne udbede Naalakkersuisut om en fyldestgørende liste over alle de råd og nævn der findes her i landet. 1. Hvilke råd og nævn hører under hvert departement? 2. Hvem udpeger medlemmerne? 3. Hvor længe sidder medlemmerne i råd og nævn? Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget: 12/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 12/01/2011
139.Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke samarbejdsrelationer findes der mellem Naalakkersuisut, KANUKOKA, Inerisaavik og PPR i forbindelse med folkeskolernes specialundervisning? Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2011
138.Medlem af Inatsisartut: Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann
Spørgsmål: Har der været gennemført udbudsrunder på servicekontrakter for beflyvning af tyndt befolkede områder uden det passagergrundlag, der muliggør kommerciel drift? Hvis ikke hvornår forventes de så gennemført? Hvornår bliver der taget stilling til de udarbejde udbud? Er der fastsat en tidsramme for, hvor mange år kontrakterne skal dække? Hvilke områder eller byer forventes der at blive indgået kontrakt for? Er der også udbudsrunde for en servicekontakt for Qaanaaqdistriktet og Østkysten? Medlem af Inatsisartut: Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann Medlem af Inatsisartut: Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann

Modtaget: 29/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 29/06/2011
137.Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor mange har søgt om dispensation fra alderskravet i § 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 27. december 2000 om voksenuddannelser gennem de sidste fem år? Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut

Modtaget: 17/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 17/06/2011
136.Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor langt er man nået med kraftværksundersøgelserne i Qeqertarsuaq? 2. Er Selvstyret oplyst om resultaterne af forrige undersøgelse, hvori gavnlige opdagelser hævdes? Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 16/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 16/06/2011
135.Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen. Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut indledt forhandlinger om vareforsyning af bygder og yderdistrikter fra år 2012? 2. Har KNI’s serviceniveau været tilfredsstillende i forhold til indholdet af aftalen? 3. På grundlag af teksten i konto 73.01.14 i finansloven har Naalakkersuisut mulighed for at forhandle en servicekontrakt med andre selskaber, hvis dette anses for gunstigt for det grønlandske samfund og hvis den anden part i forhandlingerne er i stand til at løfte opgav... Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen. Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen. Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 16/06/2011
134.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. medieredegørelsen: Stærke medier Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 15/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 16/06/2011
133.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Naalakkersuisunut Apeqqut: Har Naalakkersuisut fremtidige planer på, at øge sikkerhedszonen i forbindelse med offshore olieboringer? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 14/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 14/06/2011
132.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut Har Naalakkersuit planer om at gribe ind i de uacceptable forhold som Upernaviks bygder lever under med total mangel på madvarer i bygderne? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 08/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 08/06/2011
131.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut 1)Hvad er Naalakkersuisuts planer for at sikre, at den stærkt stigende arbejdsløshed stoppes? 2)Hvad er Naalakkersuisuts planer for at sikre, at storkommunerne igen kan blive delagtiggjort i byggesektoren? 3)Hvad er Naalakkersuisuts planer for at sikre, at praktikpladserne ikke bliver ofret i Naalakkersuisuts afmagring af byggesektoren i kysten? 4)Hvad er Naalakkersuisuts planer for oprydningen af Uummannaq og Pituffik området? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 08/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 08/06/2011
130.Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Greenpeace skriver i sit høringssvar til Cairn Energys ansøgning om tilladelse til efterforskningsboringer efter olie, at høringsfristen var for kort. Høringsfristen var angiveligt lidt over en måned og inkluderede et materiale på 2.000 sider alene fra Cairn. Hvor lange høringsfrister opererer Selvstyret sædvanligvis med og adskiller høringsfristen for den nævnte høring sig fra sædvanen? Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartunut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 07/06/2011
13.Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål til Naalakkeruisut: 1. Er det korrekt at Boligklagenævnet alene behandler tvister mellem lejere og udlejere i selvstyrets og kommunernes udlejningsboliger, og hvilke muligheder har lejere i private udlejningsboliger i givet fald for at klage over urimeligt høje huslejer eller andre urimelige vilkår, når der i øvrigt bortses fra domstolene? 2. Ser Naalakkersuisut i givet fald fordele ved at inddrage lejemål i private udlejningsejendomme under B... Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/01/2011
129.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Kan man blive ansat som indsatsleder/ beredeskabsinspektør i offentligt regi – selvom man ikke har den fornødne uddannelse under selve ansættelsestiden, men bliver tilbudt kurser således man opnår en kvalifikation i sidste ende, som en del af ansættelseskontrakten? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 06/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 06/06/2011
128.
Spørgsmål til Naalakkersuisut 1) Krabbefiskere som havde fået licens for 2009 og 2010 får ikke tildelt kvote for 2011, dette I følge Naalakkersuisut. Har Naalakkersuisut et alternativ til indtjening til disse fiskere? 2) Hvad er Naalakkersuisuts planer for at sikre, at disse fiskere stadig kan holde sig i live og stadig kan betale deres gælde der vokser for hver dag? 3) 75 brt grænsen for at kunne blive taget med i betragtning for at få midlerne til destruering, hvad er Naalakkers...

Modtaget: 06/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 06/06/2011
127.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Tillæg til mit spørgsmål af 05. maj 2011. Hvordan vurderer I henvendelsen fra dagligvarebutikkerne KNI, Brugsen- og Pisiffik? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 03/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/06/2011
126.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvor mange tilfælde af hjerneblødninger er der i Grønland om året? 2. Hvad er gennemsnitsalderen for patienter der bliver ramt af hjerneblødning? 3. Er der flere tilfælde af hjerneblødninger i Grønland sammenlignet med andre lande? 4. Hvilke initiativer har Sundhedsvæsenet til national forebyggelse af hjerneblødning? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 03/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/06/2011
125.Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke effekter har Selvstyrets ansættelsesstop for sagsbehandlingen i det offentliges sager? 2. Hvilke effekter har ansættelsestoppet i servicen på de forskellige offentlige arbejds- pladser? 3. Hvilken effekt har ansættelsesstoppet på lovgivnings og implementeringsprocesserne i Selvstyret? Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Akitsinnguaq Olsen Siumut

Modtaget: 01/06/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 01/06/2011
124.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Qaqiffik tilskuddet på ca. 5 mio. Kr. årligt, til hvad eller hvem går denne tilskud til? 2. Hjemmehørende sundhedsteknikere på kysten, får de tilbudt og får de kurser i reparationer i sundhedsteknisk udstyr? 3. Har Naalakkersuisut foretaget undersøgelser om sygesikringen kan blive indført i Grønland? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 31/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 31/05/2011
123.Medlem af Inatsiartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er begrundelserne for, at Naalakkersuisut indtil videre ikke har gjort noget ved det miserable forhold i Uiummannaq elevhjem? 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at foretage forbedringer for det miserable forhold i Uummannaq elevhjem? Medlem af Inatsiartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsiartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 31/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 31/05/2011
122.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. I forbindelse med godkendelse af dumping af affald til havet til Cairn Energy, hvilke affaldsprodukter er der tale om og hvilken mængde er det? 2. De produkter der er blevet godkendt til at blive dumpet i havet, hvor farlige er de og hvilken virkning har det på miljøet? 3. Kunne man have behandlet affaldet på anden måde end at dumpe det ud i havet? a. F.eks. ved at pakke det ned og aflevere det på land? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 31/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 31/05/2011
121.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har Naalakkersuisuts planlagt en fysisk sammenlægning af Saviminilerinermik Ilinniarfik og Sanaartornermik Ilinniarfik? Hvis ja vil vi yderligere gerne have oplyst: Hvad er tidsplanen for den fysiske sammenlægning? Hvilke aktører er blevet hørt i forbindelse med den fysiske sammenlægning? Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 27/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 27/05/2011
120.Inatsisartuni ilaasortaq, Doris Jakobsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvis det er korrekt, at Naalakkersuisut har igangsat nedlunkngignen af Jern & Metalskolen, skal jeg hermed bede om svat til følgende spørgsmål. 1. Hvad er begrundelsen for, at den ekstraordinære møde for bestyrelsen for J&M blev indkaldt med kun 2 dages frist? 2. Hvorfor er informationer tilbageholdt for J&M’s bestyrelse? 3. Hvornår skete beslutningen for lukningen på politisk niveau? 4. Hvad er formålet med planerne for lukn... Inatsisartuni ilaasortaq, Doris Jakobsen Siumut Inatsisartuni ilaasortaq, Doris Jakobsen Siumut

Modtaget: 26/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 26/05/2011
12.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har man til hensigt at indføre mulighed for at optage lån i forbindelse med studier, når man er studerende under 18 år? Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut

Modtaget: 03/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 10/01/2011
119.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor er afgrænsningen af det havområde syd for og ud for Upernavik, hvor man kan trawle efter rejer? Hvor mange rejer er der blevet fanget i dette område med trawler i de sidste 10 år? Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut

Modtaget: 24/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/05/2011
118.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke rettigheder har den ikke gravide partner i et ægteskab mht. adoption af deres fælles barn, hvis barnet er blevet til via kunstig befrugtning? 2. Hvilke rettigheder har den ikke gravide partner i et registreret partnerskab mht. adoption af deres fælles barn, hvis barnet er blevet til via kunstig befrugtning? 3. Har Naalakkersuisut planer om, at forbedre retsstillingen for medforældrene, som sam- men med deres partner eller ægtefælle får barn vha. kun... Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 24/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/05/2011
117.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Det er allerede blevet klargjort, at Alcoa har stillet krav om at anvende international ar- bejdskraft til internationale (lave) lønninger i etableringsfasen af en aluminiumssmelter ved Maniitsoq. Hvilke andre krav har Alcoa stillet som betingelse for at realisere projektet? 2. Hvornår forventer Naalakkersuisut, at Inatsisartut kan modtage det materiale, der skal ligge til grund vores stillingtagen til projektet? Naalakkersuisut har tidligere meddelt, ... Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit

Modtaget: 24/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 24/05/2011
116.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor mange professionelle plejeforældre er der i landet? Hvor mange nye plejeforældre kommer der til hvert år? Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har professionelle plejeforældre? Hvordan honoreres professionelle plejeforældre? Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut

Modtaget: 19/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2011
115.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Vil Naalakkersuisut sikre, at forsyningsskibe kommer til Nordgrønland tidligere på foråret? Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen, Atassut

Modtaget: 19/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 19/05/2011
114.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke kriterier og grundlag anvendes til, at hellefiskekvoten i forvaltningsregion Uum- mannaq er mindre end i andre forvaltningsregioner? Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth Siumut

Modtaget: 18/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/05/2011
113.Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. afskaffelse af forældelsesfristen i sager vedrørende seksuelt misbrug af børn. Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

Modtaget: 18/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 18/05/2011
112.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har man fundet forhøjede strålingsværdier under den sidste befolkningsundersøgelse i Qaanaaq i folks kroppe? 2. Hvis forhøjede værdier er konstateret, vil man foretage yderligere rensing? 3. Har Naalakkersuisut kendskab til om alle brintbomber er blevet fundet fra B-52 flystyrtet i 1968? 4. Der bliver i tid og anden fanget misdannede dyr, har man planer på at etablere en sikret opsamlingsfacilitet til disse dyr til senere uds... Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 17/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 17/05/2011
111.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Er Naalakkersuisut enig i Transportkommissionens konklusion der siger, at planerne for anlæggelse af en vej imellem Sisimiut og Kangerlussuaq er urealistisk? 2. Såfremt en vej imellem Sisimiut og Kangerlussuaq skulle blive realiseret, har Naalakkersuisut foretaget en undersøgelse hvilken effekt denne vil have for turismen og efterfølgende økonomiske virkninger for Grønland? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 17/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 17/05/2011
110.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål 1: Hvor mange penge har Hjemmestyrets/Selvstyret samlet konkret anvendt til boligbyggeri Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 17/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 17/05/2011
11.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvorfor er tilskuddene fra Selvstyret til de enkelte Grønlandske Huse så forskellige? 2. Er der planer om en revurdering af tilskuddene? Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut

Modtaget: 03/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 10/01/2011
109.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad mener Naalakkersuisoq om, at det danske sprog i forhold til det grønlandske vejes tungere som adgangskrav til videregående uddannelse? 2. Hvilke plane har Naalakkersuisoq i forbindelse med bestræbelserne på at skabe muligheder for borgere der alene behersker det grønlandske sprog? 3. Er målsætningen om at skabe uddannelsesmuligheder for borgere der alene behersker det grønlandske sprog blevet ændret siden magtskiftet? ... Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut

Modtaget: 12/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 12/05/2011
108.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Har Naalakkersuisut overvejet at bruge den årlige merindtægt på 17 millioner kroner fra den forhøjede motorafgift til – i samarbejde med de relevante kommuner – at forbedre vejnettet i byerne? Hvis svaret er nej, bedes Naalakkersuisut redegøre for, hvad man i stedet har tænkt sig at bruge pengene til. Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 11/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 11/05/2011
107.Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth, Siumut
Spørgsmål til Naalakkesuisut: 1. Har Naalakkersuisut viden om hvor størsteparten af udbyttet fra fiskeriet havner henne? a. Hvis Naalakkersuisut kan svare skal jeg hermed bede om en redegørelse 2. Hvis Naalakkersuisut ikke har kendskab til om kapitaludbytte der bliver skabt igennem fiskeriet cirkulerer i Grønland eller bliver ført ud af landet, vil Naalakkersuisut bakke op om, at der bliver etableret en kommission der skal udføre en pengestrømsanaly... Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth, Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth, Siumut

Modtaget: 06/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 06/05/2011
106.Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Er der lovgivningsmæssige forhindringer for at installere individuelle olietanke eller målere i de offentliges beboerforeninger der er blevet omdannet i henhold til lejer til ejerordningen? Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut

Modtaget: 03/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/05/2011
105.Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at forbyde medbragt slik og sodavand i alle folkeskoler? 2. Med udgangspunkt i den generelle viden om hvor lidt slik og sodavand gavner sundheden, vil man arbejde for at forbyde slik og sodavand i folkeskolerne? Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen Siumut

Modtaget: 02/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/05/2011
104.Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke lovhjemmel er anvendt til tildeling af kvoter i vore fravande til den efterhånden fuldt Færøsk ejede Arctic Prime Fisheries “HAKI”? 2. Er der andre virksomheder der er hjemmehørende udenfor Grønland der har fået tildelt kvoter? 3. Kan fiskerne påregne at få dispensation til at få tildelt yderligere kvoter når torskekvoten er opbrugt for i år? Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut

Modtaget: 02/05/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 02/05/2011
103.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål: Hvornår offentliggøres transportkommissionens betænkning på grønlandsk? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 29/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 29/04/2011
102.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål: Er det Naalakkersuisuts politik eller målsætning, at Air Greenland´s medarbejdere skal kunne købe aktier i deres egen arbejdsplads? Hvis ja, er dette sket i samråd med Staten og SAS som begge er medejere af selskabet? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 20/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 20/04/2011
101.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Spørgsmål: Naalakkersuisut besluttede, at stoppe salg af bestemte toldvarer med den begrundelse, at Naalakkersuisut kunne få afgiftsindtægter til landskassen ved, at befolkningen køber varer til fuld pris med afgifter. Jeg spørger Naalakkersuisuit om de stadig mener, at det var en genial beslutning? Hvis ikke, hvornår har man planer for, at indføre salg af toldfrie varer igen som før? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 20/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 20/04/2011
100.Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Er døgninstitutionen for børn- og unge Tuullik der også har en afdeling i Qooqqut blevet lukket pludseligt? Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen Siumut

Modtaget: 19/04/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 19/04/2011
10.Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Er det stadig målet for Naalakkersuisut at præsten for grønlændere i Danmark ikke længere skal finansieres af Grønland? Hvis det er tilfældet på hvilken baggrund? Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut Medlem af Inatsisartut, Doris Jakobsen Siumut

Modtaget: 03/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 10/01/2011
1.Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Jeg skal venligst anmode Naalakkersuisut om at redegøre for, hvor langt man er nået med at undersøge de sundheds- og miljømæssige konsekvenser ved at bryde uran. 2. Jeg skal endvidere anmode Naalakkersuisut om at komme med et realistisk bud på, hvornår ovennævnte undersøgelser forventes at kunne blive fremlagt for Inatsisartut og offentligheden? Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Modtaget: 03/01/2011
Sendt til Naalakkersuisut: 03/01/2011