Vælg årstal
Partier
Atassut: 9
Demokraterne: 25
Inuit Ataqatigiit: 32
Naleraq: 70
Siumut: 37
Løsgænger: 0

§ 37 Spørgsmål

173.Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq
1. Har Naalakkersuisut ændret holdning, og vil alligevel have flyvninger over Atlanterhavet, såkaldte Atlantflyvninger, til Kangerlussuaq? 2. Er en flyrute imellem lufthavne fra Danmark og Grønland en ”regional” flyrute, ifølge Naalakkersuisut? 3. Hvad giver det af udgift på de kommende årlige flyvninger over Atlanterhavet, som Air Greenland A/S og selskabet Albatros Arctic Circle ApS, har udmeldt til medierne1 at de vil benytte? Henholdsvis pr. flyvning, og det totale årlige estimat, kræves besvaret. 4. Hvilke afgifter vil gælde i Kangerlussuaq lufthavn, fra nu, og fra år 2025 fremover, og vil der være afgiftsforskelle i forhold til den nye kommende lufthavn i Nuuk og Kangerlussuaq Lufthavn? Hvis der er forskel, eller ingen afklaring er på spørgsmålet endnu, kræves forklaring. 5. Siden der ikke er servicekontrakt om betjening af flyvninger over Atlanterhavet til Kangerlussuaq, fra 2025 og fremover, hvordan kan det være at samfundsejede selskaber og andre aktører allerede planlægger flyvninger? Hvis Naalakkersuisut har interne samtaler og/eller indgået aftaler med selvsamme selskaber eller andre, som ikke er blevet offentliggjort, kræves drøftelserne fremlagt og forklaret. 6. Hvilke aktører vil fremover have ansvaret for driften, heraf lufthavnsdriften, af Kangerlussuaq, fra nu, og fra år 2025 fremover? Hvis driften er opdelt af forskellige aktører, kræves henholdsvis aktører besvaret. 7. I henhold til en mulig kommende såkaldt turismelov, og da selskabsregistreringer er underliggende Naalakkersuisoq for Finanser, vil jeg gerne vide følgende om Albatros Arctic Circle ApS, inklusivt selskabets overliggende ejerskabsforhold: a. Er det et fuldt ud grønlandsk selskab? b. Er ejerskabet grønlandsk? Ved besvarelserne kræves forklaret hvad Naalakkersuisut mener med ”grønlandsk”. Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Modtaget: 23/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 24/07/2024
172.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om en landsdækkende indsats inden for sport, eksempelvis igennem Elite Sport Greenland og Grønlands Idrætsforbund (GIF)? 1a. Hvis ja, hvilke planer er der? 2. Hvis der er planer, hvor store beløb forventes det så, at der vil være brug for? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 23/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 24/07/2024
171.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om at fremme forfatterskab, herunder forfatterforeningen? 1a. Hvis ja, hvilke planer er der? 2. Hvis der er planer, hvor store udgifter forventes det så, at der vil være behov for? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 23/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 24/07/2024
170.Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq
1. Jf. de nye Fiskerilov (FM2024/35): Hvis en fisker, som er overgået til individuelle omsættelige kvoter (IOK) efter hellefisk i område 47, bliver nødsaget til at sælge eller mister sin kvote, og samtidig med, at der er ingen som vil sælge ud af sine kvoter af samme slags, vil den pågældende fisker så stadigvæk have mulighed for, at: a. erhvervsfiske selv efter hellefisk i samme område uden at købe sig ind til de individuelle omsættelige kvoter efter hellefisk? b. erhvervsfiske selv i samme område indenfor den olympiske kvote for hellefisk? 2. Jf. loven nævnt i spm. 1: Hvis der ikke er nogen, der vil sælge allerede omdelte individuelle omsættelige kvoter (IOK) til en fisker, der tidligere er overgået til IOK efter hellefisk i område 47, men som ikke har længere har nogle kvoter, er der så noget som helst mulighed for, at den pågældende fisker selv kan erhvervsfiske og indhandle efter hellefisk, med sin egen båd, i selvsamme område? 3. Jf. loven nævnt i spm. 1: Er det Naalakkersuisuts samlede holdning at erhvervsfiskere, som er overgået til IOK, er ”mere frie” [”Kiffaanngissuseqarnerulertut”] som Naalakkersuisoq for Fiskeri gentagende gange har udtalt, selvom de ikke længere har frie valgmuligheder til at udøve andre former for erhvervsfiskeri efter hellefisk, ved netop at være bundet til netop den type kvotesystem? Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Modtaget: 19/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/07/2024
169.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1) Har Naalakkersuisut planer om at lave en national arkitekturpolitik? 2) Hvis ja, hvor meget vil det koste at lave en national arkitekturpolitik? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 19/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/07/2024
168.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1) Hvad er begrundelsen for at hustruer/samlevere til fiskere, fangere og fåreholdere og enlige kvinder, som er hjemmegående, får mindre i barsels dagpenge i forbindelse med fødsel i forhold til deres medkvinder, som er fastansatte? Et barn der bliver født bør som alle andre børn behandles lige og skal passes af sin mor. 2) Hvad er årsag til forskelsbehandling af, at hustruer/samlevere til fiskere, fangere og fåreholdere og enlige kvinder får mindre? 3) Hvor meget får de ovennævnte kvinder i barsels dagpenge, som er hustruer/samlevere til fiskere, fangere og fåreholdere samt enlige kvinder? Jeg vil gerne vide i talform hvor meget de får. 4) Hvis kvinderne i forhold til de andre kvinder der er fastansatte, kan få tilpasset størrelser i barsels dagpenge, hvor mange penge drejer det sig om og hvor skal man hente midlerne fra? 5) Kender Naalakkersuisut sådanne forhold eksisterer for kvinder der får børn og forskelsbehandlingen? a. Hvilke planer har Naalakkersuisut omkring reformen? b. Jeg vil gerne vide klart hvor mange penge der drejer sig om, hvis der skal ligebehandling af kvinderne der får børn og deres forhold. Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 19/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/07/2024
167.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1. I modsætning til andre samfundsejet selskaber, hvilke årsager ligger til grund for at KNI A/S nægter at oplyse antallet af sine ansatte i ”centraladministration” med såkaldt ”principielle årsager” som begrundelse (§37-spørgsmål nr. 141-2024)? Hvorfor man har undladt ”åbenhed og transparens” kræves besvaret med begrundelse. 2. Er der juridiske hindrer for at man ikke skal kunne oplyse antallet af ansatte, i et samfundsejet selskabs ”centraladministration/hovedkontor”? 3. Har andre samfundsejet selskaber, såsom Royal Greenland A/S, tidligere fremvist antallet af sine medarbejdere under egen ”centraladministration/hovedkontor” offentligt, såsom til et medlem af Inatsisartut for et andet parti, Siumut (f.eks. § 37-spørgsmål, nr. 2023-66)? 4. KNI A/S har i dette seneste godkende årsrapport (2022-2023) blandt andet forskellige tal af mandlige og kvindelige ansatte, såsom man i ”Energidivisionen” har ”mandlige tankforvaltere” fremvist til at være 17 ansatte, deri spørgsmålet: Hvor mange mandlige og kvindelige ansatte er der i hovedkontoret hos KNI A/S? Hvis man nægter at svare, kræves begrundelsen for forskelsbehandlingen af informationer. 5. Besidder Naalakkersuisut, samt de underliggende departementer, viden om antallet af ansatte i hovedkontoret for KNI A/S? Hvis ikke, bedes begrundelsen for hvorfor man ikke har kendskab til ellers faktuelt almene informationer i et skandaleramt selskab. 6. Er det Naalakkersuisuts ”principielle” holdning at et samfundsejet selskab ”skal udvise transparens ved at offentliggøre relevante informationer om selskabets virksomhed og ledelse”? 7. Hvilken Naalakkersuisoq har, på vegne af ejerne, ansvaret for KNI A/S? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 17/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 17/07/2024
166.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om at genoptage undersøgelser af vegetationsforhold i Tasiilaq og omegn med henblik på udsætning af moskusokser eller rensdyr i området? 2. Hvis det er tilfældet, hvilke områder anser Naalakkersuisut for velegnede til undersøgelse af vegetationsforhold? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 17/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 17/07/2024
165.Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq
1. Efter Sundhedsvæsenet har været igennem en omstrukturering1 hvem har nu instruktionsbeføjelse? Hvis Naalakkersuisut stadig har instruktionsbeføjelse, bedes dette svares tydeligt. 2. Kan Centraladministrationen og dens underliggende enheder have stillingsopslag, der kun er formuleret på dansk? 3. Kan Det Grønlandske Sundhedsvæsen have stillingsopslag, der kun er formuleret på dansk? a. Er Det Grønlandske Sundhedsvæsen ansvarlig for hjemmesiden www.gjob.gl og at opsætte stillingsopslag på denne hjemmeside? 4. Har Naalakkersuisut yderligere oplysninger der relaterer til ovennævnte spørgsmål? Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 10/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 12/07/2024
164.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvilke analyser og konsekvensberegninger har Naalakkersuisut foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til en ny turismelov? a. Er disse blevet foretaget internt eller eksternt? b. Vil Naalakkersuisut offentliggøre disse? 2. Hvordan vil Naalakkersuisut definere en lokal turismeaktør? a. Ser Naalakkersuisut et problem i, at udenlandske aktører investerer i lokale selskaber? b. Hvor stort et ejerskab mener Naalakkersuisut, at en udenlandsk aktør kan have i et hjemmehørende selskab, hvis det hjemmehørende selskab fortsat skal kunne betragtes som lokalt? 3. Hvilke punkter i lovforslaget til ny turismelov sikrer, at den øgede tilgængelighed til vores land -via de nye lufthavne – vil medføre en øget omsætning og dermed et øget vækstpotentiale hos lokale turismeaktører? 4. Hvordan understøtter forslaget til den nye turismelov, at der kan skabes et øget udbud af indkvarteringsmuligheder for det øgede antal af turister? 5. Hvordan understøtter forslaget til den nye turismelov, at der kan skabes et øget udbud af muligheder for oplevelser for det øgede antal af turister? 6. Hvordan understøtter forslaget til den nye turismelov, at der kan skabes et øget udbud af caféer og restaurationer for det øgede antal af turister? 7. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for emnet? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 12/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 12/07/2024
163.Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq
1. I Sundhedskommissionens betænkning kan man læse1 at den elektroniske patientjournalsystem Cosmic skal udskiftes, til dette ønskes svar på: a. Hvor langt er Naalakkersuisut nået med denne proces? b. Vil det nye patientjournalsystem være på grønlandsk? c. Vil engelsktalende have mulighed for at anvende det? 2. Har Naalakkersuisut yderligere oplysninge vedr. Udskfitning af det elektroniske patientjournalsystem? Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 10/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 10/07/2024
162.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvis man afskaffer grundpension og dertilhørende tillæg og i stedet giver ens pension til alle pensionister, kan Naalakkersuisut gøre rede for konsekvenserne for Landskassen? a) Hvis ja, hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for Landskassen? 2. Har Naalakkersuisut andet at tilføje om dette? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 10/07/2024
161.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvorfor kan de offentlige gennem lovgivningen ikke betale for, at en partner, ægtefælle eller forlovede til en kræftsyg og modtager af alderspension, kan ledsage til behandling i Danmark? 2. Er det rigtigt, at kommunen efter lovgivningen ikke kan betale for, at samleveren kan ledsage den kræftsyge? 3. Efter hvilken lovgivning kan en samlever ledsage en kræftsyg, som er modtager af alderspension eller førtidspension, når denne skal til behandling i Danmark? 4. Hvornår vil Naalakkersuisut arbejde for at løse den lovgivningsmæssige hindring? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 10/07/2024
160.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Når alderspensionen ikke længere kan gøres til genstand for kreditorforfølgelse ved gæld, hvilke økonomiske konsekvenser vil dette have for den offentlige sektor? 2. Derudover, hvilke økonomiske konsekvenser vil det have for den private sektor? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 08/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/07/2024
159.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK, Naleraq
1. I den nye Inatsisartutlov om fiskeri (FM2024/35), er der opstillet juridiske krav til grønlandskhed i blandt andet ”Erhvervsmæssig fiskeri for grønlandske [“Kalaallit”] aktører på Grønlands fiskeriterritorium” og “§ 9. Licens til grønlandske [”Kalaallinut”] aktører, kan alene besiddes af aktører ...”. I medfør af denne lov, vil Naalakkersuisut nu i praksis bestemme hvem der opfylder ”grønlandske” [”Kalaallit”] kriterier? 2. I medfør af § 9 i samme lov nævnt i spørgsmål 1, hvor der nu står ”grønlandske” [”Kalaallit”]: a. Hvem er ”grønlandsk”? b. Hvilke administrative fremgangsmåder og vurderinger vil man stille som krav til at bestemme hvem der er ”grønlandsk”? 3. I medfør af samme lov nævnt i spørgsmål 1, hvilke administrative fremgangsmåder og krav stilles, for at en person kan være egnet til at have en såkaldt ”fast tilknytning” til Grønland og dets samfund? 4. Fra hvilke andre lande, udenfor Grønland, har personer ret til at indmelde sig til folkeregisteret i Grønland? Heri bedes besvaret tydeligt hvilke lande det enkeltvis drejer sig om. Hvis det f.eks. er Nordiske lande, bedes landene enkeltvis besvaret. 5. Hvis personer fra andre lande, såsom personer fra Sverige, har boet og betalt skat i Grønland i 5 år, er de så: a. ”grønlandske” [”Kalaallit”] i medfør af loven nævnt i spørgsmål 1? b. ”grønlandske” [”Kalaallit”] Ifølge Naalakkersuisut generelle forståelse af termet? 6. Er Naalakkersuisut enige i, at personer fra andre lande, som har boet og betalt skat i Grønland i 5 år, dog uden andet tilknytning til landet, fuldbyrdet og officielt kan anses som et af ”det grønlandske folk”? Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK, Naleraq

Modtaget: 08/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 08/07/2024
158.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK, Naleraq
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har i forbindelse med Hans Enoksen´s §37 spørgsmål nr. 2024-107 besvaret, at fiskekvoter med værdi købes af fiskeren og dermed bliver ejet af fiskeren selv. 1. Hvem skal købe dem? Eller hvem er det der skal sælge? Hvor store mængder er til salg? a. Hvor meget kommer det til at koste? 2. Hvilke foranstaltninger vil der laves i forbindelse med fiskere der allerede har kvoter? Her mener jeg dem der allerede har kvoter/hellefiskekvoter. a. Hvilke forestillinger og hvilke foranstaltninger har man fra Naalakkersuisut´s side mht. dem der allerede har købt kvoter. Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK, Naleraq

Modtaget: 08/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 08/07/2024
157.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvilke kriterier anvender Naalakkersuisut til at udvælge hvilke virksomheder og produkter, der inkluderes i officielle eksportfremstød? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 04/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 08/07/2024
156.Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut
1. Naalakkersuisut v/ Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø fremlagde i Rotterdam d. 10. maj 2022 ”Udbuds- og licensprocedure for udnyttelse af vandkraft i Grønland til produktion af elektricitet til industri- eller erhvervsprojekt.” Jeg ønsker i den forbindelse at vide om de prækvalifikationsdokumenter, som Departementet valgte at dele med alle interessenter i begyndelsen af 2024, har været politisk godkendt i Naalakkersuisut? 2. Hvor mange forskellige interessenter er disse dokumenter fremsendt til, og - hvor mange forskellige lande og hvilken global geografisk spredning er disse dokumenter blevet distribueret til? 3. Har der, i det distribuerede materiale til disse møder, indgået udmeldinger til de nævnte høringsparter, som udtrykker klare holdninger til evt. medejerskabsmodeller af vandkraft- og/eller aftagerindustri hvor Selvstyret indgår? 4. Hvilken indsats gør Naalakkersuisut for at involvere lokale grønlandske firmaer i denne proces, og herunder, hvordan støtter Departementet op omkring så megen som mulig lokal involvering i denne proces? 5. Hvornår har Naalakkersuisoq for området tænkt sig at dele denne viden med Inatsisartut’s relevante udvalg? 6. Hvad er Naalakkersuisut’s vurdering af hvilken effekt USA’s Inflation Reduction Act (IRA), har på dette, nu meget forsinkede, udbudsforløb – samt om Inflation Reduction Act forventes at fremme eller hæmme visse af de potentielle industriprojekter der kunne etableres i Grønland? 7. Hvad er Naalakkersuisut’s vurdering af hvilken effekt EU’s A Green Deal Industrial Plan for the net-zero age (Green Deal) har på dette, nu meget forsinkede, udbudsforløb – samt om EU’s Green Deal forventes at fremme eller hæmme visse af de potentielle industriprojekter der kunne etableres i Grønland. 8. Det danske selskab Ørsted - én af de første selskaber til at støtte op omkring Udbudsprocessen – meddelte allerede i sommeren af 2023 at de trak sig fra processen. Kan Naalakkersuisut informerer om hvilke forhold der ligger til grund 2 herfor? 9. Er Naalakkersuisut opmærksom på, at vandkraften i de nuværende udbudsområder vurderes til at have samme omfang som alt vandkraftenergi der igennem de sidste 50 år er opbygget på Island? 10. Naalakkersuisut er sikkert opmærksomme på, at Nordeuropa’s største vandkraftværk er etableret i Kárahnjúkar på Island, og er alene skabt og muliggjort på grundlag af en 40 års aftagerkontrakt/Power Purchasing Agreement (PPA) med Alcoa, om levering af fast energi til selskabets Aluminiums smelteværk i Fjardaál. Da denne islandske model dokumenterbart har vist sig at være en særdeles god aftale for alle parter, ønsker jeg at vide, om Naalakkersuisut ikke ønsker at lave en tilsvarende model i Grønlandsk kontekst, for at sikre sig et succesfuldt resultat for vort land? 11. Vurderer Naalakkersuisut at den stærkt forsinkede udbudsproces fortsat er den bedste metode til at få gang i et industrielt projekt baseret på vandkraft? Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Tobiassen, Siumut

Modtaget: 03/07/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 08/07/2024
155.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1. Iht. § 37 spørgsmål nr. 2024-80 svar vil jeg gerne høre, hvor meget Selvstyrets selskaber betaler til forsikringer? a. Jeg vil også vide, hvilke lande betaler vi til? 2. Jeg vil også gerne vide, helt sikkert, hvilke forsikringsselskaber vi betaler til, med forsikringsselskabernes navne inkluderet? a. Hvilke forsikringer bliver der betalt for? 3. Hvad er grunden til at Naalakkersuisut lader penge komme ud af landet? a. Hvilke tanker har Naalakkersuisut om at bruge pengene i landet og bruge dem i samfundet med bæredygtige forsikringer, og få pengene til at yngle, i stedet for at få pengene ud af landet? 4. Hvor mange forsikringsselskaber er der i landet, som ejes af samfundet, og hvor meget betaler Selvstyret til disse forsikringer? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 27/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/06/2024
154.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Mht. besætningsmedlemmer på Royal Greenlands trawlere, hvor mange grønlændere arbejder som officerer og hvor mange styrmænd er grønlandske? 2) Hvor mange af Royal Greenlands trawlere er ude at fiske? a. Og hvor mange grønlandske styrmænd og besætninger er der? b. Og hvor mange grønlandske styrmænd er der? 3) Jeg vil også gerne vide, hvor mange der får tilladelse til at arbejde i trawlerne, som bor udenfor landet? 4) Hvor mange fik tilladelse til at arbejde i trawlere, som bor udenfor landet i 2019? 5) Hvor mange fik tilladelse til at arbejde i trawlere, som bor udenfor landet i 2020? 6) Hvor mange fik tilladelse til at arbejde i trawlere, som bor udenfor landet i 2021? 7) Hvor mange fik tilladelse til at arbejde i trawlere, som bor udenfor landet i 2022? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 26/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/06/2024
153.Medlem af Inatsisartut Jens Napatok, Naleraq
1. Hvornår kan borgere indsende ansøgninger til selvbyggerhuse? Medlem af Inatsisartut Jens Napatok, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napatok, Naleraq

Modtaget: 26/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/06/2024
152.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1) Jeg vil gerne vide om arbejdet med at bemande Royal Greenlands trawlere med grønlandsk bemanding fra nytåret 1. januar 2025 er påbegyndt? a. Og hvornår vil styrmænd og besætning blive besat med grønlandsk bemanding? b. Jvf. besvarelsen af §37 spørgsmål nr. 71/20241 blev der besvaret, at fra nytår 2025 vil besætning af styrmænd, officerer og fiskere være grønlændere iht. den politiske aftale. 2) Hvor langt er man nået med bekendtgørelsen om, at besætningsmedlemmer skal være grønlandske? a. Og hvem arbejder med i behandlingen af bekendtgørelsen? b. Bliver Foreningen for besætningsmedlemmer for trawlere inkluderet i bekendtgørelsens behandling? c. Og hvornår bliver man færdig med bekendtgørelserne om besætning af skibe? d. Og hvornår starter jobannoncerne? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 26/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/06/2024
151.Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit
1. 35 medarbejdere i Kalaallit Nunaata Radioa, hvoraf de fleste er journalister, har i løbet af 1 år opsagt deres stillinger. Er det realistisk at fastholde den servicekontraktaftale, der løber fra den 1. januar 2023 til 31. december 2026? a. Er det realistisk at de krav, der er fremsat heri, kan opfyldes? 2. Kan servicekontraktaftalen, der skulle løbe fra den 1. januar 2023 til 31. december 2026, ændres undervejs? a) Kan det gavne KNR´s indsats for at komme over udfordringerne, at public servicekontrakten bliver ændret, således at KNR selv skulle planlægge længden af udsendelser? b) Hvilke konsekvenser for demokratiet vil en ændring af public servicekontrakten have iflg. Naalakkersuisut? c) Hvilke konsekvenser mener Naalakkersuisut, det vil have, hvis KNR selv kan bestemme hvilken form udsendelserne skal have, f.eks. TV, radio eller artikler, jf. public servicekontrakten? 3. Har Naalakkersuisut planer om at indgå et medieforlig eller lave en ny mediepolitik? Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/06/2024
150.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1. Hvilke erfaringer har Naalakkersuisut med, at lærere i folkeskolen i dag underviser i et fag ved at bruge to eller tre sprog, herunder grønlandsk, dansk og engelsk? 2. Har Naalakkersuisut modtaget IMAK's anbefaling om kun at undervise på grønlandsk i alle fag på yngstetrinnet? a. I så fald, hvilke tiltag planlægger Naalakkersuisut i den henseende? 3. Hvis yngstetrinnet fremadrettet skal modtage undervisning på grønlandsk, hvilke økonomiske konsekvenser kan Naalakkersuisut estimere det til? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 24/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 25/06/2024
149.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om etablering af skibsføreruddannelse i Grønland, en uddannelse, som man har på Færøæerne? 2. Kan Naalakkersuisut beregne, hvor meget det vil koste for landskassen at etablere en skibsføreruddannelse, en uddannelse, der ligner uddannelsen på Færøerne? 3. Har Naalakkersuisut yderligere at bemærke? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 25/06/2024
148.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Kan Naalakkersuisut bekræfte, at der kan gives tilskud til personer, der er dianosteret med alopecia? 2. Hvis svaret er ja, hvor meget kan der gives i tilskud og på baggrund af hvilken lov gives der tilskud? a) Og hvor kan man ansøge om tilskud? 3. Har Naalakkersuisut tal på, hvor mange, der årligt ansøger om tilskud? 4. Har Naalakkersuisut andet at bemærke? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 25/06/2024
147.Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit
1. Er der planer om etablering af døgninstitution tilpasset handicappede i Vestgrønland eller Nordgrønland? 2. Hvilke tiltag bliver der gjort i Departementet med hensyn til de handicappedes behov i døgninstitutionerne? 3. Har Naalakkersuisut yderligere at tilføje? Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 20/06/2024
146.Medlem af Inatsisartut Jens Napatok, Naleraq
1. Hvor mange fra de østlige lande kommer til landet for at arbejde? a. Hvordan fører man tilsyn med dem? 2. Hvilke krav stiller Naalakkersuisut til disse normaliseringer af østlig arbejdskraft? 3. Er der vedvarende tilsyn med udstedelse af arbejdstilladelser? a. Føres der tilsyn og opfølgning af at alle har arbejdstilladelser? 4. Hvordan er fordelingen af denne arbejdskraft ude ved kysten? a. Hvor arbejder de henne? Medlem af Inatsisartut Jens Napatok, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napatok, Naleraq

Modtaget: 20/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 20/06/2024
145.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Hvad er forklaringen på at sodavand, straks efter Nuuk Imeq lukkede, er blevet dyrere? 2) Naalakkersuisut har i efteråret 2023 meddelt, at man ikke vil forhøje priserne. Hvorfor fremlægger Naalakkersuisut urigtige oplysninger til Inatsisartut?1 Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 18/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/06/2024
144.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) I Qaanaaq hos Royal Greenland koster hellefisk kr. 16,50 pr kilo for at indhandle. Hvordan ser indhandlingspriserne ud andre steder? a. Hvad er grunden til, hvis priserne er lavere end andre steder? 2) Accepterer Naalakkersuisut som ejer af Royal Greenland den ringe pris? a. Har Naalakkersuisut stiltiende accepteret indhandlingsprisen? b. Har man planer om at ændre på kiloprisen? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 18/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/06/2024
143.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Det er meddelt, at der er et udvalg, som drøfter Kangerlussuaq’s fremtid. Udvalget har medlemmer fra Qeqqata Kommunea og Naalakkersuisut. Hvilken dag og år er udvalget blevet etableret? 2) Qeqqata Kommunea ønsker erstatning i forbindelse med indtægtstab, når Kangerlussuaq lufthavnen ikke bruges længere.1 I henhold til det kommende indtægtstab i Qeqqata Kommunea, hvor mange skatteindtægter drejer det sig om året? 3) Hvor mange borgere og arbejdere er der i Kangerlussuaq? a. Hvor mange har forladt Kangerlussuaq og flyttet ud til kysten? 4) Hvornår blev Kangerlussuaq borgerne underrettet om, at atlantflytrafikken fra Kangerlussuaq vil stoppe? a. Hvornår blev det besluttet at borgerne i Kangerlussuaq skal rejse og flytte? 5) I forbindelse med erstatningskrav, er størrelsen blevet meddelt til Naalakkersuisut? a. Hvor stor er erstatningsbeløbet årligt? b. Hvornår meddelte udvalget at Qeqqata Kommunea vil komme med et krav? 6) Er Qeqqata Kommunea´s udgifter til anlæggelse af vej til Kangerlussuaq medregnet i erstatningsbeløbet? 7) Hvilke arbejdspladser i Kangerlussuaq vil bestå når året 2024 er slut? a. Hvor mange ansatte vil der være? 8) Hvor mange dage om ugen regner man med at bruge Kangerlussuaq lufthavnen til flytrafik? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 18/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/06/2024
142.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1. I henhold til Inatsisartuts kommende behandling af finanslovsforslag for 2025 ønsker jeg at vide, hvor meget vinterbefordring ad luftvejen vil koste: a. Til og fra Qeqertarsuatsiaat? b. Til og fra Kangaamiut? c. Til og fra Napasoq? d. Til og fra Atammik? 2. Hvor meget vil det koste at bygge en heliport i Qeqertarsuatsiaat? a. I Kangaamiut? b. I Napasoq? c. I Atammik? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 18/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/06/2024
141.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Hvor mange ansatte er der i KNI Pilersuisoq´s centrale administration: a. 2019? b. 2020? c. 2021? d. 2022? e. 2023? 2) Hvor meget har det kostet årligt at styre den centrale administrationen i Pilersuisoq: a. 2019? b. 2020? c. 2021? d. 2022? e. 2023? 3) Hvor mange penge blev der brugt til annoncer i KNR TV om året fra KNI Pilersuisoq: a. 2021? b. 2022? c. 2023? 4) Har Naalakkersuisut planer om at Pilersuisoq skal reducere deres varesortiment i bygderne. a. Hvis ja, hvad er begrundelsen for det? 5) Regner man med at butikkernes åbningstider reduceres? 6) Hvor meget er ledernes løn i den centrale administration i Pilersuisoq tilsammen? 7) Hvor stor en lønbonus fik lederne i Pilersuisoq i: a. 2020? b. 2021? c. 2022? d. 2023? 8) Får de ansatte i butikkerne og andre arbejdere bonus, når de har arbejdet ekstra? a. Hvis de har fået bonus, hvor mange penge drejer det sig om? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 17/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/06/2024
140.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Hvilke byer har ikke en fast læge? a. Hvilke initiativer er blevet iværksat for at sikre faste læger i disse byer, og hvor langt er man nået med disse initiativer? b. Hvad er årsagerne til og forhindringerne for manglen på faste læger? 2. Forsøger Naalakkersuisut at sikre både midlertidig og permanent lægebemanding i byer uden fast læge? a. Hvis ikke, hvorfor? b. Hvis det har været vanskeligt at sikre midlertidig lægebemanding, er der da strategier og handlingsplaner, og hvad er de i givet fald? 3. Er det en del af Naalakkersuisuts planer og mål, at alle byer skal have enten en fast eller midlertidig læge? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 14/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 14/06/2024
139.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1) Har Naalakkersuisut planer om at lave en ny sprogpolitik? a. I så fald, hvilken ændringer sigtes der efter? b. Hvis ikke, hvad er begrundelsen? 2) Hvor meget vil det koste at lave en ny sprogpolitik, og hvilke resurser skal anvendes? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 12/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
138.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Spørgsmål Hvad er Naalakkersuisuts holdning til i højere grad end i dag at gøre brug af og understøtte forskning, som kan bidrage til konkrete erhvervsudvikingstiltag til gavn for Grønland? 2. Spørgsmål Hvilke muligheder ser Naalakkersuisut for sig med henblik på at oparbejde et tættere og mere målrettet samarbejde med forskere, hvis forsknings resultater kan bruges til konkrete erhvervsudviklingstiltag til gavn for Grønland?? 3. Spørgsmål Sidder Naalakkersuisut inde med en samlet liste over aktuelle forskningsarbejder, der har oplagte potentialer til at kunne udvikles til egentlig nye erhvervsområder? 4. Spørgsmål Hvad er status på muligheden for at gøre brug af Ikka søjlerne i Arsukfjorden? Forskningen herom har foregået i snart flere årtier. 5. Spørgsmål 6. Hvor lange udsigter er der til Grønland kan begynde at eksportere gletsjermel? Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
137.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Spørgsmål Hvilken Naalakkersuisoq får ansvaret for at implementere den nye Inatsisartutlov om beskyttelse af whistleblowere i Grønland.? 2. Spørgsmål Hvilke faser vil der være i arbejdet med implementeringen? 3. Spørgsmål Hvilke planer har Naalakkersuisut i forhold til at benytte de i loven fastsatte bemyndigelser til at fastsætte nærmere regler? 4. Spørgsmål Hvilke planer har Naalakkersuisut for oplysing til borgerne om den nye lov? 5. Spørgsmål Hvilke planer har Naalakkersuisut for at oplyse offentlige og private arbejdsgivere om den nye lov? Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
136.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1.Hvilke planer har Naalakkersuisut for Ukaliusaq Skolen i Nuuk? 2. Skal den rives ned? a) Begrundelse? 3. Hvis ikke den skal rives ned, hvad skal bygningen benyttes til fremover? Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
135.Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq
1. Har Naalakkersuisut planer om tildeling af yderligere kvoter for isbjørne i Tasiilaq? 2. Har Naalakkersuisut planer om tildeling af yderligere kvoter for isbjørne i Ittoqqortoormiit? Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq

Modtaget: 12/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
134.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvad er status på hjemtagelse af al lovgivning vedrørende abort? a. Hvilke muligheder har vi herhjemme for selv at bestemme abortgrænsen med den nuværende lovgivning? Dette set i lyset af, at abortgrænsen i Danmark med al sandsynlighed hæves fra 12 til 18 uger i 2025. b. Hvilke muligheder har vi herhjemme for selv at bestemme, hvorvidt det skal være muligt for 15-17-årige piger at få foretaget en abort uden forældrenes samtykke? Dette set i lyset af, at dette formentlig bliver en realitet i Danmark i 2025. 2. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til at hæve abortgrænsen fra 12 til 18 uger? 3. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at det skal være muligt for 15-17-årige piger at få foretaget en abort uden forældrenes samtykke? 4. Agter Naalakkersuisut at fremkomme med forslag på EM 2024 om at hæve abortgrænsen herhjemme? 5. Agter Naalakkersuisut at fremkomme med forslag på EM 2024 om, at det skal være muligt for 15-17-årige piger at få foretaget en abort uden forældrenes samtykke? 6. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for emnet? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 11/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
133.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvad er status på arbejdet i den arbejdsgruppe, som Naalakkersuisoq for Sundhed lovede at nedsætte for at kigge på situationen med de alt for dyre huslejer i personaleboligerne på Qatserisut? a. Hvornår forventer Naalakkersuisut at præsentere en fremtidssikret løsning på denne personaleboligsituation? 2. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for emnet? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 11/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
132.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
1. Kan Naalakkersuisut redegøre for status på kontakten til rigsmyndighederne i forhold til beslutningsforslaget EM2022/60? 2. Hvilke skridt er der blevet taget siden beslutningen blev vedtaget, og hvad er den nuværende status på processen? 3. Hvornår forventes en fuldstændig redegørelse for præmisserne for overtagelse af færdselsområdet og formueretten at være klar? 4. Hvilke udfordringer eller forsinkelser er eventuelt blevet identificeret i denne proces? Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 11/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
131.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
1. Hvilke procedurer og følger har Naalakkersuisut for at sikre, at beslutningsforslag fra Inatsisartut bliver taget seriøst og fulgt op på? 2. Er der en plan eller strategi for systematisk at opsamle og implementere beslutningsforslag fra Inatsisartut? 3. Hvilke tiltag vil Naalakkersuisut tage for at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden i behandlingen og implementeringen af beslutningsforslag fra Inatsisartut? 4. Kan Naalakkersuisut opliste alle aktive beslutningsforslag med en statusopdatering for hvert forslag, herunder detaljer om hvor langt arbejdet er kommet og niveauet af implementering? 5. Hvilke beslutningsforslag fra sidste valgperiode er blevet kategoriseret som afsluttede uden yderligere handling, og hvad var årsagerne til, at de blev defineret som sådanne? Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 11/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
130.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1) Har Naalakkersuisut en plan for at reducere antallet af børn, der bliver anbragt udenfor hjemmet? 1a) Hvis ja, hvilke planer? 2) Er der fra Naalakkersuisuts side en handlingsplan for at sikre, at børn, der er anbragt udenfor hjemmet kan vende tilbage til deres hjem/forældre? 2a) Samt om der er handlingsplan for, at forældrene bliver rådgivet og udviklet til at blive bedre forældre, med henblik på at de kan tage deres børn tilbage? 3) Hvor meget bruger Selvstyret årligt på børnehjemme af omkostninger i det offentlige og private? 4) Er der planer for at gøre brug af erfaringer fra Kuserneq eller MANU med hensyn til oplæring om at være gode forældre? 5) Hvordan bliver forældrene til børn, der er anbragt uden for hjemmet, kontaktet af myndighederne med henblik på, at barnet kan vende hjem, og hvilke tiltag bliver der taget fra myndighedernes side over for forældrene? 6) Hvilke initiativer har Naalakkersuisut taget for at støtte og styrke forældreskab i samfundet? 7) Hvordan definerer Naalakkersuisut godt forældreskab? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 11/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
129.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
1. Hvad er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgninger om aktiviteter fra mineselskaber som Lumina, der har ud udvindingstilladelse? 1a. Hvilke tiltag har Naalakkersuisut planlagt for at forkorte denne tid? 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at udbedre situationen for mineselskaber som Lumina står overfor, herunder langsommelige administrative processer? 3. Hvilke konkrete tiltag har Naalakkersuisut planlagt for at skabe succeshistorier i minebranchen, og hvordan vil de støtte selskaber med udvindingstilladelse som Lumina? 3a. hvordan vil de støtte selskaber med udvindingstilladelse som Lumina? 4. Hvordan vil Naalakkersuisut forbedre investeringsmiljøet i minebranchen for at tiltrække flere investeringer? 4a. Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at det Grønlandske samfund får gavn? 4b. Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at tilladelser og procedurer bliver mere effektive? 5. Hvilke foranstaltninger vil Naalakkersuisut implementere for at håndtere Lumina’s bekymringer omkring transfer pricing og tilladelser til salg og videreforædling til relaterede parter? 5a. Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at selskaberne kan optimere deres forretningsstrategier uden at skade selskabets og Grønlands økonomiske interesser? 6. Hvorfor har Lumina endnu ikke modtaget tilladelse til at sælge til relaterede parter og videreforædle nogle produkter udenfor Grønland? 6a. Hvad er tidsrammen for behandling af denne ansøgning? 7. Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at selskaber som Lumina, der allerede har udvindingstilladelse, får den nødvendige støtte og hurtige behandling af deres ansøgninger for at kunne drive en succesfuld og økonomisk bæredygtig virksomhed i Grønland? Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 10/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
128.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvor mange indtægter vil landskassen miste pr. procentpoint man sænker indkomstskatten? 2. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det have for det offentlige, såfremt selskabsskatten sænkes til 20 procent? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 10/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/06/2024
127.Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq
1) I henhold til jeres besvarelse af mit § 37 spørgsmål nr. 049 fra 2021, hvor I skriver at resultaterne vil blive modtaget i 2022 eller 2023, hvad er resultaterne af undersøgelserne i og omkring Ittoqqortoormiit? 2) Og mit § 37 spørgsmål nr. 049 i 2021 vedrørende undersøgelse af narhvaler, som ikke var færdiggjort og som blev udsat på grund af corona, er disse undersøgelser i og omkring Ittoqqortoormiit færdige? a. Hvis de er færdiggjort, hvordan ser resultaterne ud? Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 05/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 07/06/2024
126.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
1. Har Naalakkersuisut taget kontakt til rigsmyndighederne vedrørende anerkendelsen af grønlændere i Danmark som et nationalt mindretal? a. Hvis ja, hvad var resultatet af denne kontakt? b. Hvis nej, hvornår forventes det, at kontakten vil blive foretaget? 2. Har Naalakkersuisut modtaget et svar fra rigsmyndighederne? a. Hvis ja, hvad var indholdet af dette svar? b. Hvis nej, hvornår forventes det, at der vil komme et svar? 3. Hvordan agter Naalakkersuisut at samarbejde med rigsmyndighederne om at sikre grønlændere i Danmark under de to rammelovgivninger? 4. Er der andre initiativer eller tiltag, der er planlagt for at beskytte grønlænderes rettigheder og identitet i Danmark? 5. Hvordan vil Naalakkersuisut inddrage grønlændere i Danmark i denne proces? a. Evt. igennem Repræsentationen i København eller de andre organisationer som Grønland bidrager til ved finansloven. Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 05/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 06/06/2024
125.Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq
1. Servicekontrakten vedrørende lufttransport ved Ittoqqortoormiit, som skal gælde i 10 år i perioden 2020-2030, kan man i forbindelse lave en ny aftale midt i perioden 2020-2030? Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 05/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 05/06/2024
124.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
Våbenlovgivningen i Grønland 1. Har Naalakkersuisut planer om overtagelse af våbenlovgivningen? 2. Har Naalakkersuisut planer om at anmode Rigsmyndighederne om at tilpasse våbenlovgivningen til de nuværende grønlandske forhold? 3. Hvis ja, kan Naalakkersuisut redegøre for status, hvad der bør ændres og tidsplanener for pkt. 1 og 2? 4. Hvis nej, hvad er årsagen til, at der ikke arbejdes på dette område, og overvejer Naalakkersuisut at påbegynde et sådant arbejde i den nærmeste fremtid? Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 03/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 03/06/2024
123.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvordan forholder Naalakkersuisut sig generelt til retssikkerheden for anbragte børn i Grønland? a. Hvordan forholder Naalakkersuisut sig specifik til retssikkerheden for tvangsanbragte børn i Grønland? b. Hvilke specifikke planer har Naalakkersuisut for at styrke retssikkerheden for tvangsanbragte børn? 2. Hvilke emner var på dagsordenen, da Naalakkersuisoq for børn og unge, mødtes med foreningen, MAPI og SILA360 i slutningen af april 2024? a. Hvilke emner fra dette møde har Naalakkersuisut valgt at gøre noget ved? 3. Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til udtalelserne, der påpeger at Grønland er på kant med loven i forhold til at bryde med de internationale menneskerettigheder1? a. Hvordan vil Naalakkersuisut forholde sig til et eventuelt retsligt efterspil, som en direkte konsekvens af, at Grønland ikke overholder retssikkerheden for tvangsanbragte børn og deres familier? 4. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at ICC og Rådet for Menneskerettigheder, ikke forholder sig til dette alvorlige emne? a. Er Naalakkersuisut enige med Demokraatit , at der bør være et øget fokus på rettigheder og en styrkelse af retssikkerheden ved at ICC og Rådet for Menneskerettigheder gør opmærksom på de aktuelle udfordringer i vores land? 5. Har Naalakkersuisut planer om at følge op på beslutningsforslag EM2022/1312? a. Hvordan har man tænkt sig at gøre dette? 6. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at den danske regering (Socialministeren) accepterer, at de danske kommuner fortsat anvender ikke-kulturtilpassede forældrekompetenceundersøgelser? 7. Vil Naalakkersuisut arbejde for at indføre traumebehandling som en del af et offentligt tilbud og/eller at give mulighed for, at det offentlige for eksempel sundhedsvæsenet eller kommunale sagsbehandlere kan henvise til en privatpraktiserende traumebehandler? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 03/06/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 03/06/2024
122.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
Status på lovgivning om sømænds arbejdsforhold 1. Er Naalakkersuisut i gang med at udarbejde en lovgivning eller anordning vedrørende sømænds arbejdsforhold i Grønland? 2. Har Naalakkersuisut planer om at anmode Rigsmyndighederne om at anordne den danske Sømandslov til Grønland med de nødvendige tilpasninger til grønlandske forhold? 3. Hvis ja, kan Naalakkersuisut redegøre for status og tidsplanen for dette arbejde? 4. Hvis nej, hvad er årsagen til, at der ikke arbejdes på dette område, og overvejer Naalakkersuisut at påbegynde et sådant arbejde i den nærmeste fremtid? Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 31/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 03/06/2024
121.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvor stor er manglen på tandlæger i Grønland? 2. Hvor mange tandlæger mangles der ift. normeringen i tandklinikkerne i de forskellige steder? 3. I hvilke byer er der ingen tandlæger? 4. Hvordan informeres borgerne, når der er ingen tandlæge i deres by? 5. Hvad gør man ved patienter i de steder uden tandlæge? a. Hvis tilfældet er at patienterne skulle behandles i andre byer, hvor mange skulle rejse i 2023? b. Hvad er de økonomiske konsekvenser af det? 6. Hvad er Naalakkersuisuts plan, hvis Caries strategien skal kunne fuldføres? 7. Hvad er Naalakkersuisuts strategi ift. rekruttering af tandlæger? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 31/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 31/05/2024
120.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvad er status på beslutningen bag EM2022/132: ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udbede Arbejdsmiljørådet om en udtalelse om, hvordan sygefraværet kan nedbringes gennem konkrete tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen. Udtalelsen skal også komme med anbefalinger til, hvordan tiltagene skal koordineres og implementeres.”? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 30/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 30/05/2024
119.Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit
1. Agter Naalakkersuisut at sætte et maksimalt antal klienter pr. sagsbehandler i kommunernes socialkontorer? 2. Hvad er den gennemsnitlige antal klienter (børn, familier, personer med handicap, modtagere af offentlige ydelser, førtidspensionister, alderspensionister, jobsøgende) pr. sagsbehandler i landets socialkontorer? 3. Har Naalakkersuisut andet at tilføje om emnet? Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 28/05/2024
118.Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit
1. Vil der blive mulighed for personer med handicap til at besøge det bosted, som de har været nødsaget til at fraflytte på grund af manglende muligheder? 2. Kan personer med handicap, der er over 18 år – gennem bekendtgørelse eller lov - få understreget deres mulighed for at kunne flytte til et andet bosted, som følge af mangel på passende hjælp i deres eksisterende bosted? 3. Har Naalakkersuisut andet at tilføje om emnet? Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/05/2024
117.Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit
1. Kan man tydeliggøre evt. gennem bekendtgørelse, at personer med handicap i alle af landets bosteder kan få hjælp af støttepersoner efter kl. 16.00, eller kan blive kørt med bil? 2. Har Departementet initiativer for, at personer med handicap i hverdagene efter kl. 16.00 kan komme ud til de arrangementer/muligheder, som de har interesse i, eller kan tage en tur i bostedet? 3. Har Naalakkersuisut andet at tilføje om emnet? Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/05/2024
116.Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om, at sikre adgang til og i lufthavne samt havneanlæg for at personer med handicap i Grønland kan rejse frit? 2. Fører man tilsyn over, at landets lufthavne og havne kan benyttes af personer med handicap? 3. Har Naalakkersuisut andet at tilføje om emnet? Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/05/2024
115.Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvem fører tilsyn med om offentlige byggerier opfylder § 6, stk. 2 og 4 i Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om boligbyggeri vedrørende personer med handicap? 2. Har man regler, der sikrer at man tilpasser byggerier til personer med handicap, sådan som det er fastsat i § 6 stk. 2 og 4? Om blandt andet hvordan adgangen til bygningen skal være, om dørene selv kan åbne, bredden af dørene, og om personer med handicap frit kan bevæge sig indenfor i bygningerne og om elevatorer er tilpasset alle. 3. Har Naalakkersuisut andet at tilføje om emnet? Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/05/2024
114.Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
1. Agter Naalakkersuisut at igangsætte initiativer med hensyn til de stærk stigende priser på især sunde fødevarer i yderdistrikterne? 2. Agter naalakkersuisut at igangsætte initiativer for at gøre noget ved, at priser for varer udenfor sejlsæsonen (om vinteren) stiger trefold eller firefold? Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/05/2024
113.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1) Hvilke byer og bygder er åbne for indhandling af sælskind i hele landet? a. Hvilke bygder og byer har indhandlingssteder? b. Hvilke bygder og byer har ikke indhandlingssteder? 2) Hvor mange sælskind indhandles om året? a. År 2020? b. År 2021? c. År 2022? d. År 2023? 3) Hvor meget tjener medarbejderne ved indhandlingsstederne? a. Hvilken overenskomst hører de under og hvilke aftaler er der for medarbejderne ved indhandlingsstederne? 4) Hvilke tanker har Naalakkersuisut for at holde indhandlingsstederne åbne hele året? a. Har Naalakkersuisut planer om at bevare arbejdspladserne? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 24/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/05/2024
112.Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvem skal sikre serviceringen af personer med vidtgående handicap og handicappede personer når de bliver voksne? 1a. Hvornår gøres disse indsatser? Hvordan sikres serviceringen? 2b. Hvor mange gange om året gøres disse indsatser? 2. I hvilket omfang sikres rammer for samarbejde med forældre til myndige handicappede personer, for at sikre et trygt liv for forældrene? 3. Har Naalakkersuisut andet at tilføje om emnet? Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/05/2024
111.Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke muligheder har døve og hørehæmmede for synstolkning her i landet? A) Hvem er de mulige tolke? 2. Hvilke muligheder for uddannelse har døve og hørehæmmede? A) Hvordan serviceres de for at kunne studere? B) Hvem hjælper de døve og hørehæmmede med hjælpemidler og initiativer? 3. Der er personer med handicap, herunder døve og hørehæmmerede, der har behov for at bruge virtuelle kommunikationskanaler via internet. Har disse personer mulighed for tilskud til at dække, eller dele af, udgifter til internettet? 4. Har Naalakkersuisut andet at tilføje til emnet? Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/05/2024
110.Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke muligheder for udvikling har personer med handicap i deres bosteder efter at de afslutter folkeskolen? 2. Skal Ado Lynge skolen i Aasissat fortsat være den eneste mulighed? A) Eller søger man andre muligheder for, at de kan være en del af livet i deres eget bosted? 3. Har Naalakkersuisut andet at tilføje om sagen? Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Marita Jessen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/05/2024
109.Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit
1 Kan Naalakkersuisut bane vej for at Royal Greenland kan købe indhandlingsanlægget i Kangersuatsiaq for at kunne genåbne den i 2025? 2 Kan Naalakkersuisut og Royal Greenland være med til at bane vej for at indhandlingsanlægget i Kangersuatsiaq trinvis kan overgå til at blive ejet af borgerne? Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/05/2024
108.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Hvordan sikrer man vilkårene for plejefamilierne, så det kører sikkert? a. Hvor stor er plejevederlaget? b. Hvordan beregner man beløbet af plejevederlag mht. antal børn der passes? 2) Hvor stort et beløb udbetales til køb af mad til brug for plejebørn? a. Hvor stort et beløb drejer det sig om dagligt? b. Hvor meget er beløbet om ugen? 3) Hvor stort et beløb bliver udbetalt til hvert et barn via plejeforældrene? a. Hvilke beløb er der til tøjpenge om måneden? b. Hvilke beløb er der til mad om måneden? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 21/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/05/2024
107.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Under Inatsisartut debat om den nye fiskerilov blev det bl. a. fremlagt at unge uden licens der ønsker at fiske efter hellefisk, skal først købe kvoter. Hvor skal de købe dem? 2) Kan bygdebeboerne og dem fra yderdistrikterne fiske uden at købe hellefiskekvoter og være med til olympisk fiskeri? 3) Hvis en bygdebeboer ikke har en fiskelicens, hvilke midler skal han så have for at købe? 4) Har Naalakkersuisut givet muligheder for at låne midler til de unge, der ønsker at fiske og gerne vil købe kvoter? a. Eller vil Naalakkersuisut udstede garanti til de unge, der har familier, således de også få mulighed at låne, for at styrke deres muligheder? 5) Hvor stor en kvote agter Naalakkersuisut at give til olympisk fiskeri og hvor stor en ekstra kvote vil de tillægge, når kvoterne er brugt? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 21/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/05/2024
106.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1. På svar til mit spørgsmål nr. 72-2024 har jeg svært ved at se om løftet er blevet indfriet, hvorfor jeg igen stiller spørgsmålet om, at alle ældre skal have samme vilkår her i landet, som danske ældre borgere i Danmark? a. Hvor langt er man henne med implementeringen og hvornår bliver arbejdet færdiggjort og træder i kraft? 2. Valgperioden er snart over uden at der er gjort noget, derfor vil jeg gerne vide om det bare var valgflæsk? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 15/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/05/2024
105.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at der er borgere, der er blevet syge af at bo i en offentligt ejet bolig befængt med skimmelsvamp? a. Har Naalakkersuisut et overblik over, hvor mange borgere, der er tale om? b. Hvilke godtgørelsesmuligheder er der, hvis lejer er blevet syg som en direkte konsekvens af at have boet i en lejebolig med skimmelsvamp? c. Hvilke aktuelle muligheder har lejer i forhold til at blive genhuset, når der er konstateret skimmelsvamp i en lejebolig? d. Hvad er status på arbejdet med at give lejere mulighed for at afvise en tildelt bolig, hvis denne bolig tidligere har været ramt af skimmelsvamp? e. Hvor ofte fører INI A/S tilsyn med sine boliger med henblik på at kontrollere boligens tilstand i forhold til eksempelvis skimmelsvamp? 2. Kan Naalakkersuisut redegøre for, hvilke rettigheder og beskyttelse, der er overfor lejere, når Boligklagenævnet har truffet beslutning til fordel for lejer? a. Hvilke beføjelser har Boligklagenævnet i den henseende? b. Er Naalakkersuisut enig med Demokraatit i, at INI A/S og andre udlejere altid bør respektere Boligklagenævnets afgørelser? c. Hvilke muligheder har Naalakkersuisut for at hjælpe og beskytte lejere, hvis INI A/S eller andre udlejere ikke agerer i henhold til en afgørelse truffet af Boligklagenævnet? 3. Hvornår påregner Naalakkersuisut at oplyse befolkningen om, hvor meget huslejerne kommer til at stige som følge af Naalakkersuisuts og koalitionens boligreform? 4. Vil Naalakkersuisut tage initiativ til at indføre regler, der sikrer, at det i alle offentligt ejede boliger fremgår om der bor hjemmeboende børn under 18 år? a. og/eller at få oplyst alle, der bor på lejeboligen? 5. Vil Naalakkersuisut tage initiativ til at indføre regler, der sikrer, at det i alle offentlige ejede boliger fremgår hvem der bor i boligen? 6. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 21/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/05/2024
104.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Vi har fra medierne hørt, at Royal Arctic Line A/S har planer om, at sælge bygninger. Hvilken bygninger er der tale om, og hvorfor er man kommet frem til beslutningen? 2) Hvor mange skibe har Royal Arctic Line A/S og hvad er navnene på dem? 3) Hvor mange skibe lejer Royal Arctic Line A/S og hvad er navnene på dem? 4) Har Royal Arctic Line A/S solgt egne skibe? A. Hvis der er solgt skibe, hvornår skete det og hvilke skibe er der tale om? 5) Såfremt indtjeningen mod forventning skulle svigte, agter man så at benytte sig af fragtforhøjelser? A. I tilfælde af, at der sker fragt forhøjelser, hvor stort et beløb drejer det sig om? 6) Hvor mange Targe både ejer Pilersuisoq? A. Hvad er indkøbsprisen for disse? 7) Hvor stort beløb bruges på vedligeholdelsesudgifter, reparationer og havarier til Targaere I de sidstse 5 år? 8) Pilersuisoq´s regnskaber bliver fremlagt med ukorrekte tal med pyntet overskud. Hvilke økonomiske konsekvenser har det haft for bygdebeboerne? A) Vil det går ud over kunderne i bygderne mht. dækning af tab? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 21/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/05/2024
103.Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq
1) Hvor mange præster mangles der i præstegældet? 2) Hvor mange udlærte præster er ledige? a. Såfremt der er ledige udlærte præster, hvorfor bliver de ikke benyttet? 3) Såfremt der har været suspenderinger og/eller afskedigelser, har man fulgt den gældende personalepolitik? Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq

Modtaget: 15/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 16/05/2024
102.Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq Naleraq
1) Hvordan kan det være, at der ikke er sket forhøjelser for tjenestemandspensioner i Grønland, når samme gruppe i Danmark flere gange har fået det? 2) Har Naalakkersuisut planer om at finde løsninger på det? Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq Naleraq

Modtaget: 15/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 15/05/2024
101.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvor meget koster Royal Greenlands nye fabrik i Chile at etablere? 2. Hvor langt er man nået ift. etableringen af Royal Greenlands nye fabrik i Chile? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 14/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 15/05/2024
100.Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit
1. Da samtlige partier i Inatsisartut indgik en aftale i 2022 om Finansloven for 2023, blev man enige om, at der i Naajaat og Nutaarmiut ved Upernavik og i Qeqertat ved Qaanaaq skulle ske en forbedring af KNI’s vareforsyning. Hvad er status på sagen? a) Har Naalakkersuisut andet at tilføje til spørgsmålet? Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Adam Kristensen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/05/2024
099.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1. Samfundet er med til at betale via skat for Great Greenland’s opkøb af sælskind og vi ved at der smides mange sælskind ud, hvorfor jeg ønsker at vide om Naalakkersuisut har planer om at undgå udsmidning? 2. Da fritidsfangerne er udelukket for indhandling af sælskind smider de skind ud, idet de ikke må sælge dem. Det er slemt nok. Har Naalakkersuisut planer om at ændre på forholdene omkring udsmidning af sælskind? a. Vil man åbne for indhandling af sælskind fra fritidsfangerne? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 08/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 10/05/2024
098.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om at opføre et kulturhus i Østgrønland? 2. Hvis der er en plan for det, hvornår er det så planlagt, at kulturhuset skal bygges? 3. Hvis kulturhuset skal opføres et passende sted, hvor meget vil det så koste, og hvad er inkluderet i prisen? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 08/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 08/05/2024
097.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Spørgsmål Hvordan forholder Naalakkersuisoq sig til de oplysninger, som blandt andre mediet POV International har indsamlet i artiklen "Har vi nok fokus på klimaaftrykket fra kunstig intelligens?" fra 12.marts 2024 (https://pov.international/har-vi-nok-fokus-klimaaftryk-kunstig-intelligens/), som viser, at AI fører til et markant øget energiforbrug og dermed CO2-udledning? 2. Spørgsmål Har Naalakkersuisut nogen planer om at få foretaget beregninger af konsekvensen for Grønlands energiforbrug og øget Co2-udledning ved øget brug af AI i den offentlige sektor og samfundet generelt? 3. Spørgsmål Vil Naalakkersuisut inddrage energisektoren i Grønland i drøfte Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 07/05/2024
096.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1) Der er i dag huse i bygderne, som er bygget siden 1975 ”Illorput 43” og ”Illorput 69”. Husene er så meget i forfald nu, fordi ejerne bl. a. har svært ved at optage lån til renovering. Hvad har Naalakkersuisut af planer for at gøre lånemuligheder lettere for dem? a) Agter Naalakkersuisut at hjælpe dem med muligheder for renoveringslån for evt. at give ejerne bedre realkreditlånemuligheder? 2) I forbindelse med byggerier af “Illorput 43 og “Illorput 69” blev der opsat en skibsovn i husene, og disse opfylder ikke nutidens krav om boligbyggeri. Vil Naalakkersuisut give muligheder for kreditlån, så ovn kan skiftes ud med tidssvarende muligheder? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 07/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 07/05/2024
095.Medlem af Inatsisartut, Jens NapãtôK, Naleraq
1. I artiklen fra Sermitsiaq.AG1 kan man læse: “Jeg skal gøre opmærksom på, at vi bånder nærværende pressebriefing for at kunne gardere os i tilfælde af fejlslagen pressedækning, for der er desværre tilfælde, hvor pressens dækning er ugenkendelig i forhold til vores ytringer, forklarede Múte Bourup Egede.” Hvorfor mistænkeliggøre Naalakkersuisut pressen uden forklaring? a. Hvad er de konkrete eksempler, hvor pressens dækning var ugenkendelig i forhold til Naalakkersuisuts ytringer? Medlem af Inatsisartut, Jens NapãtôK, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Jens NapãtôK, Naleraq

Modtaget: 02/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 02/05/2024
094.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Finder Naalakkersuisut det hensigtsmæssigt, at Royal Greenland udnytter sin dominerende markedsposition til bevidst at betale sine leverandører en pris, der ligger markant over markedsprisen, og dermed presse konkurrencen fra private fiskeriselskaber? 2. Mener Naalakkersuisut, det er hensigtsmæssigt, at Royal Greenland i flere år har indhandlet stenbiderrogn med underskud? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 02/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 02/05/2024
093.Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq
1. I hvilke byer ligger KNI A/S´ butikker Pilersuisoq i vores land? 2. Hvilke byer har Pilersuisoq med Pisiffik og Brugsen som konkurrenter? 3. Hvilke byer har Pilersuisoq uden Pisiffik og Brugsen som konkurrenter? 4. Hvor stort har der været overskud for alle Pilersuisoq for sig i 2023 i vores land? Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq

Modtaget: 01/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 01/05/2024
092.Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
1. Hvilken lovgivning forhindrer de grønlandske kunstnere i at få honorar for udstilling? 2. Hvilken lovgivning tillader kunstmuseer at kunne udstille grønlandske kunstneres værker uden samtykke? a) Hvordan kan man tilpasse lovgivningen så den beskytter kunstnere? b) Er der et ansvarsområde, der først skal hjemtages? c) Skal man ændre på en eksisterende lov for at beskytte kunstnere? 3. Anerkender Naalakkersuisut kunst som erhverv? Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 01/05/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 01/05/2024
091.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) De fiskere der kommer på land og fiskefabriksarbejdere der i forbindelse med loven vil blive ramt, blev der meddelt iht. Naalakkersuisuts fremlæggelse at nogle af dem vil få et arbejde. Hvad er det for nogle nye arbejdspladser og hvad er det der giver mere i løn? 2) Man kan ikke komme udenom, at de folk der er nævnt her, må flytte til anden by, er der boliger til dem der flytter og er der et job til dem? 3) Der blev også nævnt fra Naalakkersuisut´s side, at dem der mister et arbejde og dem som stopper med at fiske. Vil man sørge for at de starter en uddannelse. Hvilke uddannelsessteder, hvilke byer og hvilke uddannelser er der? 4) Naalakkersuisut har også oplyst, at arbejdet med planlægning af videreuddannelser er sat i gang. Hvilke departementer er med i planlægningen? 5) Vil Naalakkersuisut komme med økonomisk erstatning til dem der mister arbejdspladser og mister ejendomme og som må forlade deres boliger pga. de politiske tilrettelæggelser? 6) Vil man give hus til dem der forlader eget hus i fra deres hjemby, når de flytter til den by de skal bo i? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 29/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 30/04/2024
090.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Hvor mange tons hellefisk er der tildelt til forvaltningsområde 47 (Upernavik) i 2025 iht. fiskerilovens kommende ændring? 2) Hvor mange tons hellefisk vil der blive tildelt til forvaltningsområdet Uummannaq i 2025? 3) Hvor mange tons hellefisk vil der blive tildelt til forvaltningsområdet Diskobugten i 2025? 4) Hvordan vil man forvalte kvoter af hellefisk, således de også kunne sælges? 4a) Hvor mange tons er der iht. dem der vil med på IOK? 5) Er det rigtigt som Naalakkersuisut udtrykte, at dem der ikke kommer med i IOK vil få tildelt kvoter til olympisk hellefiskefiskeri? 6) Hvor mange fiskere vil komme med på tildeling af kvoter til olympisk hellefiskefiskeri og hvor mange tons drejer det sig om? 7) Hvor mange tons er der til olympisk hellefiskefiskeri ved Upernavik og omegn? 8) Hvor mange tons er der til olympisk hellefiskefiskeri ved Uummannaq og omegn? 9) Hvor mange tons er der til olympisk hellefiskefiskeri i Diskobugten og omegn? 10) Vil man tildele særskilte hellefiskekvoter til Qeqertarsuaq, Aasiaat, Kangaatsiaq, Qasigiannguit og deres bygder? 11) Iht. tildeling af kvoter af hellefisk vil man ud fra de opfiskede hellefisk i 2023 og 2024 tildele kvoterne? 12) Vil man begynde at følge biologernes anbefalinger iht. tildeling af hellefiske kvoter? 13) Vil man følge fuldt ud på det anbefalede højeste niveau på 2,5% ejerskab eller vil man ikke? 14) Hvad forventer Naalakkersuisut iht. hvor mange hellefiskefiskere vil stoppe iht. IOK, når det højeste niveau på 2,5% træder i kraft? 15) Vil fiskerne der stopper og flytter til andet erhverv få tildelt erstatningspenge fra Naalakkersuisut når der laves ændring af loven? 16) Når IOK bliver indført og fiskerne ikke opnå den samme opfiskede mængde længere og taber indtægter på den måde, hvor de f.eks. fortsætter med forsikringsbetalinger af både, vil man udbetale erstatning til dem, så de også kan betale forsikring? 17) Når der tildeles licens til en fisker, hvor mange ca. kvoter vil man tildele af kvoter til hellefisk iflg. IOK? 18) Hvor meget vil fiskerne betale til deres kvoter når der tildeles med grundlag af IOK, da det grønlandske befolkning ejer fiskeressourcerne? 19) I lovforslaget § 27 står der, at man kan anmode om betaling af tildeling af kvoter af fisk, er det rigtigt? 20) Hvordan vil man tildele licenser til de unge der gerne vil fiske hellefisk? 20a) Vil man tildele kvoter eller skal de først købe kvoter før de må fiske? 21) Hvad er grunden til at joller og både sættes sammen mht. tildeling af hellefiskekvoter, så alle kvoterne er samlet ved joller og både? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 29/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 30/04/2024
089.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Iht. Skattereformsarbejdet, som koalitionen har fremlagt, vil man hente 187 mio.kr. ved reformer. Hvordan vil man finansiere det og hvem betaler finansieringen? 1a) Vil man hente penge fra befolkningens lommer igen? 2) Man agter at forhøje arbejdsmarkedsafgiften på 106 mio.kr., da det er et meget vigtigt område med personale og arbejdspladser i vores land, hvem vil man hente pengene fra? 3) I pressemeddelelsen så vi at der er et restbeløb på 53 mio.kr. Jeg finder det bliver mere og mere bekymrende at man vil hente pengene igen fra befolkningens lommer, så jeg vil gerne vide klart hvor man vil finde det beløb henne? 4) Iht. skattereformen vil nogle af kommunerne miste deres indtægter, hvorfor jeg gerne vil vide og spørge om, hvordan de berørte kommuner får dækket deres mistede indtægter? 4a) Vil man også hente penge fra befolkningens lommer? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 29/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 30/04/2024
088.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
Vores selskaber i Grønland: 1) Royal Greenland 2) KNI Pilersuisoq 3) Royal Arctic Line 4) Polar Oil 5) Nukissiorfiit 6) Air Greenland 7) Kalaallit Airport 8) Tusass A/S 9) Grønlands Repræsentation i København Hvor mange arbejdspladser er der i ovennævnte selskaber til medarbejdere udenfor vores land i Danmark? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 29/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 29/04/2024
087.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1) Hvor stor var finansieringen fra Illuut A/S i forbindelse boligbyggeri til soldater? 2) Hvor mange penge blev der brugt til soldaters boliger og hvor mange blev der bygget, som Naalakkersuisut har bevilget? 3) Hvor mange af Naalakkersuits boliger er udlejet til soldater? 4) Hvor mange penge bliver der brugt til boligbyggeri til soldater fra Illuut A/S? 5) Hvor stor er kapitalen for Illuut A/S? 6) Hvilke planer er der i forbindelse med byggeri, hvor Illuut A/S skal finansiere? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 29/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 29/04/2024
086.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Hvilke planer har Naalakkersuisut i forbindelse med passagertransport fra Qeqertarsuatsiaat i forbindelse med tilrettelæggelse af vinterbeflyvning med helikopter? a) Og har Naalakkersuisut planer om at lave en heliport i Qeqertarsuatsiaat? 2) Har Naalakkersuisut planer om transport af passagerer med helikopter i Kangaamiut? a) Og har Naalakkersuisut planer om at lave en heliport i bygden? 3) Har Naalakkersuisut planer om ordning af passagertransport med helikopter fra Atammik om vinteren? a) Og har Naalakkersuisut planer om at lave en heliport i Atammik? 4) Har Naalakkersuisut planer om passagertransport med helikopter fra Napasoq? a) Og har Naalakkersuisut planer om at lave en heliport i Napasoq? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 25/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 29/04/2024
085.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) I flere år har man haft planer om byggeri af Pilersuisoq butikker i bygderne Naajaat, Nutaarmiut ved Upernavik samt bygden Qeqertat ved Qaanaaq, hvor langt er man med disse løfter? 2) Hvornår vil man handle ud fra disse løfter og hvad er grunden til at byggeriet står stille? 3) Hvornår starter man byggeri af butikkerne på de nævnte bygder? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 25/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 29/04/2024
084.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1) Hvad er status på den nye havnebyggeri i Kangerlussuaq til fragtskibe og krydstogskibe, som Naalakkersuisut har besluttet at finansiere? 2) Hvis den ikke er startet, hvornår vil byggeriet starte? 3) Hvad er Naalakkersuisuts planer? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 25/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 25/04/2024
083.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1) Når de store lufthavne i Nuuk og Ilulissat kommer i brug og når Air Greenland´s Airbus lander i Kangerlussuaq vil Air Greenland betale den samme lufthavnsafgift som kommer til at gælde for andre lande? 2) Når fly fra andre lande lander i Kangerlussuaq og betaler selv udgifterne, hvor store beløb drejer det sig om? 3) Hvor meget skal fly fra andre lande betale, som lander i Ilulissat og Nuuk? 4) Hvornår og hvem har besluttet at landskassen ikke skal finansiere passagerbefordring i Kangerlussuaq, og hvem har givet mandat til Naalakkersuisut? 5) Naalakkersuisut meddelte at der ikke skal finansieres over 100 mio.kr., derfor vil jeg gerne vide hvem der har givet mandat til at stoppe finansieringen? 6) Hvilken mandat brugte Naalakkersuisut i forbindelse med bestemmelsen, og hvor kan man se informationer omkring dette og hvilke grundlag blev brugt af Naalakkersuisut? 7) Har man informeret Qeqqata Kommunia og dens borgere omkring stop af finansieringen af Kangerlussuaq lufthavn? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 25/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 25/04/2024
082.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1) Hvorfor må man ikke dræbe isbjørne der kommer ind blandt folk i bo- og fåreholdersteder? 2) Man kan ikke rende rundt med en isbjørn med en snor omkring halsen på den. Da det er et farligt dyr for folk, vil jeg gerne vide hvad Naalakkersuisut har planer om at arbejde for, at isbjørne dræbes med det samme når de blander sig hos folk i bosteder og fåreholdersteder? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 25/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 25/04/2024
081.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1) Hvor mange trofæjagtvirksomheder er der i vores land til turisterne, f.eks. moskusokser og rensdyr tilsammen? 2) Da der er begrænsninger på licenser på antal af dyr der kan fanges, hvorfor skal man give bevilling til trofæjagt for turisterne? 3) Har Naalakkersuisut tanker om at gøre trofæjagts virksomhederne udelukkende grønlandske? 4) Hvorfor skal den lokale grønlandske trofæjagts virksomhed blive bedt om at komme væk i sit eget land, hvor han selv er opvokset og ikke unde ham noget, af en udenlandsk trofæjagts virksomhed? 5) Hvilke tanker har Naalakkersuisut for at ordne sådanne forhold? 6) Har I planer om at lukke landet for udenlandske trofæjagts virksomheder og fratage deres bevillinger? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 25/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 25/04/2024
080.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq
1) Hvor stort et beløb betaler Namminersorlutik Oqartussat årligt til forsikring? 2) Hvor mange penge siver ud fra vores land i forbindelse med betaling af forsikring fra vores arbejdspladser: - Air Greenland? - KNI Pilersuisoq? - Royal Greenland? - A/S Ini Illuut - A/S Royal Arctic Line? - Tusass A/S? - Namminersorlutik Oqartussat? - Nukissiorfiit? - Mittarfeqarfiit? - SIKUKI Harbor? - Great Greenland? - Sundhedsvæsenet? 3) Hvor stort et beløb betales til forsikringer tilsammen fra kommunerne? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Naleraq

Modtaget: 25/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 25/04/2024
079.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) I forbindelse med boligbyggerier til Kalaallit Airport medarbejdere, hvor stort et beløb har Illuut A/S bidraget med til projektet? 2) Hvor mange lejligheder forventes at blive bygget i hhv. Nuuk og Ilulissat? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 23/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 24/04/2024
078.Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq
1) Hvornår var der sidst tandlæge i Ittoqqortoormiit? a. og hvor længe var vedkommende der og hvor mange arbejdsdage var der tale om? b. Hvornår kommer der en tandlæge til Ittoqqortoormiit og hvor mange dage bliver vedkommende der? 2) Har Naalakkersuisut planer om at sende en tandlæge til Ittoqqortoormiit inden for den nærmeste tid? 3) Arbejder Naalakkersuisut for at Ittoqqortoormiit kommer under distrikt Nuuk og dermed fjerne Ittoqqortoormiit fra Tasiilaq distrikt? 4) Arbejder Naalakkersuisut for at der ankommer tandlæge til Ittoqqortoormiit 4 gange om året? Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq Medlem af Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken, Naleraq

Modtaget: 23/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 24/04/2024
077.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvor alvorlig oplever Naalakkersuisut den aktuelle situation på Ilisimatusarfik i forhold til den store andel af forskere og ledere, der forlader universitetet? 2. Overvejer Naalakkersuisut at igangsætte konkrete initiativer til at stoppe denne åreladning af akademisk talent og erfarne forskere, der forsvinder fra universitetet på alle niveauer? a. Hvis ja, hvilke? b. Hvis nej, hvorfor ikke? 3. Overvejer Naalakkersuisut at igangsætte konkrete initiativer, der sikrer, at universitetet får løst deres fastholdelse af deres forskningspersonale, herunder sikring af et ordentligt arbejdsmiljø? a. Hvis ja, hvilke? b. Hvis nej, hvorfor ikke? 4. Hvad er baggrunden for den store nedgang af antallet af udenlandske forskere, der har bestridt stillinger på reduceret tid? a. Betragter Naalakkersuisut det som en styrke eller en ulempe, at universitetet har tilknyttet udenlandske forskere på deltid eller fuld tid? Uddyb venligst. b. Stiller Ilisimatusarfik nye krav til udenlandske forskere, der enten er på reduceret eller fuld tid? i. Hvis ja, hvilke krav og hvorfor? 5. Hvis der er andre informationer, der er relevante i forhold til problemstillingen, ønsker jeg disse oplyst. Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 23/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/04/2024
076.Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut
1. Overvejer og/eller planlægger Naalakkersuisut at etablere en forsyning af fødevarer til Tasiilaq her fra landet? 2. Overvejer og/eller planlægger Naalakkersuisut at forbedre fødevareforsyningen til bygderne omkring Tasiilaq Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut

Modtaget: 23/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/04/2024
075.Medlem af Inatsisartut, Jens NapãtôK, Naleraq
1. Hvornår forventer Naalakkersuisut at borgere fra Illorsuit kan flytte tilbage til deres hjemsted? Medlem af Inatsisartut, Jens NapãtôK, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Jens NapãtôK, Naleraq

Modtaget: 23/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/04/2024
074.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Tjenestemandspensionen i Danmark steg 9 gange i perioden fra 2019 til 1. oktober 2023. Her i landet har tjenestemandspensionen været den samme siden 2019. Kan Naalakkersuisut forklare grundende til disse? 2. Tjenestemandspensionen for herboende tjenestemænd er betydeligt lavere end tje-nestemænd der bor i Danmark. Kan Naalakkersuisut forklare grunden? 3. Har Naalakkersuisut initiativer der sigter på, at tjenestemandspensionen for herbo-ende tjenestemænd bliver den samme som tjenestemænd der bor i Danmark? A. Hvis nej, hvad er grunden til det? 4. Hvor meget vil det koste at hæve tjenestemandspensionen for herboende så den kommer på niveau med tjenestemænd der bor i Danmark? A. Hvem vil afholde udgiften? 5. Hvis den førnævnte forskelsbehandling har udgangspunkt i lov eller bekendtgø-relse, kan Naalakkersuisut redegøre for hvilken lov eller bekendtgørelse der skal ændres? 6. Har Naalakkersuisut andre oplysninger der vedrører sagen? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/04/2024
073.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Har Naalakkersuisut tanker om at forbedre kunstneres, muligheder i form af uddannelse og kurser? Det gælder såvel syersker som husflidsarbejdere. 2) For at give et økonomisk løft til disse kunstnere har Naalakkersuisut planer om et efteruddannelsesforløb? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 19/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 19/04/2024
072.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Hvad er status på det under sidste valgkamp lovede forbedring af vilkår for de ældre? 2) Hvornår agter Naalakkersuisut at implementere, ældre, som under valgkampen lovet, får samme vilkår som i Danmark? 3) Er det tomme løfter og valgflæsk, når formanden for Naalakkersuisut klart gav udtryk for at levevilkår for pensionister i Grønland skal mærkbart forbedres? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 18/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/04/2024
071.Medlem af inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Jeg ønsker at få status på arbejdet vedr. grønlandisering af skibsofficerer og bemanding på Royal Greenland’s trawlerflåde? 2) Er implementeringen gået i gang? Medlem af inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 18/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/04/2024
070.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvornår forventer Naalakkersuisut at yde hædersydelser til skabende kunstnere og årligt at yde støtte til præmiering af kunstnere? A. Hvornår vil man uddele hæderspriser til kunstnere (10-årige hædersydelser)? B. Hvornår vil man for første gang yde støtte til præmiering af kunstnere? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 17/04/2024
069.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1. De selvstyreejede selskaber ejes også af befolkningen. Hvor meget gæld har de selvstyre-ejede selskaber? Opgjort pr. virksomhed inkl. renter? a. Og hvor meget betaler de af på deres gæld inkl. renter om året? 2. Hvad vil Naalakkersuisut gøre, hvis de selvstyrejede selskabers økonomiske udvikling, går i negativ retning? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 17/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 17/04/2024
068.Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
1. Naalakkersuisut bedes redegøre for sine overvejelser i forbindelse med de senere års stigning i antallet af cyberangreb. 2. Herunder hvilke initiativer Naalakkersuisut påtænker, for at imødegå den voksende trussel og hvordan den digitale beskyttelse for grønlandske virksomheder, organisationer og myndigheder kan øges. Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 15/04/2024
067.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1. Har Naalakkersuisut til hensigt at organisere benyttelse af uddannet grønlændere i erhvervslivet? 1a. Hvis ja, hvilke tiltag er der planer herfor? 2. Er der under implementeringen af ejerskabspolitikken en plan for at fremme og gøre brug af grønlændere med uddannelse i selvstyre ejede virksomheder? 3. Har Naalakkersuisut andre relevante til dette emne at oplyse? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 12/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 12/04/2024
066.Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut
1) Hvor mange har Air Greenland fået uddannet færdigt som piloter indtil dags dato? Skema ønskes vedlagt i svaret. a. Hvor mange af de færdiguddannet grønlandske piloter, både fly og helikopter, arbejder i dag i Air Greenland? b. Hvis ikke alle de færdiguddannet grønlandske piloter arbejder i Air Greenland i dag, hvad er årsagen til det? c. Hvor mange udefrakommende piloter har Air Greenland idag, herunder både fly og helikopter piloter? d. Hvilken fastholdelsespolitik har Air Greenland for grønlandske piloter? 2) Hvordan er Air Greenlands organisationsstruktur? a. Og hvilken visioner og planer har virksomheden i deres fastholdelsespolitik? Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 12/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 12/04/2024
065.Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq
Spørgsmål 1 Hvordan kan det være, at en husleje i det nuværende INI A/S kan stige markant mere end justeringen for den normale forbrugerprisindex stigning? I eksemplet med Nikolaj Heinrich er den steget ca. 1000% over en periode på 52 år, mens lejen kun ville have været steget med 300% i samme periode, når den alene skulle være reguleret for den gennemsnitlige stigning i forbrugerprisindex1. Spørgsmål 2 Hvorfor og hvornår har Naalakkersuisut accepteret en anden og højere stigning af lejen, end det man ville have forventet som værende standard regulering per år - hvilket vil sige ændringen i forbruger pris index? Spørgsmål 3 Hvorfor støttede Naalakkersuisut ikke Naleraq´s forslag om at tildele lejerne deres lejeboliger som egen ejendom, og med hvilken begrundelse støttede man ikke det forslag? Spørgsmål 4 Hvad har Naalakkersuisut af planer for at sikre, at lejerne kan forblive i deres lejebolig, også som pensionister? Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Modtaget: 11/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 11/04/2024
064.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Kan Naalakkersuisut oplyse om man har viden om skimmelsvamp i psykiatrisk bygning på DIH? a. Er der data eller undersøgelser, der be- eller afkræfter denne viden? (Rapport eller lignende ønskes vedlagt som bilag) 2. Er Naalakkersuisut vidende om medarbejdernes oplevelser af symptomer på potentiel skimmelsvamp og/eller det dårlige indeklima? a. I bekræftende fald, hvilke muligheder er der for at ordne forholdene på kort sigt? 3. Hvad er Naalakkersuisuts oplevelse af sikkerhedsforholdene på det psykiatriske område set i lyset af, at der i Danmark nu er sket flere drab på grund af sikkerhedsbrister? a. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der bør forbedres på både kort og lang sigt? b. Ser Naalakkersuisut grund til at ændre nuværende psykiatrilov på baggrund heraf? 4. Hvornår regner Naalakkersuisut med, at psykiatrien herhjemme får en fast psykiater tilknyttet fra Region Hovedstaden, som flere parter, herunder Folketinget, har lovet at hjælpe os med? 5. Hvad er Naalakkersuisuts politiske prioritering på voksenpsykiatri-området? 6. Hvad er Naalakkersuisuts prioritering for den voksende gruppe af ADHD-patienter på landsplan? 7. Hvornår vil Naalakkersuisut tilføre de nødvendige ressourcer og midler, som led i en udvidelse af psykiatrien og lovning på opnormeringen af det psykiatriske område? 8. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 11/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 11/04/2024
063.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvor mange, der er blevet udsat af offentligt ejede udlejningsboliger som en direkte konsekvens af manglende huslejebetaling i årene 2021, 2022, 2023 samt til og med 1. marts 2024? a. Hvor mange af disse udsættelser er sket med hjælp fra politiet? b. Hvor mange af disse udsættelser er sket i familier med hjemmeboende børn under 18 år? i. Hvor mange af disse er blevet genhuset? c. I hvor mange af sagerne er der anvendt gældsrådgivning inden udsættelserne? 2. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 11/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 11/04/2024
062.Medlem af Inatsisartut, Jens Napâtôk, Naleraq
1. Hvad er de gældende regler for kørsel med taxa i Grønland? 2. Hvorfor kan kommunerne ikke længere behandle taxa bevilling sager? 3. Er det rigtigt, at taxavognmand selv kan foretage indgreb ved at afbryde plomberingen i taxametrets og kontrolapparatets funktioner? 4. Hvorfor vil politiet ikke længere foretage undersøgelser og behandling af sager, der vedrører taxa? 4a. Kan Naalakkersuisut acceptere det førnævnte forhold? 5. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre, for at rette op på det forhold? Medlem af Inatsisartut, Jens Napâtôk, Naleraq Medlem af Inatsisartut, Jens Napâtôk, Naleraq

Modtaget: 10/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 10/04/2024
061.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq
1) Vil man give kvoter til fangst af hvid- og narhvaler til fritidsjægere bosiddende i Tasiilaq og omegn, så disse kan fange hvaler? 2) Vil man give kvoter til fangst af hvid- og narhvaler til fritidsjægere bosiddende i Ittoqqortoormiut og omegn, så disse kan fange hvaler? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq

Modtaget: 10/04/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 10/04/2024
060.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1) Hvor meget vil det koste samfundet økonomisk, at få etableret kraftværker der skal kunne forsyne vedvarende energi, såsom vandkraft, vindkraft og solenergi, i følgende bygder, Kulusuk, Qeqertarsuatsiaat, Qassiarsuk, Atammik og Ittoqqortoormiit? a) Hvilke muligheder er der for etablering af sådanne energiformer i det pågældende bygder? b) Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det få for de offentlige myndigheder? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 18/03/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/03/2024
059.Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut
1. Når man rejser med Air Greenland A/S og oplever forsinkelser, hvornår er man berettiget til økonomisk kompensation? 2. Når man rejser mellem bygder og oplever forsinkelser som resulterer i, at man ikke kan påbegynde returrejsen, behandles overnatning og forplejning på samme måde som ved rejser til byerne af Air Greenland A/S? 3. I andre lande starter kompensation for forsinkelser ofte efter nogle timers forsinkelse. Hvorfor gælder dette ikke i Grønland? 4. Hvor mange aflysninger af flyvninger på grund af tekniske årsager var der i Uummannaq og Upernavik i 2023? 5. Er der planer om at placere en reservehelikopter i Uummannaq og Upernavik? Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Modtaget: 13/03/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 15/03/2024
058.Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvor mange bosteder har problemer med ophobning af affald? a. Hvad er årsagerne hertil? b. Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at iværksætte for at løse denne udfordring? 2. Hvad er tidshorisonten i forhold til, hvornår bortskaffelse af affald kan ske på en klima- og miljøvenlig måde alle steder i landet? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af relevans for emnet? Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 12/03/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 12/03/2024
057.Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvor mange chefer i administrationen (syv personer i alt, inkl. universitetsdirektøren) på Ilisimatusarfik har opsagt deres stilling siden 1. august 2023? 2. Hvor mange Ph.d.-studerende på Ilisimatusarfik har forsvaret og bestået deres afhandling siden 1. januar 2020 til dags dato? (Der ønskes en skematisk opstilling institut for institut) a. Hvor mange af disse har efterfølgende fået en fuldtidsstilling på deres institut? 3. Hvor mange forskere på fuld tid med Ph.d.-baggrund havde deres private adresse uden for Nuuk den 1. januar 2022? (Der ønskes en skematisk opstilling institut for institut) a. Hvor mange forskere på fuld tid med Ph.d.-baggrund havde deres private adresse uden for Nuuk den 7. marts 2024? (Der ønskes en skematisk opstilling institut for institut) 4. Hvor mange forskere på reduceret tid med Ph.d.-baggrund havde deres private adresse uden for Nuuk den 1. januar 2022? (Der ønskes en skematisk opstilling institut for institut) a. Hvor mange forskere på reduceret tid med Ph.d.-baggrund havde deres private adresse uden for Nuuk den 7. marts 2024? (Der ønskes en skematisk opstilling institut for institut) 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af relevans for emnet? Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 11/03/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 11/03/2024
056.Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut
1. Den 12. Februar 2024 kom Forbruger og konkurrencestyrelsen frem med et undersøgelsesresultat på dagligvarepriser om, at der ikke er nogle overnormale fortjenester i butikkerne - hvilken metode har forbruger og konkurrencestyrelsen brugt på undersøgelsen, der munder ud i det resultat? Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 06/03/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 06/03/2024
055.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvilke tiltag agter Tusass at gøre for at rette op på telekommunikationsproblemer og udfald i yderområderne? 2. Hvilke planer har Tusass for at løse de vedvarende kommunikationsproblemer, som fåreholderne har? 3. Hvor stor en besparelse har Tusass opnået ved at lukke for servicecentrene i de mindre byer? 4. Hvad er Naalakkersuisut syn på at selvstyrets aktieselskaber lukker deres kontorer i de mindre byer? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/03/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 06/03/2024
054.Kuno Fencker, Siumut
1. Hvor langt er Naalakkersuisut nået i processen med at kontakte rigsmyndighederne i Danmark, om pkt. EM2023/115 & FM2023/115?. 2. Har Naalakkersuisut taget kontakt til andre interessenter som arbejder med grønlændere i Danmark, for at høre deres holdning til en eventuel anerkendelse som et mindretal? 3. Hvornår forventer Naalakkersuisut at kunne fremlægge en statusrapport for Inatsisartut? Kuno Fencker, Siumut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 28/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 28/02/2024
053.Pele Broberg, Naleraq
1. Kan Naalakkersuisut bekræfte Inatsisartut udelukkende har godkendt tilskud til Mittarfeqarfiit A/S på 105mio årligt, der i følge deres beregninger kun er til at dække Dash 8 regional operation i Kangerlussuaq? 2. Kan Naalakkersuisut fortælle hvad den samfundsøkonomiske konsekvens er, at Mittarfeqarfiit A/S nu vil holde Kangerlussuaq åben for atlanttrafik? 3. Hvornår er Naalakkersuisut gået bort fra beslutningerne vedtaget af Inatsisartut, om at Kangerlussuaq skal være en regional lufthavn? 4. Kan selvstyre ejede selskaber såsom KAIR og herunder Mittarfeqarfiit A/S, træffe beslutninger uden om Inatsisartut, om lufthavnsstrukturen? 5. Vil Naalakkersuisut offentliggøre servicekontrakten med Mittarfeqarfiit A/S, om driften af Mittarfeqarfiit A/S? 6. Vil Naalakkersuisut sikre at alle kontrakter indgået med såvel KAIR som Mittarfeqarfiit A/S bliver offentliggjort? 7. Kan Naalakkersuisut bekræfte at der ikke bliver fordyrende tiltag, såsom betalingsparkering og gebyrer, for borgerne i Grønland ved ibrugtagningen af de nye lufthavne? 8. Kan Naalakkersuisut forsikre om at en eventuel indgåelse af servicekontrakt med Mittarfeqarfiit A/S sikrer at enhver mer-indtjening uden for kontrakten, bliver modregnet i tilskud fra landskassen? Pele Broberg, Naleraq Pele Broberg, Naleraq

Modtaget: 26/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 27/02/2024
052.Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Naalakkersuisut blev pålagt at lave en redegørelse over organisternes vilkår, efter bred enighed til Inatsisartutbeslutning i FM2022/155, som skulle færdiggøres til FM2023. Hvad er status på arbejdet? 2. Er der andre pålagte opgaver fra Inatsisartut, som Naalakkersuisut ikke har færdiggjort indenfor den fastsatte tidsfrist? Siverth K. Heilmann, Atassut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 26/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/02/2024
051.Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvordan kan det lade sig gøre, at rejseudgifterne til VM i Stavanger for Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter kun er på 4.719 kroner? 2. Dækker de angivne rejseudgifter hele rejsen fra Nuuk til Stavanger t/r, eller kun udgifterne til rejsen fra København til Stavanger t/r? a. Hvis de angivne rejseudgifter kun dækker rejsen fra København til Stavanger t/r bedes oplyst, hvilke rejseudgifter Landskassen har afholdt for Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter på ruten Nuuk – København t/r i tilslutning til Stavangerturen, samt hvilke møder Naalakkersuisoq i forbindelse med den pågældende rejse har afholdt i København. 3. Hvor mange dage var Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter væk fra Grønland i forbindelse med sin rejse til VM i Stavanger? a. Hvor mange kampe overværede Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter under sin rejse til VM i Stavanger? 4. Er Naalakkersuisut enig med Demokraatit, at det det er mere hensigtsmæssigt at mødes med formanden for TAAK i Nuuk end i Stavanger? a. Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter valgte at rejse til Stavanger for at mødes med Formanden for TAAK? b. Havde Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter andre faglige formål med sin rejse til Stavanger end at mødes med Formanden for TAAK? 5. Vil Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter betale rejseomkostningerne tilbage til Landskassen, såfremt det viser sig, at rejsen ikke havde fagligt relevant indhold, men blot var en rejse som tilskuer til VM i kvindehåndbold? 6. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraatit Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 26/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/02/2024
050.Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til at tillade andre aktører på markedet for teleydelser og internet? 2. Hvilke lovgivningsmæssige forhindringer er der i forhold til at åbne op for konkurrence på markedet for teleydelser og internet? 3. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige, såfremt der blev åbnet for konkurrence på markedet for teleydelser og internet? 4. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det private erhvervsliv, såfremt der blev åbnet for konkurrence på markedet for teleydelser og internet? 5. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for borgerne, såfremt der blev åbnet for konkurrence på markedet for teleydelser og internet? 6. Hvad er årsagen til, at roaming fortsat er så dyrt herhjemme? a. Arbejder Naalakkersuisut aktivt på, at Grønland i lighed med andre lande kan tilbyde turister og forretningsfolk at kunne bruge deres egne telefoner uden at de skal betale roamingafgift? 7. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af relevans for emnet? Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 26/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/02/2024
049.Knud Mathiassen, Naleraq
Spørgsmål 1: Hvilke bygder har ikke kommunefoged? Spørgsmål 2: Hvilke beredskabsplaner har de bygder, der ikke har kommunefoged? Spørgsmål 3: Hvad er omkostningerne ved at have en kommunedfoged i én bygd? Spørgsmål 4: Samarbejder Naalakkersuisut med den danske stat om komunefogedsområdet? Knud Mathiassen, Naleraq Knud Mathiassen, Naleraq

Modtaget: 23/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2024
048.Aqqalu Jerimiassen, Atassut
1. Hvor mange penge er der tale om ift. omkostninger i gennemsnit i løbet af et år, når Inatsisartut medlemmer stiller § 37 spørgsmål til Naalakkersuisut? 2. Hvad er omkostningerne i gennemsnit for et enkelt § 37 spørgsmål? 3. Kan Naalakkersuisut ved samme lejlighed fremvise et overblik over antal af spørgsmål fra hvert parti, samt for de enkelte Inatsisartut medlemmer og de tilhørende omkostninger for dem i året 2023? 4. Igangsætter Naalakkersuisut tiltag som følge af Inatsisartut medlemmer stiller § 37 spørgsmål? 5. Er mængden af fremsatte § 37 spørgsmål med til at øge antallet af ansatte i departementerne? Aqqalu Jerimiassen, Atassut Aqqalu Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 23/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2024
047.Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvordan foregår henvisningen til eksemskolen? a. Hvem er målgruppen? 2. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at mennesker i nød, der burde have ret til behandling i henhold til lovgivningen, er nødt til at oprette indsamlinger på sociale medier, så børn med hudlidelser kan få korrekte undersøgelser og behandling? a. Er det Naalakkersuisuts vurdering at der er behov for lovjustering på baggrund af ovenstående? 3. Er det Naalakkersuisuts vurdering at der er behov for flere patientvejledere i Sundhedsvæsenet? Svar bedes begrundet. 4. Er det Naalakkersuisuts vurdering, at der skal andre oplysningsmetoder til, foruden den aktuelle animationsfilm, der belyser forebyggelse? 5. Hvorledes har Naalakkersuisut sikret sig, at borgerne er tilstrækkeligt oplyste i forhold til retten til behandling og betalt ledsagelse? 6. Har Naalakkersuisut planer om at lave en folkeoplysningskampagne til borgerne således, at ydelseskataloget belyses og at der derved bliver lavet en forventningsafstemning mellem borgernes forventninger til sundhedsvæsenets kapacitet i forhold til ressourcer? Svar bedes begrundet. 7. Har Naalakkersusiut planer om at lave en folkeoplysningskampagne i forhold til patientrettigheder? Svar bedes begrundet. 8. I hvilke byer har Naalakkersuisut nedsat forebyggelsesudvalg, og kan Naalakkersuisut redegøre for udvalgenes arbejde? 9. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraterne Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 23/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2024
046.Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq
Spørgsmål 1: Har Naalakkersuisut planer om at etablere en vej til ATV’ere mellem Tasiilaq og Tiilerilaaq? a. Hvis der er planer om at etablere en vej, hvad vil det koste? Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq

Modtaget: 21/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/02/2024
045.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Hvilken hjemmel har Naalakkersuisut som ejere af Kalaallit Airports A/S til at indføre afgifter/gebyrer over for taxaer, der gør brug af landområder, når de holder foran den kommende lufthavnsterminal i Nuuk? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 21/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 21/02/2024
044.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
1. Hvad er regeringens nuværende strategi for at fremme og styrke de maritime uddannelser i Grønland, herunder opkvalificering af nuværende skippere for at imødekomme skærpede krav til sprogfærdigheder som f.eks. engelsk? 2. Hvordan planlægger regeringen at tackle udfordringerne ved mangel på uddannede skibsførere og besætningsmedlemmer til containerskibe og trawlere i Grønland, herunder behovet for opgradering af manglende kvalifikationer blandt nuværende skippere? 3. Er der konkrete initiativer på vej for at tiltrække flere elever til maritime uddannelser i Grønland, og i så fald, hvilke? a. Hvordan vil regeringen støtte opkvalificeringen af nuværende skippere for at sikre, at de opfylder de skærpede krav i den maritime industri? 4. Hvordan samarbejder regeringen med maritime virksomheder og institutioner for at sikre, at uddannelserne matcher industriens behov og krav, herunder behovet for opkvalificering af nuværende skippere? 5. Hvordan prioriterer regeringen investeringer i maritime uddannelsesfaciliteter og ressourcer i Grønland for at imødekomme stigende efterspørgsel og behovet for kvalificeret arbejdskraft, herunder opkvalificering af nuværende skippere? 6. Har regeringen planer om at tilbyde økonomisk støtte eller incitamenter til studerende, der ønsker at forfølge maritime uddannelser, og i så fald, hvilke initiativer overvejes? Og vil der være lignende støtte til opkvalificering af nuværende skippere? Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 20/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 20/02/2024
043.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Hvad er grunden til, at produktionsanlægget i Alluitsup Paa holdes lukket? 2. Er der planer om at genåbne produktionsanlægget? a. Hvis ja, hvordan? b. Hvis nej, hvorfor? 3. Har Naalakkersuisut andre oplysninger i relation til spørgsmålene? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 20/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 20/02/2024
042.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvad er status på udarbejdelsen af dette vedtagne forslag “Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en udviklingsplan for psykiatrien i Sundhedsvæsenet, herunder børne- og ungepsykiatrien. Planen skal indeholde konkrete forslag til initiativer til bedre opsporing, udredning og behandling i psykiatrien. Udviklingsplanen præsenteres senest til EM2023"?1 2. Hvad er status på udarbejdelsen af dette vedtagne forslag “Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at forbedre forholdene ved at der etableres et landsdækkende børneafsnit på Dronning Ingrids Hospital, og at forholdene forbedres og ventetiden reduceres i Børne- og Ungepsykiatrien. Desuden skal behovet for eventuelle yderligere faglige kompetencer og ressourcer analyseres, såfremt ventetiden på udredning maksimalt skal være én måned for ikke-akutte forløb. Naalakkersuisut skal fremlægge en redegørelse, der indeholder økonomiske beregninger senest ved FM2024”?2 3. Hvilke konkrete initiativer har Naalakkersuisut iværksat med henblik på at sikre hurtigere udredning og eventuel diagnosticering af børn og unge, hvor forældre eller fagpersoner har mistanke om ADHD, autisme, angst eller lignende udfordringer? a. Hvor lang ventetid er der på sådanne udredninger? i. Mener Naalakkersuisut at den aktuelle ventetid er tilfredsstillende? b. Kan Naalakkersuisut pege på konkrete indsatsområder i det indgåede sundhedsforlig, der vil fremme en hurtigere udredning af børn og unge jævnfør ovenstående? 4. Det er ingen hemmeliged, at det psykiatriske områder er udfordret på flere områder. Hvilke områder har Naalakkersuisut valgt at prioritere? a. Hvilke områder er som følge heraf blevet nedprioriteret af Naalakkersuisut? 5. Hvor mange penge er der i dag afsat til det psykiatriske område? a. Hvor mange penge ekstra vil Naalakkersuisut mene, at der skal afsættes yderligere såfremt området skal have løst alle sine udfordringer? 6. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 01/03/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 04/03/2024
041.Pele Broberg, Naleraq
1. Har Naalakkersuisut nogen planer om at sikre fri adgang i Grønland til satellit tjenester, uden det skal igennem Tusass A/S? 2. Hvilke love skal laves om for at sikre dette? 3. Hvad vil de Økonomiske og administrative konsekvenser være for det offentlige, hvis man tillader fri adgang til satellit tjenester såsom internet og radio? 4. Hvad vil de Økonomiske og administrative konsekvenser være for det private erhvervsliv, hvis man tillader fri adgang til satellit tjenester såsom internet og radio? 5. Hvad vil de Økonomiske og administrative konsekvenser være for borgerne, hvis man tillader fri adgang til satellit tjenester såsom internet og radio? Pele Broberg, Naleraq Pele Broberg, Naleraq

Modtaget: 14/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 14/02/2024
040.Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål 1: Hvilke økonomiske konsekvenser vil det få, hvis Kullorsuaq bliver sit eget præstegæld, og dermed får sin egen præst? Spørgsmål 2: Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det få for de offentlige myndigheder, hvis Kullorsuaq bliver en præstegæld, og får en præstebolig samt mulighed for kontorlokale for præsten? Jens NapãtôK´, Naleraq Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 13/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/02/2024
039.Jens NapãtôK´, Naleraq
Hvor mange fiskere vil få tildelt IOK i Upernavik forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 6.070 tons hellefisk? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 2: Hvor mange fiskere vil få tildelt IOK i Uummannaq forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 5.153 tons hellefisk biologernes anbefaling 5.153 tons? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 3: Hvor mange fiskere vil få tildelt i Diskobugtens forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 5.225 tons hellefisk? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 4: Har Naalakkersuisut nogle andre ideer til eller forslag til eventuelle opdeling af antal joller og kutter ud fra fiskeriloven, når dette er fuldført fuldt ud i fremtiden? Spørgsmål 5: Med et loft på 2,5% hvor mange fiskere vil få tildelt IOK, når der skønnes færreste antal jollefiskere og kuttere? a. når alle fiskere er overgået til IOK i fremtiden? Jens NapãtôK´, Naleraq Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
038.Doris J. Jensen, Siumut
1. Alle lejekontrakter bliver lavet mellem en bygningsejer og Kommuneqarfik Sermersooq i en såkaldt erhvervslejekontrakt. Er det Naalakkersuisuts vurdering, at dette forhold opfylder kriterierne for optagelse af offentlige lån? a. Hvis dette ikke er tilfældet, hvorledes skal disse sanktioneres? b. Hvorfor har departementet ventet mere end 5 år efter, at sagen først blev indledt, med at sende varslingsskrivelse til bygningsejerne? 2. I artiklen på Sermitsiaq.AG skrives der, at “Kommunen håber, at planen er tilstrækkelig til, at Selvstyret vil trække sin varslingsskrivelse til Ejendomsselskabet Sermersooq ApS tilbage, således at erhvervslejemålet kan fortsætte.” Hvor findes der hjemmel til at udskyde kravet om forfald beskrevet i §12 i Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering eller §15 i Landstingsforordning om boligfinansiering af 7 maj 2007? 3. I Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering forfalder et kommunalt lån til betaling, når boligen udlejes til en juridisk person. Opfattes Kommuneqarfik Sermersooq, som er lejer i disse erhvervslejekontrakter, som en juridisk person? a. Hvis Kommuneqarfik Sermersooq opfattes som en juridisk person, hvorfor er der endnu ikke blevet meldt, at de offentlige lån forfalder til betaling? 4. Agter Naalakkersuisut at foretage nogen handling i de tilfælde hvor de offentlige lån er indfriet før tid, hvor udlejer har opnået rabat iht. §37 i Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering? a. Som eksempelvis, at kræve hele beløbet dækket, og kræve forrentning heraf? 5. Har Naalakkersuisut på baggrund af denne sag foretaget en vurdering af andre lånetilsagn, der er givet? 6. I en artikel på Sermitsiaq.AG d. 21. august 2023 , nævnes der, at der er foregået en ulovlig forvaltning i den såkaldte boligsag - hvilke krav har Naalakkersuisut stillet kommuneqarfik Sermersooq, og på hvilket grundlag? 7. Er det Naalakkersuisuts vurdering, at de årlige procentvise stigninger i erhvervslejekontrakten kan opkræves fra lejerne, uden at udlejer har oplyst om disse vilkår? 8. Kan Naalakkersuisut oplyse andet relevant for sagen? Doris J. Jensen, Siumut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
037.Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut viden, om Tusass har planer om havbundsundersøgelser mellem Tasiilaq og Island? 2. Hvad ville det koste at lægge et søkabel mellem Island og Tasiilaq? Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
036.Najaaraq Møller, Siumut
1) Har Naalakkersuisut kendskab til et igangværende projekt om at lave ordblindetest på grønlandsk? a. Hvis ja, hvornår er testen klar til brug? i. Hvorfor er den ikke færdig endnu? b. Hvordan laves testen? i. Er det helt fra bunden af? Eller er det en, som allerede er til, som bliver oversat? ii. Hvis det er helt fra bunden af, hvad er årsagen til, at man gør det? c. Hvem vil kunne teste eleverne/personerne? d. Hvad er planerne for, at sprede testen til hele kysten? e. Hvis ikke, at en test er i udvikling, hvad er grunden til det? 2) Kan Naalakkersuisut fortælle om, hvor langt et screeningsværktøj om læse og skrivevanskeligheder er nået til og hvad planerne på sigt ser ud? 3) Hvor mange midler er der brugt indtil videre med at lave en ordblindetest på grønlandsk? 4) Hvad koster det at lave ordblindetesten på grønlandsk? 5) Laves der en værktøjskasse til elever med ordblindhed med henblik på, at sikre trivsel og læring i skolen? a. Hvis ikke der er specifikke indsatser, er der et igangværende projekt for det? Eller er der en plan for det? b. Hvor meget koster det? c. Hvis der er igangværende projekt, er der afholdt kurser for lærerne? Najaaraq Møller, Siumut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
035.Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut iværksætte for at sikre, at samarbejdet med Rigsmyndighederne på Justitsområdet bliver mere effektivt? 2. Vil Naalakkersuisut venligst fremsende både brev fra Justitsministeriet af 9. januar 2024 med titlen: ”Statusbrev årsskiftet 2023/24” samt Naalakkersuisuts svar hertil, der er omtalt i artiklen: “Naaja om justitstiltag: - Nedslående læsning” på Sermitsiaq.AG? 3. Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til at indføre en egentlig straffelov herhjemme? a. Hvilke forberedelsesarbejder forventer Naalakkersuisut vil være nødvendige inden indførsel af en straffelov? b. Hvor lang tid vil Naalakkersuisut estimere, at dette forberedelsesarbejde vil tage? 4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraatit Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
034.Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål 1: Har vi konkret viden og fakta om tilstanden stress i Grønland? a. og kender vi til hyppigheden af stress i Grønland? F.eks. i tal på stress-relaterede sygemeldinger? Spørgsmål 2: Hvilke erfaringer har sundhedsvæsenet om hyppigheden af stress i samfundet? a. Mener Naalakkersuisut, at manglende viden på området kan være med til, at stress kan blive et folkesundhedsproblem, da det lader til at stress er et voksende problem. Spørgsmål 3: Mener Naalakkersuisut at der bør være mere viden om stress i det grønlandske samfundet? a. og bør man opbygge mere viden og have mere diskussion om stress i den offentlige debat, for at sætte målsætninger og forebyggelse på området? Spørgsmål 4 Undersøgelser viser at selv børn også kan få stress, hvor de typiske symptomer kan være smerter i hovedet, mave og led smerter samt besvimelsesanfald, synsforstyrrelser og koncentrationsbesvær. Har Naalakkersuisut viden om, at børn også kan lide af stress i Grønland? a. Og hvilke planer har Naalakkersuisut for at forebygge stress hos børn, da det kan være belastende at lide af stress hos alle? Jens NapãtôK´, Naleraq Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
033.Dines Mikaelsen, Siumut
1. Får de ansatte i Staten eller Selvstyret, som i medfør af deres beskæftigelse er nødsaget til at flytte geografisk fra sted til sted, ydet hjælp fra Staten eller Selvstyret til at sikres en bolig i forbindelse med deres overgang til pensionsalderen? Dines Mikaelsen, Siumut Dines Mikaelsen, Siumut

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
032.Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor mange familier får plejevederlag i Grønland? 2. Hvad er det samlede udgift til plejevederlag i Grønland? 3. Hvad er den økonomisk konsekvens for det offentlige, hvis man gjorde plejevederlag skattefrit? 4. Plejevederlag kan forhøjes op til 700 %, hvis man nedsætter det til 500 %, hvad vil det koste? 5. Mindstebeløbet på plejevederlag er 5.518 kr., hvad vil det koste hvis dette forhøjes til 7.518 kr.? 6. Hvad er satsen for lommepenge til plejebarnet til indkøb af tøj mm.? 7. Hvad koster det, hvis man forhøjer plejebarnets lommepenge, indkøb af tøj med op til 75%? 8. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige? 9. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for det private erhvervsliv? 10. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for borgerne? Emanuel Nûko, Naleraq Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
031.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut delegeret myndighedsopgaver til andre enheder og/eller virksomheder udenfor Centraladministrationen? Hvis en ekstern delegation har fundet sted: 2. Hvilke enheder/virksomheder er der tale om? 3. Hvilke sagsområder er der tale om? 4. Har Naalakkersuisut udarbejdet en bekendtgørelse om ekstern delegation? 5. Har Naalakkersuisut sikret en adgang til rekurs til den oprindeligt kompetente myndighed? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 08/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 08/02/2024
030.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvornår vil kommunikationssystemer i Tasiilaq og omkringliggende bygder bringes i orden? Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 07/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2024
029.Emanuel Nûko, Naleraq
1. Vil der i ungdomsboliger, som opføres i Tasiilaq installeres toiletter der kan skylle med vand? 2. Vil der være rindende vand? 3. Hvis ikke, vil der være mulighed for licitation for at der skal installeres skylletoilet og rindende vand? 4. Vil man i de kommende ungdomsboliger i andre byer installere skylletoilet og rindende vand? Emanuel Nûko, Naleraq Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 07/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2024
028.Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor mange familier får plejevederlag i Grønland? 2. Hvad er det samlede udgift til plejevederlag i Grønland? 3. Hvad er den økonomisk konsekvens for det offentlige, hvis man gjorde plejevederlag skattefrit? 4. Plejevederlag kan forhøjes op til 700 %, hvis man nedsætter det til 500 %, hvad vil det koste? 5. Mindstebeløbet på plejevederlag er 5.518 kr., hvad vil det koste hvis dette forhøjes til 7.518 kr.? 6. Hvad er satsen for lommepenge til plejebarnet til indkøb af tøj mm.? 7. Hvad koster det, hvis man forhøjer plejebarnets lommepenge, indkøb af tøj med op til 75%? 8. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige? 9. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for det private erhvervsliv? 10. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for borgerne? Emanuel Nûko, Naleraq Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 07/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2024
027.Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvordan sikrer Naalakkersuisut, at kommunerne overholder kravene om evaluering og dokumentation i folkeskolen i henhold til “Hjemmestyrets bekendtgørelse om evaluering og dokumentation i folkeskolen”? a. Overholder alle kommunerne disse krav? 2. Naalakkersuisut bedes redegøre for nedenstående data i perioden 2017-2023. Data bedes opdelt i de fem kommuner og må gerne fremstilles skematisk af hensyn til sammenligningsgrundlag: - Fuldførte undervisningstimer - Vikartimer - Fritimer - Sygefravær blandt lærerne - Sygefravær blandt eleverne - Fravær af anden art end sygdom 3. Hvor mange ubesatte lærerstillinger er der pt. i de enkelte kommuner? a. Hvordan er det procentuelle forhold mellem uddannede lærere og ufaglærte timelærere? (Dette svar må gerne opdeles skole for skole, alternativt kommune for kommune). 4. Hvilke konkrete initiativer og planer har Naalakkersuisut pt. igangsat på folkeskoleområdet? a. Hvilke nævneværdige ændringer er der iværksat på specialklasseområdet? 5. Naalakkersuisut svarer i et §37-spørgsmål nr.010/2024 , at der skal hentes eksterne samarbejdspartnere til evaluering af folkeskolen. Hvornår påtænker Naalakkersuisut at iværksætte evalueringen? 6. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraatit Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 02/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 02/02/2024
026.Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Har Naalakkersuisut planer om at indføre lovhjemmel til at give et sprogtillæg således, at sundhedsprofessionelle som ikke får et tolketillæg, kan forhandle sig frem til et fast beløb via deres respektive overenskomster? a. Hvilke lovgivningsmæssige forhindringer er der i dag i forhold til at give et sprogtillæg til sundhedspersonale? b. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige, såfremt det blev muligt for sundhedspersonale at få et sprogtillæg? 2. Har Naalakkersuisut planer om at udbyde sprog-kurser i grønlandsk til ansatte i sundhedsvæsenet, der taler et andet sprog end grønlandsk? a. Mener Naalakkersuisut, at det vil være hensigtsmæssigt, at alle ikke-grønlandsktalende ansatte i Sundhedsvæsenet bliver tilbudt kursus i grønlandsk eller skal der være en form for varighedskrav, således at eksempelvis vikaransatte ikke skal have et tilbud om sprogkursus? b. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige, såfremt kurser i grønlandsk skulle udbydes til alle ansatte i Sundhedsvæsenet, der ikke taler grønlandsk? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraatit Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 02/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 02/02/2024
025.Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvilke konkrete initiativer er Naalakkersuisut pt. i gang med at forberede med henblik på at forbedre forholdene for forældre til børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser? 2. Hvilke muligheder har forældre for at være støtteperson for deres egne børn med funktionsnedsættelser? a. Hvor mange forældre er i dag støtteperson for eget barn? b. Hvilke argumenter taler imod, at forældre skulle udpeges som støtteperson for eget barn såfremt forældrene selv stiller sig til rådighed herfor? 3. Hvor mange børn på landsplan afventer pt. at få en støtteperson? a. Hvor lang tid går der i gennemsnit fra tildeling af støtteperson til denne beslutning føres ud i praksis? 4. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige ved at forældre til hjemmeboende børn med funktionsnedsættelse tildeles fuld lønkompensation fra det offentlige ved behov for at gå på nedsat tid? (Der ønskes beregninger på fuld lønkompensation for nedsat tid på henholdsvis 5, 10, 15, 20 og 25 timer) 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraatit Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 02/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 02/02/2024
024.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige ved en udvidelse af forældreorloven fra 21 til 37 uger? 2. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for erhvervslivet ved en udvidelse af forældreorloven fra 21 til 37 uger? 3. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for borgerne ved en udvidelse af forældreorloven fra 21 til 37 uger? 4. Hvor stor en besparelse vil der være på daginstitutionsområdet såfremt forældreorloven udvides til 37 uger, og det dermed må forventes, at børns start i institution udskydes med 16 uger? 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 30/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 30/01/2024
023.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål 1. Hvilke administrative konsekvenser vil det medføre, hvis ordningen vedr. ESU—lån til fiskere og fangere genetableres? Spørgsmål 2. Hvilke økonomiske konsekvenser vil det medføre, hvis ordningen vedr. ESU-løn til fiskere og fangere genetableres? Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 29/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 30/01/2024
022.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål 1: Hvor mange fiskere vil få tildelt IOK i Upernavik forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 6.070 tons hellefisk? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 2: Hvor mange fiskere vil få tildelt IOK i Uummannaq forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 5.153 tons hellefisk biologernes anbefaling 5.153 tons? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 3: Hvor mange fiskere vil få tildelt i Diskobugtens forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 5.225 tons hellefisk? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 4: Har Naalakkersuisut nogle andre ideer til eller forslag til eventuelle opdeling af antal joller og kutter ud fra fiskeriloven, når dette er fuldført fuldt ud i fremtiden? Spørgsmål 5: Med et loft på 2,5% hvor mange fiskere vil få tildelt IOK, når der skønnes færreste antal jollefiskere og kuttere? a. når alle fiskere er overgået til IOK i fremtiden? Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 29/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 29/01/2024
021.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
1. Kan Naalakkersuisut specificere de nødvendige procedurer og krav, der skal opfyldes for at muliggøre direkte eksport af fisk og rejer til USA? 2. Er der særlige reguleringer eller restriktioner fastsat af Fødevarestyrelsen, som påvirker denne eksportproces? 3. Skal fisk og rejer først transporteres til Danmark, før de kan sendes videre til USA? 3a. I så fald, hvilke konsekvenser har denne dobbelte forsendelsesproces for varernes status som dansk eksportprodukt? 4. Hvilke dokumentationskrav eller certificeringer skal opfyldes for at sikre overholdelse af amerikanske importregler og -standarder? 5. Hvordan påvirker eventuelle toldsatser eller handelsaftaler mellem Grønland og USA direkte eksportmulighederne for fisk og rejer? Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 26/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2024
020.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål: 1. Ved slutningen af 2022 var der seminar vedr. kunst og kultur. Efterfølgende skulle samarbejdsgruppe, som skulle komme med anbefalinger, anbefale 10 prioriterede indstillinger til Naalakkersuisoq. Hvad indeholder disse ti anbefalinger? 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut mht. disse 10 anbefalinger/indstillinger? 3. Har Naalakkersuisut andre bemærkninger til sagen? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2024
019.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. I Selvstyrets bekendtgørelse vedr. Inatsisaartuts lov om alderspension § 10, stk. 2 er der loft på alderspensionistens årlige indkomst, såfremt alderspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst overstiger et bestemt beløb. Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have, hvis man fjerner indkomstsloften for alderspensionister? a. Jeg ønsker redegørelse for økonomiske og administrative konsekvenser, hvis man fjerne indkomstloften for enlige pensionister. b. Jeg ønsker redegørelse for økonomiske og administrative konsekvenser, hvis indkomstsloften fjernes for alderspensionister med partner. 2. Mener Naalakkersuisut, at personer over 67 år kan arbejde uden indkomstsloft og dermed bibeholde deres fulde pension? a. Hvis svaret er ja, hvorfor? b. Hvis svaret er nej, hvad er begrundelsen herfor?? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 26/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2024
018.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål 1: Hvor mange medlemmer af Naalakkersuisut, hvor mange embedsmænd i Departementer var på en betalt rejse til Stavanger under håndbold VM for kvinder? Spørgsmål 2: Hvilke medlemmer af Naalakkersuisut var i Stavanger? Spørgsmål 3: Hvilke udgifter havde Landskassen i forbindelse med verdensmesterskaber i håndbold for kvinder for medlemmer af Naalakkersuisut samt deres embedsmænd? 1 Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 25/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2024
017.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Partii Naleraq
1. Hvorfor er beregningen af alderspension uanset ægtefællens indkomst ikke sat i kraft pr. 1. januar 2024 ? 2. Hvorfor kan enlige pensionister ikke længere får udbetalt pensionstillæg, trods de tidligere har fået det udbetalt ? 3. Gælder forsørger forpligtelsen stadigvæk for de ældre ? Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Partii Naleraq

Modtaget: 24/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 24/01/2024
016.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Naalakkersuisut har i oktober 2023 oplyst at der er nedsat en fælles arbejdsgruppe med relevante departementer og KNI for at afklare fremtiden for Neqi. Hvornår kan det forventes, at arbejdsgruppen kommer med afklaring, og evt. anbefalinger, om Neqis fremtid? 2. Mener Naalakkersuisut, at Neqi A/S skal forsætte med at være et sæsonbaseret virksomhed i fremtiden? 3. Hvor mange sæsonmedarbejdere og fastansatte har der været i Neqi A/S i 2023? 4. Har Neqi A/S været nødsaget til at afskedige fastansatte i slutningen af 2023 og i starten af 2024? A) Hvis ja; hvad er årsagen til afskedigelserne? 5. Har Naalakkersuisut andre oplysninger der vedrører Neqi A/S sagen? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/01/2024
015.Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Kan jeg modtage støtte, hvis jeg ønsker at gå på efterskole i Færøerne? A. Hvis ja, hvilke efterskoler kan modtage støtte? B. Hvis nej, hvorfor kan jeg ikke modtage støtte for et efterskoleophold i Færøerne? 2. Vil Naalakkersuisut arbejde for, at yde støtte for dem der ønsker at gå på efterskole i Færøerne A. Hvis nej, hvorfor? B. Hvis ja, hvornår vil man kunne modtage støtte? 3. Har Naalakkersuisut andet at tilføje sagen? Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
014.Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
1. Hvorfor er der givet støtte til kun nogle fangere og fiskere i en situation, der ligner en naturkatastrofe? 2. Hvorfor gives der ikke støtte til fangere og fiskere i Tasiilaq og dens bygder? Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
013.Najaaraq Møller, Siumut
1) Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til Socialstyrelsens tilsyn af kommunernes sagsbehandling af akutanbringelser af udfordrede børn? 2) Hvilke planer har Naalakkersuisut for styrkelse af det kommunale tilsyn og tilsyn med døgninstitutioner? 3) Har Naalakkersuisut planer omkring sagsbehandlingen forbedres i kommunerne, herunder for: a. Akutanbringelsessager b. Boliggodkendelser for akutanbringelser for børn c. Professions tilsyn af dem, som passer akut anbragte børn d. Handlingsplan for akutanbragte børn 4) Kender Naalakkersuisut til andre turistvirksomheder eller andre virksomheder, som har samme ”underafdelinger” til at passe udfordrede børn som er anbragt uden for hjemmet, og uden faglig relevant uddannelse eller resurser? a. Hvis ja, hvad er Naalakkersuisuts holdning til det? b. Er der hjemmel til, at kommunerne kan placere udfordrede børn vilkårligt og uden professionel hjælp? 5) Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at børnehjemmenes personale ikke har en faglig relevant uddannelse til at kunne passe børn i sorg og krise? 6) Agter Naalakkersuisut med den aktuelle sag at sætte Kommuneqarfik Sermersooq under administration og indtil forholdende vedr. anbragte børn bliver bragt i orden? Najaaraq Møller, Siumut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
012.Najaaraq Møller, Siumut
1) Hvilke kandidatuddannelses tilbud er der for professionsbachelorer uddannet lærere og pædagoger i Ilisimatusarfik? 2) Har Naalakkersuisut planer om at starte en pædagogisk kandidatuddannelse i Ilisimatusarfik? a. Er der kendskab fra Naalakkersuisuts side, om der er en igangværende udarbejdelse af studieordnings til et pædagogisk kandidatsuddannelse? b. Hvis ja, hvilken kandidatuddannelses retning er der planer om? c. Hvis ja, hvad er grundlaget for den beslutning og hvem vil kunne søge ind på uddannelsen? d. Hvis ja, hvad forventer man Uddannelses i det hele taget vil koste? 3) Er det rigtigt, at studieordningen først skal fremgå i Ilisimatusarfiks hjemmeside i to år, hvis Ilisimatusarfik vælger at tilbyde uddannelsen? a. Hvis ja, hvad er grundlaget for at studieordningen skal kunne tilgås i Ilisimatusarfiks hjemmeside? Og, kan det ændres, at uddannelsen kan startes lige så snart, studieordningen og det praktiske er klar? Najaaraq Møller, Siumut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
011.Najaaraq Møller, Siumut
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut om initiativer for nation opbygning i forbindelse med forberedelser til Grønlands overgang til selvstændighed? 2. Har Naalakkersuisut, udover udkast til en forfatning, planer om koordinerende indsatser for overgangen fra Selvstyre til selvstændighed hvad angår kulturlivet, uddannelser, samfund, sprog, forsvar og lign.? Najaaraq Møller, Siumut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
010.Najaaraq Møller, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om en evaluering af Atuarfitsialak? a. Hvis, hvornår påregnes det at ske? b. Hvad regner man med det vil koste? 2. Hvis Naalakkersuisut ikke har planer om en evaluering af Atuarfitsialak, hvad er så begrundelsen? Najaaraq Møller, Siumut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
009.Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Hvad er status på arbejdet med at flytte jern og metalskolen til Sisimiut? 2. Hvis redegørelsen om at flytte skolen er blevet lavet færdigt, hvornår vil den blive delt ud til Inatsisartut? 3. Er det stadigvæk Naalakkersuisuts intention at flytte skolen til Sisimiut? Siverth K. Heilmann, Atassut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
008.Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad og hvilke årsager er der til, at Naalakkersuisut lovning om at yde hjælp til fiskere og fangere, der ekstra ordinært trænger til hjælp i slutningen af året 2023 endnu ikke er fuld ført ? 2. Naalakkersuisut bedes redegøre for, om fiskere og fangere får økonomisk hjælp ? 3. Hvornår gennemføres hjælpen, såfremt der ydes hjælp ? 4. Hvilke krav fremsættes der for at opnå kan opnå ydelse, såfremt ydelsen gennem føres ? 5. Hvilke byers og bygders fiskere og fangere er på tale, såfremt ydelsen gennem føres ? 6. I hvilken omfang og hvor længe ydes der hjælp, såfremt ydelsen gennem føres ? 7. Hvilken sagsproces forventes der anvendt ? 8. Hvordan fordeles ydelsen, såfremt ydelsen gennemføres ? 9. Ydes der ekstra tilskud til familier med børn, såfremt ydelsen gennem føres ? 10. Ydes der ekstra tilskud til husleje, varme og el omkostninger, såfremt ydelsen gennem føres ? 11. Ydes der ekstra tilskud til hundefoder til fiskere og fangere, såfremt ydelsen gennem føres? 12. Har Naalakkersuissut planer om at udføre planstrategi, såfremt der i fremtiden vises behov for hjælp til fiskere og fangere ? 13. Hvornår forventer Naalakkersuisut at være parat med planstrategien, såfremt man agter at udføre strategi ? 14. Hvilke hjælpe foranstaltninger forefindes til fiskere og fangere, der er af sygdom, uagtet hvor de bor i Grønland ? Jens NapãtôK´, Naleraq Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
007.Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Hvor langt er Naalakkersuisut nået ift. redegørelsen ang. flyvninger til og fra Kangerlussuaq? Hvornår vil redegørelsen stå færdigt? 2. Hvilke virksomheder har Naalakkersuisut indtil videre forhørt sig med, der driver handel i og gennem Kangerlussuaq ift. udarbejdelsen af redegørelsen? 3. Vil turistfly inkl. atlantfly, stadigvæk kunne lette og lande i Kangerlussuaq i 2025 samt i fremtiden? Siverth K. Heilmann, Atassut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 17/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2024
006.Bjørk Lange Olsen, Demokraatit
1. Hvor mange penge (rejse, ophold, dagpenge med videre) har Naalakkersuisut brugt på at sende politikere og embedsfolk til VM i håndbold for kvinder? a. Hvor mange politikere har Naalakkersuisut sendt afsted? b. Hvor mange embedsfolk har Naalakkersuisut sendt afsted? 2. Har Naalakkersuisut planer om at tildele Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat (TAAK) et ekstraordinært tilskud, så underskuddet på at deltage til VM ikke går ud over forbundets andre aktiviteter? 3. Har Naalakkersuisut aktuelle planer om at øge den offentlige støtte til eliteidræt? 4. Har Naalakkersuisut aktuelle planer om at øge den offentlige støtte til sport og idræt for børn og unge? 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Bjørk Lange Olsen, Demokraatit Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Modtaget: 17/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2024
005.Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvor mange penge om året budgetterer Royal Arctic Line A/S med at bruge på at købe CO2-kvoter som følge af, at EU har besluttet at indføre det såkaldte Emissions Trading System (ETS) på søtransport til og fra EU og EØS? a. Er Naalakkersuisut enig med Demokraatit i, at det må forventes, at denne udgift vil medføre stigende forbrugerpriser? 2. Hvilke konkrete initiativer (udover at sejle langsommere) vil Royal Arctic Line A/S og Naalakkersuisut iværksætte med henblik på at udlede mindre CO2 således, at udgifterne til køb af CO2-kvoter vil blive så lave som muligt? 3. Har Naalakkersuisut konkrete planer om nogle former for kompensation til erhvervslivet som følge af køb af CO2-kvoter for at undgå, at regningen ender hos de grønlandske forbrugere? 4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 16/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 16/01/2024
004.Lars Poulsen, Siumut
1. Hvad er status på markedsundersøgelsen af priskonkurrencer på dagligvarer? Lars Poulsen, Siumut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 16/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 16/01/2024
003.Nivi Olsen, Demokraatit
1. Hvilke initiativer har Naalakkersuisut iværksat for at skabe rammer for at afhjælpe manglen på grønlandsksprogede journalister i KNR? 2. Hvor mange arbejdsgrupper er der pt. nedsat i forhold til KNR? a. Hvilke emner arbejder disse arbejdsgrupper med? b. Hvornår kan vi forvente, at arbejdsgrupperne fremlægger deres anbefalinger? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Nivi Olsen, Demokraatit Nivi Olsen, Demokraatit

Modtaget: 15/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 15/01/2024
002.Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at stoppe import af mikroplastikholdige produkter/varer? 2. Har Naalakkersuisut planer om at stoppe import af artikler/varer tilsat farve og parfume til rengøring, rensning og tøjvask? 3. Har Naalakkersuisut allerede planer om begrænsning af varer i plastikemballage, i pap eller dåser? 4. Hvilke områder, hvor plastik indgår i import, lægges der planer om? Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 12/01/2024
001.Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvilke virksomheder og organisationer har leveret baggrundsinformationer til det forslag til fiskerilov, der pt. er i høring? a. Har andre end embedsmænd i i Fiskeridepartementet indgået i udarbejdelsen af tekst til forslaget inklusiv bemærkninger med videre? 2. Er Naalakkersuisut enig med Demokraatit i, at fiskeriet herhjemme bør være så effektivt og indbringende som muligt? a. Hvordan mener Naalakkersuisut, at forslaget til fiskerilov fremmer et effektivt og indbringende fiskeri? 3. Hvis forslaget til fiskerilov bliver vedtaget i sin nuværende form, så vil Polar Seafood Greenland miste et stort antal kvoter. Har Naalakkersuisut i den forbindelse indhentet tal fra Polar Seafood Greenland, der viser konsekvenserne og effekterne heraf for såvel virksomheden som for samfundet? a. I afkræftende fald; hvorfor ikke? 4. Royal Greenland A/S bliver generelt undtaget for en række af de tiltag, som lovforslaget vil indføre. Hvad er årsagen hertil? a. Det virker ligeledes til, at Royal Greenland A/S gives en række fordele frem for andre selskaber i lovforslaget. Hvad er årsagen hertil? 5. Anser Naalakkersuisut Royal Greenland A/S som en integreret del af den offentlige økonomi? a. Flere steder i lovforslaget nævnes “det offentlige” og/eller “den offentlige økonomi” med henvisning til Royal Greenland A/S og Selvstyret. Hvorfor indgår bekymringer og betragtninger omkring kommunernes økonomi ikke som en del heraf? 6. I hvor høj grad har Naalakkersuisut taget udgangspunkt i Fiskerikommissionens beregninger og analyser i udarbejdelsen af forslaget til fiskerililov? 7. Lovforslaget åbner op for, at grønlandske pensionskasser kan investere i og eje kvoter. Har Naalakkersuisut i den forbindelse undersøgt pensionsselskabernes kapacitet, samt hvorvidt det er realistisk for pensionsselskaberne at rejse den nødvendige kapital? 8. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 03/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 04/01/2024