Vælg årstal
Partier
Atassut: 14
Demokraterne: 76
Inuit Ataqatigiit: 89
Naleraq: 0
Siumut: 75
Løsgænger: 0

§ 37 Spørgsmål

99.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Var den nu fratrådte Departementschef for Finanser og Indenrigsanliggender ansat på åremålskontrakt, og hvornår var en sådan i givet fald senest indgået, og for hvor lang en periode? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 11/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
98.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Har Naalakkersuisut brudt offentlighedslovens regler om aktindsigt i behandlingen af en anmodning fra AG om oplysninger vedr. Julie Rademachers ansættelsesforhold? Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 11/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
97.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Kan Naalakkersuisut bekræfte, at der i Arktisk Råd arbejdsgruppen Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) skulle have været afholdt møde i Nuuk i år, men grundet Grønlands boykot af Arktisk Råd afholdes mødet nu i Færøerne? Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
96.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen Siumut
Har Naalakkersuisut planer om tildeling af særlige hellefiskekvoter med henblik på produktion af ræklinger? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen Siumut

Modtaget: 10/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
95.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Kan Naalakkersuisut fremlægge baggrunden for, at prisen på olieprodukter pr. 7. juni 2013 skal stige med 0,26 kroner, når oliepriserne på verdensmarkedet har været for nedadgående over det sidste halve år? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 10/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
94.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit
Har Naalakkersuisut planer om at ændre reglerne om adoption således, at forældre af samme køn allerede ved barnets fødsel kan opnå fælles forældremyndighed? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit

Modtaget: 07/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
93.Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Kan Naalakkersuisut redegøre for antallet af arbejdsledige fordelt på kommunerne, samt hvor mange arbejdsledige der har fået udarbejdet en personlig handlingsplan som påkrævet ved lov? Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
92.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
En af Jens-Erik Kirkegaards første handlinger som nyudnævnt Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked var – ifølge Jens-Erik Kirkegaard selv – at få nedsat en gruppe, der kan komme med et bud på, hvordan hans departement kan forbedre kommunikationen til offentligheden i forbindelse med råstofprojekter. Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 06/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
91.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Er det (stadig) Naalakkersuisoq for erhverv og råstoffers opfattelse, at det er for nemt at opnå råstoftilladelser her i vort land, og hvilke bemærkninger har Naalakkersuisut i øvrigt til nedenstående citat? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 06/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
90.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Inatsisartut vedtog på seneste samling at pålægge Naalakkersuisut at gøre 2014 til et særligt indsatsår mod voldtægt. Det skete på baggrund af et beslutningsforslag fremsat af Demokraterne. Hvor langt er Naalakkersuisut nået med planlægningen af indsatsåret, og hvilke konkrete initiativer påtænker Naalakkersuisut at iværksætte som en del af den ekstraordinære indsats? Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 05/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
9.Medlem af Inatsisartut Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange påbegynder og afslutter et AEU-undervisningsforløb gennem Piarersarfiit og hvor mange kommer igang med et videre uddanelsesforløb? Medlem af Inatsisartut Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 14/01/2013
89.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Hvad er årsagen til, at Naalakkersuisut har vurderet, at Selvstyrets egen kommunikationsafdeling ikke kunne varetage opgaven med at håndtere pressen frem til en ansættelse af en pressekoordinator? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 04/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
88.Medlem for Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut.
Spørgsmål: Har Naalakkersuisut planer om i forbindelse med revision af fiskeriloven af skærpe kravene til de store rejetrawlere, ikke mindst dem med dobbelt trawl, der har fået tildelt indenskærskvoter, således at disse ikke længere kan fiske indenfor basislinien eller indenfor Diskobugten? Medlem for Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut. Medlem for Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut.

Modtaget: 04/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
87.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Der er nu gået 1 måned siden jeg stillede Naalakkersuisut to simple spørgsmål til afklaring af, om Naalakkersuisuts medlemmer har efterlevet de lovkrav, som gælder for Naalakkersuisutmedlemmers opretholdelse af andre hverv og erhverv. Hvad er baggrunden for, at Naalakkersuisut endnu ikke har besvaret disse spørgsmål? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 03/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
86.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Hvilke bemærkninger giver Peqqissaasut Katuffiats seneste undersøgelse om trivsel på arbejdspladen Naalakkersuisut anledning til? Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 30/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
85.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit ataqatigiit
Behandles London Minings ansøgning i forhold til Råstofloven, Storskalaloven eller begge love? Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit ataqatigiit

Modtaget: 28/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
84.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit ataqatigiit
Den 30. april oplyste Formanden for Naalakkersuisut på et pressemøde, at man var ved at udarbejde en ny beskatningsmodel sammen med råstofindustrien. Hun oplyste samtidigt, at dette samarbejde med industrien var påbegyndt i uge 17. Hvad er begrundelsen for at inddrage råstofselskaberne så direkte i udarbejdelsen af en ny beskatningsmodel? Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit ataqatigiit

Modtaget: 28/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
83.Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Kan Naalakkersuisut bekræfte, at de 33 millioner som Naalakkersuisut vil anvende til bekæmpelse af arbejdsløshed blev bevilget under den tidligere koalition og fastsat i finansloven for 2013? Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
82.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Efter en række kritiske historier i pressen om den retspsykiatriske afdeling i Risskov blev der i februar iværksat en undersøgelse af forholdene på stedet. Nu foreligger redegørelsen. Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 28/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
81.Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Siumut
Hvad er Naalakkersuisusuts holdning til, at der i vores landbrugsområde i Sydgrønland ikke er en fastansat dyrlæge? Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Siumut

Modtaget: 25/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
80.Medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut planer for at udarbejde en strategi og handlingsplan for at afhjælpe skadevirkningerne af de store radonkoncentrationer som er i Sydgrønland og i givet fald, hvornår kan det forventes at strategien og handlingsplanen offentliggøres og igangsættes? Medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
8.Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut
Er det beløb der er udbetalt som erstatning, for de møbler som Naalakkersuisoq for boliger Jens B. Frederiksen har mistet, i forbindelse med skimmelsvamp hensigtsmæssigt i forhold til den faktiske værdi af de tabte møbler? Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut

Modtaget: 11/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 14/01/2013
79.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut ønsker at fastholde antallet af licenser til olieefterforskning på det nuværende niveau og dermed kun tildele nye licenser, hvis selskaber der i dag er aktive vælger at tilbagelevere deres licenser. Naalakkersuisut bedes uddybe årsagen til denne tilbageholdenhed med at tildele flere licenser end der findes i dag. Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
78.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er det Naalakkersuisuts opfattelse, at definitionen af råstofindtægter jf. loven om Grønlands Råstoffonds § 3, stk. 3, og Selvstyrelovens § 7 er i fuld overensstemmelse? Hvis nej bedes det anført hvor Naalakkersuisut mener at forskellen optræder. Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
77.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut
Har man tegnet søkort over fjorden ved Qaanaaq? Såfremt dette ikke er sket, hvornår agter man at tegne et søkort over området? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 22/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
76.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Hvad er status på de igangværende bestræbelser på at få ændret den gældende bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr i Grønland, således at politimesteren får mulighed for ved dispensation at forlænge den periode, hvor kørsel med pigdæk er tilladt? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 22/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
75.Medlemmer af Inatsisartut, Gerhardt Petersen, Siverth K. Heilmann, ATASSUT
Har Naalakkersuisut planer om at renovere eller sanere de ubeboede boligblokke nærmere Salliarnartaq og de ubeboede rækkehuse på Imeqvej i Maniitsoq? Medlemmer af Inatsisartut, Gerhardt Petersen, Siverth K. Heilmann, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut, Gerhardt Petersen, Siverth K. Heilmann, ATASSUT

Modtaget: 21/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
74.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut
Hvidhvaler er kvoterede og der fastsættes årligt en kvote til fangst. Fastsætter Canada også en kvote jf. aftalen mellem Grønland og Canada? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 21/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
73.Medlem af Inatsisartut Per Berthelsen, Siumut
Er der kommet nye oplysninger som har indflydelse på det allerede eksisterende beslutningsgrundlag vedrørende udvidelsen af havnen i Nuuk? Medlem af Inatsisartut Per Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Per Berthelsen, Siumut

Modtaget: 21/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
72.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Er Formanden for Naalakkersuisut klar til klart og utvetydigt at tage afstand til forsøg på fra politisk hold at blande sig i KNR’s redaktionelle beslutninger ved hjælp af trusler om fratagelse af driftstilskud? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 21/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
71.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
På forårssamlingen 2012 blev daværende Naalakkersuisut pålagt at udarbejde en redegørelse om fordele og ulemper ved regler, der begrænser svovlindholdet i skibes udledning indenfor den grønlandske 3-sømilegrænse Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
70.Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Hvad er status i dag i forhold til Inatsisartut-beslutningen fra efterårssamlingen 2011, om at Naalakkersuisut gives i opdrag at igangsætte en forfatningsforberedende/grundlovsforberedende proces? Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
7.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut om kopivarer. Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 10/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 10/01/2013
69.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. anbefalingerne fra konferencen ”Barndom under forandring – perspektiver på barnet i familien og institutionen”: Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 17/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
68.Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Agter Naalakkersuisut at udarbejde en børnerettighedsstrategi, der skal sikre at børnene kender deres rettigheder bedre? Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
67.Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut aktuelle tiltag igang i forhold til en forhøjelse af kvoterne på hellefisk i forvaltningsområderne Disko, Upernavik samt Uummannaq? Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
66.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Er Naalakkersuisut bekendt med Det Grønlandske Hus i Københavns planer om, at oprette et kollegium for grønlandske studerende i København? Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
65.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er Naalakkersuisut enige eller uenige med de eksperter der mener, at det globale marked for råstoffer er nedadgående? Der ønskes blot et kort svar på om man er ”enig” eller ”uenig”. Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
64.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut har meldt ud, at Naalakkersuisuts samlede deltagelse i Arktisk Råd er sat i bero. Indebærer det også deltagelse i Arktisk Råds arbejdsgrupper og forskningsmæssigt arbejde? Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
63.Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Hvordan vil Naalakkersuisut stramme op på kontrollen af udefrakommende arbejdskraft når man i koalitionsaftalen skriver: ”Vi skal stramme op på kontrollen af udefrakommende arbejdskraft.”? Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
62.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Agter Naalakkersuisut at genindføre skolepenge for de elever der går i de ældste klasser og hvis forældre tilhører lavindkomstgruppen? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 15/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
61.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Hvor mange selvbyggerhuse agter man at afsætte midler til, i henholdsvis 2014, 2015 samt 2016 i bygder og i yderdistrikterne? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 15/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
60.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Vil Naalakkersuisut fremover benytte de midler man får ind gennem miljøafgiften til miljøforbedringer, eksempelvis til renovering af utætte familiehuse? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 14/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
6.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut om selvforsyning af friske grøntsager med mere i Grønland. Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 09/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 09/01/2013
59.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om at ændre lægekonsultationen i Qasigiannguit og i Qeqertarsuaq, således at man ikke behøver at ringe til sundhedscenteret i Aasiaat, hvis man får brug for en læge efter kl. 16? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 13/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
58.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Hvor stort et beløb bruges der på driften af lufthavnen i Constabel Pynt ved Illoqqortoormiut om året via serviceaftalen? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 13/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
57.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Agter Naalakkersuisut at tage initiativ for at få genetableret distributionen af KNR radio på mellembølge-frekvensen langs kysten? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 13/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
56.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Hvor mange uddannelsessøgende fik afslag for deres uddannelsesansøgning i hhv. 2011, 2012 og 2013? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 07/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
55.Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit
Vil Naalakkersuisut videreføre idéen om en international ekspertgruppe, der løbende skal komme med anbefalinger og viden i forhold til, hvordan Grønland sikres, på bedst mulig vis økonomisk, i forhold til råstofudviklingen? Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 07/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
54.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
I sit svar på mit § 37 spørgsmål om uran og olie (2013-26), svarer Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer at miljøkonsekvenserne ved brydning af uran afhænger af, hvor stor en påvirkning af miljøet Selvstyret vil tillade. Kan Naalakkeruisoq for Erhverv og Råstoffer løfte sløret for hvor stor en påvirkning af miljøet Selvstyret vil tillade? Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
53.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Under den forgangne valgkamp, kæmpede vi alle Siumuts kandidater for at fremføre, at vi ønsker at skabe flere arbejdspladser på fiskeproduktionsområdet, ligesom vi fremførte ønsker at fiskerne skulle få bedre priser på de fisk de indhandler, ligesom vi især kom med ytringer om, at især fiskerne i Nordgrønland skulle sikres bedre indhandlingspriser. Hvilke initiativer agter Naalakkersuisut at igangsætte, for at opnå disse mål? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 02/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
52.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende beslutningen om at lade de maritime uddannelser forblive decentrale på kysten: Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 02/05/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
51.Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Fiskere- og fangere i Aasiaat med større eller mindre fartøjer har ingen indhandlingsmuligheder for fisk. Hvilke initiativer agter Naalakkersuisut at foretage for at disse får indhandlingsmuligheder? Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 30/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
50.Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut
Man kan i koalitionsaftalen læse, at man vil sørge for en hurtig og målrettet indsats for folk der er ramt af arbejdsløshed, så disse kan få sig en beskæftigelse. Hvilke initiativer agter man at gøre i den forbindelse? Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 30/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
5.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål vedrørende eksport til Canada fra Grønland. Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 09/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 09/01/2013
48.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut
Hvilke organisationer og forbund modtager støtte via Finansloven? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 30/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
47.Medlem af Inatsisartut Jens immanuelsen, Siumut
Hvor meget støtte får fiskefabrikkerne her i landet på elektricitet pr. kW via finansloven? Medlem af Inatsisartut Jens immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens immanuelsen, Siumut

Modtaget: 30/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
46.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende naalakkersuisutmedlemmernes besiddelse af andre hverv eller erhverv: Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 30/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
45.Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit
Økonomisk Råd og Skatte- og Velfærdskommissionen har skrevet vores økonomiske situation meget klart. Det fremgår bl.a., at skal vi fortsætte med at kunne levere den velfærd vi har i dag (uden forbedringer) og med en voksende ældregruppe, kommer der i gennemsnit til at mangle en milliard hvert år frem til 2040. Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
44.Medlem af Inatsisartut, Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvad mener Naalakkersuisut med udsagnet "For at komme igang med minedriften er vi nødt til at opgive nultolerancen"? Medlem af Inatsisartut, Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
43.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Er Julie Rademacher ansat i Grønlands Selvstyre som pressekoordinator for Naalakkersuisutformand Aleqa Hammond, og hvornår er dette i givet fald sket? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut:
42.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvordan vil Naalakkersuisut sikre forsyningen af vand, el og varme til landets forbrugere efter omdannelsen af Nukissiorfiit til et aktieselskab? Vil man pålægge selskabet at forsyne alle landets bosteder? Såfremt man agter at pålægge selskabet at sikre forsyningen af el, vand og varme til alle landets borgere, hvordan harmonerer dette med den handlefrihed der sædvanligvis hører til et aktieselskab? Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
41.Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke initiativer og politik har Naalakkersuisut omkring bekæmpelse af vold og ikke mindst huspektakler (vold i hjemmet), hvor børn ofte er vidner til voldsudsøvelse? Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
40.Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke planer har Naalakkersuisut i forhold til forhandlingerne med Alcoa? Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
4.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut om administrative besparelser. Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 09/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 09/01/2013
39.Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit
Agter Naalakkersuisut at videreføre initiativet NAKUUSA som er igangsat i et samarbejde med UNICEF? Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
38.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut bedes redegøre for hændelsesforløbet omkring det nedlagte professorat ved Københavns Universitet i grønlandsk retssociologi, som i perioden 2001 til 2006 blev finansieret af Kommissionen for Videnskabelig Undersøgelser i Grønland og som ellers skulle have været genoprettet efter forhandlinger mellem Københavns Universitet og Ilisimatusarfik. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
37.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut bedes redegøre for, på hvilken måde Selvstyret bidrager, enten økonomisk eller på anden vis, til det arktiske universitetssamarbejde University of the Arctic, som f.eks. Ilisimatusarfik deltager i. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
36.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvad agter Naalakkersuisut i praksis at gøre for at opnå øget åbenhed og gennemsigtighed i den grønlandske forvaltning og i det politiske arbejde? Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
35.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Hvad vil det præcist koste at genindføre det fulde rentefradrag på boliglån, herunder også realkreditlån? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
34.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvad er Naalakkersuisut holdning til arbejdet som pågår i EU regi med udarbejdelsen af et regnskabsdirektiv (EU’s regnskabsdirektiv), hvortil den danske lov, såfremt denne vedtages, ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Grønland? Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
33.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvad er Naalakkersuisuts holdning til det danske beskæftigelsesministeriums juridiske vurdering af storskalaloven i forhold til ILO konventionerne 87, 94, 98, 111 og 169? Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
32.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvad er Naalakkersuisut holdning til udmeldingerne fra den danske regering samt langt de fleste partier i Folketinget om, at nultolerancespørgsmålet vedrørende radioaktive stoffer er et Rigsanliggende. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
31.Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Før 2009 figurerede opførelsen af en kirke i Kangaatsiaq i prioriteringslisten for anlægsopgaver. Nu har Siumut dannet en regering, hvorfor jeg ønsker at få oplyst, om man igen agter at sætte opførelsen af en kirke i Kangaatsiaq på prioriteringslisten for anlægsopgaver i de kommende år? Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
30.Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Fiskere og fangere i Aasiaat har nu i flere år været uden indhandlingsmulighed og derfor kun har sat deres lid til den indkomst de har kunnet hente ved det lokale bræt, selv om der i byen findes et rejefabrik. Hvilke planer har Naalakkersuisut koalitionen for at disse kan få mulighed for indhandling? Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
3.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Hvor langt er man nået i høringen vedrørende Inatsisartuts for Naalakkersuisut pålagte opgave vedrørende FM 2012/89? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 09/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 09/01/2013
29.Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Som vi ved, er modtagekapaciteten på Royal Greenlands bygdeproduktionsanlæg af beskedent størrelse, på grund af frysekapaciteten. Hvad planer har koalitionen i forhold til indhandlingsanlæggene i bygderne i de kommende år? Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
28.Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Hvordan går det med initiativerne for at fortsætte drift af Arctic Green Foods produktionsvirksomheder? Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
27.Medlemmer af Inatsisartut Kaj Lyberth & Anders Olsen, Siumut
Hvordan agter man at strukturere passagerbefordringen til søs i Sydgrønland? Medlemmer af Inatsisartut Kaj Lyberth & Anders Olsen, Siumut Medlemmer af Inatsisartut Kaj Lyberth & Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
261.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende Royal Arctic Line A/S varsling om fragtprisstigning Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 27/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
260.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er det i tråd med gældende lovgivning, når Selvstyret i deres udbud KRÆVER at tilbud fremsendes på dansk? Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
26.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisoq for erhverv og råstof har meddelt, at man snarest agter at hæve grænseværdien for brydning af radioaktive materialer fra 60 gram pr. ton til 1000 gram pr. ton. Hvilke konsekvenser forventes denne ændring at have for miljøet og for igangværende projekter? Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
259.Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Har Nalakkersuisut planer om at forbedre tandplejeindsatsen de steder hvor der ikke er fast bemandede tandklinikker? Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
258.Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke konkrete skridt og hvilke initiativer er igangsat som opfølgning på den nationale strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland og som netop har været forelagt for Inatsisartut? Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
257.Ane Hansen og Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
I sin åbningstale sagde formanden for Naalakkersuisut at brugerviden skal sikres en plads i formålsbestemmelsen i fiskeriloven på lige fod med biologisk rådgivning. Formanden sagde også at det er vigtigt for Naalakkersuisut at kvotefastsættelser tager udgangspunkt i videnskabeligt baserede anbefalinger, herunder baseret på bæredygtighedsprincippet. Hvordan vil Naalakkersuisut i praksis forvalte den foreslåede § 1, stk. 2 i fiskeriloven? Ane Hansen og Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Ane Hansen og Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
256.Kuupik V. Kleist og Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut har ikke svaret på spørgsmål 1 i § 37 spørgsmål nr. 236. Derfor skal vi endnu engang anmode om et klart svar på om det er Greenland Holding A/S eller Greenland Venture A/S der køber Selvstyrets aktier i Grønlandsbanken. Kuupik V. Kleist og Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Kuupik V. Kleist og Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
255.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende beskæftigelsesfradrag og andre skatteforhold: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 13/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
254.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)
Følger Naalakkersuisuts administration selv de retningslinjer der er beskrevet i afsnit 1.1. i ”Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber” fra 2012? Hvilken afdeling er førsteinstans i forbindelse med kommunikationen FRA selskaberne til Naalakkersuisut og hvordan foregår kommunikation FRA Naalakkersuisut til selskaberne? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit) Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Modtaget: 12/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
253.Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. nationalteatret og tips- og lottomidler: Jens B. Frederiksen, Demokraterne Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 11/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
252.Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Hvordan går det med telepsykiatriordningen på kysten? Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
251.Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen, ATASSUT
Spørgsmål vedrørende bestyrelse, ledelse samt ansvar for hændelserne i KNI A/S. Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 06/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
250.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Kan Naalakkersuisut af- eller bekræfte, at grundlæggeren, tidligere eller nuværende ejere af Greenland Minerals and Energy Ltd. har forbindelser til organiseret kriminalitet i Australien og finansieret terrorvirksomhed i Somalia i forbindelse med et andet olie- og mineralprojekt? Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
25.Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit
Hvornår agter Naalakkersuisut at fremlægge forslag til royalty-beskatning indenfor råstofsektoren via eksisterende lovgivning? Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
249.Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Er de beregnede indtægter af salget af Grønlands Selvstyres aktier i Grønlands-banken efter effektueringen af salget indgået i deres helhed? Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
248.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er der konkrete planer om ændring af byggelovgivningen og bygningsreglementet med henblik på at sikre, at fremtidens byggerier i højere grad end i dag tager højde for udfordringerne i det arktiske klima, og at tilsynet i byggefasen øges, således at byggesjusk påtales og modvirkes? Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
247.Saxdorph Didriksen, Siumut
Under behandlingen af pkt. 26 under Inatsisartut møde den 27. november 2013 udtalte Aqqaluaq B. Egede, IA fra talerstolen, at op mod 75 % af TAC-rejerkvoterne ejes af selskaberne. De handler om rejekvoterne for indenskærs- og udenskærsfiskeri. Er dette rigtigt? Saxdorph Didriksen, Siumut Saxdorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 05/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
246.Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende nationalteatret: Jens B. Frederiksen, Demokraterne Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 05/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
245.Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Er det korrekt, at Naalakkersuisut har givet Nationalteatret tilsagn om, at de kan få dækket 3 millioner kroner fra Tips- og Lottomidlernes pulje C? Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
244.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
I svar af 29. november til Folketingets Grønlandsudvalgs spørgsmål om Inatsisartuts tilslutning til og vedtagelse af et ændringsforslag til Forslag til lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (om de såkaldt juridisk faderløse), hvor et samlet Inatsisartut henstiller til, at staten yder en form for kompensation til de juridisk faderløse som har fået fastslået faderskabet, men med forslaget afskæres fra arv eller forhindres i at få fastslået faderskabet som følge af at en sa... Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
243.Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen
Hvilke barrierer eksisterer for at homoseksuelle kan blive kirkeligt viet? Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen

Modtaget: 03/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
242.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er det korrekt at Naalakkersuisut 6 dage før høringsfristens udløb fremlagde yderligere materiale om Tanbreez projektet ved kringlerne? Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
241.Kuupik V. Kleist, Inuit Ataqatigiit
Kan Naalakkersuisut fremsende en oversigt over fastsættelsen af TAC og kvoter for en række fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium for 2013 samt en oversigt over hvilke fiskearter Naalakkersuisut i løbet af året har givet ekstrakvoter til? Kuupik V. Kleist, Inuit Ataqatigiit Kuupik V. Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 02/12/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
240.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut planlægger at bruge 13,8 millioner kroner på oprettelse af en smykkestensenhed i perioden 2015-2018. Dækker de 13,8 millioner det fulde beløb for den planlagte smykkestensenhed eller forventer Naalakkersuisut at lade True North Gems betale en del af udgifterne til enheden? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
24.Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain
Hvilke forestillinger gør Naalakkersuisut sig i forhold til den fremtidige indsats hvad angår behandling for alkohol- og narkotikamisbrug? Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain

Modtaget: 12/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
239.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. borgermøderne om Tanbreez i Alluitsup Paa og Nanortalik: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 26/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
238.Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. indlæring af grønlandsk: Michael Rosing, Demokraterne Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 25/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
237.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende etablering af kunstgræsbaner Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 25/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
236.Medlemmer af Inatsisartunut Kuupik V. Kleist og Naaja H. Nathanielsen
Kan Naalakkersuisut bekræfte, at det er Greenland Venture A/S der påtænker at købe Selvstyrets aktier i Grønlandsbanken? I bekræftende fald bedes Naalakkersuisut oplyse hvilken rolle Greenland Holding A/S spiller i den påtænkte handel? Medlemmer af Inatsisartunut Kuupik V. Kleist og Naaja H. Nathanielsen Medlemmer af Inatsisartunut Kuupik V. Kleist og Naaja H. Nathanielsen

Modtaget: 25/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
235.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
Hvor mange midler har Anlægs- og renoveringsfonden stående i dag? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 21/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
234.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut alligevel nedsat en international ekspertgruppe, der skal rådgive Naalakkersuisut om beskatningsmodeller indenfor råstofsektoren? Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
233.Evelyn Frederiksen, Siumut
Hvad er resultaterne i dag på Skolefe-ordningen der er ved at blive prøvet af i folkeskolerne? Evelyn Frederiksen, Siumut Evelyn Frederiksen, Siumut

Modtaget: 20/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
232.Saxdorph Didriksen, Siumut
Man forventer at bruge og udlede 72.000 tons kemikalier ved mineraludvindingen i Isukasia, Godthåbsfjorden. Disse kemikalier skal efter planen udledes i naturen; til søerne og elvene. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at undgå, at miljøet bliver forurenet ved udledning af disse kemikalier? Saxdorph Didriksen, Siumut Saxdorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 20/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
231.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om, at støtte dem der ønsker at producere tørrede fisk, for på denne måde at bidrage til en øget selvforsyning? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 20/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
230.Saxdorph Didriksen, Siumut
Hvor agter man at smide vandet ud der bliver brugt som ballast på skibene der skal sejle til Godthåbsfjorden? Saxdorph Didriksen, Siumut Saxdorph Didriksen, Siumut

Modtaget: 18/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
23.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut
Har man planer om at uddelegere opgaven om udstedelsen af hellefiskelicenser til kommunerne? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 09/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
229.Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende KNI A/S Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 18/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
228.Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. afholdelse af valg med mere: Michael Rosing, Demokraterne Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 18/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
227.Ruth Heilmann, Siumut
Hvilke forbedringer vil den nye atlantkaj i Nuuk medføre for de andre havneanlæg på kysten? Ruth Heilmann, Siumut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 15/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
226.Jens Immanuelsen, Siumut
Hvad agter Naalakkersuisut som ejere, at foretage sig for det personale i KNI, der føler sig forfulgte? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 15/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
225.Naaja H. Nathanielsen
Hvad er begrundelsen for at Naalakkersuisut ikke ønsker at støtte Filippinerne med nødhjælp? Naaja H. Nathanielsen Naaja H. Nathanielsen

Modtaget: 15/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
224.Hans Enoksen, Siumut
Hvad gør man med de små hellefisk der bliver fisket op under udenskærs hellefisk fiskeri? Bliver det smidt ud eller bliver det produceret med henblik på eksport? Hans Enoksen, Siumut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 14/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
223.Hans Enoksen, Siumut
Hvornår agter Naalakkersuisut at forhøje kvoterne for fartøjer over 6 meter, der fisker efter hellefisk? Hans Enoksen, Siumut Hans Enoksen, Siumut

Modtaget: 14/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
222.Kristian Jeremiassen, Siumut
Agter Naalakkersuisut at nedsætte flybilletter i forbindelse med indgåelse af den næste serviceaftale for beflyvningen af Qasigiannguit og Qeqertarsuaq? Kristian Jeremiassen, Siumut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 11/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
221.Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende automatisk beregning af alderspension: Jens B. Frederiksen, Demokraterne Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 04/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
220.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Agter Naalakkersuisut at arbejde på at Grønland tilslutter sig Aarhuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltage i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet? Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
22.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut
Har man viden om at der i Koorornarsuaq nord for Tugtulissuaq er et rensdyrbestand? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 09/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
219.Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Jeg skal hermed spørge Naalakkersuisut om der er gjort en indsats for at følge op på og føre tilsyn med folkeskoleloven. Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 02/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
218.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
I svar på § 37 spørgsmål nr. 54/2013 svarer Naalakkersuisut på spørgsmål om, hvorvidt befolkningen er inddraget nok i beslutningsprocessen om ophævelsen af nul-tolerancen vedrørende radioaktive mineraler, at ”Naalakkersuisut vil gennemføre en række borger- og interessentinddragelsesaktiviteter. Disse vil blive offentliggjort inden for de første 100 dage af den nuværende regeringsperiode, som startede den 5. april 2013. Naalakkersuisut vil således inddrage befolkningen i formuleringen af politikk... Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/11/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
217.Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Naalakkersuisut har i et § 37 svar til mig (212/2013) oplyst, at Naalakkersuisut har givet Nanoq Beer en tilladelse til i 2011 at eksportere 48.000 liter vand. Skal svaret forstås sådan, at Nanoq Beer ikke havde tilladelse til eksport af vand i 2012 og 2013? Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 31/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
216.Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Kan Naalakkersuisut gøre rede for årsagerne til lukningen af bryggeriet Nanoq Beer Greenland Aps i Narsaq? Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
215.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Deler Naalakkersuisut Naalakkersuisoq for Sundhed og infrastrukturs opfattelse af, at befolkningen i Grønland ikke længere kan betegnes som et oprindeligt folk? Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
214.Kristian Jeremiassen, Siumut
Jeg vil gerne vide hvad Naalakkersuisut har planer for de næste år angående tilskud til ICC. Kristian Jeremiassen, Siumut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 28/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
213.Kristian Jeremiassen, Siumut
Hvorfor går der så lang før der gives licenser til at fiske efter torske og hellefiske? Kristian Jeremiassen, Siumut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 23/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
212.Andreas Uldum, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Nanoq Beer: Andreas Uldum, Demokraterne Andreas Uldum, Demokraterne

Modtaget: 23/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
211.Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til sagen om uberettiget afskedigelse af Selvstyrets Retschef: Jens B. Frederiksen, Demokraterne Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 22/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
210.Kristian Jeremiassen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer for at give tilskud til hundeslædeforbundet Qimussertartut Kattuffianut? Kristian Jeremiassen, Siumut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 22/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
21.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut
Hvor mange krydstogtskibe der har pligt til at betale havneafgift sejler ind i fjordene, frem for at ligge til kaj langs kysten? Er disse skibe også forpligtet til at betale havneafgift? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 09/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
209.Kristian Jeremiassen, Siumut
Hvornår vil man forhøje fangst af hvalrosser i Qaanaaq området? Kristian Jeremiassen, Siumut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 22/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
208.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
I ”Rapport om udvinding og eksport af uran” fremgår det, at Grønland (og Færøerne) ikke er omfattet af Det Internationale Atomagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologisk nødstilfælde, hvis formål er, at ”skabe rammer for hurtigt at kunne etablere et velkoordineret internationalt samarbejde i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde”. På hvilken måde sikres det på nuværende tidspunkt, at Grønland får den nødvendige bistand såfremt der ske... Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 21/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
207.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut bedes bekræfte, at Naalakkersuisoq for Råstoffer udtalte sig fejlagtigt i KNR debatten den 15. oktober om ophævelsen af nultolerancen. Naalakkersuisoq for Råstoffer demonstrerede en grundlæggende og afgørende mangel på viden om konsekvensen af sit eget beslutningsforslag. Flere gange fastslog Naalakkersuisoq således, at Inatsisartut alene skal stemme om at tillade uranbrydning som biprodukt. Dette er åbenlyst forkert og Naalakkersuisut bedes straks sende en præcisering ud, så bef... Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
206.Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende forhøjelsen af de kystnære krabbekvoter i Sisimiut og Nuuk-Paamiut: Jens B. Frederiksen, Demokraterne Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 16/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
205.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Hvornår regner man med at fiskernes viden kommer i anvendelse på lige fod med havbiologernes viden? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 15/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
204.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Formanden for Naalakkersuisut udtalte ved en konference i Reykjavik, Island, den 12. oktober i år, at en ophævelse af nul-tolerancen vedrørende brydning og eksport af uran: “ .. WILL (…) PAVE THE WAY FOR GREENLAND IN A NOT-SO-DISTANT FUTURE TO BECOME A SIGNIFICANT URANIUM EXPORTER – AMONG THE WORLD’S TOP-10 OR POSSIBLY TOP-5”. Hvilke specifikke uranforekomster talte formanden for Naalakkersuisut om i denne udtalelse? Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
203.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Formanden for Naalakkersuisut udtalte under debatten om punkt 106 - Naalakkersuisuts forslag om at ophæve nul-tolerancen vedrørende uran og andre radioaktive mineraler - torsdag den 10. oktober i år, at Inuit Ataqatigiit og Demokraterne måtte svares hårdt på deres kritik af det nuværende Naalakkersuisut, da de, ifølge formanden for Naalakkersuisut, allerede i 2012 havde givet et selskab tilladelse til udvinding af uran (”Utimut sakkortunerpaamik utertiffigitittariaqarput akuersissummik piiaaniss... Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
202.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Er der planer for at åbne op for narhvalfangst med garn i bestemte steder? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 15/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
201.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Er der planer for at forlænge rensdyrjagtsæsonen? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 15/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
200.Jens Immanuelsen, Siumut
Har der været offentlig høring da de tidligere Naalakkersuisut fra 2009 til 2013 godkendte efterforskning i Kvanefjeldet ved Narsaq? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 14/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
20.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut
Hvilke lande eksporterer Great Greenland A/S sælskind til og hvilke andre lande har man planer om at eksportere til? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 09/04/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
2.Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut
Hvornår kan jeg forvente, at man udskifter distriktshelikopteren i Diskobugten, Bell 212 med en anden type? Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 09/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 09/01/2013
199.Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen
Jeg skal bede Naalakkersuisut genbekræfte det tidligere svar til mig, da det lader til at der nu kommer modstridende oplysninger fra Naalakersuisut. Kan Naalakkersuisut genbekræfte at Naalakkersuisut agter at kontakte den danske stat for at ændre i kriminallovens paragraf 77, stk. 1 nr. 2 SAMT paragraf 78, stk. 1 og 2? Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen

Modtaget: 14/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
198.Kristian Jeremiassen, Siumut
Vil annulleringen af lønudbetaling inden jul fortsætte som gældende? Hvis der vil ske en lønudbetaling inden jul, hvem vil det i så fald gælde for? Kristian Jeremiassen, Siumut Kristian Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 15/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
197.Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende ansættelsen af Svend Hardenberg som departementschef: Jens B. Frederiksen, Demokraterne Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 04/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
196.Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende Svend Hardenbergs redegørelse vedr. hans afgang som energidirektør i Nukissiorfiit. Jens B. Frederiksen, Demokraterne Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 03/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
195.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Hvad har Naalakkersuisut af planer, for udviklingen af fiskeriet, som er det vigtigste erhverv i Grønland? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 02/10/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
194.Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Hvor stor en spredning er der mellem fiskernes indkomster for i år, opgjort kommunevis? Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
193.Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Er der eller har der været nogen form for dialog om samarbejde med USA om uran og andre radioaktive materialer? Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
192.Evelyn Frederiksen, Siumut
I dag har kvinderne mulighed for, at blive undersøgt for livmoderhalskræft hver tredje år. Denne giver mulighed for at opdage en eventuel kræftsygdom i tide og dermed starte en forebyggelse inden kræften breder sig i kroppen. Er der muligheder for, at starte op for en behandling her på Grønland? Evelyn Frederiksen, Siumut Evelyn Frederiksen, Siumut

Modtaget: 27/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
191.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut anmodet Rådet for Grønlands Retsvæsen om at tage stilling til mit forslag om at ændre i kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, samt § 78 stk. 1 og 2, sådan som det blev lovet i et tidligere § 37 svar til mig1? Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
190.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende olieboringer i 2014. Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 25/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
19.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut om behovet for en særskilt indsats overfor unge under 25 år, der er dømt for personfarlig kriminalitet. Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 30/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 30/01/2013
189.Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann, Atassut
Med henvisning til jagtbetjentenes arbejdsvilkår stiller jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann, Atassut Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 25/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
188.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Den 19. september udsendte Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, en pressemeddelelse, der omhandler den rapport om uranudvinding, der er udarbejdet af Naalakkersuisut efter krav fra Inatsisartut, og som Naalakkersuisut har købt fra advokatfirmaet Lett, DCE og PwC. I pressemeddelelsen angiver Aleqa Hammond, at rapporten er ”uafhængig” og at rapporten dermed ikke er et partsindlæg om uran fra Grønland. Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
187.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Påtænker Naalakkersuisut at udforme en differentieret royalty således at forskellige råstoffer afgiftspålægges forskelligt. Og i givet fald hvilke kriterier vil blive lagt grund? Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
186.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Kan Naalakkersuisut bekræfte advokat Niels Hansens Damms oplysning om, at der ifølge betænkning nr. 1354 om Forholdet mellem minister og embedsmænd og ifølge betænkning nr. 1443 om Embedsmænds rådgivning og bistand ikke i sig selv er noget ulovligt eller odiøst i, at et stillingsopslag har proformalignende karakter, fordi ministeren på forhånd har udset sig en ansøger? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 24/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
185.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Kan Naalakkersuisut bekræfte, at det ville være et usagligt hensyn at ansætte en bestemt person som særlig rådgiver, i en stilling som f.eks. pressekoordinator, hvis formålet er at belønne partipolitiske fortjenester eller lignende, og at dette derfor ville kræve særlig hjemmel? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 24/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
184.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Kan Naalakkersuisut bekræfte departementschef Svend Hardenbergs oplysninger til pressen om, at det var konsulentvirksomheden Ramsdals opgave at tage referencer på kandidaterne til stillingen som departementschef? Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 23/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
183.Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende situationen for studerende, der har opbrugt deres SU: Jens B. Frederiksen, Demokraterne Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 22/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
182.Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er Naalakkersuisut enige med konklusionerne i den rapport om uranudvinding der er udarbejdet af Lett advokatfirma, DCE og PwC? Naalakkersuisut bedes redegøre for alle de punkter hvor man måtte være uenige i konklusionerne. Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
181.Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Gennem denne forespørgsel til Naalakkersuisut ønsker jeg oplyst hvornår Nalakkersuisut regner med at forhandlingerne med London Mining om selskabets royaltybetaling vil være tilendebragt? Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
180.Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Jeg spørger hermed Nalakkersuisut, hvad der ved tildeling af brydninglicens og ved indgåelse af en royaltyaftale, hvilke direkte konsekvenser man tror, der vil være for landskassen. Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
18.Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut
Hvor langt er man nået med hensyn til analyserne til etablering af lufthavn i Qaqortoq og hvornår er man færdig med analyserne? Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut

Modtaget: 28/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 28/01/2013
179.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. advokatundersøgelsen: Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 16/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
178.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. advokatundersøgelsen: Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 16/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
177.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. advokatundersøgelsen: Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 16/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
176.Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut konkrete planer om at tilrette Råstofloven, så det heraf kommer til at fremgå, at det kun tillades at bryde uran eller andre radioaktive mineraler som et biprodukt? Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
175.Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Kunne Naalakkersuisut have interesse i, at vi nedsætter et råd der har til at opgave at vurdere forslag fra udefrakommende investorer, sådan som det gøres i Australien1, hvor et politisk uafhængigt råd udarbejder anbefalinger til regeringen om udefrakommende investeringer? Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
174.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Pilersuisoq kommer med tilbudsvarer i slutningen af hver måned og det er populært hos forbrugerne, men tilbudsvarerne er ikke ens i byerne og i bygderne. I byen Kangaatsiaq tilbyder man ikke de samme tilbudsvarer som i andre byer, fordi Pilersuisoq mener at Kangaatsiaq er en bygd. Har Naalakkersuisut planer om en løsning på problemstillingen? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 13/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
173.Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om ændringer i forhold til de massive genudsendelser på KNR TV? Nikolaj Jeremiassen, Siumut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 12/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
172.Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Der må i henhold til § 15 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald ikke ”henstilles eller henkastes nogen form for affald på privat eller offentligt område”. Omfatter dette forbud også cigaretskod? Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
171.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann aamma Gerhardt Petersen,Atassut
I hvilket omfang er der udvundet malm i Kuannersuit siden den sidste halvdel af 1950´erne af Risø? Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann aamma Gerhardt Petersen,Atassut Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann aamma Gerhardt Petersen,Atassut

Modtaget: 12/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
170.Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Departementschef Svend Hardenbergs pressemeddelelse og udtalelser til AG vedr. advokatundersøgelse om personalesagerne, der involverer tidligere retschef Andreas Salmony og kommende pressekoordinator Julie Rademacher: Palle Christiansen, Demokraterne Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 11/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
17.Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut
Spørgsmål til Naalakkersuisut om muligheder for at optimere indsamlingen af data om tilrejsende til Grønland med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget for at evaluere indsatserne på turismeområdet. Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut

Modtaget: 23/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 23/01/2013
169.Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende omfordelingen af kommunernes bloktilskud: Palle Christiansen, Demokraterne Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 11/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
168.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
Da offentlig støtte til renovering af Boligstøtte-huse igen er blevet en mulighed fra år 2013, vil jeg gerne vide om hvorvidt denne mulighed benyttes. a) Hvor mange ansøgninger om renovering har man modtaget indtil nu? b) Hvordan er fordelingen på de godkendte og afviste ansøgninger? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 11/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
167.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisut bedes redegøre for den juridiske betydning ved en principiel ophævelse af nultolerancen, herunder hvilke eventulle ændringer blandt andet af Råstofloven en sådan ophævelse vil kræve. Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
166.Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer overvejer en folkeafstemning i Narsaq om miljørapporten der vedrører Kvanefjeldprojektet1. Hvilke overvejelser lægger bag beslutningen om kun at høre borgerne i Narsaq. Hvad er de specifikke begrundelser for at borgerne i hele landet ikke skal høres om miljørapporten? Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
165.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
I en rapport om forsøgsfiskeri efter bl.a. makrel, som  Departementet for fiskeri, Fangst og Landbrug har modtaget i januar 2013 anbefales det iværksætte forsøgsfiskeri efter makrel på vestkysten, med henblik på at kunne afklare hvor bestanden/ bestandene stammer fra. Fiskens oprindelse kan få stor betydning for Grønlands fremtidige forhandlingsposition i de internationale makrelforhandlinger. Er det korrekt at Naalakkersuisut ikke har fulgt denne anbefaling i 2013, og vil Naalakkersuisut i give... Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 10/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
164.Jens B. frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende afhændelse af Selvstyrets boliger via Illuut A/S: Jens B. frederiksen, Demokraterne Jens B. frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 09/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
163.Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Er der planer om at genoptrykke og husstandsomdele pjecen om uran fra 2010 forinden der træffes en beslutning om at ophæve nultolerancen? Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
162.Medllemmer af Inatsisartut, Gerhardt Petersen og Siverth K. Heilmann, Atassut
Hvilke planer har Naalakkersuisut for de indhandlingsanlæg, som ligger uvirksomme efter AGF´s konkurs ? Medllemmer af Inatsisartut, Gerhardt Petersen og Siverth K. Heilmann, Atassut Medllemmer af Inatsisartut, Gerhardt Petersen og Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 06/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
161.Palle Christiansen, Demokraterne
Naalakkersuisuts advokat, Niels Hansen Damm, skriver i sin redegørelse på side 12 i den danske version: ”Af ansættelseskontrakten fremgår, at Andreas Salmony på tiltrædelsestidspunktet var 32 år. Andreas Salmony er dermed, mig bekendt, den yngste retschef i Hjemmestyrets og Selvstyrets historie. Undertegnede fandt, at det måtte være vanskelig for en så ung person med deraf følgende begrænset erfaring at bestride posten som retschef […]” Palle Christiansen, Demokraterne Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 06/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
160.Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende hjemløseproblematikken og genhusningscenter. Jens B. Frederiksen, Demokraterne Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 04/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
16.Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Skal det forstås sådan, at London Mining under hele sin udvinding af jernmalmen ikke skal betale royalty til Grønland? Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

Modtaget: 22/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 22/01/2013
159.Palle Christiansen, Demokraterne
Hvad er den sandfærdige årsag til, at der mere end 3 måneder efter ansøgningsfristens udløb endnu ikke er ansat en pressekoordinator? Skyldes det sommerferie og personalerokering i Formandens Departement, således som Naalakkersuisut under ministeransvar har oplyst i besvarelsen af § 37 spørgsmål nr. 134, eller skyldes det - som oplyst af Julie Rademacher til advokatundersøgelsen - at der pågår forhandlinger med fagforening om indplacering og klassificering? Palle Christiansen, Demokraterne Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 04/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
158.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Kan Naalakkersuisut bekræfte, at Erhvervsstyrelsen i Danmark har anmodet Retten i Grønland om at tvangsopløse bryggeriet Nanoq Beer Greenland ApS, som følge af, at bryggeriet ikke har overholdt årsregnskabslovens krav om indsendelse af revideret årsregnskab? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 03/09/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
157.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Findes der en aftale på skrift mellem Rigsfællesskabet og Canada om Grønlands deltagelse i Arktisk Råd og hvis der gør det, agter Naalakkersuisut så at offentliggøre denne aftale og fremsende et eksemplar til Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg? Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
156.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende klimatilpasning. Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 29/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
155.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende børne- og familieområdet samt alkoholpolitik i Tasiilaq. Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 28/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
154.Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Siverth K. Heilmann, Atassut
Hvilke hovedkonti i finansloven for 2013 er bevillinger til at fremme erhvervsudvikling og beskæftigelsen inden for alle sektorområder (f. eks. bevillinger til kommunerne, Selvstyre-ejede virksomheder m.v.)? Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Siverth K. Heilmann, Atassut Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 27/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
153.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende afhændelse af Selvstyrets boliger via Illuut A/S. Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 27/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
152.Siverth K. Heilmann, Atassut
Har Naalakkersuisut planer om  at lave en ændring for jagtperioden for rider fra 15.august – 29.februar til 15. August ‐ 31.marts fra 2014  i området Sisimiut – Nanortalik?  Siverth K. Heilmann, Atassut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 26/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
151.Palle Christiansen, Demokraterne
Hvad er baggrunden for, at der tilsyneladende ikke er offentliggjort årsberetninger fra landslægeembedet siden årsberetningen fra 2010? Palle Christiansen, Demokraterne Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 26/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
150.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit
Er Naalakkersuisut enige med Polaroil i, at selskabets sikringspolitik og en opgørelse over købte og solgte sikringer er så følsomme at de ikke skal offentliggøres. Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit

Modtaget: 23/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
15.Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Siumut
Har man haft drøftelser med bestyrelsen, ledelsen og lærerne i Savimminilerinermut Ilinniarfik (Jern- og Metalskolen) i forbindelse planerne om flytning af skolen til Sisimiut? Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Siumut

Modtaget: 22/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 22/01/2013
149.Jens Immanuelsen, Siumut
Hvornår agter man at øge hellefiskekvoten til de fartøjer der har en for lille hellefiskekvote? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 23/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
148.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er det sædvane at indhente tilbud fra flere advokatfirmaer inden en opgave tildeles? Har Naalakkersuisut planer om at sende advokatarbejde i udbud? Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
147.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Søkablet: Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit

Modtaget: 22/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
146.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Hvornår forventer Naalakkersuisut nu, at DCEs udredningsarbejde om borekemikalier bliver tilendebragt?. Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
145.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut
Bliver de kysnære fiskeres og fangeres organisation SQAPK konsulteret ved høringer, der vedrører fiskeri og fangst, sidestillet med andre organisationer? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 21/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
144.Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. kollegiebyggeri: Palle Christiansen, Demokraterne Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 21/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
143.Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut
Det tidligere Naalakkersuisut har bemyndigelse fra EM12 til at fortsætte drøftelser med Alcoa Inc. vedrørende et muligt vandkraftbaseret aluminiumsprojekt ved Maniitsoq ud fra følgende rammevilkår og betingelser: Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 20/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
142.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Hvad er baggrunden for det besynderlige krav om ”politisk tæft” i jobopslaget til stillingen som Naalakkersuisuts retschef? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 20/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
141.Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Mener Naalakkersuisut at borgere der er kritiske eller bekymrede overfor udvinding af uran skal holde igen med deres holdninger fordi Siumut er landets største parti? Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
140.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Pilu og Retschefens fyring: Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 20/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
14.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål vedrørende ordningen med boligsikring. Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 18/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2013
139.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Er Naalakkersuisut bekendt med at Tele Greenland ønsker at forstærke konkurrencen med private IT virksomheder i Grønland. Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 16/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
138.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. kollegiebyggeri. Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 15/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
137.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. anlæg af lufthavn i Qaqortoq. Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 14/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
136.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende boligpolitikken. Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraatit

Modtaget: 12/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
135.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at igangsætte for at forbedre forholdene på landets døgninstitutioner for såvel de anbragte børn/unge som for de ansatte? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 12/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
134.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Hvad er årsagen til, at der endnu ikke er ansat en pressekoordinator i Formandens Departement? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 07/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
133.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Er der i forbindelse med retschefens fratræden indgået aftale om en fratrædelsesgodtgørelse eller om fortsat udbetaling af løn i en nærmere fastsat periode, og hvor store udgifter vil dette i givet fald påføre landskassen? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 06/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
132.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
Hvor langt er man nået med licitationen vedr. færdiggørelsen af elevhjemmets bygning i Nanortalik? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 05/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
131.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Hvor mange dage gik der mellem det tidspunkt, hvor AG anmodede om aktindsigt vedr. Julie Rademachers ansættelsesforhold, og det tidspunkt hvor Naalakkersuisut imødekom anmodningen? Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 05/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
130.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Demokraternes Andreas Uldum fremsatte i 2012 et forslag til inatsisartutbeslutning som pålagde Naalakkersuisut i løbet af 2013 at udarbejde en analyse af, hvordan vi kan fremme Grønlands muligheder for at eksportere fangstdyr. Forslaget blev vedtaget, efter indstilling fra et enigt Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalg. Er arbejdet påbegyndt og hvornår forventer Naalakkersuisut at kunne forelægge analysen for Inatsisartut? Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 05/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
13.Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat
Kan enhver fra landet modtage dansk SU, såfremt de skal på viderebyggende uddannelses- eller opkvalificeringsophold, der varer mindre end et år? Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat

Modtaget: 15/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 15/01/2013
129.Medlemmer for Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Gerhardt Petersen, ATASSUT
For en række år siden monteredere man satellit sendere / modtagere på en række rensdyr omkring Qeqqata Kommunes område. Vi skal hermed forespørge om hvordan man følger med i disse samt forespørge om alle de monterede sendere virker endnu? Medlemmer for Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Gerhardt Petersen, ATASSUT Medlemmer for Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Gerhardt Petersen, ATASSUT

Modtaget: 02/08/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
128.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit
Kan Formanden for Naalakkersuisut bekræfte, at selvstyreansattes ytringsfrihed alene er begrænset af reglerne om tavshedspligt, og at de derfor – hvis blot disse regler overholdes - ikke er afskåret fra at udtale sig til pressen, politikere eller andre om kritisable eller eventuelt ulovlige forhold i Selvstyret? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraatit

Modtaget: 31/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
127.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
I forordet til ”Efterforskning og udnyttelse af uran. Redegørelsen om de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af uran i Grønland Bind 1: Landsstyrets sammenfatning” fra 2008 skriver daværende Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Kim Kielsen (Siumut) Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
126.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Hvilke anbefalinger har Naalakkersuisut d. 6. juni vedtaget om hvordan borgerne skal informeres og inddrages, når der skal planlægges råstofprojekter? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 26/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
125.Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut
Hvilken rolle forestiller Grønland sig, at få i forhold til EITI internationalt? Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut

Modtaget: 26/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
124.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
1. Agter Naalakkersuisut at indfri Siumuts valgløfte om, at alle ansatte i Grønland skal have ret til en times daglig motion i arbejdstiden, og hvornår forventer Naalakkersuisut i givet fald, at forslaget vil kunne virkeliggøres? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 24/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
123.Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann, Gerhardt Petersen ATASSUT
Hvad er omfanget af - antal og udgift til hver enkelt virksomhed - anvendelsen af rekrutterings-, konsulent- og rådgivningsvirksomheder i hver af Selvstyrets Departementer og Styrelser set i lyset af den samlede lønudgift for hver enkelt Department og Styrelse? Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann, Gerhardt Petersen ATASSUT Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann, Gerhardt Petersen ATASSUT

Modtaget: 24/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
122.Medlem af Inatsisartut Karl Kristian Kruse, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om at tildele fiskere med fartøjer på over 6 meter en minimumkvote for hellefisk? Medlem af Inatsisartut Karl Kristian Kruse, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Kristian Kruse, Siumut

Modtaget: 18/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
121.Jens B. Frederiksen, Demokraatit
1. Er Naalakkersuisut af den opfattelse, at det er etisk og moralsk forkasteligt, at ægtefællen til Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø Miiti Lynge ejer en minerallicens af typen enerets-småskala-licens til et afgrænset område? Jens B. Frederiksen, Demokraatit Jens B. Frederiksen, Demokraatit

Modtaget: 18/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
120.Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål: 1) Kan Naalakkersuisut give et oprids af den sikkerhedspolitiske rolle- fordeling mellem Danmark og Grønland i forbindelse med ophævelsen af nultolerancen. 2) Kan Danmark i tilfælde af en tvist Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
12.Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Hvornår påbegyndte man for alvor forundersøgelses- og efterforskningsaktiviteter efter mineraler hér i området ved Østgrønland? Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 15/01/2013
119.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
1. Er det Naalakkersuisuts indtryk at behandlingsforløbene på afsnit R3 under Retspsykiatrisk afdeling i Risskov er tilstrækkeligt effektive? 2. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre for at sikre effektive behandlingsforløb? Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 09/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
118.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
1) Naalakkersuisut har bebudet forslag om, at nultolerancen over for udvinding af radioaktive mineraler ophæves. Indebærer dette forslag også ophævelse af nultolerancen over for eksport af uran og andre radioaktive produkter? 2) Hvor går grænsen mellem et biprodukt og et hovedprodukt i forhold til råstofudvinding, og kan et biprodukt overgå til at blive hovedprodukt under en mines levetid? 3) Hvilke internationale aftaler skal overholdes ved hhv. eventuel udvinding af uran eller andre radioaktiv... Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
117.Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
1) Har Naalakkersuisut overvejelser om at ændre på de tidsfrister der gælder for beredskabet ved et olieudslip, herunder også for boringer af en aflastningsbrønd? 2) Naalakkersuisut har oplyst, at hverken selskaber eller organisationer har stillet krav om lempelse eller fravigelse af sikkerhedskrav i forbindelse med prøveboringer efter olie1. Har Naalakkersuisut derimod fået præsenteret mulige alternativer til eksisterende sikkerhedskrav? Hvis ja, ... Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/07/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
116.Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Kan Naalakkersuisut bekræfte, at Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 417 af 28. maj 2009, indeholder krav om at skibe der sejler indenfor den grønlandske 3 sømils grænse skal medtage en lokal kendt navigatør? Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut:
115.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
1. Er Naalakkersuisut af den opfattelse, at det er etisk og moralsk forkasteligt, at ægtefællen til Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø Miiti Lynge ejer en minerallicens af typen enerets-småskala- licens til et afgrænset område? 2. Er Formanden for Naalakkersuisut fortsat af den opfattelse, at hvis et Medlem af Naalakkersuisut eller dennes ægtefælle ejer en minerallicens, så er der tale om korruption og kammerateri? I benægtende fald udbeder jeg mig en uddybende forklaring på holdningss... Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 27/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
114.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. en eventuel lufthavn i Qaqortoq Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 27/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
113.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
vedr. Nuuk Havn Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 26/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
112.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål om hjemløse børn i genhusning: 1. Agter Naalakkersuisut i en bekendtgørelse at fastsætte minimumskrav til standarden af genhusningsboliger, som offentlige boligselskaber stiller til rådighed for personer (herunder familier med børn) som sættes ud af deres bolig – f.eks. krav om varme, el, vand og adgang til køleskab, kogeplader, vaskemaskine, toilet og bruser? Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 25/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
111.Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
1. I henhold til loven om sprogpolitik skal virksomheder, såvel private som offentlige med mindst 10 ansatte udarbejde en sprogpolitik. Har Naalakkersuisut et overblik over, hvor mange virksomheder, der indtil i dag har fremsendt et eksemplar af deres sprogpolitik til tilsynsmyndig-heden? 2. I henhold til lovens bestemmelser kan der idømmes bøder, hvis virksomhederne ikke lever op til lovens bestemmelser. Har der været udført tilsyn i form af stikprøver eller på anden vis? 3. Er der blevet udste... Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut:
110.Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Er Naalakkersuisut enige med den danske regering i, at Grønlands egen tildeling af hvalkvoter, uden om den Internationale Hvalfangstkommission, er et konventionsbrud? Hvis nej, hvad er så Naalakkersuisuts begrundelse for, at Grønland ikke begår konventionsbrud i sagen? Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
11.Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut
Er antallet af arbejdspladser blevet færre eller flere i årene 2010, 2011 og i 2012? Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut

Modtaget: 14/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 14/01/2013
109.Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Er det Naalakkersuisuts opfattelse, at der er behov for etablering af en whistleblowerordning indenfor det offentlige? Er det Naalakkersuisuts opfattelse, at ansatte i det offentlige er tilstrækkeligt informeret om deres ytringsfrihed og deres pligt til at påpege kritisable og ulovlige forhold indenfor den offentlige administration? Er det Naalakkersuisuts opfattelse, at der kan være forhold der afholder ansatte for at udtrykke kritik? Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
108.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Hvor stor var fangsten af den afsatte rejekvote i Østgrønland i 2012? 2. Hvilke initiativer agter Naalakkersuisut at igangsætte, således man får den størst mulige samfundsmæssige gevinst af rejekvoten i Østgrønland? 3. Finder Naalakkersuisut at rejekvoten for Østgrønland er af passende størrelse? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 24/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
107.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen , Siumut
Hvornår forventer Naalakkersuisut at færdiggøre byggeriet af elevhjemmet i Nanortalik? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen , Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen , Siumut

Modtaget: 24/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
106.Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Planlægger Naalakkersuisut at rette henvendelse til Justitsministeren med henblik på en ændring af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, samt § 78 stk. 1 og 2, således at de pågældende bestemmelser udvides til også at omfatte forhold begået indenfor ægteskab, parallelt med hvad der fremover vil være tilfældet efter den danske straffelov? Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
105.Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut modtaget henvendelser fra olieselskaber der ønsker at Grønland fraviger det eksisterende krav om to borerigge ved boringer? Hvis ja, bedes det oplyst hvad Naalakkersuisut har svaret. Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
104.Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisoq for ligestilling bedes uddybe sin udtalelse om, at der i dag er en ”rimelig fordeling på køn” i de selvstyreejede selskabers bestyrelser. Det bedes også oplyst, hvad Naalakkersuisoq for ligestilling vil opfatte som en ”urimelig fordeling”. Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
103.Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Hvad er konklusionerne i Naturinstituttets endelige rapport vedrørende forsøgsfiskeri efter makrel, og hvornår forventer Naalakkersuisut at offentliggøre rapporten? Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Modtaget: 13/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
102.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om at indgå serviceaftaler med andre luftfartselskaber? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 12/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
101.Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Hans Aronsen, Maliina Abelsen og Sara Olsvig
Er det korrekt at der er nedsat en dansk-grønlandsk arbejdsgruppe der arbejder med at belyse konsekvenserne af uranbrydning i Grønland? Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Hans Aronsen, Maliina Abelsen og Sara Olsvig Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Hans Aronsen, Maliina Abelsen og Sara Olsvig

Modtaget: 12/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
100.Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. aftalen mellem Pilu og Grønlands Selvstyre: Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokraterne

Modtaget: 12/06/2013
Sendt til Naalakkersuisut:
10.Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Hvilke argumenter har vejet tungest i forbindelse med beslutningen om flytning af Imarsiornermik Ilinniarfik fra Paamiut til en anden by? Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 14/01/2013
1.Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut
Spørgsmål vedrørende initiativer om forebyggelse af husspektakler og vold i Grønland. Hvilke konkrete overvejelser ser Naalakkersuisut af initiativer til, der skal supplere det igangværende forebyggelsesarbejde, deriblandt forebyggelse af husspektakler og vold i vort land, indenfor det indeværende år, og fremover? Hvornår bliver disse initiativer implementeres og hvordan vil midler til flere human ressources fordeles? Hvilke konkrete initiativer ser Naalakkersuisut til at forebygge, o... Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut

Modtaget: 07/01/2013
Sendt til Naalakkersuisut: 08/01/2013