Vælg årstal
Partier
Atassut: 6
Demokraterne: 81
Inuit Ataqatigiit: 82
Naleraq: 31
Siumut: 79
Løsgænger: 6

§ 37 Spørgsmål

99.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. hjemtagelse af områder til kommunerne: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 21/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
98.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. omkostningerne ved grønlandisering af uddannelsessystemet: Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 21/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
97.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Hvad er grunden til, at der kun er indført ét nyt forvaltningsområde (Nuuk) i forbindelse med forslag til ændring af Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk? Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 21/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
96.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvad mener Naalakkersuisut om eventuelt at ændre fastholdelses kravet til lærlinge om først at sikre praktik plads før man kan blive optaget som lærling? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 21/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
95.Medlem af Inatsisartut, Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Under skattedirektoratet: Medlem af Inatsisartut, Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
94.Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Hvilke tiltag vil der blive udført for at komme problemerne omkring vandforsyningen i Kangaatsiaq?? Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 20/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
93.Medlem af Inatsisartut, Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange psykisk syge har været tvangsbehandlede i 2016? Medlem af Inatsisartut, Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
92.Medlem af inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut
Hvad er regulariteten ved de planlagte ruter, med helikopter, i servicekontrakt områderne? Medlem af inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut Medlem af inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 20/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
91.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigit
Er det rigtigt, at der i Aasiaat øen findes kildevand? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigit

Modtaget: 16/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
90.Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Anses de systemer der benyttes i Skattestyrelsen som værende pålidelige, set i lyset af pengestrømmen i landet? Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
9.Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. undersøgelse af årsagerne til, at studerende i udlandet ikke vender hjem til Grønland: Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 05/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
89.Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Er der indikationer for, at forbruget af hash har været stigende i de sidste 5-10 år? Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
88.Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Vi ved, at når folk skal have briller, der er stærkere end en vis grænse, så træder sundhedsvæsenet til og betaler for brillerne. At man på det seneste har hævet grænsen for brilleglassenes styrke, skyldes dette forhold at Sundhedsvæsenet fattes økonomiske midler? Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
87.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
I forbindelse med § 37 spørgsmål nr. 210/2015, har man blandt andet svaret: “Nukissiorfiit er f.eks. ved at færdiggøre fjernvarmekort over de største byer.” Hvad er status på dette arbejde? Er arbejdet færdigt og uddelt? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 15/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
86.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvordan ser udviklingen ud i Selvstyreejede virksomheder, hvad angår besættelse af grønlandsk sprogede funktionær stillinger og leder stillinger ? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 15/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
85.Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut
Sikrer Mittarfeqarfiit en neutral og lige behandling af alle operatører i luftfartssystemet? Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 14/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
84.Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut
Kalaallit Airport har fået overdraget opgaven, at sørge for anlæg af lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Derudover skal der anlægges kortere landingsbaner i Ittoqqortoormiut, Tasiilaq ligesom der skal foretages forundersøgelser i Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Kangaatsiaq og ligesom der også er planer om forundersøgelser flere steder i Sydgrønland. Hvornår påtænker man, at gå i gang med disse forundersøgelser? Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 13/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
83.Medlem af Inatsisartut, Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Hvilke forholdsregler følges der på de Selvstyreejede virksomheder (for eksempel i Nukissiorfiit), når drifslederen og den administrative leder er samlevende eller ægtepar; hvilken praksis er gældende? Eller er disse forhold allerede indeholdt og eller medtaget i ansættelsespolitikken? Medlem af Inatsisartut, Nikolaj Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 13/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
82.Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Inuit
Spørgsmål til Naalakkersuisut om trafik servicekontrakterne: Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Inuit Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Inuit

Modtaget: 13/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
81.Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
På hvilke grundlag benytter man sig af 110 mm garn ifm. fiskeriet efter hellefisk? Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
80.Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut
Naalakkersuisut har blandt andet i en pressemeddelelse vedr. Kommune Kujalleq udtalt, at alvorlige mangler i kommunens forvaltning kan indebære risiko for udsatte børns liv og helbred. Hvordan vil Naalakkersuisut handle, for at sikre børns liv og helbred? Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut

Modtaget: 10/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
8.Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. misbrugsbehandling: Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 05/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
79.Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvordan prioriteres anlæggelse af nye lufthavne til fastvingede fly og forlængelse af eksisterende lufthavne ? Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 10/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
78.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Bortset fra det formelle optagelseskrav om visse dansk- og engelskkundskaber, hvilke faglige udfordringer er der for, at uddannelsessøgende, der alene behersker grønlandsk kan blive optaget og gennemføre tømreruddannelsen? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 08/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
77.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. hash på trawlere (genfremsendelse): Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 08/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
76.Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut
Bliver det Grønlandske Patienthjem i København forsynet med grønlandske madvarer fra Grønland? Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 08/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
75.Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut
Formandsdepartementet har i marts 2012 undersøgt status på: hvor mange der var beskæftiget i fiskeriet, hvilken nationalitet fiskerne havde, hvilke stillinger de udefra- kommende fiskere besad- og hvilke uddannelsesbehov fiskerne generelt har, da det er ønskeligt at disse tal gøres op til nutidige forhold (se bilag) skal jeg fremsætte følgende spørgsmål; hvordan ser det aktuelle tal ud i dag? Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut Medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 08/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
74.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvad gør Naalakkersuisut for at gøre arbejdet for menigheden i Grønland mere interessant og bedre ? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 06/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
73.Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut
Hvor høj er IT-sikkerheds standarden og kvaliteten heraf hos Naalakkersuisut? Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut

Modtaget: 06/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
72.Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut
Har Naalakkersuisut procedurer/regler for dokumenter, hvor det er nødvendigt, at der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning? Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut

Modtaget: 06/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
71.Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut
Er det sandt, at Naalakkersuisut har sat som mål at fratage eller reducere fiskerilicenser? Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 06/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
70.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. persondataloven og valgoplysninger på valg.gl: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 06/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
7.Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut
Efter miljømæssig rengøring i Dundas, hvad for nogen slags ikke miljøvenlige kemikalier der blev emballeret og deponeret ? Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut

Modtaget: 04/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
69.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Forfatningskommissionen: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 06/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
68.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Har Naalakkersuisut faste retningslinjer for at undgå uberettige føringer af hjemmehørende veluddannede og ledere i det offentlige Selvstyre ejede virksomheder og trawlere ? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 06/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
67.Medlem af Inatsisartut, Jens Immanuelsen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om, at istandsætte Patienthotellet i Ilulissat, som bruges til patienter, herunder gravide der skal føde m.m.? Medlem af Inatsisartut, Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 06/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
66.Medlem af Inatsisartut, Karl-Kristian Kruse, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om, at lade fragtordningen mamaqfragt kunne gøre sig gældende for alle bosteder i Grønland, idet denne fragtordning i dag, kun er gældende for en begrænset del af landet? Medlem af Inatsisartut, Karl-Kristian Kruse, Siumut Medlem af Inatsisartut, Karl-Kristian Kruse, Siumut

Modtaget: 02/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
65.Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut
Hvad er status for arbejdet med forberedelse af udflytning af offentlige arbejdspladser fra Nuuk til kysten? Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 02/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
64.Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Yder Selvstyret økonomiske tilskud/bidrag til årlig drift af A/S INI ? Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 01/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
63.Medlem af Inatsisartut, Laura Táunâjik, Siumut
Hvornår har man sidst ændret og revideret lovgivningen på handikapområdet? Medlem af Inatsisartut, Laura Táunâjik, Siumut Medlem af Inatsisartut, Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 01/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
62.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvormange handicappede er anbragt i danmark fra Qaasuitsup kommunia og hvormange penge anvendes der til dette formål ? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 01/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
61.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvad er årsagen til, at der er lønforskel mellem hjemmehørende og tilkaldte polititjenestemænd i Grønland, uanset samme arbejde og pligter udføres? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 31/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
60.Karl-Kristian Kruse Siumut
Hvad er begrundelserne for erfaren alkologer ikke længere har arbejdsopgaver i forbindelse med behandling af alkohol, hash og andre rusmiddel misbrugere? Karl-Kristian Kruse Siumut Karl-Kristian Kruse Siumut

Modtaget: 31/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
6.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Hvad er status på den redegørelse om individuelle varmemålere som Inatsisartut pålagde Naalakkersuisut at udarbejde i forbindelse med behandlingen af punkt 53 på Forårssamlingen 2016? Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 04/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
59.Vivian Motzfeldt, Siumut
Anser Naalakkersuisut potentialet for at udvikle data centre i Grønland som realistisk? Vivian Motzfeldt, Siumut Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 30/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
58.Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange ansøgere er der til GUX på landsbasis? Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
57.Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor i vort land er der mulighed for at uddanne personale til Fiskefabrikkerne? Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 30/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
56.Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut
Hvilke politiske mål har Naalakkersuisut sat med hensyn til brugsretten for det eksklusive og interessante landarealer for turister? Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 30/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
55.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. nødvendige reformer: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 30/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
54.Mala Høy Kuko, Atassut
Hvorledes kan Naalakkersuisut uddybe hvorfor man ikke har planer om at skabe flere ansættelser hos jagtbetjente, idet som nævnt før fra Naalakkersuisut svar at der er „nok“ jagtbetjente? Er det Naalakkersuisut opfattelse at jagtbetjente har tilstrækkelig kontrol over vort lands langtstrakte kystlinje? Mala Høy Kuko, Atassut Mala Høy Kuko, Atassut

Modtaget: 27/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
53.Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut
Overvejer Naalakkersuisut en evt. ændring af Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse? Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Modtaget: 27/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
52.Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut om den selvmordsforebyggende indsats. Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 26/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
51.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. hash på trawlere: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 26/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
50.Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut
Inatsisartut besluttede sig under FM2016, at der skal arbejdes på at etablere en talsmandsinstitution for handicappede. Hvor langt er arbejdet med at etablere handikaptalsmanden nået? Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 25/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
5.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Hvad er status på den undersøgelse om udarbejdelse af tilstandsrapporter mv. som Inatsisartut pålagde Naalakkersuisut at udarbejde i forbindelse med behandlingen af punkt 51 på Forårssamlingen 2016? Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 04/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
49.Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut
Hvordan gennemføres kontrolarbejdet med fartøjer fra udlandet og trawlere der´anløber Grønland? Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 24/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
48.Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt - Siumut
Hvilke politiske planer er der for landbrugets fremtid? Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt - Siumut Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt - Siumut

Modtaget: 24/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
47.Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut
Ansvaret for jagtbeviser og jollelicenser overdrages igen til Kommunerne, hvad skal borgerne forvente af forbedringer? Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 24/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
46.Karl Kristian Kruse, Siumut
Forværret servicekontrakt for transport, hvor meget skal det servicen blive forværret før Naalakkersuisut fremlægger en ny udbudsrunde? Karl Kristian Kruse, Siumut Karl Kristian Kruse, Siumut

Modtaget: 24/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
45.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Jeg vil gerne vide, om hvorvidt Tele Greenland A/S indsamler data på hvor mange giga/ terabyte der her i landet downloades og streames af musik- og videoindspilninger via internettet? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
44.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange nyrepatienter er indlagt på institutioner her i landet? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
43.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. det juridiske aspekt i sammenhængen mellem fund af narkotika på trawlere og tildeling af kvoter/licenser: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 23/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
42.Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
I forbindelse med indgåelse af servicekontrakterne på trafikområdet, har man da krævet acceptable vilkår/forhold for passagererne? Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
41.Medlem af Inatsisartut, Henrik Fleischer, partii naleraq
Hvor mange midler bruges der årligt på behandling af patienter i Danmark? Medlem af Inatsisartut, Henrik Fleischer, partii naleraq Medlem af Inatsisartut, Henrik Fleischer, partii naleraq

Modtaget: 19/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
40.Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke tiltag har Naalakkersuisut planer om ift. at skabe merværdi af torsken og hellefisken i Royal Greenland, bl.a. ved at producere færdigretter indenfor følgende produkter:? Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
4.Medlem af Inatsisartut, Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvilke forsikringsforhold gælder for skolelever i erhvervspraktik, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke? Medlem af Inatsisartut, Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
39.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. forfatningskommissionen Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 18/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
38.Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut om hvad vi kan gøre for at hjælpe Tasiilaq. Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 18/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
37.Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut
Hvilke planer har Naalakkersuisut vedrørende offentlig hjælp? Og hvilke reformer agter man at tage? Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 18/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
36.Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen, Siumut
Hvilke næste planer har Naalakkersuisut i forbindelse med opførelse af en stadion med halvtag “National Stadion” her i vort land/Grønland, hvor de nationale sports- arrangementer kan afholdes blandt befolkningen? Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 18/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
35.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Kan det bekræftes, at der kun aftages omkring 60 % af den energi Nukissiorfiit producerer? Forstået på den måde, at kun omkring 40 % af den energi som Nukissiorfiit producerer bliver til elektricitet, mens resten går til spilde. Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 17/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
34.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. kommunernes strategier Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 17/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
33.Jens Immanelsen, Siumut
Hvilke muligheder vil Naalakkersuisut skabe for at opnå lige ordninger for alle indhandlingssteder til indhandling af bifangst fra hellefiskefiskeriet? Jens Immanelsen, Siumut Jens Immanelsen, Siumut

Modtaget: 16/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
32.Inatsisartunut ilaasortaq, Knud Kristiansen, Løsgænger
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad er status for Illoq nutaaq? Inatsisartunut ilaasortaq, Knud Kristiansen, Løsgænger Inatsisartunut ilaasortaq, Knud Kristiansen, Løsgænger

Modtaget: 16/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
31.Inatsisartutmedlem, Knud Kristiansen, Løsgænger
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvornår regner man med, at udarbejdelsen af sektorplan for boliger bliver færdig? Inatsisartutmedlem, Knud Kristiansen, Løsgænger Inatsisartutmedlem, Knud Kristiansen, Løsgænger

Modtaget: 16/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
30.Medlem af Inatsisartut Laura Tàunâjik, Siumut
Hvad er status på de igangværende undersøgelser af isbjørnebestanden i Østgrønland: Skrider undersøgelserne frem som planlagt, og forventes de fortsat afsluttet i 2018? Medlem af Inatsisartut Laura Tàunâjik, Siumut Medlem af Inatsisartut Laura Tàunâjik, Siumut

Modtaget: 13/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
3.Medlem af Inatsisartut Ineqi Kielsen, Siumut
Er Naalakkersuisut positivt stemt for, at ved henvendelse til politiet vedrørende bekymring for savnede personer, henviser politiet til at komme med henvendelse igen en anden dag? Medlem af Inatsisartut Ineqi Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Ineqi Kielsen, Siumut

Modtaget: 03/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
29.Medlem af Inatsisartut Jens-Erik Kirkegaard, Siumut
Agter Naalakkersusisut også i makrel sæsonen 2017 kun at tillade fartøjer fra NEAFC medlemmer og såkaldte Noncotracting parties i fiskeriet? Medlem af Inatsisartut Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens-Erik Kirkegaard, Siumut

Modtaget: 13/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
288.Inatsisartunut ilaasortaq Mala Høy Kuko, Siumut
Hvilke planer har Naalakkersuisut om, at etablere mulighed for indhandling af skind til Garveriet i Tasiilaq? Inatsisartunut ilaasortaq Mala Høy Kuko, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Mala Høy Kuko, Siumut

Modtaget: 20/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 20/12/2017
287.Inatsisartuni ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvordan forventer man at prioritere bevillingerne i forbindelse med byggeri af fleksible boliger i de kommende år? Inatsisartuni ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 19/12/2017
286.Inatsisartunut ilaasortaq, Nikkulaat Jeremiassen, Siumut
Hvilke målsætninger har Naalakkersuisut i forbindelse med, at komme over vore mangeårige indhandlingsproblemer herunder ikke mindst de aktuelle indhandlingsproblemer i Kangaatsiaq´s bygder? Inatsisartunut ilaasortaq, Nikkulaat Jeremiassen, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq, Nikkulaat Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 19/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 19/12/2017
285.Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit
Hvad er årsagen til, at man gerne må eksportere vågehval/sildepisker fra Vestgrønland til Danmark, når man IKKE må eksportere vågehval/sildepisker fra Østgrønland til Danmark? Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit

Modtaget: 19/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 19/12/2017
284.Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig; Inuit Ataqatigiit
Hvad er status på Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunias initiativ på fælles planlægning af Kangerlussuaq lufthavn? Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig; Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig; Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 18/12/2017
283.Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvad er status på arbejdet med nedgraderingen af lufthavnen, jf. Inatsisartutbeslutning i 2015? Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 18/12/2017
282.Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvad er muligheder for at midler der er afsat til brug i Neqi A/S kan anvendes til brug i andre slagterier? Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 19/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 19/12/2017
281.Inatsisartunut ilaasortaq Martha Lund Olsen, Siumut
Hvis man som misbruger af alkohol og stoffer ønsker, at komme i behandling skal borgerne da stadigvæk betale for deres behandling? Inatsisartunut ilaasortaq Martha Lund Olsen, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Martha Lund Olsen, Siumut

Modtaget: 18/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 18/12/2017
280.Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit
Hvilke muligheder for offentlig hjælp har en familie, der er tvunget til at bosætte sig i Danmark for en længere periode som følge af, at deres barn har en alvorlig, behandlingskrævende sygdom? Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit

Modtaget: 15/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 15/12/2017
28.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. lufthavne: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 13/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
279.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvilke økonomiske støttemuligheder har patienter, der er nødsaget til midlertidigt ophold i Danmark i forbindelse med behandling? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 14/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 14/12/2017
278.Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Forefindes der muligheder for at afholde en samlet psykisk aflastnings sammenkomst i mindre byer og bygder for efterladte i forbindelse med pludselig dødfald ? Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 14/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 14/12/2017
277.Inatsisartunut ilaasortaq Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit
Mener Naalakkersuisut det er mest hensigtsmæssigt at fordele kvoterne for fiskeri politisk eller ved en mere objektiv vurdering? Inatsisartunut ilaasortaq Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2017
276.Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit
Naalakkersuisut bedes udarbejde en liste over samtlige byer og bygder og heri tydeliggøre, hvilke produkter på internettet, der bliver tilgængelige de forskellige steder. Listen skal ligeledes indeholde en prisoversigt over de forskellige produkter, der er mulighed for at købe de enkelte steder. Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit

Modtaget: 12/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 12/12/2017
275.Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvilke økonomiske støttemuligheder har patienter, der er nødsaget til midlertidigt ophold i Danmark i forbindelse med behandling? Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 11/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 11/12/2017
274.Inatsisartunut ilaasortaq Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit
Forventer Naalakkersuisut at være en del et fælles radiokommunikationsberedskab? Inatsisartunut ilaasortaq Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 08/12/2017
273.Inatsisartunut ilaasortaq Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke gældende samhandelsaftaler med Storbritannien har vi i Grønland indenfor fiskeri og fangst? Inatsisartunut ilaasortaq Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 08/12/2017
272.Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Hvem ejer Royal Greenlands fabrik i Kangersuatsiaq nu? Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 08/12/2017
271.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvad kan ældre, der bor sammen med deres barn eller barnebarn, gøre for at bibeholde deres fulde pension? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 06/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 06/12/2017
270.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. jobannoncer og den offentlige jobportal: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 04/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 04/12/2017
27.Medlem af Inatsisartut Jens-Erik Kirkegaard, Siumut
Hvor mange almennyttige boliger er der bygget færdig i Nuuk, de sidste 4 kalenderår? Medlem af Inatsisartut Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut Jens-Erik Kirkegaard, Siumut

Modtaget: 13/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
269.Inatsisartunut ilaasortaq, Henrik Fleischer, partii naleraq
Hvordan skal tilskud til ophugning af fartøj forstås i henhold til skattelovgivningen? Skal tilskud til ophugning af fartøj forstås som en ”gave”, hvor der ikke skal betales skat ved ophugning? Skal tilskud til ophugning af fartøj forstås sådan, at det er en indkomst som der skal betales skat af? Inatsisartunut ilaasortaq, Henrik Fleischer, partii naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Henrik Fleischer, partii naleraq

Modtaget: 04/12/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 04/12/2017
268.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 29/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2017
267.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 29/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2017
266.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 29/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2017
265.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 29/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2017
264.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 29/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2017
263.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 29/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2017
262.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 29/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2017
261.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 29/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2017
260.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 29/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2017
26.Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Hvad er de videnskabelige forudsætninger for torskekvoter der tildeles jollefiskere samt fartøjer fra 6 meter til 29 fod? Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
259.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 29/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/11/2017
258.Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing, Attaviitsoq
Er det korrekt at Departementet for Fiskeri og Fangst i starten af november 2017 genfordelte en del af hellefiskekvoterne for Nordvestgrønland og Sydvestgrønland. Og at man tildelte fartøjer som Royal Greenland er ejer eller medejer af større kvoteandele end de øvrige rederier? Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing, Attaviitsoq Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing, Attaviitsoq

Modtaget: 28/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 28/11/2017
257. Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit
Naalakkersuisut bedes udarbejde en liste over de steder, der bliver berørt af de nye regler om, at det ikke længere er tilladt at flyve i fuldstændig mørke. Listen skal indeholde de konsekvenser som de nye regler har for borgerne. Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit

Modtaget: 28/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 28/11/2017
256.Inatsisartunut ilaasortaq Henrik Fleischer, Partii Naleraq
Fra år 1979 til og med år 2016 hvor mange kroner brugte man og bruges til tolkninger og oversættelser i den offentlige administration i hjemmestyrets og selvstyrets regi. Inatsisartunut ilaasortaq Henrik Fleischer, Partii Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq Henrik Fleischer, Partii Naleraq

Modtaget: 28/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 28/11/2017
255.Inatsisartunut ilaasortaq Jess Svane, Siumut
Air Greenland som der er indgået servicekontrakt med må forlængst have vidst, at de ikke har tilladelse til at flyve i mørketiden hvorfor, at det ønskes oplyst hvorfor man ikke fra starten af har givet forbrugerne fyldestgørende information herom? Inatsisartunut ilaasortaq Jess Svane, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Jess Svane, Siumut

Modtaget: 22/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 22/11/2017
254.Inatsisartunut ilaasortaq Jens Immanuelsen, Siumut
Man anslår, at antallet af patienter, der får kræft hvert år er 170 patienter, hvorfor det ønskes oplyst, om der findes redegørelser for hvorfra disse patienter stammer? Inatsisartunut ilaasortaq Jens Immanuelsen, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 22/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 22/11/2017
253.Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvad er status på byggerier af herberger for hjemløse i hele landet? Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 20/11/2017
252.Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut
Er der nogen der på de gymnasielle uddannelser har haft Niveau A i grønlandsk og fået eksamen heri, som er startet på Universitetet? Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 17/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2017
251.Inatsisartunut ilaasortaq, Laura Táunâjik, Siumut
Hvilke aftaler er der indgået med hjemmehørende firmaer omkring køb af digitale platforme til undervisningsbrug? Inatsisartunut ilaasortaq, Laura Táunâjik, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq, Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 17/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 17/11/2017
250.Inatsisartunut ilaasortaq Jess Svane, Siumut
Hvilke tiltag har Naalakkersuisut i støbeskeen omkring lufttrafikken, som i henhold til de indgåede servicekontrakter i langt de fleste tilfælde foregår med helikopteren Bell 212 her om vinteren i mørketiden? Inatsisartunut ilaasortaq Jess Svane, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Jess Svane, Siumut

Modtaget: 16/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 16/11/2017
25.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. uddannelser på grønlandsk: Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 13/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
249.Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke formaliserede kulturelle kendetegn (kulturkanon), som alle burde kende til, har det grønlandske folk? Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 14/11/2017
248.Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut
I henhold til svarskrivelsens Bilag 1 hvoraf det grafisk fremgår hvor mange penge der bruges til konsulenter i de forskellige Naalakkersuisoq områder, vil jeg gerne have oplyst følgende: Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 14/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 14/11/2017
247.Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut
Hvor mange penge bruges der årlig til oversættelser Grønlandsk / Dansk i den offentlige administration i selvstyrets regi. Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 14/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 14/11/2017
246.Demokraatit Inatsisartuni gruppiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet: Demokraatit Inatsisartuni gruppiat Demokraatit Inatsisartuni gruppiat

Modtaget: 01/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 01/11/2017
245.Inatsisartunut ilaasortaq Mala Høy Kuko, Siumut
31. marts meddelte Naalakkersuisoq for fiskeri Hans Enoksen og borgmester for Sermersooq Kommune Asii Chemnitz Narup, at de havde indledt et samarbejde angående videreudvikling af fiskeriet i Tunu. På den baggrund har jeg spørgsmål: Inatsisartunut ilaasortaq Mala Høy Kuko, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Mala Høy Kuko, Siumut

Modtaget: 30/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 30/10/2017
244.Inatsisartunut ilaasortaq, Laura Táunâjik Siumut
Er Naalakkersuisut enige i når alkoholisme, stofmisbrug eller ludomani er vurderet som en sygdom? Inatsisartunut ilaasortaq, Laura Táunâjik Siumut Inatsisartunut ilaasortaq, Laura Táunâjik Siumut

Modtaget: 27/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2017
243.Inatsisartunut ilaasortaq Nikkulaat Jeremiassen, Siumut
Hvis man skal foretage en fordybning Nivaa kanalen øst for Aasiaat i postition 68 37’ 1N; 52 25’ 2V således at den også kan besejles ved lavvande, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for Selvstyret, kommunen og borgerne, og hvor meget vil udgifterne være. Inatsisartunut ilaasortaq Nikkulaat Jeremiassen, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Nikkulaat Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 27/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2017
242.Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut
Hvor mange uddannede medarbejdere er der i institutionen Allorfik? Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 27/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2017
241.Demokraatit Inatsisartuni gruppat
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. whistleblowerordningen Demokraatit Inatsisartuni gruppat Demokraatit Inatsisartuni gruppat

Modtaget: 27/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2017
240.Demokraatit Inatsisartuni gruppiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. stillingen som cheftandlæge: Demokraatit Inatsisartuni gruppiat Demokraatit Inatsisartuni gruppiat

Modtaget: 27/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 27/10/2017
24.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. elektronisk logbog: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 13/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
239.Inatsisartunut ilaasortaq, Jess Svane, Siumut
Den fysiske og psykiske sundhed følges som bekendt ad og jeg vil derfor gerne spørge Naalakkersuisut, om de har nogle konkrete planer om, at indføre samtaleterapi overfor patienter under hospitalsophold og deres pårørende? Inatsisartunut ilaasortaq, Jess Svane, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 23/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 23/10/2017
238.Inatsisartunut ilaasortaq Jess Svane, Siumut
Er der foretaget undersøgelser af muligheden for, at kunne foretage udsætning af moskusokser på Diskoøen ved Qeqertarsuaq? Inatsisartunut ilaasortaq Jess Svane, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Jess Svane, Siumut

Modtaget: 23/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 23/10/2017
237.Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvad agter Naalakkersuisut at foretage sig om politiets manglende opfyldelse af egne regler omkring videoafhøring af børn der er blevet udsat for seksuelle krænkelser? Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 18/10/2017
236.Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq
Det vil være interessant at få oplyst, hvilke uddannelser uddannelsesvejlederne har på GU, langs kysten? Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq

Modtaget: 16/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 16/10/2017
235.Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq
Har Naalakkersuisut planer om at lade Pilersuisoq A/S bygge forretninger i de fire vækstbyer Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq? Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq

Modtaget: 16/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 16/10/2017
234.Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut allerede godkendt Kvanefjelds projektet? Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 16/10/2017
233.Medlem af Inatsisartut, Nikkulaat Jeremiassen, Siumut
Har Naalakkersuisut planer om at etablere stopskure i form af små hytter til de rejsende i bygder der skal med helikopter om vinteren? Medlem af Inatsisartut, Nikkulaat Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Nikkulaat Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 02/11/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 02/11/2017
232.Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing Attaviitsoq
Spørgsmål til Naalakkersuisut om ændring af bemandingsregler Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing Attaviitsoq Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing Attaviitsoq

Modtaget: 16/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 16/10/2017
231.Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut
Hvor mange udgifter bruger Selvstyret på udefrakommende konsulenter? Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 13/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 13/10/2017
230.Inatsisartunut ilaasortaq, Aaja Chemnitz Larsen
Har Naalakkersuisut tal på hvor mange hjemløse der p.t. er? Inatsisartunut ilaasortaq, Aaja Chemnitz Larsen Inatsisartunut ilaasortaq, Aaja Chemnitz Larsen

Modtaget: 13/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 13/10/2017
23.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. aflyst besøg i Taiwan: Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 13/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
229.Inatsisartunut ilaasortaq Pitsi Høegh, Siumut
Idet direktøren for garveriet “Great Greenland” er flyttet til Danmark, har man da tænkt sig at slå stillingen op således, at stillingen kan besættes? Inatsisartunut ilaasortaq Pitsi Høegh, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Pitsi Høegh, Siumut

Modtaget: 16/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 16/10/2017
228.Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange pædagoguddannede personale arbejder der i Selvstyrets døgninstitutioner i dag? Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 11/10/2017
227.Demokraatit Inatsisartuni gruppiat
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. kapacitetstræk på søkablet: Demokraatit Inatsisartuni gruppiat Demokraatit Inatsisartuni gruppiat

Modtaget: 10/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 10/10/2017
226.Inatsisartunut ilaasortaq Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Hvornår bliver strategiplan for uddannelse, efteruddannelse og fastholdelse af uddannet personale i daginstitutioner færdig? Inatsisartunut ilaasortaq Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/10/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 09/10/2017
225.Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing, Attaviitsoq
Spørgsmål til naalakkersuisut vedr. tildeling af udenskærs kvoter på hellefisk og torsk. Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing, Attaviitsoq Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing, Attaviitsoq

Modtaget: 27/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 27/09/2017
224.Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Er det Naalakkersuisuts hensigt at sænkeselskabsskatten? Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 27/09/2017
223.Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvordan vurderer Naalakkersuisut status på trafikforholdene i Sydgrønland? Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 27/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 27/09/2017
222.Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing, Attaviitsoq
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. fiskerilovsforslaget: Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing, Attaviitsoq Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing, Attaviitsoq

Modtaget: 26/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 26/09/2017
221.Inatsisartunut ilaasortaq, Henrik Fleischer, Partii Naleraq
Spørgsmål vedrørende proceduren for sammenlægningen af udenskærs rejefiskerne. Inatsisartunut ilaasortaq, Henrik Fleischer, Partii Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Henrik Fleischer, Partii Naleraq

Modtaget: 20/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 20/09/2017
220.Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut
Jeg vil gerne høre om det er rigtigt, at Perorsaasunngorniat Ilinniarfiat, Socialpædagoisk Seminarium har fremsendt forslag til Naalakkersuisut om, at lukke den Decentrale Pædagog Uddannelse i Sydgrønland. Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, Siumut

Modtaget: 14/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 14/09/2017
22.Medlem af Inatsisartut Laura Tàunâjik, Siumut
Spørgsmål om plejefamiliers vederlag og dækning af udgifter: Medlem af Inatsisartut Laura Tàunâjik, Siumut Medlem af Inatsisartut Laura Tàunâjik, Siumut

Modtaget: 12/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
219.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. arvelov med mere: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 08/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 08/09/2017
218.Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing. Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. internationalt kørekort: Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing. Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Michael Rosing. Demokraatit

Modtaget: 06/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 06/09/2017
217.Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit
Er Naalakkersuisut enig i, at det er uforsvarligt, hvis der ikke konstant er en helikopterpilot til stede i Tasiilaq af hensyn til eventuelle eftersøgninger eller evakueringer? Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit

Modtaget: 04/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 04/09/2017
216.Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit
Har TELE-POST brugt sommeren på at kigge på det lokale udstyr i Tasiilaq sådan som jeg fik oplyst i svarene på spørgsmål nummer 2017-102? Jeg ønsker i den forbindelse at få oplyst, hvad TELE-Post har fået ud af disse undersøgelser. Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit

Modtaget: 04/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 04/09/2017
215.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. finansiering af lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 04/09/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 04/09/2017
214.Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvem ejer husene B-215, B-327, B-394, B-398, B-337 og B-338 i Attu? Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 31/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 31/08/2017
213.Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange personer har i henhold til § 15 i lov om forvaltning af skatter af personer nævnt i det følgende søgt om snarlig udbetaling af for meget indbetalt skat: Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 31/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 31/08/2017
212.Inatsisartunut ilaasortaq Nivi Olsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Neqi A/S og kartoffelavl: Inatsisartunut ilaasortaq Nivi Olsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Nivi Olsen, Demokraatit

Modtaget: 31/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 31/08/2017
211.Inatsisartunut ilaasortaq Nivi Olsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. frafald på efterskoler: Inatsisartunut ilaasortaq Nivi Olsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Nivi Olsen, Demokraatit

Modtaget: 31/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 31/08/2017
210.Inatsisartuni ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke spørgsmål stillede UNESCO vedrørende Kuannersuit mineprojektet i forbindelse med optagelse af arealer i Sydgrønland på UNESCO’s verdensarvs-liste? Inatsisartuni ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 28/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/08/2017
21.Ineqi Kielsen, Siumut
Har man i kvoteåret 2017 og for torskefiskeriet sørget for forarbejdsningspligt i forbindelse med indhandling af torskefangster? Ineqi Kielsen, Siumut Ineqi Kielsen, Siumut

Modtaget: 10/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
209.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. analyse fra Nationalbanken: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 25/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 25/08/2017
208.Inatsisartuni Ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut
Udfra hvilken kontekst giver man våbentilladelse til 12-årige i dag? Inatsisartuni Ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut Inatsisartuni Ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 24/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 24/08/2017
207.Debora Kleist, Inatsisartuni ilaasortaq, Inuit Ataqatigiit
Hvad agter Naalakkersuisut at gøre ved de stigende antal isbjørne der nu kommer tæt ved byerne i Sydgrønland og som borgerne anser som farlige? Debora Kleist, Inatsisartuni ilaasortaq, Inuit Ataqatigiit Debora Kleist, Inatsisartuni ilaasortaq, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 24/08/2017
206.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. navnelov og navngivning: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 22/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 22/08/2017
205.Inatsisartunut ilaasortaq Martha Lund Olsen, Siumut
Hvor meget kommer det til at koste kommunerne i takstbetaling for at få et barn, der for- modentlig har et vidtgående handicap undersøgt i det kommende handicapcenter? Det kan være børn hvor der er mistanke om hørenedsættelse, autisme, udviklingshæmning, tale- problemer m.v. Inatsisartunut ilaasortaq Martha Lund Olsen, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Martha Lund Olsen, Siumut

Modtaget: 17/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 17/08/2017
204.Inatsisartunut ilaasortaq Laura Tàunâjik, Siumut
Børn der som følge af deres handikap er anbragt i i døgninstitution i en anden by end den de kommer fra, og hvis forældre er flyttet med til en anden by - hvor meget vil det koste med en ordning, hvis man indfører bestemmelse om, at familien kan komme på besøg i hjembyen en gang om året? Inatsisartunut ilaasortaq Laura Tàunâjik, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Laura Tàunâjik, Siumut

Modtaget: 17/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 17/08/2017
203.Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut
Er det rigtigt, at man er ved at opstarte planlægning af indsættelse af et indhandlingsskib til sælskind i Sydgrønland? Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 17/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 17/08/2017
202.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. tilkaldt arbejdskraft: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 16/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 16/08/2017
201.Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Er der fra Naalakkersuisuts side sikret, at såfremt der sker større naturbrande, om kommunernes beredskab er tilstrækkeligt. Dette med henvisning til Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsbered- skabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foran- staltninger, om der efter iværksættelsen af loven af Naalakkersuisut er blevet foretaget registreringer af de forskellige tiltag, der siden har fundet sted? Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 16/08/2017
200.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. racisme og fyringen af fodboldlandstræneren: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 15/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 15/08/2017
20.Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Når Naturinstituttet registrerer mængder på stederne, runder de deres estimater op eller ned? Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
2.Medlem af Inatsisartut Ineqi Kielsen, Siumut
Hvad gør man med et legeme der er tilhørende en borger der er afgået ved døden, som ikke har ingen tilknytning til vort land (Grønland)? Medlem af Inatsisartut Ineqi Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Ineqi Kielsen, Siumut

Modtaget: 03/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
199.Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Kan man betegne hellefiskebestanden i Diskobugten som alarmerende? Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 11/08/2017
198.Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Vil Naalakkersuisut redegøre for hvorledes fremtidens lufthavn i specielt Nuuk forventes at få anden regularitet end den aktuelle og med andre flytyper end de aktuelle? Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 11/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 11/08/2017
197.Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Hvad er indholdet af aftalen med den danske regering om udarbejdelse af nye søkort for vore farvande? Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 10/08/2017
196.Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Ilulissat har i mange år haft dårlige havneforhold. Har man med henblik på at få foretaget de nødvendige undersøgelser heraf, afsat de nødvendige økono- miske midler? Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 10/08/2017
195.Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende genmodificerede fødevarer: Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen

Modtaget: 03/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 03/08/2017
194.Inatsisartunut ilaasortaq Martha Lund Olsen, Siumut
Hvad vil det koste hvis man igen åbner op for, at man kan anbringe endnu en familie på fire i krisecenteret Illerngit, som også er et misbrugsbehandlingscenter? Inatsisartunut ilaasortaq Martha Lund Olsen, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Martha Lund Olsen, Siumut

Modtaget: 02/08/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 02/08/2017
193.Inatsisartunut ilaasortaq Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Hvilke økonomiske og administrative virkninger vil det have såfremt Inatsisartut udfører en ændring af “§15, stk. 4, Inatsisartutlov nr. 8 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om fiskeri (ændringer af ejerskab og kvoteloftsbegrænsninger); således der kommer til at stå: Stk. 4. Ingen selskaber eller enkeltpersoner må gennem køb af kvoteandele opnå en kvoteandel, i reguleringsområdet for den kystnære flådekomponent, der overstiger 15%” Inatsisartunut ilaasortaq Nikolaj Jeremiassen, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 31/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 31/07/2017
192.Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
Har Naalakkersuisut allerede besluttet sig for hvilken by de vil placere den kommende skole for fiskeriproduktion? Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Modtaget: 31/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
191.Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvad kan Naalakkersuisut gøre for at lette boligudgifterne til mindre bemidlede og mellem indkomst personer og familier, som har boet i et bestemt hus eller lejlighed i de seneste 25 år, der er ejet af det offentlige? Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 26/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 26/07/2017
190.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvorfor er man holdt op med, at servere grønlandsk mad i det grønlandske patienthotel? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 26/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
19.Jens Immanuelsen, Siumut
Kan man tage grønlandske slædehunde med ud til andre lande mens de er unge eller voksne? Jens Immanuelsen, Siumut Jens Immanuelsen, Siumut

Modtaget: 10/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
189.Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange bliver færdig med deres uddannelse i kunstskolen i disse dage? Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 26/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
188.Medlem af Inatsisartut, Henrik Fleischer, Partii Naleraq
Hvilke jobs forbyder 16-18 årige ansat i stillingen og hvor mange drejer det sig om på landsbasis? Medlem af Inatsisartut, Henrik Fleischer, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Henrik Fleischer, Partii Naleraq

Modtaget: 25/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
187.Medlem af Inatsisartut, Laura Táunâjik, Siumut
Er det i korrekt, at udefrakommende fiskere der søger om, at medvirke til at udvikle fiskeriet her i landet, først må søge når de har boet her i 2 år? Medlem af Inatsisartut, Laura Táunâjik, Siumut Medlem af Inatsisartut, Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 21/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
186.Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit
1. Hvornår forventer Naalakkersuisut at efterleve Inatsisartuts beslutning om at ændre lejeforordningen således, at betaling af husleje skal ske på den sidste bankdag i hver måned? Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit

Modtaget: 20/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 20/07/2017
185.Inatsisartunut ilaasortaq, Henrik Fleischer, partii naleraq
Hvor mange firhjulede ATV’ere er der i Grønland? a. Hvor mange privatejet ATV ere der? b. Hvor mange ATV’ere bruges af Namminersorlutik Oqartussat? c. Hvor mange ATV’ere bruges af kommunerne? d. Hvor mange ATV’ere bruges af fiskerne og fangerne? e. Hvor mange ATV’ere bruges af fåreholderne? f. Hvor mange ATV’ere bruges af servicepersonale i bygderne? 2. Hvor mange terrængående ATV’ere er registrerede som forsikrede køretøjer? 3. Hvad er kravene for benyttelse af ATV’er i Grønland? 4. Hvilke hind... Inatsisartunut ilaasortaq, Henrik Fleischer, partii naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Henrik Fleischer, partii naleraq

Modtaget: 18/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 18/07/2017
184.Inatsisartuni ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
1. I henhold til Inatsisartutlov nr. 15, 3. december 2012 om folkeskolen, skal Naalakkersuisut holde tilsyn med om kommunerne driver skolerne i henhold til loven. Agter Naalakkersuisut reagere over for, at der i Minngortuunnguup Atuarfia mangler hjælpemidler for fysisk handicappede? 2. I henhold til Inatsisartutlov nr. 15, 3. december 2012 om folkeskolen, skal Naalakkersuisut holde tilsyn om lovens overholdelse. I Qeqqata Kommunias bevilling for skoleområdet er 29,7 mio. kr. ikke blevet b... Inatsisartuni ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 13/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 13/07/2017
183.Inatsisartuni ilaasortat, Nikolaj Jeremiassen, Jess Svane, Siumut
1. Hvor langt er man nået med den nye havnesktorplan som skulle fremkomme i år? 2. Er den i § 37 spørgsmål 2016/90 i besvarelsen lovede tilstandsregistrering for havneanlæggende i Nordregionen udført? 3. Skal havnen i Uummannaq renoveres her i sommeren 2017? Inatsisartuni ilaasortat, Nikolaj Jeremiassen, Jess Svane, Siumut Inatsisartuni ilaasortat, Nikolaj Jeremiassen, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 13/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 13/07/2017
182.Inatsisartuni ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Hvor langt er man nået i forbindelse med opførelse af filmværksted– også kaldet blackbox - i samarbejde med film.gl i den gamle KNR-bygning? 2. Har man skiftet mening om at film.gl skulle overtage blackbox? 3. Hvad står i vejen / hvad forhindrer at man indtil nu ikke har færdiggjort opførelsen? 4. Har Naalakkersuisut initiativer for at fjerne de ting der står i vejen eller fjerne forhindringerne? a. Hvis ja, hvornår kan vi forvente at forhindringerne er rettet op? 5. Hvor mange m... Inatsisartuni ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 12/07/2017
181.Inatsisartuni ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at oprette en særlig kostskole for udviklingshæmmede børn og unge? 2. Såfremt skolegangen for børn og unge med usynlige sygdomme og som er udviklingshæmmede skal have en fyldestgørende og god mål, hvad forestiller Naalakkersuisut sig desangående? 3. Hvor mange elever har Ado Lyngep Atuarfia, er der venteliste og i fald, hvor mange? Inatsisartuni ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 12/07/2017
180.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Er man klar over, hvor mange i vort land, som er laktoseintolerente? Hvis ikke; vil Naalakkersuisut i så fald tage initiativ til at påbegynde en undersøgelse heraf? Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 14/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 14/07/2017
18.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. forringet beflyvning af Tasiilaq: Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 10/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
179.Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvilke initiativer har Naalakkerusisut planer om at igangsætte for demensområ- det? Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 10/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 10/07/2017
178.Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Naalakkersuisoq for Fiskeri begrundede sit svar på § 37 spørgsmål nr. 160 med § 24, stk. 1 i Fiskeriloven, kan man komme med en uddybende forklaring herom? Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 06/07/2017
177.Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange er blevet fejlbehandlet og hvor mange er blevet fejlmedicineret? Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 06/07/2017
176.Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Er der konkrete planer for at genåbne produktionsanlægget i bygden Alluitsup-Paa? Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 05/07/2017
175.Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Har Nukissiorfiit søgt arealtildeling i Qaasuitsup Kommunia for at placere containere? Såfremt svaret er nej: Er der planer om at sende ansøgning? Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 05/07/2017
174.Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Kan udøvende musikere og andre kunstnere få et GER. Nr? Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 04/07/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 04/07/2017
173.Inatsisartuni ilaasortaq, Martha Lund Olsen, Siumut
Er det korrekt at Naalakkersuisut kun i begrænset omfang kan gennemføre den planlagte undervisning i august 2017 for den Decentrale Socialrådgiveruddannelse? Inatsisartuni ilaasortaq, Martha Lund Olsen, Siumut Inatsisartuni ilaasortaq, Martha Lund Olsen, Siumut

Modtaget: 30/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 30/06/2017
172.Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvilke muligheder har man for at indsætte et fartøj som er indregistreret i Maniitsoq, som kan transportere indhandlede torsk fra Kangaamiut, Atammik og Napasoq? Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/06/2017
171.Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor store indtægter får landskassen ind om året fra musikere og kunstnere? Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 29/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 29/06/2017
170.Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut
Hvordan udføres kontrollen af sundhedsvæsenet? Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 27/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 27/06/2017
17.Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke planer har Naalakkersuisut for højne landsholdenes indsats i forskellige sportsgrene? Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
169.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. hold af hund og kat.. Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 20/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
168.Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvilke politiske forestillinger har man for at udrydde rævebestandene i øerne Innarsuatsiaat, Angissat, Kitsissunnguit, Niaqornat og Saattuarsit? Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 20/06/2017
167.Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvem har ansvaret for de sunkne skibe der ligger synligt i havnene i byer og bygder? Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 20/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
166.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. renovering af boliger: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 19/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
165.Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
§ 23 i Inatsisartutlov nr. 9 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov om indkomstskat: Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 16/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
164.Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Der har været planer i gang omkring en specielt tilrettelagt erhvervsudvikling, ikke mindst omkring fiskeriet, hvor man på bestemte steder har etableret medejerskab blandt de lokale, men hvor der alligevel ikke er tildelt makrelkvoter. Udfra hvilke begrundelser har man besluttet ikke at udstede makrelkvoter? Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 16/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
163.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. el- og hybridbiler samt afgifter på motorkøretøjer: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 16/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
162.Medlem af Inatsartut Martha Lund Olsen, Siumut
Er det korrekt at den Decentrale Socialrådgiveruddannelse stopper på grund af mangel på økonomiske ressourcer? Medlem af Inatsartut Martha Lund Olsen, Siumut Medlem af Inatsartut Martha Lund Olsen, Siumut

Modtaget: 15/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
161.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. børne- og ungeområdet og tilsynet heraf: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 15/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
160.Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvad er Naalakkersuisuts begrundelse for ikke at tildele licenser til fartøjerne Iliveq og Qavak som det eneste grønlandske selskab, der har fået afslag? Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
16.Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange bliver udsat fra A/S INI og Iserit A/S i gennemsnit om året? Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
159.Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Har Naalakkersuisut et mål om at alle arbejdsduelige hænder skal beskæftiges? Har Naalakkersuisut et mål om alle arbejdsduelige så vidt muligt skal i beskæftigelse? Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 14/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
158.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. undersøgelse om tilstandsrapporter: Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 14/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
157.Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Burde man ikke tage initiativ til generelt at rense udluftningskanalerne på Minngortuunnguup Atuarfia? Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
156.Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Når den store Atlantmaskine Norsaq anløber Kangerlussuaq, hvor mange arbejdere og ansatte er beskæftiget? Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
155.Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvornår forestiller man sig forbedringer i havneanlæg 150-02 og 150-03 samt 150-05 i Uummannaq og afsætte areal for opbevaringer på land? Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 06/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
154.Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. kønssygdomme hos børn: Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Modtaget: 01/06/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 01/06/2017
153.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Hvad er den underliggende logik i at det er muligt at tage en længerevarende akademisk uddannelse i Danmark eller udlandet med alt betalt, rejser, studieafgift, og studiestøtte. Men hvis man ønsker at sejle med en lille charterbåd i grønlandske farvande efter 12 Pax reglerne, så skal man selv betale for det kompetencegivende kursus? Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 30/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
152.Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
Har Naalakkersuisut initiativer for borgere med kræft, som er under behandling kan væres sammen med deres nærmeste pårørende uden at de herved bebyrdes yderligere? Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Modtaget: 23/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
151.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. ny parlamentsbygning: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 23/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
150.Medlem af Inatsisartut, Knud Kristiansen, Siumut
Hvilke planer har Royal Greenland for udbygning og modernisering af sine indhandlingsanlæg og lagre i byer og bygder? Medlem af Inatsisartut, Knud Kristiansen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Knud Kristiansen, Siumut

Modtaget: 22/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
15.Medlem for Inatsisartut, Knud Kristiansen, Atassut
Hvor langt er planer omkring byggeri af havn i Qaanaaq? Er det i følge planen at byggeriet påbegyndes i år? Medlem for Inatsisartut, Knud Kristiansen, Atassut Medlem for Inatsisartut, Knud Kristiansen, Atassut

Modtaget: 05/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
149.Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvornår vil de 2 indhandlingsskibe som Naalakkersuisut har godkendt starte indhandlingen? Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 22/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
148.Randi V. Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. selvstændighed og den økonomiske fremtid for vort land: Randi V. Evaldsen, Demokraterne Randi V. Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 22/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
147.Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
Hvad er status for servicekontrakten i Pituffik? Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
146.Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til at der i de større bygder, f.eks. i Alluitsup-Paa, hvor der findes et mindre sygehus/lægehus og som har en seng eller flere, men som aldrig bliver benyttet til formålet? Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut: 18/05/2017
145.Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut
Hvad har Naalakkersuisut visioner omkring ændring af Offentlige ydelser. Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut

Modtaget: 16/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
144.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. udviklingen i folkeskolen: Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 15/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
143.Medlem af Inatsisartut, Laura Táunâjik, Siumut
Har Blindesamfundets medlemmer stadig rabat/fordele i forbindelse med rejser i Air Greenland? (Jeg tænker her på, at ledsager til den blinde kun betaler billetgebyret, når den blinde er medlem i blindesamfundet) Medlem af Inatsisartut, Laura Táunâjik, Siumut Medlem af Inatsisartut, Laura Táunâjik, Siumut

Modtaget: 11/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
142.Medlem af Inatsisartut, Knud Kristiansen, Siumut
I Nordgrønland lukker indhandlingsstederne især for hellefisk fra årets start indtil foråret, idet indhandlingsstedernes indfrysningskapacitet m.m., er fyldt op hvorefter fiskernes indtjening stopper, og der går lang tid inden fiskerne igen får mulighed for, at få indtjening hvilket er særdeles problematisk. Medlem af Inatsisartut, Knud Kristiansen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Knud Kristiansen, Siumut

Modtaget: 11/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
141.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. tidsbestilling hos tandlægen: Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 10/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
140.Medlem af Inatsisartut, Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke ulemper og fordele er der ved det individuelle ejerskab af rejekvoter for havfiskeriet for hele samfundet? Medlem af Inatsisartut, Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
14.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
I hvor høj grad er Naalakkersuisut klar til at deltage samt støtte de Pan Amerikanske Mesterskaber som afholdes i Nuuk i 2018? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
139.Medlem af Inatsisartut, Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Er der planer for at rive den gamle fabriks kajanlæg ned? Medlem af Inatsisartut, Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
138.Medlem af Inatsisartut, Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Er der problemer for Sisimiut ang. vandkraftværket? Medlem af Inatsisartut, Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
137.Medlem af Inatsisartut, Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Hvor mange jobs er indtil videre flyttet fra Kangerlussuaq ud til resten af Grønland, eksempelvis til Nuuk m.v.? Medlem af Inatsisartut, Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut, Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 08/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
136.Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvad er Naalakkersuisuts helt overordnede holdning til niveauet for det pædagogiske arbejde og de fysiske rammer i landets elevhjem for skolesøgende børn? Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 05/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
135.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
Kan Naalakkersuisut bekræfte, at en analyse udarbejdet for Grønlands Statistik har ligget klar siden december sidste år, uden at denne analyse er gjort offentligt tilgængelig? Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 05/05/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
134.Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut
I hvor høj grad bliver der arbejdet med oplysningskampagner i relation til børnelokkere? Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut

Modtaget: 24/04/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
133.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. udflytning af uddannelsesinstitutioner: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 19/04/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
132.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. kørekort til 17-årige: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 18/04/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
131.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing. Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. kvotefordeling: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing. Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing. Demokraterne

Modtaget: 07/04/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
130.Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Er der mulighed for at forældre eller pædagogisk ansvarlige for vidtgående handicappede personer, som ikke har beskæftigelse eller som ingen mulighed har for beskæftigelse kan aflønnes som ansatte for disse? Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/04/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
13.Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut
Tidligere militær Base Ikkatseq i Øst Grønland, hvad Naalakkersuisut har af planer omkring det? Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut

Modtaget: 05/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
129.Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq
I forbindelse med UPA2017 pkt 180 vil jeg gerne indhente oplysninger om, hvor mange overflyvninger vi har over Grønlands luftrum? Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq

Modtaget: 31/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
128.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. indsættelse af yderligere kapacitet i det udenskærs fiskeri efter hellefisk, torsk, rødfisk m.v.: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 30/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
127.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. spaltning af KNI: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 30/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
126.Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvad er grunden til at pensionen er forskellig i Grønland og i Danmark? Selvom vi begge er i rigsfællesskabet? Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 27/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
125.Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq
I radioavisen i går blev Naalakkersuisoq Sara Olsvig citeret bl.a. flg: ”Det er en selvfølge, at når nogen arbejder med de samme opgaver, skal de også have det samme løn. Og det har jeg kraftigt bedt den danske regering om at ordne.” Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq

Modtaget: 27/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
124.Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq
UKA15 Punkt 28 er vedtaget af Inatsisartut, hvad er status quo på sagen? Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq

Modtaget: 10/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
123.Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit
Hvilke planer er der for at renovere Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq? Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
122.Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
Hvor mange Pensionister, der udelukkende har pension til indtægt haft offentligt lejebolig/hus i det sidste 25 år ? Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Modtaget: 07/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
121.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Hvor stort et årligt provenu indbringer 6-procents tillægget, jf. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
120.Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
I de sidste 15 år, hvordan er Inatsisartuts fordeling af penge i finansloven til byggeri i alle byer? Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 03/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
12.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. hjemtagelse af områder til kommunerne: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 05/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
119.Medlem af Inatsisartut, Martha Lund Olsen, Siumut
Personer med vidtgående handikap, som ved siden af deres pension oppebærer løn fra det offentlige, arbejdsvederlag, som er 15 kr. i timen - hvor mange handikappede personer modtager udfra den gældende lovgivning arbejdsvederlag? Hvor store er de samlede omkostninger pr. år? Medlem af Inatsisartut, Martha Lund Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Martha Lund Olsen, Siumut

Modtaget: 02/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
118.Medlem af Inatsisartut, Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Som konsekvens af at man har afskaffet 11. klasse-trinnet i folkeskolen, hvor stor er øgningen af elever ikke går videre til videregående uddannelser i forhold til, da man havde 11. klasses-ordningen? Medlem af Inatsisartut, Nikolaj Jeremiassen, Siumut Medlem af Inatsisartut, Nikolaj Jeremiassen, Siumut

Modtaget: 02/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
117.Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Er der konkrete planer for at genåbne produktionsanlægget i bygden Alluitsup Paa? Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
116.Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq
Da faktiske omstændigheder taler stærkt for, at der er mangel på det, spørger jeg hermed Naalakkersuisut om der er planer for at udstikke faste retningslinier for at udfærdige bindende loyalititetserklæringer på ledelsesniveau både i administrationen og i det hel eller delvis offentligt ejede virksomheder Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq

Modtaget: 01/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
115.Medlem af Inatsisartut Peter P. Olsen, Inuit Ataqatigiit
Har man i 2015 og 2016 uddelt alle tilgængelige midler i Tips & Lottomidler pulje C? Medlem af Inatsisartut Peter P. Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter P. Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
114.Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Hvordan forventer man at prioritere bevillinger med henblik på bolig- og husbyggeri i de kommende år? Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 01/03/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
113.Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr service kontrakten for driften af KNR: Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq

Modtaget: 27/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
112.Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq
Under forårssamlingen 2016 behandlede Inatsisartut 4 beslutningsforslag som alle blev godkendt: Punkt 36, 49, 85 og 133 Alle ovennævnte punkter har på den eller anden måde noget, at gøre med ansættelsespolitik, er færdigbehandlet i Inatsisartut og derfor skal føres ud til livs af Naalakkersuisut. Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq

Modtaget: 27/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
111.Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. etablering af en national forældreskole: Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Modtaget: 24/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
110.Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Såfremt socialsager skal behandles korrekt, hvor mange stillinger vil man i hele landet mangle og hvilke stillinger drejer det sig om? Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 24/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
11.Medlemmer af Inatsisartut Justus Hansen og Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. udtalelser fra Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender: Medlemmer af Inatsisartut Justus Hansen og Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlemmer af Inatsisartut Justus Hansen og Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 05/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
109.Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut
I den selvstyreejede virksomhed Royal Greenland, vil jeg med udgangspunkt i færdigvaren, som eksempel en enkelt torsk, gerne have oplyst forædlingsprocenten fra råvare til grydeklar færdigvare: Hvor stor er anvendelsesgraden i forbindelse med forædlingen af fisken? Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 23/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
108.Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Med henvisning til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om arealanvendelse, kan alle arealer i landet benyttes udfra samfundsmæssig helhedsvurdering – således at alle borgere såsom erhvervsdrivende kan benytte sig af det. Hvordan kan den samfundsmæssige helhedsvurderingen i den forbindelse sikres? Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
107.Medlem af Inatsisartut Laura Tàunâjik, Siumut
Det er nu godt et halvt år siden, at Naalakkersuisut i sin besvarelse af § 37 spørgsmål 121/2016 lovede at opfordre Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik til, at igangsætte kurser i Tasiilaq og, at opfordre Kommuneqarfik Sermersooq til, at undersøge mulighederne for at finde egnede faciliteter hertil. Har Naalakkersuisut rettet henvendelse som lovet, og hvilke svar har Naalakkersuisut i så fald modtaget? Medlem af Inatsisartut Laura Tàunâjik, Siumut Medlem af Inatsisartut Laura Tàunâjik, Siumut

Modtaget: 23/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
106.Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. acceptabel opførsel på de sociale medier: Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Modtaget: 22/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
105.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. indsættelse af yderligere kapacitet i det udenskærs fiskeri efter hellefisk, torsk, rødfisk m.v.: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 22/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
104.Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. makrelkvoter og fordelingen heraf: Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne

Modtaget: 22/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
103.Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut
Hvor stor vil indtægten i Landskassen ligge på, såfremt man ændrede taksterne for indførsel af personbiler, således indførelsesafgiften uniformt svarede til 15 % af en personbils pris, uanset dens fakturaværdi, som fremskrevet på s.224, FL2017? Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut

Modtaget: 22/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
102.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. mobiltelefoni i Østgrønland: Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 21/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
101.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. lufthavn i Tasiilaq: Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 21/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
100.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. psykologhjælp til pårørende til udviklingshæmmede / personer med vidtgående handicap: Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 21/02/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
10.Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. datomærkning på fødevarer: Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Modtaget: 05/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
1.Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut
Har Naalakkersuisut planer om at iværksætte el-tilkoblingsmulighed for de store skibe der anløber til vores havne? Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut Medlem for Inatsisartut, Mala Høy Kuko, Atassut

Modtaget: 02/01/2017
Sendt til Naalakkersuisut:
001.Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut
De seksuelle overgreb mod børn og unge der er sket forskellige steder i Landet, i hvor høj grad observerer eller følger man med i hvilke konsekvenser disse seksuelle krænkelser har afstedkommet for ofrene? Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut Medlem af Inatsisartut, Jess Svane, Siumut

Modtaget: 03/01/2018
Sendt til Naalakkersuisut: 03/01/2018